Familienamen

                                                                      

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Andere W-Bladzijden W | We | Z

 

 

Terug naar intro 

Het grootste deel van onderstaande info is een selectie uit: Woordenboek van de familienamen in Belgi en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003).

Wechelmans, Van Wechelen

Naam uit de plaatsnaam Wechele (=Wechelderzande - Antwerpen).

 

Weck (de), (de) Week, Week(s), Weekx, Weecq, We(c)kx

1. Naam uit het Middelnederlandse wecke: wachter, waker. Beroepsnaam.

2. Of uit het Middelnederlandse weec(k), weic, wek: week, zacht, zwak. Bijnaam

 

Wecker(s), Wee(c)kers

Beroepsnaam uit het Middelnederlandse wecker, weker: waker.

 

Weckhuizen, -huysen, -huyzen: zie Wijckhuyse.

 

We(c)kx

1. Zie bij Weck (de).

2. Of variant van Wegge. Zie daar.

3. Mogelijk ook een variant van Wicke. Zie bij Wicke.

 

Wee Van de(r), Van der Vee, Van der Weeden, Van de Weide, Van der Weide(n), Van der Wey, (van der) Weij, Weyde(n), Van der Wijden, Van der Weij(en),Van der Weye(n), Weyen, Van der Wee()n Van der Weehe, Verwee, Verw(e), Verween, Verwey(en), Verweij(en), Wee, Wei, Wey, Vervey, Vandertwee (wellicht verschrijving van voorgaande)

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam wee(de): weide Dikwijls bedoeld als gemeenschappelijke weide.

 

Weekers: zie Weckers.

 

Weem Van de

1. Variant van Van de(r) Wee. Zie bij Wee.

2. Naam uit de plaatsnaam Weem, Wimen, Wijmen (uit wipwo): plaats waar wilgentenen groeien.

 

Weerd(t) De, De Weert, Weer(d)ts, We(e)rtz, Werts, De Weird(t), De Weirt, De Werd(t), Werdt, De Wert(e), De Waard, De Waart, De Waert, (de) Waerts, Dewaers, De Wierdt, Swe(e)rts, Zwe(e)rts, Swaerts, Wirt(h), Virth, Wirtgen, Wirts, Wir(t)z, Wirth, Wierts, Wiertz

Familienaam uit het Middelnederlandse we(e)rt of het Oudduitse wirth: gastheer, waard.

 

Van Weert, Van Weerd(t), Van Wert(e), Van Werde, Wanwert

Familienaam uit de plaatsnaam Weerde, Weert (op diverse plaatsen).

 

Weerst Van, Van Weersth, Van Weers(ch), Van Weerts, (van) Wers(t), Van Wersch, Van Werts, Van Wees

Familienaam uit de plaatsnaam Weerst, in het Frans Warsage (Luik).

 

Wege(n) Van de, Van de(n) Weghe, Vandeweghe, Van de(r) Weg, Van der Weghe(n), Van de Weeg(h)e, Van de(r) Weeghde, Van de(r) We(e)gen, Van Weegen, Van der Wegh, Van Wegens, Wege, Wegh, Vegh, De Weghe, Dewge, Van der Veghe, Van der Veeghde

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam Ter Wege: weg.

 

Wegge, Wig(g)e, Wegh, Vegh, We(c)kx

Naam uit het Middernederlandse wegge, wegge: Spits toelopend brood. Beroepsbijnaam voor een bakker.

 

Wehkamp

Duitse familienaam uit de plaatsnaam Wehkamp, de lokatie van de plaats is me helaas niet bekend.

 

Weider(er), Weidert, Weides, Veiders, Weyders, -ert, Veijer, Vey(d)er

Beroepsnaam uit het Middelnederlandse weider: herder.

 

Weijgers, Weygers(e)

1. Patroniem uit Wigger(s) zie aldaar.

2. Bijnaam uit het Middelnederlandse weiger: halsstarrig, trots, zuinig, welwillend.

 

Wein, Weins, Weyne, Weijn(s), Weyn(s),Wens, Wensch, Wenes, Weens, Wain(e), Wayne, Wains

Patroniem.

1. Verkorte vorm van de voornaam Walewein of Iwein (gekend uit ridderromans).

2. Zie ook Wijn.

 

Welkenhuizen (van), -huisen, -huysen(s), -huijsen, -huijzen, -huyze(n), -huzen, -hysen, Van Welckenhuizen, -huysen, -huijsen, -huyzen, -huijzen,  (van) Wilkenhuysen, Van Werelyckhuysen

Familienaam uit de plaatsnaam Welkenhuizen/Welchenhausen in Reinland-Palts op 12 km te zuiden van Sankt Vith.

 

Wellemans

1. Variant van Willemans: patroniem uit Willem: zie daar.

2. Variant van Wallemans: uit de plaatsnaam wal.

3. Variant uit Van Welde: uit de plaatsnaam Welde/Weelde die op vele plaatsen voorkomt.

 

Wellens: zie Willens en Wallens.

 

Weller

Wellicht familienaam van Duitse origine.

1. Uit de plaatsnaam Wald: woud.

2. Uit de plaatsnaam Well: bron.

3. Uit de plaatsnaam Weyler: landbouwgebied.

4. Of patroniem uit het Germaanse wil-hari.

 

Welsenes Van, Van Welzenes, -nis, Van Wels(s)enaers, Vanwelsenaers, Van Welsenaere, Van Welssemaers, Van Velcenaher

Familienaam uit een nog niet gesitueerde plaatsnaam, mogelijk in het zuiden van West-Vlaanderen.

 

Welten(s): zie Wuyten(s).

 

Wemel

Van het werkwoord wemelen: schudden, beroeren.

Bijnaam voor een onrustig mens.

 

Wenemaers, Wemaer(e), Weymaere, Weijmaere, Weemae(l)s, Weemaets

Patroniem uit de Germaanse patroniem win-mr: vriend-beroemd.

