Startpagina

 

Stamboomstart

 

Familienamen

 

Voornamen

 

Diverse plaatsnamen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaatsnamen, een vraagteken ?

 A | B C | D E F | G | H I J | K L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Germaanse namen worden op een aparte pagina samengebracht, achter elke

                      Germaanse naam in de namenlijsten zit een doorklik.

Er is de groeiende rubriek PLAATSNAAMONDERDELEN.

 

De mens heeft altijd een grote behoefte gehad om

mensen, dingen, planten, dieren en PLAATSEN een naam te geven.

Op die manier werd alles herkenbaar en ook een beetje beheersbaar.

 

Plaatsnamen (of toponymen) zijn eeuwenoud.

Vele ontstonden in het begin van onze jaartelling.

Ze veranderden in de loop van de eeuwen.

Er waren taalverschuivingen, invloed van invallers, ...

 

Bovendien was de taal zelf een probleem.

Keltisch, Latijn (Romaans) en Germaans zijn verwant.

Toch staan ze een heel eind van mekaar.

Eeuwen apart en ruimteverschillen leidde tot grote taalverschillen.

Rond het begin van de jaartelling stond het Keltisch, dat in onze regio

gesproken werd onder grote druk.

 

Vanuit het zuiden rukte het Latijn op en vanuit het noordoosten

kwam het Germaans steeds korterbij.

Rond het jaar 50 was het Keltisch als taal bijna verdwenen.

 

Onze huidige taalgrens is dan weer wat later ontstaan in de botsing/ontmoeting van

Germaans en Romaans.

 

Alleen in plaatsnamen bleven "elementen (rivier/waternamen bvb.(die meestal overklaarbaar zijn))" van het Keltisch bewaard.

Germaans en ook het Latijn (Romaans) namen het over.

Plaatsnamen werden dan ook veranderd (aan de nieuwe taal-heersers aangepast)

en nieuwe plaatsnamen ontstonden.

Soms met een Germaanse, soms met een Latijns-Romaanse achtergrond.

Soms met een mix van beiden. Of met een bijmenging van Keltische elementen.

 

Er zijn slechts betrekkelijk weinig geschriften met die oorspronkelijke namen.

Vanaf het jaar 1000 werd er wel meer opgetekend.

De oorspronkelijke plaatsnamen waren echter eeuwen aan het toeval, de wet van de taalverschuivingen en de willekeur van de mens overgeleverd.

 

Als resultaat daarvan waren de taalinvloeden op plaatsnamen niet alleen meer gebonden aan taalgrenzen. De huidige taalgrenzen werden rijkelijk overschreden.

 

Zo vind je bv. heel wat Romaanse plaatsnamen in het Rijngebied en rond St.-Truiden.

Germaanse invloeden zijn merkbaar in o.a.Frans-Vlaanderen en in de Ardennen.

Keltisch is nog slechts sporadisch aanwezig.

 

Wetenschappers hebben zich over deze moeilijke materie gebogen.

Ze zijn er dikwijls in gelukt om de naambetekenis terug te vinden. Dikwijls ook niet.

 

Ook plaatselijke heemkringen hebben zich met veel vlijt over dit probleem gebogen.

Ze hebben dan ook hier en daar mooie resultaten geboekt.

 

Bij deze roep ik hen op om hun bevindingen door te mailen. Nuances aan deze rubriek aan te brengen. En correcties.

 

Op die manier kan ook dit taalonderdeel uitgroeien tot

een didactische en informatieve rubriek.

 

Een massa meer info over plaatsnamen vind je o.a. in het

TOPONYMISCH WOORDENBOEK VAN BELGIE, NEDERLAND, LUXEMBURG, NOORD-FRANKRIJK en WEST-DUITSLAND van Maurits Gysseling.

Het is een uitgave van 1960 door het Belgisch Interuniversitair Centrum van Neerlandistiek.

Het is wellicht nog alleen te vinden in wetenschappelijke bibliotheken of bij de auteur.

 


Nogal wat mensen hebben interesse voor de betekenis van hun dorps(plaatsnaam)naam.
Wil je graag de betekenis van die naam weten ? Ik doe een ernstige poging (maar niet alle plaatsnamen zijn nog te verklaren) en mail je door wanneer hij op het net staat.

 

Er zijn slechts drie voorwaarden:

 

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot één of een paar namen.

- vermeld ook hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.

Plaatsnaamaanvragen die niet aan de voorwaarden voldoen, krijgen geen antwoord.

A | B C | D E F | G | H I J | K L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Germaanse namen worden op een aparte pagina samengebracht, achter elke         

                       Germaanse naam in de namenlijsten zit een doorklik.

Er is de groeiende rubriek PLAATSNAAMONDERDELEN.

                                           E.mail:    of via deze BLOG