Alois De Beule (1861-1935) (vervolg)
Profane kunst
- Boerenkrijgmonument te Mol
- Boerenkrijgmonument te Overmere
- Ros Beiaard op het De Smet-De Naeyerplein te Gent (1913 Wereldtentoonstelling ) in samenwerking met Domien Ingels (dierenbeeldhouwer). Dit beeld betekende de doorbraak voor De Beule
- Borstbeeld Prudens Van Duyse (Dendermondse dichter) voor de Vlaamse Academie (1998)
- Borstbeeld Hendrik Conscience voor de Vlaamse Academie (1909)
- Borstbeeld Baron Bethune
- Borstbeeld Mgr. Stillemans
- Borstbeeld Mej. Vuylsteke als kind (1912)
- Monument Eximius, Jan Frans Van de Velde, dokter in de Godgeleerdheid, Prof. En Rector Magnificus Univ. Leuven.
- Het beeld Ingetogen in het Gents museum
- De Edelvrouwe of de Kasteleine
- Beeld samen met arch. Valentin Vaerewijck Ter huldiging van de toepassing van de Telegrafie (1911) voor de stad Berne.
- Praalgraf van Mej. Constance Teichman in samenwerking met ir. arch. J. Coomans in de Sint Eligiuskerk te Antwerpen (1907).
- De koningsbeelden aan het Posthotel te Gent, borstbeelden van de monarchen in Europa (1911)
- Schippers hun anker lichtend voor de restauratie van het Schippershuis te Gent
- De 3 torenwachters op het Belfort te Gent , een eigen bewerking naar het origineel (1912)
- Geboetseerde koppen uit het Dodenhuis te Parijs.
- Pater Poirters te Oosterwijck in Nederland (1913-1918, oprichting 1926)
- Praalgraf van Pater Verbist te Scheut in de kerk der zendelingen. (1931)
- Beeldhouwwerk voor de zijportiek St. Maartenskerk te Ieper, naar tekening ir.arch. Jules Coomans
- Inwendige versiering St. Maartenskerk te Ieper na de oorlogsherstelling van de kerk: bronzen Christusbeeld, 8 levensgrote heiligenbeelden, bronzen en stenen engelenfiguren, 4 bronzen beelden (kardinale deugden), 12 beelden in Euville steen elk 2,40 m hoog, beelden predikstoel
- Rechtvaardigheid en Recht, 2 beelden voor het gerechtshof
- Handel en Nijverheid, 2 beelden voor de bank van Kortrijk te Ieper
- Volksmuziek en Kunstmuziek + borstbeeld van Beethoven en Schubert voor de stadsschouwburg te Ieper
- Medaillons die de 7 hoofdzonden voorstellen voor de kanselarij of stadhuis te Ieper
- Beelden van Graaf Boudewijn van Constantinopel, Maria van Champagne, Koning Albert en Koningin Elisabeth aan de Halletoren te Ieper
- Monument aan de Gesneuvelde Ieperlingen te Ieper
- Koninklijke familie te Laken.
- Monument in de Missiestand op de wereldtentoonstelling te Brussel (1935)

Oorlogsmonumenten
- Bassevelde
- Binche, Jubelmonument (1930)
- Doornik (in de Van Cutsemlaan), een van zijn belangrijkste werken
- Elverdinge
- Ertvelde
- Gavere
- Ieper
- Kain        
- Lede
- Lokristi
- Merelbeke
- Ruisbroek bij Brussel
- Ruiselede
- Sclin
- St. Amandsberg
- St. Gillis (Brussel)
- Vezon
- Zele
- Ploegsteert
- Leers (Noord)
- Ramignies

Niet uitgevoerde werken
- Oorlogsmonument te Eeklo
- Herdenking van de blijde intrede van het Koningspaar in 1918 te Brugge
- Ter Gedachtenis der Gesneuvelde Zeelieden te Antwerpen
- Monument voor de gesneuvelde Lierenaren
- Congresmonument te Brussel

Tekeningen
- Communicerende paters
- Duizenden schetsen, silhouetten en koppen (verloren)

Woning
Zijn woning in de Nieuwbrugkaai 22 te Gent naar een plan van ir. arch Jules Coomans vertoonde zowel uit- als inwendig veel beeldhouwwerk en versiering.
Het werd later afgebroken en in de plaats kwam de kapel van het St. Lievenscollege.
Woning De Beule thans afgebroken

Laatste werken
- Verdwazing
- Het défilé
- Vredesmonument
- Calvarieberg ook genoemd De grote lijdenssynthese Christi te Bareldonk Overmere

Leerlingen
- Verbanck Geo
- Sarteel Leo
- Vits Jules
- Van Hecke Modeste