GELOVEN GAAT VERDER  
GETUIGENISSEN VAN MENSEN   
2015

GELOVEN GAAT VERDER – GETUIGENISSEN VAN MENSEN is een conferentiereeks van het decanaat  Oostende waarin bekende christenen vertellen over hun geloof en de dagelijkse beleving ervan. Aangemoedigd door vele positieve reacties wordt ze voor de dertiende keer verdergezet met nieuwe boeiende sprekers!

De conferenties gaan door in Huize Astrid, Gentstraat 6, 8400 Oostende
en beginnen telkens om 19.30 uur.

VOOR INLICHTINGEN EN INFO:
Inrichtend Comité GELOVEN GAAT VERDER
Dekenijstraat 10
059/701719 - 059/703797
antoon.wullepit(at)telenet.be
sintjozef.oostende(at)gmail.com
www.gelovengaatverder.be

Donderdag 26 februari

JAN DE VOLDER
Journalist en kerkhistoricus

Pasted Graphic
Geloof zonder de werken is dood
Als christenen de wereld veranderen

Jan De Volder (47) is journalist en schrijver van beroep, historicus en romanist van vorming (zie zijn blog: jandevolder.net). Van bij de oprichting van het weekblad Tertio in het jaar 2000 is hij er werkzaam, tegenwoordig deeltijds. Hij schrijft wekelijks stukken over actuele thema’s, vaak op het snijpunt tussen geloof en politiek, en brengt er interviews met interessante persoonlijkheden uit binnen- en buitenland. Recentelijk verschenen er ook een aantal boeken van zijn hand. In 2014 verscheen Kardinaal Verzet, over de rol van kardinaal Mercier en de kerk in de Eerste Wereldoorlog. In 2013 schreef hij Een wonderlijk Tweepausenjaar. Nieuw zuurstof voor de Kerk, over de overgang van paus Benedictus XV naar paus Franciscus. Het boek werd bekroond met de lezersprijs voor het beste Nederlandstalige religieuze boek. De Volder is in het bijzonder gefascineerd door de geschiedenis en de actualiteit van het pausdom en de katholieke kerk, door hedendaagse heiligen en martelaren, door interreligieuze dialoog, het denken over oorlog en vrede en de migratiethematiek. Met die thema’s is hij niet alleen bezig als een waarnemer, maar ook als een actor. Dat doet hij door zijn engagement in de gemeenschap van Sant’Egidio, waar hij samen met zijn echtgenote Hilde Kieboom en enkele hechte vrienden al sinds haar ontstaan in Antwerpen midden jaren 1980 intens bij betrokken is. In dat kader legt hij zich vooral toe op interreligieuze dialoog, lokaal onder meer met de Antwerpse Trialoog, internationaal met de vredesontmoetingen ‘in de geest van Assisi’. Als voorzitter van de ngo Viva Africa zet hij zich in voor de toekomst van Afrika, in het bijzonder voor Nigeria, een land waar hij vaak heen trekt. Als verantwoordelijke van de taalschool ‘Yaguine en Fodé’  helpt hij nieuwkomers hun Nederlands bij te spijkeren. Na het kerkasiel van 1999 en de Hop-actie (‘Hoop op Papieren’) van 2006, die leidden tot de regularisaties van 2000 en 2009, gaat het lot van mensen zonder wettige verblijfspapieren hem nog immer ter harte.


Uitspraken van Jan De Volder
“De jeugd van vandaag is niet die van gisteren: ze is niet meer bezwaard door het katholieke verleden waar hun (groot)ouders dachten mee te moeten afrekenen; ze zijn meer ontvankelijk voor iets sterks en authentieks.”
“De nieuwe evangelisatie gaat vooral uit van nieuwe bewegingen en gemeenschappen, maar kan ook in klassieke parochies die een nieuwe aanpak durven uit te proberen.”
“Nieuwkomers zijn vaak gevoeliger voor het geloof en de christenen onder hen zijn vaak onbevangener dan volbloed Vlamingen die naar onderkoeling en een overdreven kritische benadering van het geloof neigen.”
“In een ‘euthanasiecultuur’ als de onze, die het vroegtijdige en zelfgekozen levenseinde verheerlijkt, is doorgedreven zorg voor ouderen een beschavingsstrijd waarin christenen het voortouw kunnen en moeten nemen.”
“Ik heb nooit begrepen waarom iemand die tegen de doodstraf is progressief heet en iemand die kritisch staat tegenover wettelijk regelingen voor  abortus en euthanasie conservatief.”

