Voornamen

                                                                                                                             

A | B C | D E F | G | H I J | K L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

 

 

 

Terug naar intro 

Daniel/Danil, Daneel (Vlaams), Danella (vr.), Daniella (vr.), Danielle (vr.), Danilo (Slavisch), Daan,

Daen (Friese vorm)

Hebreeuwse voornaam die betekent: God is mijn rechter.

 

Danitsja

Oost-Europese (Slavische) knuffelvorm van de voornaam Daniel. Zie bij Daniel.

 

Dankaart

Naam uit het Germaanse tane + hard.

 

Daphn, Daphne

Griekse naam: afkomstig uit het Griekse daphn wat laurierboom betekent.

 

Darius, Dario (Italiaans), Darina (vr.)

Grieks-Perzische voornaam uit Dareio: bezitter, beschermer van het goed.

 

David

Hebreeuwse naam: vriend, geliefde.

 

Defny

Variant van de Engels-Griekse naam Daphne: afkomstig uit het Griekse daphn wat laurierboom betekent.

 

Delphine, Delphina

Griekse naam die zoveel betekent als dolfijn.

De oude vorm wordt ook wel eens uitgelegd als: vrouw van Delphi (het Griekse centrum (baarmoeder) van hun wereld).

De rondingen van dolfijnen werden ook met zwangerschap verbonden. Vandaar de verbanden:

Delphi, dolfijn, zwangerschap.

 

Denijs, Denis(e), Denisa, Dennis, ...

Namen uit de Griekse godennaam Dionysius (: de vrolijke).

 

Desire

Vrouwelijk vorm van de Latijnse naam Desideratus: de verlangde.

 

Diana, Diane

Naam uit het Romeinse deus: goddelijk. Of ook uit Divia: de stralende.

 

Diederik, Diederich, Diederick, Dietrich

Naam uit het Germaanse diet + rk.

 

Diedolf

Naat uit het Germaanse theo + wolf.

 

Diete, Diede, Dietje

Voornaam uit het Germaanse diet.

 

Dieudonn

Franse voornaam: door God gegeven.

 

Dieuwert

Friese voornaam uit het Germaanse diet+warin: beschermer van het volk.

 

Dieuwke

Vrouwelijke knuffelvorm uit Dieuwert. Zie daar verder.

 

Dignus, Digna, Dijmpha(na) (vr.), ...

Naam uit het Latijnse dignus: waardig.

 

Dimitri

Russische vorm van de Griekse naam Demetrius: zoon van Demetra

(moeder aarde).

 

Dion

Engelse verkorte vorm van Dionisius. Zie daar.

 

Dionisius

Griekse naam die verwijst naar Dionysos, de Griekse God van de wijn, de vrolijke.

 

Desiderius

Latijnse naam die zoveel betekent als: vol verlangen.

 

Dixie

Jongens- en meisjesnaam die in Engeland wellicht gerelateerd is aan het Latijnse dixit: ik heb gezegd.

In Amerika is het mogelijk afgeleid van ofwel de Mason-Dixon-familie,

ofwel in het zuiden (Dixieland) van het Cajunfrans voor het tiendollarbiljet dat in Louisiana circuleerde: dix dollar (dixie).

 

Djyano, Django

Hedendaagse varianten van Johannes. Zie daar.

 

Dominicus/a, Domien

Naam uit het Latijnse dominius: Heer. Toebehorend aan de Heer.

 

Donovan

Ierse (Keltische) naam met als betekenis: de zwarte, de kleine donkere.

 

Dorien

Naam uit het Ierse doirean: koppig, stuurs.

 

Douwe, Dauwe, Dautsje, Dautsen, Doutsen, Doutsje

Friese vorm van Dominicus of van David. Zie daar.

 

Drazenka

Centraaleuropese voornaam die zoveel zou kunnen betekenen als dra(s) (kostbaar) + zenka (van Sidon). Afhankelijk van de taal kan de betekenis echter verschillen.

 

Dunnink

Naam uit de Germaanse godennaam Donar, dit uit thunra.

 

Duno, Doen, Doena, Doene

Naam uit het Latijnse donum: gift, geschenk.

 

Dwyn, Twin

Knuffelvorm uit de Welsche naam Dwynwyn (dwyn: roven, ontvreemden, sluipen/wyn: eerlijk, heilig, wit).

 

Dyenne

Variant van Diana. Zie daar.

 

Eddy, Eddie

Knuffelvormen uit Edward. Dit uit het Oudengelse ead (bezit - erfgoed) en weard (beschermer).

 

Edelbert

Naam uit het Germaanse athal-berht.

 

Edeline

Naam afgeleid van Edelbert. Zie daar.

 

Edmond, Edmund

Naam uit het Oudengelse ead (bezit, erfgoed) + mund (bescherming).

 

Edwin

Engels naam uit het Oudengelse ead (bezit) en het Germaanse wine.

 

Efraim, Ephram

Hebreeuwse naam die 'de vruchtbare' betekent.