 

Wensch: zie Wein en Wans.

 

Wenselaers: zie Wenzeler.

 

Wenzeler, Wentzler, Wenseleer(s), -eir, -aer(s), Winselaers

Patroniem uit de Duitse voornaam Wenzel (Wenzeslaus) of uit Wernher.

 

Werbrou(c)k, -broek, Wer(re)broeck, Werrebrouck, Weer(e)brouck, Wer(c)kbrouck, Wertbrouck

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Verrebroek (Oost-Vlaanderen) (het verre broek/moeras).

 

Werk, Werck(x), Werkx

1. Bijnaam voor een werker.

2. De naam kan ook een vervorming uit Germaanse voornaam Wierik zijn: wg-rk = strijd-rijk.

 

Werkin, Warkin, Werquin, Werkeyn, Verkin, Verqu(a)in, Verkain, Verkein, Verkindt

1. Patroniem uit een Germaanse voornaam zoals Werenbout, Werembert, Werem...

2. Soms ook uit de plaatsnaam Verquin (Pas-de-Calais).

 

Werner, Wernerus, Wernaers, Warna(a)rs, Werniers, Werny, War(re)ner, Wargnier, -ie(z), -ez, Wa(e)rnier(s), Warnie(z), -ij, -y, Warrin(n)ier, -iner, Wardenier, Varnier, Walnier, Warlier

1.Patroniem uit de Germaanse voornaam 'warin-hari': Warinheri, Warnerus, Wernarius.

2. Zie ook Warnier.

 

Went, Wend, Wind

Patroniem uit de Germaanse voornaam Wind of Win.

 

Werelds, Werelts, (de) Weireld, Van Weireld, Van Weereld, Weerelds

Bijnaam, wellicht naar een uitroep of stoplap die overgedragen is op de persoon.

 

Werkin, Warkin, Werquin, Werkeyn, Verkin, Verqu(a)in, Verkain, Verkein, Verkindt

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam Weremboud.

2. Soms uit de plaatsnaam Verquin (Pas-de-Calais).

 

Werve Van de(r), Van der Werven, Van de(r) Werf(f), Verwerft

Familienaam uit de plaatsnaam Werf: onbebouwde ruimte rond huis, hoeve, kade, oever, ...

 

Wesepoel Van, Van Wesepoel, (van) Wezepoel, Weezepoel

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Wezepoel te Zele (O.-Vlaanderen).

ca. 1240 Walteri de Wezepoule - Zele (Schmid 127).

 

Wessel(s), Wissel(s), Wyssels

Patroniem uit de Germaanse voornaam Weselo, Wezilo, een afgeleide van Werner  (: warin-hari).

 

Wesseling(h), -link, -lein, Wesling, -linck, Wisselin(c)k, Wysselinck

1. Patroniem uit de (Duitse) voornaam Wessel. Het achtervoegsel -ing betekent hier zoveel als "horend bij de stam van ...". Zie dus ook bij Wessel.

2. Familienaam uit de plaatsnaam Wesseling bij Bonn.

 

Westerhoff

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Westerhof (Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein). De naam betekent zoiets als 'de hoeve in het westen'.

 

Westerum, Westram, Mestrum, Mest(e)rom

Familienaam uit de plaatsnaam Westrum (Nedersaksen).

 

Westerwal

Familienaam uit de plaatsnaam Westerwal die op diverse plaatsen in Nederland voorkomt, o.a. in Lochem.

 

Westinga, Wetsinga (Fries), West(e)rink (Saksisch), Wester(l)ing (Frankisch)

Patroniem uit de Germaanse voornaam Wetse + inga.

 

Wetenkamp, Weterkamp, Wetekam

Familienaam uit de plaatsnaam Weter(n)kamp/ Wettekamp/Wittkamp ergens in Nederland of Belgi.

 

Wetering Van (de), Weterings, Van de Watering, Van de Weteringh, Van de Weetering

Naam uit de plaatsnaam Wetering (Overijssel).

 

Wetter (de), De Wette

Uit het Middelnederlanse wetter: slijper. Beroepsnaam van de messen- en scharenslijper.

 

Wever, De Wever(e), De Wevre, Dewvre, We(e)vers, Wefers, Swe(e)vers

Beroepsnaam van de wever.

 

Weyens: zie Waeyens.

 

Weyer (de), De Weijer, Wei(e)r, Weyers, Weijers, Wijers, Wyers

1. Uit het Middelnederlandse weyen, wayen: bijnaam voor iemand die zo onberekenbaar is als de wind.

2. Of uit het Middelnederlandse weyen: weiden. Bijnaam voor een herder.

3. Verkorte vorm van Wijer (van de). Zie daar.

4. Zie ook bij Wiers.

 

Wezemael (van), (van) Wesemael(e), Van Weesemael(e), Wesmael

Familienaam uit de plaatsnaam Wezemael (Vlaams-Brabant).

 

Wezenbeek Van, Van Wesembeeck, Van Wesembeke, Van Weesenbeeck, (van) Wesenbee(c)k, Wezenbeek

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Wezembeek in Vlaams-Brabant.

 

Whitley, Witheley, Whitely

Oudengelse naam die zoveel betekent als wit hout. Wellicht verwijst hij naar de plaatsnaam voor een berkenbos. De gelijknamige plaatsnaam komt op heel wat plaatsen in Engeland voor.

 

Wibaut, Wibault, Wibaux, Wuibaut, Wui(l)beaux, Wybaux, Wybauw, Wibou, Wybou(w), Wiebou(w), Wibail, Wybaillie, Wijbaillie

Geromaniseerde patroniem naar de Germaanse voornaam Wiboud of Wibert.

 

Wichelen Van, Van Wechelen

Naam uit de plaatsnaam Wichelen in Dendermonde (Oost-Vlaanderen).

Zie ook Wechelmans.

