Plaatsnamen

                                                                                                                          

A | B C | D E F | G | H I J | K L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

 

 

 

Terug naar intro 

Paeshuis

Plaatsnaam uit paes (vrede - rust) en husa. Dit in Geel en St.-Kwintens-Lennik.

 

Pamel(e)

In oorsprong was de naam Pamela/Pamala. De betekenis gaat mogelijk terug op het Latijnse pabulum (weiland). Maar dat is niet helemaal zeker.

 

Pede

Naam naar de Pede (bijrivier van de Zenne) die wellicht komt uit pipa.

 

Peel (Noord-Brabant en Nederlands Limburg)

Plaatsnaam uit het Germaanse pipa + lauha.

 

Peer

Plaatsnaam waarvan de betekenis onduidelijk is. Peer kan geïnterpreteerd worden als een afgeleide van perren parre: omheinde ruimte.

Volgens H. Schalley is de betekenis afgeleid uit Peelre: bron van de Peel, de oude naam van de Dommel die in Peer ontspringt.

Of uit het Latijnse petreus: steenweg.

 

Peppinghausen

Naam uit Babo (eigennaam) + inga + haus (kijk bij heim).

 

Petegem

Naam uit Patjinga heim: woning van de lieden van Patjo (eigennaam).

 

Ploegsteert

Naam die wellicht afgeleid is van een lang, smal en hoekig stuk grond in de vorm van een ploegstaart.

 

Poeke

Naar de gelijknamige oude waternaam.

 

Poederlee

Wellicht naam uit pudel + lo.

Poperinge

Naam voor volk (inga) van Poppo (= knuffelvorm van Robrecht).

 

Pottelberge

Naam uit het Germaanse potta + berga.

 

Presles

Naam uit het Romaanse pratella: kleine weide.

 

Profondeville

Plaatsnaam uit het Romaanse profunda-villa: hoeve, gelegen in de diepte.

 

Proven

Plaatsnaam uit het Middelnederlandse provende > uit het Latijnse praebenda: inkomsten uit de kerkelijke weldadigheid.

 

Puivelde

Veld met kikkers in Belsele (Oost-Vlaanderen).

 

Putte, Putte bij Mechelen

Deze plaatsnaam verwijst naar hetzij een inzinking in het terrein, hetzij naar een poel. Bij Putte bij Mechelen wordt soms vermeld dat de naam verwijst naar een Heer Van (de) Putte die zijn naam doorgaf aan het dorp (bewijs ?). Putte bij Mechelen heette vroeger St.-Nicolaas-Waver. Zie dan ook Waver.

A | B C | D E F | G | H I J | K L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van een plaatsnaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot één of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.