Voornamen

                                                                                                                             

A | B C | D E F | G | H I J | K L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

 

 

Terug naar intro 

Tabo, Thabo, Tabe

Naam uit het Germaanse theot + win.

 

Tade, Tode, Tabe

Naam uit het Germaanse thiat-theot.

 

Talina, Tallina, Talle, Tali, Tale

Namen uit de oude heiligennaam Dalfinus, waarvan de betekenis niet meer bekend is.

 

Talitha

Bijbelse naam uit het Aramese talitha koemi: meisje, sta op.

Met deze woorden wekte Jezus het dochtertje van Jarus uit de dood.

 

Tamar

Hebreeuw bijbelse naam: dadelpalm.

 

Tania

Vrouwelijk vorm van Tane, d.i. Daan, Daniel: hij die in Gods naam recht spreekt.

 

Tanne, Tanna, Tanneke, Tannetje, Tanno, Tantsje

Naam uit de heiligennaam Danius. Zie Daniel.

Of uit de heigennaam Tanco. Zie Dankaart.

 

Tein(e), Thein

Knuffelvarianten van de Germaanse naam theuth (zie thiath) + berht.

 

Tesse, Tessa, Teske

Naam het de Germaanse voornaam theuda + mar.

 

Thas, Thais

Oude Griekse naam waarvan de betekenis in de loop der eeuwen verdwenen is.

 

Theodorus

Samenstelling uit het Griekse theos (God) en doron (geschenk).

 

Theodosia/ius

Dezelfde betekenis als Theodorus: zie daar.

 

Teudeberga, Titberga, Teoberga

Germaanse meisjesnaam uit theud-berg.

 

Theobald

Naam uit het Germaanse theot + bald.

 

Thibault, Tibo

Franse variant van de Germaanse voornaam diet-bald.

 

Thijs, Thys, Thies, Thias

Verkorte vorm van Matthias:geschenk van Jahweh. Zie ook Mattheus.

 

Thomas

Aramese bijnaam: tweeling(sbroeder).

 

Thym

Verkorting van Thymen, dit is weer een verkorting van Tideman. Zie daar.

 

Tiago

Portugese knuffelnaam uit Diego en Tiego. Deze zijn vervormingen van Jacobus.

 

Tibo

Hedendaagse vorm van Thiebald/Theobald (uit de Germaanse voornaam theot + balt)

 

Tideman

Naam uit het Germaanse diet-man: man van het volk.

 

Tijl, Tyl, Thijl, Thyl

Vlaamse naam, uit Dietilo/Dietelo, d.i. een knuffelvorm uit een Germaanse diet-naam.

 

Tijn(e), Tyn(e)

Hedendaagse en tegelijk zeer oude verkortingen (man. EN vr.) van Augustijn, Martijn, ...

 

Tijs, Tys

Zie Thijs.

 

Till, Til,

Engelse variant van Tijl of van Diederik. Die hebben ook dezelfde oorsprong. Zie daar.

 

Tilman, Tieleman

Voornaam uit het Germaanse diet + man: man van het volk.

 

Tim, Timo, Timi, Timy, ...

Verkorting van Timotheus. Zie daar.

 

Timoer, Timur

Naam uit het uitgestorven Chagatai (Turkse taal uit het Mogolrijk): de ijzeren.

 

Timotheus, Thimothy

Uit het Griekse tim (eer) en theos (God).

 

Tina, Tine

Verkorte vorm van Christina (christen), Catharina (Grieks: rein, zuiver) of Martina (de kleine krijgshaftige).

 

Tinus

Verkorte vorm van Martinus. Zie daar.

 

Tjalle

Friese verkorting van een diet-naam.

 

Tjebke, Tjebbe, Tjabbe, Tjabke

Naamvarianten van Gabbe.

 

To

Verkorte vorm van Kato (zie Cato), Tobias (zie Tobias), Tode (zie Tade), Tobina (zie Tobina), Toon (zie bij Toon), of ...

 

Tobias

Naam uit het Hebreeuwse tb (goed) + jah (heer).

 

Tobina, Tobienus

Latijnse vorm van Tabe: zie Tade.

 

Tom

Verkorte vorm van Thomas. Zie daar.

 

Toon, Ton, Tonny, Tonia, Tonio, Tonie, Toine, Toin, Toni

Verkorte (knuffel) vormen van Antonius. Zie daar.

 

Tor, Thor

Verkorte vormen van Thorismund of Thorwald, beiden uit Thor (de Germaanse oorlogsgod) + mund.

 

Torin

Iers-Keltische naam die zoveel betekent als hoofdman.

 

Toya, Latoia, Latoya

Namen uit de oude Romeinse familienaam Tatius, waarvan de betekenis verloren ging.

 

Ube, Ubbe, Ubbel(e), Ub(b)o, Ubel(e), ...

Naam uit Ubaldus. Die is wellicht ontstaan uit hugu + bald.

 

Udo, Ude

Germaanse naam uit Udardus (ot + hardu).

 

Ulrich, Ulrick

Naam samengesteld uit het Germaanse dal + rk.

 

Ulrike, Ulrika, Eulrike

Vrouwelijke vorm van Ulrich. Zie daar.

 

Uneke, Unk, Une, Unico, Uno, Unia, Unke

Naam uit het Germaanse unni.

 

Urbanus, Urbania

Naam uit het Latijn: burger, stedeling, vriendelijk, beschaafd.

                                                                

A | B C | D E F | G | H I J | K L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van jouw voornaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot n of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.