 

Wicke, Wick(en), Wickens, Wick(e)s, Wieken, Wycke(ns), Wykens, Wix, Wijk, Wyk, Vuijk, Weick

Patroniem uit Wikke. Dit is een knuffelvorm van een Germaanse wg-naam.

 

Widuch

Poolse naam uit de plaatsnaam Widuch in Gmina Żarnw (centraal Polen).

 

Wiedel, Widel, Wietel, Weidel, Weidle, Wedel, Wittel, Wietl, Wiedl, Wiedle, ...

1. Naam uit het Middelhoogduitse wde: wilg. Beroepsbijnaam voor iemand die ermee werkt (mandenmaker of kweker bvb). Of bijnaam (gestalte?).

2. Sommige varianten zijn mogelijk ook een patroniem uit de Germaanse voornaam Wido.

 

Wiegmann, Wigmann

Naam uit de Germaanse voornaam wg -man.

 

Wieland, -ant(s), -andt(s), Wylant(s), -andt, -ands, Wijlants, Wyeland, Wieland(t), Weylant, -and(t), Weijland, Welland, Willand, -an(d)t, Wilante, Wioland, Vellande

Patroniem uit de Germaanse voornaam Wieland.

 

Wiele Van (de(n)), Vandewiele, Van de Wiel(le), Van Wiel(e), Van der Wiel(e(n)), Van de Wille, Vanduille, Van (der) Weel(e), Verwielen, Verwijlen, Verwylen, Tweel, Van der Tweel, Van den Tweel, Van Tweel

Familienaam uit de zeer verspreide plaatsnaam Wiel/Weel: een door dijkbreuk ontstane kolk/vijver.

 

Wieleman(s), Vielmans

1. Naam uit Van de Wiele: uit de plaatsnaam wiel, weel: poel, plas, uit dijkbreuk ontstane kolk. Zie verder bij Wiele.

2. Uit Willemans: patroniem uit Willem. Zie verder bij Willem.

3. Beroepsnaam van wiel-, de wagenmaker.

 

Wieme(s), Wiem, Wimme, Weyme, Wyme(s), Wijms

Patroniem, knuffelvorm van een Germaanse wg-naam zola bvb Wigmar, Wigman, Wigmond.

 

Wiers, Wiers, Wieers, Wijers, Wyers, Vyers, Weyer(s), Weijers, Wei(e)r

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam wg-hari.

2. Verkorte vorm van Wijer (van de). Zie daar.

 

Wiewa(u)ters, Weewauters

Het dialect wiewouter, weewouter (Antwerpen), weiwater (Oost-Vlaanderen) betekent vlinder. Mogelijk een bijnaam.

Kan ook een verschrijving zijn van Awouters: oude water (plaatsnaam) of van Aweiter: wachter (beroep).

 

Wiggenraad

Patroniem uit de Germaanse voornaam wg-raad: strijd-raad.

 

Wigger(s), Wichgers, Wiegers, Wygers, Wijgers, Wijchers, Weijgers, Weygers(e)

1.Patroniem uit de Germaanse voornaam wg-hari.

2. Zie ook Weijgers.

 

Wijchgel, Wiekel, Wiechels, Wiegel

Patroniem van Duitse origine uit wg(-hart).

 

Wijckhuys(e), Wyckhuys(e), Wijckhuijs, Wyckhuis, -huijse, Wickhuys, Wychuyse, Van Wuyckhuyse, Wekhuizen, Wekkuizen, Weckhuizen, -huysen, -huyzen, Wechhuysen, Weekhuyzen, -huysen

Familienaam uit de plaatsnaam Wijkhuis (wijkplaats, versterking bij de stadsmuur, burcht). Er is een Wijkhuize in Kruishoutem (Oost-Vlaanderen), in Gits, Lichtervelde, Beveren-Roeselare, Hoogleden, Passendale en een Wijkhuizen in Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant).

 

Wijer (van de), Van de Wyer, Vandeweyer, Van de(n) Weijer, -Weyer, Van de Weyers, Van de Weyr

De plaatsnaam wijer betekent vijver. Iemand die bij een vijver woonde of er wat mee te maken had.

 

Wijers, Wyers

Zie Wiers en zie (De) Weyer.

 

Wijk Van (der), Van Wyk, Van (der) Wyck, Van Wijck, Wijk, Wyk, Vuijk

Familienaam uit de plaatsnaam Wijk (Noord-Brabant, Limburg, Overijssel), Wijk-bij-Duurstede (Utrecht), Wijk-aan-Zee (Noord-Holland). Of uit een andere Wijk plaatsnaam (komt nogal voor).

 

Wijnands, -andt(s), -ant(s), -ans, -aendts, Dewijnants, De Wijnants, Dewynants, -antz, Wynand(s), -andt, -ant, -an(t)s, Wynhandt, Wienand, Winand(s), -ant(s), -andts, -ance, -andy, Weinand, Weinants, Weynand(t), -ant(s), -an(d)s, Dewinant, Vinant, Vinandy

Patroniem uit de Germaanse voornaam wg-nanth.

 

Wijnen, Wynen, Wijn(n)e, Wuine, Woine, Wijnens, Wynens, Wienen, Winnen(s)

Patroniem uit een Germaanse wini-naam (wine: vriend).

 

Wijngaerde(n) Van de(n), Vandenwijngaerden, Van der Wingaert, Van de(n) Wijn-/Wyngaarde(n), -gaerde(n), -gaart, -gaert, -gaerd(t), Van den Weyngaert, -gaerts, Van de Weijngaerden, Van de Wij-/Wygaert, -gaerden, -gaart, -gerd, Van de(n) Weij-/Weygarde(n), -gaert, -gert, Van den Wyagaert, Van Wijn-/Wyngaarden, -gaerden, Van Wingaarden, Van Wingerden,

Van Wynnaerde,  Wandwingor, De Wyngaerd(e), -gaert, De Wijngaerd, -gaert, De Wingaert, -gaerde(n), De Weyngaert, De Wygaert, Wijn-/Wyngaard(en), -gaerd(en), -gaert, Wingartz, Winger(t), -gers, Wy-/Wijgaerden, -gaart, -gaerts, -gerde, Wey-/Weijgaart, -gaert(s), ...

