Documenten

 1        Brief i.v.m. wapenschild van Geraardsbergen  *
 2        Panoramafoto : "Groote Markt" (L'Haire) *
 3        "Het Sinte Katharina College"  *
 4        "Kapel: Onze Lieve Vrouw van den Oudenberg"  *        
 5         "Sigarennijverheid te Geraardsbergen"
*
 6        Kaart nr 82: Stad Geraardsbergen + Grondplan door Ch. Mahauden  *
 
 7        Zelf ingebonden boekje: Toerisme  - V.T.B.
                a) Omslagkaft + " Onze Lieve Vrouw van den Oudenberg te Geeraardsbergen"  
*
                b) Lof van Geeraardsbergen  *
                c) Het Oude Geeraardsbergen  *
                d) Brieven werden gewisseld... over Geeraardsbergen  
*
                e) Het Oude Geeraardsbergen  *
 8        "Geraardsbergen" (Davidsfonds 1901 - Theodoor Sevens)  *
 9        "Eene Geraardsbergse sage" (Davidsfonds 1901 - Theodoor Sevens)  *
10        "De St. Bartholomeuskerk" (Stadsbouwmeester Charles Mahauden - 1922)  *
11        "Het Stadhuis"  *
12        "De St. Adriaansabdij"  *
13        "Hunnegem"  *
14        "Het Hospitaal"  *
15        "Ontstaan en groei van de congregatie der zusters van Maria en Jozef"  *
16        "Het Sint Jozefgesticht"  *
17        "Het beeld van de Moeder van Smarten"  *
18        "Het heilig Hartbeeld"  *
19        "Reuzen familie"  *
20        "De 'Marbol' (= marktbronne)"  *
21        "Bloedige datums in de geschiedenis van Geraardsbergen"  *
22        "Manneken Pis = Metalen manneken" (Extrait de la Gazette de Bruxelles 21 mei 1930)  *
23        "Manneken Pis = Metalen manneken" (Extrait de la Gazette de Bruxelles 21 mei 1930)   *
24        "Op den oudenberg" (Theodoor Sevens - Davidsfonds 1901)  *
25        "Wandelingen A,B,C"  *
26        Panoramafoto's: "Geeraardsbergen. Beneden stad"  & "Geeraardsbergen. Boven stad" (L'Haire)  *


        Krantenknipsels

27        "Oud Geeraardsbergen" (A. De Clercq)  *
28        "Het mannetje van de fontein is een …." (Het nieuwsblad, januari 1957) *
29        "De Gemeentekeure van Geraardsbergen"  *
30        "Beroemde mannen van Geraardsbergen"  *
31        "Geraardsbergen" (Belleman, februari 1957)  *
32        "Onze St Bartelskerk" (De Vaandrig, 17/2/57)  *
33        "Toerisme in onze stad" (Geeraard, 9/9/51) *
34        "Het Raspaillebosch" (De Stad, 8/10/37)  *
35        "Bezienswaardigheden van Geeraardsbergen" (De Standaard, 12/6/37)  *
36        "Krakelingen en Tonnekebrand …. " (De Nieuwe Gids, 1939)  *
37        "Krakelingenwerp en Tonnekenbrand te Geeraardsbergen" (Het Volk, 1947) *
38        "Le Krakelingenworp et le Tonnekensbrand, à Grammont" (Libre Belgique, 20/2/55) *
39        "Het rijke Geeraardsbergen. Een bewogen verleden" (Laatste Nieuws, 23/10/47)  *
40        "Schilderijen in ons Hospitaal" *
41        "Wie vangt de gouden krakeling te Geraardsbergen ?" *
42        Afbeelding van Grote markt rond 1840 (Naar oude gravure) *
43        "Over moeilijkheden en geschillen … tussen het stedelijk Magistraat en …. de Thaboristen … " *
44     Gedicht "Het nieuwe park te Geraardsbergen" (4/4/56) *
Oude postkaarten
Pagina 2
Klik op het wapenschild
om verder te gaan
Pagina 1
Geraardsbergen
Uw dagelijks dagblad
Alle voorpagina's
Nieuwe artikels
Page normale sans titre