Voornamen

                                                                                                                             

A | B C | D E F | G | H I J | K L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

 

 

Terug naar intro 

Sabina

Naam uit de Ouditaliaanse stam: de Sabijnen.

 

Sahnd

Wellicht uit het Arabisch: zacht, vloeiend, stromend.

 

Salomo(n), Solome (vr), Salomea, Salomina

Naam uit het Hebreeuws met als betekenis: vreedzaam, vredemaker.

 

Sam

Verkorte vorm van Samuel. Zie bij Samuel.

 

Samantha

Naam uit het Hebreeuws: de horende, luisterende. Een variant van Samuel.

 

Samson, Sanson, Simson, Simpson

Hebreeuwse naam uit smesch (=zon): kleine zon, op de zon gelijkend.

 

Samuel

Naam uit het Hebreeuwse sjemuel: de horende, de luisterende.

 

Sanctus, Santhos

Naam uit het Latijn: heilig.

 

Sander, Sandor (Hongaars), Sandro (Italiaans)

Variant van Sander.

Komt uit Alexander: de beschermer (meer info daar),

of uit het Germaanse sand en heri (waar-leger).

 

Sandra, Sandy

Verkorte vorm van Alexandra: de beschermster. Zie meer bij Alexander.

 

Sapientia

Naal uit het Latijnse sapiens: wijs.

 

Sara, Sarah, Saria, Sjara

Voornaam uit het Hebreeuws: (betekende oorspronkelijk zoiets als volhoudend) vorstin, princes.

 

Saruwald

Naam uit sarwa + walda.

 

Saskia

Naam uit het Germaanse sa(h)s + bold.

 

Scat(t)o,Skade, Skate, Skayd,

Naam uit het Oudgermaanse Scato: schaduw - kwaad. De Oudgermaanse naam telt veel varianten (Skadi, Skadus, Sceadu, Scado) in de andere oude talen. Een Oudnoorse godin droeg ook die naam.

 

Scholastica

Uit het Latijn: de geleerde.

 

Schoon(e)

Germaanse voornaam uit Scoon.

 

Sebbe, Seb, Seppe

Verkorte vorm van Jozef: moge Jahweh vermeerdering geven.

 

Sebastiaan, Sebastian, Sebastin

Voornaam uit het Griekse sebastos: eerbiedwaardig, verheven.

 

Semma

Naam ofwel uit het Arabische samman (handelaar): de edelmoedige,

of uit het (Indische) Hindi semma: grens.

 

Senne

Naam afgeleid uit de heiligennaam Senocus: de krachtige.

 

Seren

1.Naam van Welshe oorsprong: ster.

2. Of verkorting van het Latijnse Serena, Serenus: de rustige, de vrolijke, de opgewekte.

 

Serena, Serenus

Naam uit het Latijn: de rustige, de vrolijke, de opgewekte.

 

Sergius, Serge (Frans), Sergio (Italiaans), Sergej (Russisch)

Latijnse voornaam die zoveel betekent als: wachter, dienaar.

 

Servatius, Servaas, Servais

Latijnse naam, afgeleid uit servatus: gered, hij die redt.

 

Severinus, Severine (vr.), Severin

Voornaam afkomstig uit het Latijnse severus: streng, ernstig.

 

Shalini

Hindi (Indisch)-naam die zoveel betekent als bescheiden, bescheidenheid.

 

Shakira(h), Shacquira, Zshakira

Naam uit het Arabische shakir: dankbaar.

 

Shana, Shaunie, Shawn, Shaune

Kan verschillende oorsprongen hebben:

1. Uit het Welsch/Ierse Sian/Sean of het Engelse Jane: Jahweh is genadig.

2. Knuffelvorm van Shannon, Keltische riviernaam die zoveel betekent als: de oude.

 

Shareen, Sharene, Sharina, Sharona, ...

Naam uit de Hebreeuwe naam Sharon. Zie daar.

 

Sharissa

Griekse naam die zoveel betekent als: honigbij(tje).

 

Sharon

Hebreeuwse naam die komt uit: het is gelijk, vlak, vruchtbare vlakte.

 

Shirley, Shyrley

Engelse voornaam die zoveel betekent als: weide toebehorend aan het graafschap.

 

Sibert

Voornaam uit het Germaanse sg-berht.

 

Sibrand

Naam uit sigi + brand.