Familienaam uit de zeer verspreide plaatsnaam 'Wijngaard' (er waren vroeger heel wat wijngaarden in Vlaanderen). Dit voor de eigenaar van, of de arbeider in ...

 

Wijn(s), Wyn(s), Wien(s), Wins

1. Patroniem, korte vorm van een Germaanse wini-naam (wini=vriend).

1355 Claus Wijn - Antwerpen.

2. Zie ook Wein en Wijnricx.

 

Wijs(e) De, Wijs, De Wys(e), De Wies, De Weys, Weijs, Weis, De Wyze, De Wijze, Devise, Wysen, Wijsen, Wijzen, Wyzen, Wizen, Deswijsen, Desweyzen, Deswysen, Swijzen, Swijsen, Swyzen, Swysen, Zwijsen, Zwijzen, Zwyzen, Zwysen

Bijnaam voor een wijs, verstandig, geleerd en/of slim persoon.

 

Wijsmans, Wysman(s), Visman(s), Wizman, Wuisman

Bijnaam voor een wijs iemand.

 

Wijtenburg, Van den Wittenboer

Naam uit de Duitse plaatsnaam Wittenburg (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern en Nedersaksen).

 

Wikker (de)

Mogelijk naam uit het Middelnederlandse wicker: wichelaar, waarzegger.

Zie ook bij Wigger.

 

Wilde De, Wilde(n), De Wild(t), Wild(t), Wilt, De Weilde, De Welde, De Wel(le), Wel, Dewel(le), Dewell, Schwilden, Swildens

Bijnaam voor een wildeman; een woest, ruw iemand.

 

Wildeman (de), Dewildeman, Wilmann

1. Bijnaam voor iemand met een wild, woest gedrag.

2. Huisnaam naar "In de wildeman".

3. Ook soms uit Willeman, patroniem uit de Germaanse voornaam wil + man.

 

Wildemauw(e)

Naam uit de Henegouwse plaatsnaam Willemeau.

 

Wildeme(e)rsch (van), Van Wildermee(r)sch, Wildermeersch, Wildemeerch, Van Vildemeers

Familienaam uit uit de plaatsnaam Wildemeers: woeste meers.

 

Wilderode Van, Wild(e)ro

1. Familienaam uit de plaatsnaam wilde rode: woest gerooid terrein. Plaatsnaam in Parike en Welden (Oost-Vlaanderen).

2. Er is ook een Wildenrath (Noordrijn-Westfalen) dat aan de basis kan liggen van sommige namen.

 

Wilfart, Wilfort, Williford, Wilfer, Willefert, Wuilfert, Wielfaert, Welvaert, Welvaart(s), Wellewaert

Patroniem, wellicht uit de Germaanse voornaam wil-frith: wil-vrede.

 

Wilgen Van der, Van der Willi(n)gen, Vanderwielingen, Van der Wielingen, Verwilg(h)en, -ghem, Verwilligen, Verwulgen, Wulgaert

Familienaam uit een plaatsnaam Wilgen/Wulgen: plaats waar wilgen groeien.

 

Willaert(s), -ar(d), -art, -ert, Wylaers, Wijlaars, Wullaert(s), Wuillard, Vuillard, Wuiart, Wuyard, Guil(l)ard, Geuliaerts, Geullaerts, Williard, -iart, Woillard

Patroniem uit de Germaanse voornaam wil-hard. Willardus.

 

Willaey(s), -ay(e), Wylaeys, Wuillay, Walla(e)ys, Walaeys, Wallay, Wallaeyes, 

Villay(e)s, Val(l)aeys, Valais, Vallaey, Vallaeijs, Vallay(s), Vanlaeys, Van Laeys

Patroniem, knuffelvorm van een -oi/-ai-variant van Wilhelm.

 

Will(e), Will, Wil(l)s, Wilst, Wiles, Wiel(e), Wiels, Wyls, Vuille, Wuille, Guille

Patroniem, verkorte vorm van een Germaanse wil-naam.

 

Willebrords, Willeboordse, -borts, -brock, Wilboort(s), Wilbors, Wilbroodt

Patroniem uit de Germaanse voornaam wil-brord.

 

Andere W-Bladzijden W | We | Z

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van jouw familienaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot n of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.

Kijk a.u.b. eerst of de gezochte naam er niet opstaat (bv. De Grote bij Groot, Verbeeck bij Beek en bv. Vranckx bij Frank). Zo bespaar je mij heel wat werk.

 

Literatuur:

De betekenis van toponymische samenstellingen (J .Van Loon - Onomastica neerlandica 1981)

Etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal (J. Vercoullie - Van Rysselberghe & Rombout 1925)

Huizinga's complete lijst van namen (A.Huizinga - Tirion 1998)

Middelnederlandsch handwoordenboek (J. Verdam -  Uit. Martinus Nijhoff 1949)

Middelnederlandse spraakkunst ( Dr. A. Van Loey - Wolters-Noordhoff 1980)

Toponymisch Woordenboek van Belgi, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226) (Maurits Gysseling - Belg. interuniversitair centrum voor neerlandistiek 1960)

Vondelingen en hun naamgeving (L.De Man - Onomastica neerlandica 1956)

Woordenboek van de familienamen in Belgi en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003

Willeken(s), Willeke(s), Willemkes, Wilikens, Wylkens, Wellekens, Wilcke, Wilk(e), Wilk(e)s, Wilken(s), Wilking, Wilkin(s), Vilenkin, Vilkin, Wilquin, Vinquin, Wuilkin, Wilquem, Wilguin, Wilgain, Willen(s), -enz, Wilen, Willin(g), -inck, -ynck, Wielens, Wijlin(g), Wylin(ck), Wielink, Villen, Welle(n)s, Wellin(g), Welens, Wullens, Wulles, Vulling(s), Wuylens, Wolle(n)s, Wallens

Patroniem afgeleid van de Germaanse voornaam Willem. Vanaf Willen(s) zijn het knuffelvormen van dezelfde voornaam.

