Voornamen

                                                                                                                           

A | B C | D E F | G | H I J | K L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

 

 

Terug naar intro 

Macharius, Macario (Ital)

Naam uit het Griekse makarios: gelukkig.

 

Madalfridus, Malfredus

Germaanse naam uit madal + frith.

 

Maecken

Oude knuffelvorm van Marie: zie daar.

 

Magali, Magaly

Zuidfranse en Engelse variant van Margaretha. Zie daar.

 

Magdalena, Magdaleen, Madeleen, Madeleine, Madeline (Engels), Magdaline

Hebreeuwse naam: Maria uit Magdala.

 

Mahaut

Metroniem uit de Romaanse vorm van de Germaanse voornaam Machtild (magin-hild).

 

Maïla, Maile, Meile

Naam uit de heiligennaam Mel, die "mogelijk" afkomstig is het het Latijnse mel: honing.

Een echte knuffelnaam dus.

 

Makarios

Griekse naam uit makarios: gelukkig.

 

Makke, Make

Naam uit het Germaanse mag(an).

 

Mana

Vrouwelijke knuffelvorm van Herman (her + man) of E/Immanuel: God zij met ons.

 

Manau, Mano

Mexicaanse naam uit de Nahuath-indianengroep: verdediger.

 

Maneau

Knuffelvorm uit het Normandisch-Franse en het Germaanse Mathilde: maht + hild.

Of uit Maria, zie daar.

Of knuffelvorm uit Manuela: God zij met ons.

Zie ook Manau.

 

Manfred

Naam uit het Oudgermaanse mag(an) + frid.

 

Mangold, Manger

Naam uit het Germaanse mag(in).

 

Manika, Manique

Hedendaagse variant van Monica. Zie verder daar.

 

Manno, Manne

Verkorte vormen van Manfred: zie daar.

 

Mano, Manau

Hawaïaanse naam: passionele lover maar OOK haai.

 

Manus

Verkorting van Hermanus (hêr-man: held van het leger) of van Romanus (: inwoner van de stad Rome).

 

Marcel

Verkorte vorm van Marcellus: zie daar.

 

Marcellus, Marcel(l)a (vr.), Marcelis, Marcelle (vr.), Marceau (Frans), Marcello (Italiaans), Marcilius

Knuffelvorm van Marcus: de krijgshaftige.

 

Marcolijn

Knuffelvorm van Marco: kleine Marco. Zie bij Marcus

 

Marcus, Marcia (vr.), Marcha (Russisch), Marc, Marck, Marco (Italiaans), Marcos (Spaans), Maric/Marek (Slavisch)

Latijnse naam uit Mars, de Romeinse oorlogsgod, de krijgshaftige.

 

Marek

Slavische variant van Marcus: zie daar.

 

Margaret(h)a, Margaret(h)e, Margaret(h) (Engels)

Naam uit het Hebreeuwse margaron (parel), via het Griekse margaritès (parel).

 

Maria, Marie, Mari(e)ke, Mieke

Bijbelse (uit het Hebreeuwse mârâh: bitter) naam die waarschijnlijk 'bitterheid of bemind' betekent.

 

Marianne, Marian

Combinatie uit twee voornamen: Maria (zie Maria) en Anna (zie Anna).

Kan ook afkomstig zijn uit het Hebreeuwse Mariamne: de oudste vorm van Maria.

 

Marianka

Slavische knuffelvorm van Maria. Zie Maria.

 

Mari(e)nelle

Knuffelvorm van Maria. Zie daar.

 

Marin, Marinus, Marina, Marino

Naam die zoveel betekent als zeeman.

 

Mariska

Hongaarse knuffelvorm van Maria. Zie Maria.

 

Marjan, Marjanne

Verkorte vorm van Marianne. Zie daar.

 

Marjolein

Naam uit het Oudfranse marjoler: strelen. De strelende.

Of verkleinvorm van Maria. Zie daar.

 

Marleen, Marlène, Marlene, Marleine

Dubbele voornaam uit Maria en Magdalena.

 

Martha, Marthe

Aramese naam die "meesteres" betekent.

 

Martinus, Martina/e (vr. Frans), Martin, Martyn, Martzen (Fries), Martan, Marten, Maarten, Marte (vr.)

Latijnse verkleinvorm van Martius/Mars: God van de oorlog.

 

Mattheus, Mat(t)hias, Matthijs, Mat(t)hys, Matthieu, Mattia

Voornaam uit het Griekse Matthias en het Hebreeuwse mattanjâ: geschenk van Jaweh.

 

Marijke

Knuffelvorm van Marije. Dit is een vorm van Maria. Zie daar.

 

Marlies(e)

Dubbelnaam uit Maria (zie hierboven) + Elisabeth.

 

Marlot

1. Naam die zoveel betekent als "kleine Maria". Zie verder bij Maria.

2. Of samentrekking van Maria en Charlotte.Zie bij beiden.

Marnix

Vlaamse voornaam die oorspronkelijk een familienaam was met als betekenis: schitterende heer.

