Alois De Beule (1861-1935) (1)
Beeldhouwer, leraar Sint-Lucas Gent
Werkzaam te Gent (Nederpolder 1891; Nieuwbrugkaai 1907, 1927)
Geboren te Zele in 1861 als vijde kind van het gezin De Beule Jan Baptist . Zijn moeder Coleta Roels schonk het leven aan zeven kinderen.
Vanaf zijn 10 de jaar stond Aloïs zijn vader bij als schoenmaker.
De oudste zoon Frans evenwel werd na studies in de Academie te Dendermonde , St. Niklaas en Antwerpen kunstschilder, doch zonder het gewenste succes.
Toen Alois 23 jaar was geworden maakte hij een pijp nadat hij een houtsnijwerk had gezien van een buurman. Rond deze pijp zette hij 7 muzikanten van de Zeelse fanfare neer (de dikke  trommeldrager, de lange klarinetspeler, de bombardonblazer, de trompetter en anderen).
Het waren de eerste tekenen van zijn kunde. Hij sneed daarna nog eens twee pijpen en een horlogeketting en kon ze voor de eerste maal ten gelde maken.
Kort daarna vertrok hij naar Mechelen om er te werken in een meubelzaak waar hij leeuwenkopjes moest snijden voor allerhande tafel- en kastversieringen. Doch hij bleef er niet lang. Hij wenste naar Gent te gaan om s avonds school te kunnen lopen in de stadsacademie en overdag te kunnen werken in de firma van Matthias Zens waar hij in het begin gebakken aardewerkbeelden moest zuiveren nadat ze uit de vorm waren genomen Daar ontdekte hij zijn begaafdheid als beeldhouwer. Na 5 maand mocht hij overstappen naar de afdeling der beeldsnijders en maakte er zijn eerste artistiek werk. Het werd een gotische O.L.Vrouw met het kindje Jezus. Toen Zens hem terug nodig had op de herstelafdeling verliet hij diens werkplaats alsook de stadsacademie van Gent en ging in dienst van een firma van godsdienstige beelden wellicht van Petrus Pauwels.  s Avonds volgde hij nu lessen in de St. Lucasschool.  
Broeder Mathias van St. Lucas zag de natuurlijke aanleg van Aloïs en liet hem onmiddellijk overgaan naar het 6 studiejaar.  
In het 8 ste jaar van St. Lucas behaalde hij den Grooten prijs beeldhouwkunst met het halfverheven beeldhouwwerk De Dood van Karel de Goede.
Na 2 jaar werken bij de Firma van godsdienstige beelden, startte hij in 1889 samen met zijn jongere broer Emile een eigen bedrijf.
Hij vond een oude schuur op het Sint Pietersveld waar nu zijn groots monument Het Ros Beiaard  staat opgesteld en bouwde deze uit tot zijn beeldhouwersatelier.
Het begin was niet gemakkelijk. Terwijl zijn schuur na 3 maanden al vol stond met beelden kon hij er geen enkel verkopen. Voor de pastoor van St. Jacob mocht hij tenslotte zijn eerste bestelling noteren, een Franciscusbeeld, ter versiering van de kerk en later nog enkele voor vrienden van de pastoor, maar van die enkele beelden kon hij niet leven.

Kruiswegen
Zijn redding was evenwel de bestelling in 1887 van een kruisweg  (14 staties)  voor de Sint Jacobskerk door dezelfde pastoor. Dit werk maakte veel ophef en was het begin van zijn carrière. Door toedoen van zijn vriend pastoor kon hij nadien een betere woning betrekken op de Nederpolder. Geleidelijk aan kreeg hij ook naambekendheid, zelfs tot in het buitenland.
Zo mocht hij voor het Benedictijnenklooster van Ramgate in Engeland een kruisweg maken.
In 1898 volgde een kruisweg bestelling voor de Sint-Baafskerk en iets later voor de kerk van Gistel. In totaal van zijn oeuvre heeft hij 14 kruiswegen ontworpen. Zo o.m.voor:

-        de kerk van Leopoldsburg,
-        de kerk van Hal,
-        de abdijkerk van Dendermonde,
-        de kerk van Jette,
-        de kerk van St.-Gillis-Dendermonde,
-        de kerk van St. Eloois-Vijve,
-        de kerk van Looz,
-        de kerk van St.-Martinuskerk te Kortrijk
-        de kerk van Marcke bij Kortrijk,
-        de kerk te Liverpool
-        de kerk te Ramsgate
Hij heeft ze echter gecommercialiseerd zodat er in totaal 250 kruiswegen werden verspreid over België, Engeland en Frankrijk.
Samen met zijn broer Emile was hij lid van het Gilde van Sint-Lucas en Sint-Jozef (1892)
Kruisbeeld op het kerkhof van Sint-Lievens-HoutemMaria beelden
- 15 levensgrote groepen van het Marialeven te Quaregnon
- O.L.Vrouw van Vrede in de St. Baafskerk te Gent
- O.L.Vrouw met Kind in de normaalschool te Berchem
- O.L.Vrouw van Smarten op de Oudenberg te Geraardsbergen, een beeld dat wordt toegeschreven aan Gabriël Grupello en dat door Aloïs de Beule werd hermaakt
- O.L.Vrouw in de kerk van de Kapucijnen te Ieper.
Maria beeld in de kerk
van de Kapucijnen te Ieper
Andere werken
- Heiligenbeelden verspreid over de ganse wereld tot op de Philippijnen toe
- Pietas
- Geboorten
- Calvaries
- Uitbeeldingen uit het leven van Christus
- Kruisbeeld op het kerkhof van Sint-Lievens-Houtem
- De verzoeking van Sint Antonius
- Het Sint Franciscus Mirakel met de verschijning van de gevleugelde Christus
- Sint Michiel (ivoor) voor schrijver Verspeyen
- Sint Godelieve verworping
- Gedenkteken te Wesel opgericht in 1914 ter herinnering aan de verbannen seminaristen door Napoleon.
- Sint Goedele voor de Sint Goedelekerk te Brussel (1912)
- Altaar in de O.L.Vrouwkerk te Dendermonde
- Altaar in de kerk te Uitbergen
- Borstbeeld van de H. Augustinus (marmer) in het Engels klooster te Brugge
- Beeld van de H. Theresia met het kind Jezus te Gent
- Timpaan in Romaanse stijl voor de kerk van Merksplas.
- Calvarieberg (Blauwe hardsteen) te Lochristi.
- Hoogaltaar (marmer) voor Baguia (Philippijnen
- Predikstoel (marmer) voor de Redemptoristen kerk te Jette
- Christus aan den Ijzer te Diksmuide aan de Ijzertoren
Atelier De Beule
Heilig Hartbeelden
 • s Hertogenbosch 1923 (nl)
 • Binche (be)
 • Cuyck aan Maas (nl)
 • Denther (nl)
 • Eindhoven (nl)
 • Herssen (nl)
 • Ieper (be)
 • Mylbeek (Aalst, be)
 • Ophasselt (be)
 • Vlesembeek (be)
 • Ziekenhuis Den Haag (nl)

Atelier De Beule