 

Willeman(s), -mand, -mann, Willman, Wilman(s), Wylleman, Wijlemans, Wylenmann, Wieleman(s), Wulleman, Vilment, Guilleman(t), Gyemant

Patroniem uit Willem (wil-helm) of uit het Germaanse wil + man.

 

Willemot, Wil(le)mo, Wilmot(te), Wilmutte, Wuilmo, -mot(te), Wuillemot(t)e, Vouillamoz, Wilmots, Guil(le)mot, Gillemot, Ghilmot, Guillaumot

Patroniem uit het Franse Guillemot, het Waals-Picardische Willemot. Dit zijn afgeleiden van de voornaam Guillaume/Willaume. Dit zijn dan weer de Franstalige vormen van Wilhelm.

 

Willemijn(s), -myn(s), -meyns, -meijns, -min(s), -men, Wilemyns, Wilmin(k), Wilmain, Wille(r)main, Wuillemmin, Vuillemain, Vouillemin, Villemin, Vilmain, Vuillemin, Guillemin, -mijn, -myn, -main, Guilemyn, Guillermin(et), Quillemain, Guilmin, -main, Gilmin, Gillemijn, -myn, Ghillemijn, -myn, Ghyllemyn, Gilgemeyn, G(h)ilgemijn, -myn, Gildemyn, Dellemijn

Patroniem, knuffelvorm van Willem. Zie verder bij Willem(s).  

 

Willem(s), -em(m)e, -me, -ems(e), Wilems, -em(me), Villem, Wuillem, Wellems, Wilhem(s), Wilhelm(s), -helmus, -helmi, -helmy, -helmi(j), -helem, Vilhe(l)m, Willums, Wullems, Willemsoone, -s(s)en(s), Wilemsen, -sse(n), Willms(en), Wilms(s)en, Wilms, Wulms, W(u)ilmus, Vilmus, Willema

Patroniem uit de Germaanse voornaam wil-helm.

 

Willen(s), -enz, Wilen, Willin(g), -inck, -ynck, Wielens, Wijlin(g), Wulin(ck), Wielink, Wyllinck, Villen, Welle(n)s, Wellin(g), Welens, Wullens, Wulles, Vulling(s), Wuylens, Wolle(n)s, Wallens

Patroniem, knuffelvorm van Willem.

 

Willeput, Wilputte, Willepotte, Wul(le)put, Wulleputte, Wulteput(te), (van) Wolput, (van) Wolputte, Wanwolput

Naam uit de plaatsnaam Wolfsput: wolfskuil of uit Wolleputte (waterput waarin wol gewassen werd).

 

Wil(l)equet, Wil(l)iquet, Wilquet, -u, Wilket, Willo(c)quet, Villequey, Welliquet

Patroniem, knuffelvorm uit Will(i)aume. Zie daar.

 

Willet, -ette, -ey, -ez, -(e), -e(e), Willette, Vil(l)et(te), Vil, Vill(e), Ville(e), Vil(l)ez, Guillet, -, -e, Guellet

Patroniem of metroniem uit de voornaam Will(i)aume/Guillaume/-ette: uit resp. de West-Picardische en de Franse vormen van de Germaanse voornaam Willem (betekenis zie Willems).

 

Williaume, Will(e)aume, Willaime, Willieme, -ime, Wuime, Villaume, Vuillaume, Wouillaume, Wuill(i)aume, Wuillam(m)e, Wuiame, Wuyame, Wia(i)me, Wyam, Wya(i)me, Wime, Wyme, Wueme, William(e), Will(i)am)e, Williams, Wiams, Williane, (de) Guilliaum(e), -aums, Guilleaume, Geull(e)aume, Guillians, Giulliams, Juliam, -ian, Ju(l)iams, Juillan, Gilliam(s), Giliam(s), Giljams(e)

Patroniem uit Williaume/Guiliaume: resp. de West-Picardische en de Franse vormen van de Germaanse voornaam Willem (zie Willems).

 

Williot, Willio, Willo(t), Wilot, Willotte, Wull(i)ot, Wuilot, Vuillod, -ot, Vullo, Voilliot

Patroniem, knuffemvorm van Willaume. Zie daar verder.

 

Willoc, -o(c)x, -ocq, -oque, -iocq, -ax, Wil(l)ock(x), Wielockx, Wijlock(e), Wylock(e), -oeck, Wijloeck, Witlox

Patroniem, knuffelvorm uit de voornaam Willem. Zie verder bij Willem(s).

 

Wilmar(t), -mars, -maer, -maer(t)s, -mer(s), Willemaert(s), -ma(e)rs, -mart, -maet, -marcq, -marck, Vilmart, Villmer, Filmer, Guillemart, -mard, -ma(e)re, G(u)ilmard, Gilmar(t), Wuilmart

Patroniem uit de Germaanse voornaam wil-mr.

 

Wimme, Wiemer(s), Wiemar, Wiem

Duitse patroniem uit de oude Duitse voornaam Winimar (wini + mr).

 

Wimmer(s)

1. Beiers-Oostenrijkse familienaam uit het Middelhoogduitse wideme: aan de kerk toehorende grond.

2. In de wijngebieden uit het Middelhoogduitse wimmer: wijnplukker.

3. Bijnaam uit het Duitse wimmer: knoestige boomuitwas. Naar gestalte.

4. Uit de plaatsnaam Wimmer (Nedersaksen) of Wimmern (Beieren).

5. Patroniem uit de oude Duitse voornaam Winimar (wini + mr).

 

Winckert, Vinca(e)rt, Vinquart

Patroniem uit de Germaanse voornaam Vinchardus.

 

Windelinc(k)x, Wingelinckx, Winnelinckx, Vindelinx

Mogelijk is het een patroniem afgeleid van de Germaanse voornaam Wandel/Wendel.

