Voornamen

                                                                                                                             

A | B C | D E F | G | H I J | K L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

 

 

 

Terug naar intro 

Gabbe, Gabe, Gabke, Gabina

Naam uit God - win.

 

Gabriel(a), Gabriël, Gabri, Gabriele (Duits), Gabriella (Italiaanse), Gabrielle (Frans), Gabor (Hongaars), Gabry, Gaby (Engelse knuffelvormen)

Uit het Hebreeuws afkomstige naam: man van God.

 

Gaétan(e), Gaëtan(e), Kajetan, Cajetan, Gaetano, Caietanus, Cayetano

Naam uit de oude Romeinse plaatsnaam Caieta (nu Gaeta).

Of uit de Griekse naam Caeita: de voedster van Aeneas.(een Trojaanse held).

 

Gangolf

Naam uit het Germaanse gand + wulf.

 

Gaudens, Gaudentius, Gaudius

Naam uit het Latijnse gaudere: zich verheugen.

 

Geertrui

Naam uit het Germaanse gêr-trûth.

 

Geesje, Geeske(n), Geessie(n), Gesina, Gesine, Gezina, Gezine

Naam uit de heilige Ghislindis, deze uit de Germaanse voornaam gisil + lind.

 

Gelbrecht, Gelbrech(je), Gelbricht, Gelbrich(je)

Naam uit het Germaanse geld/jild + berht.

 

Geldolf, Geldolph

Voornaam uit het Germaanse geld - olf.

 

Gelein(e)

Voornaam uit het Oudgermaanse gis.

 

Genoveva

Vlaamse naam die wellicht komt uit het Keltische genos (geslacht-ras) en wefa (vrouw). Zoiets als: vrouw van een edel geslacht.

 

Geoffrey

Germaanse naam.Variant van Geoffrey: vredelievende Goot of goede vrede.

 

Georgius, George, Georg (Duits), Juri (Russisch-Slavisch), Georgia (vr.), Joris, Yorben, Jorben, Jörben, ...

Naam uit het Griekse georgos: landbouwer.

 

Gérard, Gerardus, Gerarda, Gerhard/t, Gerharda, -ina, Gernhard, ...

Combinatie van het Germaanse gêr + hard.

 

Gerda

Variant van Gerharda (zie bij Gérard).

Of uit het Oudgermaanse garda.

 

Gerlach, Geerlach, Geerlag, Gerlachus, Gerlacus, ...

Naam uit het Germaanse ger + laic

 

Gerlo

Naam uit ger + lo.

 

Gerolf

Naam uit het Germaanse ger + (w)olf.

 

Gerry, Gerrie, Gerritje, Geri

Knuffelvormen van Gerard. Zie verder daar.

 

Geubel, Gubbel, Gobbel

Voornaam uit het Germaanse Gode-brecht of Gode-boud.

 

Gewijde, Gwijde

Variant van Guido. Zie daar.

 

Giddy, Giddi, Gidi

Verkorte vorm van ofwel Egidius (: schilddrager) of van Gideon (zie Gideon).

 

Gideon

Hebreeuwse voornaam die zoveel betekent als de veller, de vernietiger.

 

Gil(l)ian

Engelse-Schotse vorm van Julian. Afgeleid uit Julius. Zie daar.

 

Gilke

Friese vorm van Chieltje, Gieltje. Deze namen zijn verkortingen van Michiel. Zie daar.

 

Ginekinus

Wellicht knuffelvorm van het Keltische gine, geno.

Of van het Germaanse liud, leud, leudi, luit.

 

Gino

Italiaanse knuffelvorm van Lodewijk (hlôth-wîg).

 

Giovanni

Italiaanse vorm van Johannes. Zie daar.

 

Gitte, Gitta, Githa, Gita, Gitla

Korte vorm van Birgitta, beschermster of van Brigitta, de verhevene.

Mogelijk ook verkorte vorm van Margaretha. Zie daar.

Sommige vormen komen wellicht ook uit gitana: zigeunerin.

Gobert

Naam uit het Germaanse goda + berht.

 

Godfried, Godevaart, Govert, Godefroid, ...

Naam uit het Germaanse god-frithu.

 

Goede, Goedele, Goele (Vlaamse knuffelvorm)

Verkorte naam uit het Germaanse God of goed. Betekent zoveel als: goede.

 

Godelieve, Godelieva

Germaanse naam: de Godminnende.

 

Gommaer, Gommaar, Goemaer, Gommer, Gommaris, Gomaria, ...

Naam uit het Germaanse goda + mar.

 

Goos(en), Goos(s)e(n), Gosse(n), Goseniena, Goserina

Zie Gosbert en zie Gozewijn.

 

Gorik, Gauderik, Goderik, Géry, Godric, Gauwe, Gouwe

Namen uit het Germaanse gauja + ric.

 

Gosbert

Naam uit het Oudgermaanse gauta + berht.

 

Go(d)tse, Go(d)tso, Gosse, Goske, Gossine, Goskje, ...

Naam uit god(e).

 

Gozewijn, Gozewinus, Gozewine/a, Gosewinus/a, Gosewijnand, ...

Naam uit het Oudgermaanse Goda + win.

 

Grada

Vrouwelijke vorm van Gradus

 

Gradus

Verkorte vorm van Gerardus, de Latijnse vorm van Gerard.

 

Gratianus, Gratia

Latijnse naam: de bevallige, de beminnelijke.

 

Gregorius, Gregoria (vr.), Gregor (Duits, Engels), Gregoor (Vlaams), Gregory (Engels), Grégoire (Frans), Reijno (Fins)

Romeinse naam uit het Griekse grègorios: de waakzame.

 

Gret(h)a, Gret(je), Greet(je), Griet(je), Griet(a), Griet(h)ie, Grietien, Grietina, Grietjo, Grietien, ...

Verkorting met (soms) knuffelvorm van Margaret(h)a.

 

Griffin

Keltische voornaam: sterke strijder, heer.

 

Grimbert, Grim, Grimmo, Grimme

Naam uit het Germaanse grimo + wald.

 

Grypstaart

Naam uit het Germaanse grim + staar.

 

Guido (Vlaams en Frans)

Verfransing/Italiaans van de Germaanse knuffelvoornaam widu.

 

Guilielmus, Gulielmus

Latijnse vorm van Wilhelm. Zie daar.

 

Gustaaf, Gustave, Gustavus

Naam uit het Oudslavische Gostislav: beroemde gast.

 

Guy

Verkorte vorm van Guido, Franse/Italiaanse vorm van de Germaanse voornaam widu. Kan ook geïnterpreteerd worden als een verkorting van Guillaume (zie Willem).

 

Gwendolyn, Gwenny (knuffelvorm)

Naam uit het Keltische gwyn (wit) en dolen (kring). Hiermee wordt de maan bedoeld en ook de Keltische maangodin werd zo genoemd.

A | B C | D E F | G | H I J | K L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van jouw voornaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot één of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.