“Een christelijke gemeenschap die  een minderheid is geworden, hoeft niet gelijk te staan met een in zichzelf gekeerd elite-christendom. De boodschap blijft bestemd ‘voor heel het volk’.”

Donderdag 26 maart

ILSE KERREMANS
Kinderchirurg, lekenkarmelietes
Pasted Graphic 1
LEVEN AAN GODS HAND
Geloof geïnspireerd door Edith Stein

Ilse Kerremans is geboren in 1946 in Mittenwalde, Duitsland. Zij studeerde geneeskunde (KU Leuven, 1966-1973) en werd de allereerste vrouwelijke chirurg in België. Tot aan haar emeritering was zij verbonden aan het UZ Gent. Ze maakte er deel uit van het ethisch comité en is begaan met orgaantransplantatie. Volgens doctor Kerremans heeft de zorgverlening vooral nood aan een menselijk gelaat. Haar gedrevenheid heeft alles te maken met haar geëngageerde visie op mens en wereld, gestoeld op een waarachtig beleven van het christelijk geloof.
Chirurg dr. Ilse Kerremans begon zich te verdiepen in de spiritualiteit van de Karmel toen een vriendin alles achter zich liet om zich volledig aan God te wijden in een Karmelklooster. Ze las ontelbare werken over de spiritualiteit van de Karmel, en wie dat doet stoot al spoedig op de figuur van Edith Stein. Ze las de geschriften van Edith Stein raakte geboeid door haar persoonlijkheid en denken. Ze ging er boeken over schrijven en er voordrachten en seminaries over geven. Zij is tevens lid van de lekenorde van de ongeschoeide Karmel.


Uitspraken van Ilse Kerremans
“We moeten bidden niet om iets mee te delen aan God maar om ons bereid te maken voor dat wat God ons mee te delen heeft en om ons te laten reinigen van alles wat Gods liefde in de weg staat.”
“Edith Stein begeleidt me zeker al dertig jaar op mijn levensweg. Het gebeurt dat ik denk dat het stilaan welletjes is geweest, maar die gedachte houd ik nooit lang vol. Na een week betrap ik mezelf erop dat ik toch weer in haar werken zit te snuffelen. Ze blijft me boeien.”

"Begrepen heb ik het nog niet altijd, maar gegrepen werd ik wel."

Donderdag 23 april

MIA LEIJSSEN
(Groot)moeder, hoogleraar en psychotherapeut.
Pasted Graphic 2
ZINVOL LEVEN
Liefde in al haar aspecten.

Mia Leijssen is geboren (1951) en getogen in Hamont (Limburg). Ze groeide op in een geëngageerd katholiek gezin als de jongste van zeven kinderen, waarvan zes jongens. Haar lievelingsbroer Lambert werd priester en hoogleraar Theologie. Mia werkte als psychotherapeut en had geen academische carrière op het oog. Op basis van haar publicaties heeft zij op latere leeftijd gedoctoreerd en is zij thans hoogleraar aan KU Leuven. Mia is gehuwd, moeder van twee kinderen en grootmoeder van vijf kleinkinderen. Haar belangrijkste onderzoeksbevindingen en onderwijsopdrachten zijn tevens weerspiegeld in haar boeken: Gids gesprekstherapie (1995); Gids beroepsethiek (2005); Tijd voor de ziel (2007); Leven vanuit liefde. Een pad naar existentieel welzijn (2013).  Sinds 2009 heeft zij in Europees verband een internationale online specialisatie-opleiding uitgewerkt “Counseling Existentieel Welzijn”. Deze opleiding verenigt inzichten uit Wijsheidtradities met de wetenschappelijke psychologie.


Uitspraken van Mia Leijssen

“Verblijven in de natuur is helend omdat het ons leven weerspiegelt zonder toevoeging van oordelen.”
“De goede mensen op ons levenspad zijn meer doorslaggevend dan onze trauma’s.”
“De grootste eenzaamheid is het gevolg van de afwezigheid van een goede relatie met jezelf.”

“Een zinvol leven wordt niet bepaald door de omstandigheden, wel door hoe je je verhoudt met die omstandigheden.”