 

Maroeska, Marouschka, Maroeschka

Slavisch klinkende variant van Maria. Zie verder daar.

 

Martinus, Maarten, Martijn, Martina, ...

Naam uit Mars, Martis, de Romeinse oorlogsgod.

 

Marvel, Marvella, Mervyll

Naam uit het bijna gelijkklinkende Engelse woord: wonder, mooi.

 

Matilda, Matilde, Machtild

Naam uit het Germaanse magin + hild.

 

Matis, Matys

Hedendaagse en tegelijk oude vormen van Mattheus. Zie daar.

 

Mattheus, Matthias, Matthieu, Matthijs, ...

Hebreeuwse naam: geschenk Gods.

 

Mauritius, Maurinus, Maurice (Frans, Engels)

Naam uit het Latijnse maurus, voor een inwoner van Mauretanië, een Moor.

 

Maurits (Nederlands), Mauritz (Duits), Maurijn, Mauro, Maury

Verkorte of knuffelvormen van Mauritius. Zie Mauritius.

 

Maurus

Naam afkomstig uit Maurus (= moor, bewoner van Mauretanië).

 

Maxentius, Maxence

Zie bij Maximilianus.

 

Maxim(e), Maximus

Vorm van Maximiliaan: de grootste.

 

Maximilianus, -o, Maximiliaan, Maximino, Maximo, ...

Latijnse naam: de grootste.

 

Medart/d, Medardus, Mede, Medde

Naam uit het Germaanse med + hardu.

 

Meie, Meike, Meiko

Variant van de Germaanse voornaam magin

of van de oude naam Maria. Zie ook Maria.

 

Melania, Melanie, Mela

Naam uit het Griekse melas, melaina: zwart, donker van kleur. Ook de Griekse godin van de aarde Demeter werd Melaine genoemd.

 

Mele

Knuffelvorm van Amalia: de onvermoeibare.

 

Melvin

1. Naam uit de Engelse plaatsnaam Mallaville: onvruchtbaar land.

2. Of uit het Germaanse math + wijn.

 

Merel, Merle

Voornaam uit het Latijnse merula: merel.

 

Michael, Michiel, Machiel

Naam uit het Hebreeuwse mikhâel: wie is als God? Ook de naam van aardsengel Michael.

 

Midas, Mida (vr.)

Naam naar een Phrygische koning of uit de Griekse mythologie: betekenis onbekend.

 

Miguel, Migel

Spaanse varianten van Michael: zie daar verder.

 

Mignon

Franse afgeleide uit het Italiaanse mignone: liefelijk, sierlijk.

 

Mikke, Mick,...

Knuffelvormen van Michael. Zie verder daar.

 

Mikoyan, Mikojan

Russisch-Armeense naam die vermoedelijk betekent: overwinning van het volk.

 

Milan

Slavische naam, verkorte vorm van Miloslav (milu: lief en slava: roem).

 

Mildred

Engelse voornaam uit het Germaanse mild-trudh: milde kracht.

 

Milo

Mogelijk de mannelijke vorm van Mildred. Dit is een Engels-Saksische naam die zoveel betekent als: de mild sprekende.

Of uit het Latijnse miles: soldaat.

Of uit de Hebreeuwse naam Michael. Zie verder bij Michael.

Of uit de Slavische naam Mil: genade.

Er is niet echt iets met 100 % zekerheid te zeggen. Alleen dit: hij komt in de middeleeuwen reeds in het Germaanse taalgebied voor.

 

Minne, Mina

Verkorte vorm van Wilhelmina: zie Wilhelm.

 

Mira

Verkorte vorm van Mirabella: verwonderlijk. Of uit Miranda: de bewonderswaardige. Of gewoon: de oproerige.

 

Miranka

Oosteuropese (Slavische) knuffelvorm van Mira: zie Mira.

 

Mitch

Verkorte vorm van Mitchel. Dit is een variant van Michael (zie daar) of een afgeleide van het Germaanse mikil: groot.

 

Mitzy

Duitse knuffelvorm van Maria. Zie Maria.

 

Monica, Monique, Moniek

Latijns, Griekse ? naam waarvan de de herkomst onzeker is. Er wordt ook gedacht aan een Afrikaanse oorsprong. Mogelijk oorsprong is het Latijnse monere: herinneren, vermanen.

 

Moran(n)e

Vrouwelijke knuffelvorm van Mauritius. Zie daar.

 

Morgaine, Morgane, Morgana

Vrouwelijk vorm van Morgan. Zie verder daar.

 

Morgan, Margane, Morgana

Welsche naam uit morien: in zee geboren of uit muirgen: groot en helder.

 

Mus

Verkorte vorm van Anselmus: door de goden beschermd.

 

Myra

Een fantasienaam van de schrijver Fulke Graville.

Of uit het Griekse myron: zoet geurend.

                                                               

A | B C | D E F | G | H I J | K L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van jouw voornaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot één of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.