 

Si(e)brecht, Sibren(t(s)je), Sibrich(je), Sibertsje, Sib(e)ryn, Sibet(je),

Siberk(je), Si(e)brech(je), Si(e)brich(je), Sybert(je), Syberta, Sybrecht(je), Sybreg(je), Sybrichje, Sybrechtha, Syberg(je), Sybren(s),  

Varianten (meestal Fries) van Sibert. Zie verder daar.

Sien

1. Afgekorte vorm van o.a. Josina, Klazina, ...

2. Soms kan het ook afkomstig zijn van Glodosindis: uit het Oudgermaanse clodo + sintha (De roemvolle tijdens krijgsverrichtingen).

 

Sibylle, Sybille/a, Sibyl(la), Sibil, Sybil, ...

Naam uit het Grieks-Latijnse sibylla: waarzegster/profetes. In de oudheid profeteerde een sibylla in een vorm van extase.

 

Sigmar

Voornaam uit het Germaanse sg-mr.

 

Sika, Sieka

Skandinavische knuffelvorm uit het Germaanse sg.

 

Sil, Silke

Wellicht uit de heiligennaam Silas/Silas.

 

Silvester, Silverius, Silveer (Vlaams)

Naam uit het Latijnse silvestris (woud) die zoveel betekent als: uit het woud, landelijk.

 

Silvius

Latijnse naam: bosbewoner, bosvriend.

 

Simeon, Simon, Simone (vr. Frans)

Hebreeuwse naam: hij die luistert, verhoort.

 

Simcha, Sincha (man. en vr.)

Hebreeuwse naam die zoveel betekent als: "vreugde"

 

Simon, Simone (Frans - vr.)

Griekse variant van Simeon. Zie daar.

 

Sjanien

Knuffelvorm van Jeannine, zie daar.

 

Sjoukje

Friese naam, een samenstelling van het Germaanse sg+wardan: zege+behoeden (behoeder van de overwinning).

 

Slav(o)

Naam uit Kroati, Sloveni, ... die wellicht verwijst naar de plaats van afkomst (Oost-Europa, waar de Slavirs wonen).

Of mogelijk ook naar de oude betekenis van slav: glorie, roem, lof.

 

Soene, Sone

1. Naam uit het Germaanse sna.

2. Ook uit het Germaanse sone.

 

Soeteken, Soetkin, Soete, Zoete, Zoetekin

Vlaamse voornaam uit zoet: aardig, gehoorzaam, vriendelijk.

 

Sofridus, Sofrides, Sofriedus

Betekenis onbekend.

 

Sonja

Russische vorm van Sophie, Sofia. Zie daar.

 

Sophie, Sofia, Sophia, Sofie

Griekse naam die "wijsheid' betekent.

 

Soufiane, Sofian

Arabisch naam: toegewijd.

 

Stefanus, Stefanie (vr.), Stephanie, Stefano (Italiaans), Stefan

Naam uit het Griekse stephanos: krans en ook door de Goden begunstigd.

 

Steffi(e), Steffy

Knuffelvorm van Stefanie, de vrouwelijke vorm van Stefanus: uit het Griekse Stephanos"=krans".

 

Stein, Steina

Verkorte vorm van Stefanus: zie daar.

Of uit het Germaanse stain (stn).

 

Stig(h)

Skandinavische naam uit stigandr: zwerver.

 

Stijn, Stine

Verkorte vormen van Constantinus. Zie daar.

Of variant van Stein. Zie daar.

 

Sturm(i), Storm(e)

Naam uit de Germaanse voornaam Sturmi: wellicht storm.

 

Suitbert

Naam uit het Germaanse swinth + berht.

 

Sulpicius

Naam van een Romeins geslacht.

 

Susanna, Susannah, Susanne, Suzanna, Suzanne, ...

Hebreeuwse naam met de betekenis: lelie.

 

Suur, Suurt, Sura, Suder

Vermoedelijk naam uit het Germaanse svintha + hari.

 

Suzy, Susie

Knuffelvormen van Susanna: zie daar.

 

Sven, Swen, Svein

Skandinavische voornaam uit het Oudnoorse svein: jongen, knecht.

 

Sweitse, Sweitske, Sweis, Swetse, Swebert, Sweder

Zie Suitbert.

 

Sylvia, Sylvie, Sylphia, Silvia, ...

Naam uit Silvester of Silvius. Zie daar.

 

                                                                

A | B C | D E F | G | H I J | K L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van jouw voornaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot n of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.