Waarschijnlijk is het echter een variatie van de familienaam Winrix/Winderickx (zie aldaar) omdat de verspreidingsgebieden overeen komen.

De naam Wendel en de afgeleide familienamen situeren zich trouwens in het Duitse taalgebied.

 

Windels, Wyndels, Vendels, Vindels, Wingel(s), Wuyndels, Eyndels, Heyndels, Heijndels

1. Zie Wandel.

2. Naam voor een ingebakerde vondeling.

 

Winden(s): zie Winten.

 

Windey, Windhey, Wiendy

Patroniem, Zeeuwse familienaam (knuffelvorm) met als eerste element het Germaanse win- of wind-.

 

Windmolders, Wintmolders, Werdmolder, Windmller, Winnemuller

Beroepsnaam voor een molenaar op een windmolen.

 

Wing(e) Van, Van Wingh(e)

1. Familienaam uit de plaatsnaam St.-Joris-Winge (Vlaams-Brabant).

2. Variant van Van Winden. Dit uit de plaatsnaam Over- en Neerwinden (Vlaams-Brabant).

 

Wingen(e) Van, Van Winghen, Van Wijng(h)en(e), Vanterwijngen, Van Wynghen(e), Van Winghem, Van Wynghem

Naam uit de plaatsnaam Wingene (West-Vlaanderen).

 

Winkel Van de(n/r), Van (de) Winkel(e), Van de(n) Winckel(e), Van de Wijnkel(e), Van de Wyn(c)kel(e), (van den) Wynckel, Wandewinckelle, Van der Winken, Wanwinckue, Vandenynckele, Vendewinkele, Van Win(c)kel(en), Win(c)kel, Winckel(s)

Familienaam afgeleid van de verspreide plaatsnaam winkel = hoek.

 

Winkeleer (de), De Winck(e)leer, De Winckeler, Dewincklear, De Winkelair,

-er(s), (de) Winkeler, Win(c)kler, Winquelaire, Winkelaar, Vinclair(e)

Beroepsnaam voor een winkelier. Winkel betekende oorspronkelijk hoek, hoekhuis, werkplaats.

 

(de) Win(ne), De Wyn(e), De Wijn, Winne(s), W(u)inne, Wyn(n)e, Wijn(n)e, Wins, Winnen(s), Swenne(n)s, Swen(d)en, Swine(n), Swinne(n), Swinne(n)s, Suinen, Zwinnen(s), Zuinen, Zwinne, Swijnen, Swynen, Schwinnen, Swe(e)ns, Swyns, Swijns, Zwyns, Swings, Zwings

Het Middelnederlandse wennen, winne betekent landbouwer, pachter, veldarbeider. De familienaam is dus een beroepsnaam voor een landbouwer.

 

Winnepen(n)inckx, -pennings, Winnenpenninckx, Willepenninckx

Bijnaam voor iemand die penningen wint, iemand die goed zijn brood verdient.

 

Winnock, Winnik, Winock, Winocq, Wynnyk

Patroniem, knuffelvorm uit een Germaanse win-naam. Herkenbaar in Sint-Winnoksbergen.

 

Winrix, Winric, Winderi(ck)x, Wend(e)rickx, Wendri(c)x, -ich, Weinre(i)ch, Wennrich, Wajnrych, Wajnryk, Wayryk, Windelinc(k)x, Wingelinckx, Winnelinckx, Venderick, Vend(e)ri(ck)x, Vendrig, Vinderick

Patroniem van de Germaanse naam wini-rkja = 'vriend - rijk, heersend' = Winirich.

 

Wint De, Wind, De Windt, De Weindt, De Winde, De Wijndt, De Wyndt, Wendt

Bijnaam voor iemand 'zo vlug als de wind'.

 

Winten, Wintein, -eyn, Wyntin, Wynthein, Wenting, Wentein, Wijntens, Venten, Vintens, Winden(s)

Patroniem, knuffelvorm uit de Germaanse voornaam win(i)d: volksnaam van de Wenden.

 

Winter (de), De Wintere, (de) Wynter, Winters, Swinters, Swenters, Lewinter, Lewintre, Dewintre, Wintermans

Bijnaam naar het jaargetijde: haarkleur, seizoen waarin de vondeling gevonden werd, seizoen waarin de marktkramer langs kwam, ...

 

Winterbee(c)k (van)

Naam uit de gelijknamige riviernaam in Diest.

 

Wirken

Patroniem, knuffelvorm uit de Germaanse voornaam Wierik (= Germaanse wg-rk).

 

Wisbecq, Wuisbeck, -beek, -becqz

Familienaam uit de plaatsnaam Wisbecq in St.-Renelde (Waals-Brabant).

 

Wiseur, Wyseur(e)

1. Zie Viseux.

2. Mogelijk bijnaam uit het Oudfranse wiseus(e): werkeloos, nietsdoend, luiheid, leeglopend.

 

Wispelaer(e) (de), De Wyspelaere, De Wijspelaere, De Wispeleir, (de) Wespelaere, Wespeleare

Het Middelnederlandse wispelaer betekent slangenbezweerder. Maar wellicht komt de naam uit het Middelnederlandse wispelen: fluiten, sissen, stamelen. Een bijnaam.

 

Wisseling: zie Wesseling.

 

Withof(s)

Naam uit Withoofd, d.i. een bijnaam voor een wittekop, iemand met lichte haren.

 

Witpas

Vondelingennaam: afstammelingen van Witpas Joannes Baptista, gevonden te Leuven op 02.04.1785.

 

Wits(e), Witts, Witz, Witsen

Patroniem, knuffelvorm van de Germaanse voornaam Wido.

 

Witse: zie Wits.

 

Witsenburg (van), Van Witsenborg

Familienaam uit de plaatsnaam Witsenburg ergens op de grens van Noord- en Zuid-Holland. Ca. 1750 was er in Rijswijk een herberg Witsenburg die wellicht op dezelfde plaatsnaam teruggaat.