 

Egidius, Aegidius, Egied (Vlaams), Gillis/Gilles (Franse knuffelvorm)

Naam uit het Griekse aigis: schild. Schild, schilddrager.

 

Eleazer, Eleaser, Elieazar, ...

Hebreeuwse naam: wie God helpt. El: God, azr:helpen.

 

Eleonora, Lora, Loralia, Loralie

Arabische naam uit Ellinor: God is mijn licht.

 

Elia(s)

Hebreeuwse naam die zoveel betekent als: Jaweh is mijn God.

 

Elidio

Zuideuropese vorm uit de Germaanse naam athal + od.

 

Elien, Elina, Eline

Varianten van Helena: zie daar.

 

Eligius

Naam uit het Latijnse eligere: uitkiezen. De uitverkorene.

 

Elisa, Elies, Elise, Elisa

Hebreeuwse naam: God is redding of ik zweer bij God.

 

Elisabeth, Elizabet(h), Else, Elze, Elisa

Hebreeuwse naam die zoveel betekent als: redding of ik zweer bij God.

 

Elke, Elki, Elle, Elleke

Verkorte vormen van Adelheid: vrouw van edele afkomst.

 

Elko

Friese knuffelvorm  uit het Germaanse adal.

 

Elkin

Mogelijk speelse variant van Elko, bedacht door de striptekenaars van "De Rode Ridder".

Mogelijk ook uit Elgin, een Oudengelse uitdrukking: sterk van geest.

 

Ellen

Korte van van Eleonora (Arabisch ellinor: mijn God is mijn licht), of van Helena (: de stralende).

Mogelijk ook uit Elsje. Dit kan komen uit het Germaanse hild/hilti, uit Elisabeth (zie daar) of

uit Elsa (een watergeest bij de Germanen).

 

Elvan

Wellicht Slavische (Russische) variant van Johannes. Zie bij Johannes.

Of uit Alvan: goede elf.

 

Elvida

Naam uit het Griekse elpis: hoop.

 

Elvin, Elwin, Alvin, Alwin, Elwijn

Naam uit de Germaanse voornaam athal + win.

 

Elvira, Elvire, Elvier

Spaanse naam uit de plaatsnaam Elvira die haar naam dan weer dankt aan het Germaanse gls-adal.

 

Elyna

Variant van Helena: zie daar.

 

Emericus

Mannelijke variant van Emerantia: de verdienstelijke.

Of Germaanse naam uit haima + ric.

 

Emile: zie Emilius.

 

Emilienne

Vlaamse vrouwelijke vorm van Emilius. Zie verder daar.

 

Emilius, Aemilius, Emilia (vr.), Emile (Frans), Emil (Zweeds, Duits), Emilie (vr.), Emily (Engels vr.),

Emiel (Vlaams), Emilienne (Vlaams vr.)

Latijnse naam die "mededinger" betekent.

Soms wordt hij ook in verband gebracht met het Griekse aimulos: zacht, vriendelijk.

Emkea

Afgeleide van Emma. Zie daar.

 

Emma

Verkorte vorm van het Germaanse Irmin.

 

Emmely, Emelie, Emeline, Amelie, ...

Naam die zoveel betekent als: de arbeidzame.

Of knuffelvorm van Emma. Zie hierboven.

 

Ene

Friese, sterk verkorte vorm van het Germaanse agi.

 

Engel, Engelken

Naam uit het Germaanse angil.

 

Enid

Wellicht naam uit het Welshe enaid: leven, ziel.

 

Enio, Ennio

1. Variant van Enne: de huiselijke.

2. Naam uit het Latijnse Ennius, dit uit Enna - Henna: stad in Sicili.

 

Enya

Engelse vorm van het Ierse Eithe: kern, pit, centrum, steen, hart.

 

Eowyn

Naam uit het boek "In de ban van de ring" van Tolkien.

Persoonlijke vinding/creatie van Tolkien uit het Oudengels: paardenvriend.

 

Ephram: zie Efraim.

 

Eppo

Knuffelvorm van een Germaanse ever-naam.

 

Erasmus

Naam uit het Griekse erasmios: beminnelijk, zachtaardig.

 

Erica, Erika

Vrouwelijke variant van Erik: uit het Germaanse ein + rk.

 

Eridio, Eridius

Wellicht verlatijnste knuffelvorm van de Germaanse voornaam Ere.

 

Erik

Naam uit het Germaanse ein + rk.

 

Ermengudis

Naam uit Ermin (halfgod) + gud.

 

Ermengaud

Naam uit Ermin (halfgod) + gautha.

 

Ernst, Ernest, Ernestus, Ernesta, Ernestine, Ernestina, Ernastina, Ernastine, Ernestijna, Ernestiena, Ernesto, ...

Naam uit de Germaanse voornaam eornost (dit uit er): eervol, vastberaden tot het eind (in de strijd).

 

Errol

Variant van Harald: zie daar.

 

Erwin

Naam het Germaanse eber: ever en wine: vriend.