 

Witsiers, Witzier

Beroepsnaam afkomstig van het Middelnederlandse uutsieder/utesieder: iemand die uitziedt, uitkookt. Vermoedelijk een zoutzieder.

Uut is in vele familienamen vervormd tot "wit".

 

Witte (de), De Wite, (de) Wit(h), (de) Witt, Switten, White (Engels)

Bijnaam voor iemand met wit/licht haar of huidskleur.

 

Wittebrood(t), -broet, Witterbroodt

Bijnaam voor de bakker van wittebrood, fijn tarwebrood.

 

Wittenboer Van den: zie bij Wijtenburg.

 

Witteman(s), Witman, Wytteman, Wijtman, We(e)temans, Witterman, Wittmann

1. Variant van De Witte. Zie bij Witte.

2. Patroniem uit de Germaanse voornaam wido.

 

Witter(s), Wijters, Wyters, Withers, Vitters

Patroniem uit de Germaanse voornaam 'wid-har': hout-leger.

 

Wittesaele, Wittezaele

Foute lezing van Uuttesaele, Uit der Saele. Meer info bij Zaelen Van.

 

Witteveen

Familienaam uit de gelijknamige plaatsnaam in Drente of uit Witven in Ekeren, Dessel en Lille (Antwerpen).

 

Wittevrouw(e), Witvrouw(en), Wittvrouw, Witwrouw

Witte vrouw: naam van een kloosterzuster. Het klooster van de Witte Vrouwen stond in Brussel in de huidige Dansaertstraat(toen de Jerichostraat naar de naam van het klooster).

Familienaam naar woon(werk)plaats, naar de moeder (?) of vondelingennaam.

 

Wittock(x), Wittocx, Wydock, Wijdock, Wittoe(c)ck, Wittoex, Witdoeck(t), -doek, doeckx, Wittouck, Witdouck, Withoe(c)k, Withouck, Wythouck, Wijthouck

Patroniem: vleivorm  van de Germaanse naam Wido/Wido(u) betekent zoveel als: woud, boom, wit, blond.

 

Witvrouwen: zie Wittevrouw.

 

Woensel Van, Van Woonsel, Van Woinsel, Van Wunsel

Familienaam uit de plaatsnaam Woensel (Noord-Brabant).

 

Woeste, Woste, Wuest, Swusten, Weusten, Weuster, Wst, Wust

Bijnaam voor een woest, onbedwingbaar, ruw, ... iemand.

 

Woestenborghs, -burg, Wuestenberg(h)(s), Wustenberghs, -berg(s), Wuestemberg(s), -berghs, Wustemberg(s), Weustenberg(h), Van Hoestenbergh(e), Van Rostenberg(h)e

Familienaam uit de plaatsnaam Woestenberg of -burg: woeste, verlaten berg/burg.

Er was (15 de eeuw) een Woestenberg in Bavel (Noord-Brabant) en een (15 de eeuw) Wuestenborch in Diessen (Noord-Brabant).

 

Woestyne Van de(r), Van de(r) Woestijne, -eyne, Wandewoestyne, Van de(r) Ostyne, -ijne, Vanderostyne, Van de Rostyne, -eyne, ijne, Woestyn, -ijn, Wostyn, Wostijn

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam woestijn: woest land.

 

Ten Wolde, Van (der) Wolde

Familienaam uit de plaatsnaam Wolde.

 

Wolf (de), (de) Wolff, Wolfe, Dewolphe, (de) Wulf, Wu(l)ff, (de) Woolff, Woulff, De Weulf, (de) Wolf(f)s, Wols, Swolfs, (de) Volf, Vulfs, De Wrulf

1. Bijnaam uit het dier (eigenschap ?) of uit de huisnaam (o.a. in Ieper).

2. Soms kan het ook wel een patroniem zijn uit de Germaanse voornaam Wolf.

 

Wolfart, Wolffers

Patroniem uit de Germaanse voornaam wulf-hard.

 

Wolferen Van, Wolferen, Van Wolveren, Van Wolfer

Naam uit de plaatsnaam Wolferen (Gelderland) en Gorkum (Zuid-Holland).

 

Wolfers, Wolffer(s), Olfers

Patroniem afgeleid van de Germaanse voornaam wulfa-harja (= Wolf-heer, leger).

 

Wolffers: zie Wolfart.

 

Wollwert, Wolwert(z), Wlwer, Wolvert, Volvert

Patroniem uit de Germaanse voornaam wulf-wart.

 

Worm(e) De, Worme, Worm(s), Wourms, Denorme

Bijnaam uit worm: nietig iemand, monster, ...

Denorme is een verkorting van: den (w)orme.

 

Wortelaer De, De Weurtelaer, Wortelaers, Wertelaers, Werteleer

Beroepsnaam van de opgraver, verzamelaar en verkoper van wortel-, knolgewassen en kruiden.

 

Woude Van de(r), Van der Wou(d), Van Wouw(e), Van de Wouw, Van der Wouwen, Van (der) Wauwe(n), Van de Wauw, Van der Wauven, Van der Waeven

Familienaam uit de plaatsnaam Wouwe, ... (d.i een plaats waar wouw groeit, een kleurstofplant). Deze plaatsnaam komt wellicht op verschillende plaatsen voor.

 

Wouman(s), Wauman(s), Wouwman

Naam afgeleid van Van der Woude, Van Wouwe. Zie hierboven bij Woude Van de(r).

 

Woussen, Woessen, Hoessen

Patroniem, knuffelvorm van een wald-naam.

 

Wouters (de), (de) Wauters, Woutters, Wouterse(n), Woucters, Waters, Watter(s), Wolter(s), Woters, Walther, Walter(s), Valter(s), Welter(s), Welther, Woltjer, Woitter, W(e)yters, W(e)ijters, Vouters, Waulter, Waultre, Wouterszone, Uyter, Uters, Uytters, Uyttr

Patroniem uit de Germaanse voornaam walt-hari: heerser-leger.