 

Ese

Verkorte Germaanse ans/ase-naam.

 

Eskil(d), skell, sketill

Naam uit het Scandinavische as(e) + kil.

.

Esther, Ester

Naam uit het Perzische isjitar: ster.

 

Esty

Knuffelvorm van Esther, Ester: zie daar.

 

Etheltreda

Naam uit het Germaanse Athal + ?.

 

Etienne

Franse naam ontstaan uit de naam Stefanus. Zie daar.

 

Eudoxia

Naam uit het Griekse eu (goed) + doxa (mening).

 

Euft

Voornaam uit de naam Euphemia/Euphemius (: Griekse naam met als betekenis: de beroemde of iemand met een goede naam).

Of uit Evert: bijnaam uit Evert. everzwijn, heard, duurzaam.

 

Eugenius

Naam uit het Griekse eugenes: welgeboren.

 

Eusebius, Eusebia

Griekse naam: de vrome, eerbiedwaardige, godsvruchtige.

 
Eustachius, Eustachia

Griekse naam die zoveel betekent als: vruchtbaar.

 

Eva

Hebreeuwse naam: de leven gevende.

 

Evelien, Eveline, Evelyn

Knuffelvorm van de naam Eva (zie bij Eva) of variant van de Keltische naam Eiblin: mooi, stralend.

 

Evita

Knuffelvorm van Eva. Zie daar.

 

Falk(e), Falko, Falkje, ...

Naam uit het Oudgermaanse Fal(c)ha.

 

Fardo, Fardau, Fardoe, Fardus, Vardo, Fardouw, Farduw

Naam uit het Oudgermaanse fardi: reis. De naam verwijst naar de betekenis tochtgenoot.

 

Febronie, Febronia

Naar de Romeinse godin tegen de koorts: Febris.

 

Felix, F, Felixia

Latijnse naam: de gelukkige.

 

Femkje

Knuffelvormen van Femme. Zie daar.

 

Femme

Friese verkorte vorm van  de Germaanse naam Fredmr (frithu-mr).

 

Fenna, Fenne

Naam uit het Germaanse vac.

 

Ferd, Ferdi, Ferdy, Ferry

Verkorten vormen van Ferdinand. Zie daar.

 

Ferdinand, Ferinand (Vlaams), Fernand(e) (Frans), Ferran(d) (Frans), Fernando (Spaans, Italiaans), Fernandes/z (Spaans)

Naam uit het Germaanse fardi of frith + nanth.

 

Fien(e)

Verkorte vorm van Jozefien. Dit is de vrouwelijke vorm van Jozef. Zie verder bij Jozef.

 

Filemon, Philemon

Naam uit het Griekse philema: omhelzing, zoen.

 

Filip

Variant van Philip. Zie verder daar.

 

Filistijn

Naam naar het gelijknamige bijbelse volk.

 

Finn

Skandinavische en Engelse naam uit het Oudnoorse Finrr: iemand uit Finland.

 

Firmin, Firmijn

Frans en Vlaamse naam uit de heiligennaam Firminus (uit het Latijnse firmus: stevig).

 

Fjor(r)e, Fjre

Naam van Noorse origine die ofwel betekent (Eden: paradijs) of laatste, slot.

 

Florentius

Naam uit het Latijnse florens: bloeiend, van aanzien.

 

Floris

Verkorte vorm van Florentius (bloeiend, in aanzien staand). Of afgeleide van de Germaanse naam hlth-rk.

 

Foeke

Friese verkorting van het Germaanse folk.

 

Foppe, Fop, Fopke, Foppa, Foppo, ...

Naam uit de Germaanse voornaam fulk + berht.

 

Franciscus, Francesco (Italiaans), Francesca (Ital.vr.), Francisco (Spaans), Franciszka (vr. Hongaars), Franois (Frans), Frans, Franoise (vr. Frans), Francine

Voornaam die zoveel betekent als "de Fransman".

 

Frankwin

Naam uit het Germaanse frank + wini.

 

Frau (heerseres), Frauja (heer), Frauk(je), Frouk(je), Frauke, Frouke

Afhankelijk van het geslacht van de drager: heerseres, heerser. 

 

Freddy

Knuffelvorm van Frederick, zie daar.

 

Frederi(c)k, Frederic, Fred(e)rika (vr.), Frederike (vr.), Frederique (vr.), Riekie (afkorting), ...

Naam uit het Germaanse frithu en rk.

 

Freya, Freija, Freyja

Voornaam verwant met het woord vrouw en het betekent: heerseres.

Het was de naam van een Oudnoorse godin.

 

Frida, Frieda

Verkorte vormen van Frederika. Zie bij Frederi(c)k.

 

Frisine

Meisjesnaam die zoveel betekent als "de Fries", van Friesland afkomstig.

 

Frouke, Froukje

Friese knuffelvormen van Frouwe: vrouw (dit uit het Germaanse fraujn).

 

A | B C | D E F | G | H I J | K L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van jouw voornaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot n of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.