 

Wouts: zie Wuyts.

 

Wouwer Van de, Van de Wouer, Van den Wouwer(e), Van de Wauwer(s), Van den Wauver, Van de Wouver, Van de Waver, De Wauwer

Familienaam uit het Middelnederlandse wuwer, wouwer: (vis)vijver.

Plaatsnaam in o.a. Aartselaar, Broechem, Hemiksem, Kontich (Antwerpen).

 

Woyts: zie Wuyts.

 

Wree(de), De, Wrede, Vreede, De Vrede, De Vre(e), Dewre, De Vr, De Fr, De Fre

Bijnaam voor een streng, wreed, woest man.

 

Wu (wǔ), w

Wu (wǔ) (武) is een Chinese naam die zoveel betekent als militair, krijgshaftig.

De variant w (务) betekent zaken(man-vrouw). Beide namen worden zowat hetzelfde uitgesproken en in het westen ook geschreven

 

Wulfran(c)k(e)

Verschrijving van de Germaanse voornaam Wolf-fram of Wolf-frank.

 

Wuytack, Wuyttack, Wuijtack, Wayteck

Patroniem uit Woitak, een naam afgeleid uit Wauter. Wellicht uit wald-ag.

 

Wuyten(s), Wuijten(s), Wuyens, Weuten(s), Waeyt(t)ens, Weyten(s), Weijten(s), Wijt(t)en(s), Wyt(t)en(s), Waltens, Welten(s), Wilten(s),Wuytkens, Wuy(c)kens, Wuytjens, Uijtjes, Weitjens, Weytjens, Weijtjens, Weetjens, Wltjen, Wltgens, Weltjens, -gen, Weltiens, Wiltgen

Patroniem, knuffelvorm van de voornaam Wouter (wald-hari).

 

Wuytkens, Wuy(c)kens, Wuytjens, Uijtjens, Weitjens, Weytjens, Weijtjens, Weetjens, Wltjen, Wltgens, Weltjens, -gen, Wiltgen

Patroniem uit de voornaam Wouter: wald-hari.

 

Wuyts, Wuijts, Waets, Wouts, Wauts, Woyts, Vouts, Woets, Woi(d)t, Woite,  Wouyts, Wuits, Wuy(d)ts, Uijt, Uyt, Vuyts, Vuits, Wueyts, Weuts, Weit(z), Wey(d)ts, Weijts, Wijts, Wyts, Weets, Wets, Wetz, Wats

Patroniem, verkorte vorm van Wouter: wald-hari. Dit is weer een variant van

Walt(h)er, Wouter.

 

Wyckaert, Wijckaert, Wickaert, Wiccaert, Wi(c)kart, Wic(c)art, Wicquart, -uaer, Vicart, Wika, Wyka

Patroniem uit de Germaanse voornaam wg-hard.

 

Wyckman(s), Wijckman(s), Wykmans, Wijkman, Wey(c)kmans, Weikmans, Weickman(s), -mann, Weijchmans

Patroniem naar de Germaanse voornaam wg-man.

11 de eeuw Wicmannus - Gent (GN).

 

Wyckstandt, Wij(c)kstandt

Naam uit de plaatsnaam Wickstadt (wich-stade) in Niddatal (Hessen).

Of uit het Zweedse Vikstrand of Wikstad.

 

Wydoodt, Wijdoodt, Wido, Guyot, Guijo(t), Guio(t), Ghyo(o)t, G(h)iot(s), Ghiotto, Ghio, Gyo, Gios, Jiot

Patroniem uit de Germaanse voornaam Wid(o). Of uit de Frans afgeleide Gui(don).

 

Wydoogh(e), Wydhoog(h)e, Wijdhooge, Wijdooghe, Wyddooghe, Widogue

Bijnaam voor iemand met grote, wijde ogen.

 

Wydt, Wyts, Wys

Patroniem  uit de knuffelvorm van de Germaanse voornaam Wijt/Wyt, Wido.

 

Wyffels, Wijffels

1. Patroniem op -el van een Germaanse wp-naam (wp: wijf, vrouw).

1398 Jan Wiffel - Bellegem (Debr. 1970-.

2. Mogelijk famlienaam uit wivel: insect, horzel, paardenvlieg. In dat geval de bijnaam voor een onrustig iemand.

 

Wymeels, Wijmeels

1. Zie Wymeersch.

2. In Nederland is er een gelijknamige familie, waarvan de naam komt uit de plaatsnaam Wimille (Pas-de-Calais).

 

Wymeers(ch) (van), Wijmeers(ch), (van) Wymersch, Van Wijme(e)rsch, Van Wymeersche, Wymmeersch, Wij-, Wymes, Van Weymers, (van) Weymeers(ch), Van Weijmeersch,

Weyme(e)rsch, (van) Wiemes, Van Wemierch, Wemmeersche, Wermersche, Wemmersch, Weymeis, W(e)ymeels, Wijmeels, W(e)ymiens, Weymins

Naam uit de verspreide plaatsnaam Wijde Meersch: uitgestrekte beemd.

 

Wynands: zie Wijnands.

 

Wynendael(e) Van, Van Wijnendael(e), Van Wynemdaele, Van Weynendaele, Van Wyendaele, Wijndaele, Wyndaele, Winda(e)l, Van Winnendael(e), Van Wi(e)nendaele, Van Winnedael, Van Wielendaele, Widendaele, Vindal

Familienaam uit de plaatsnaam Wijnendale in Torhout (West- Vlaanderen).

 

Wynsberg(h)e (van), (van) Wijnsberg(h)e, Van Wynsbergue, Van Weynsberg(h)e, Van Wymsberghe, Mynsberge, Winsberg, Van Wijsberge, (van) Wisberg

Familienaam uit de plaatsnaam Wynsberg/Wijnsberg in Vichte/Waregem.

 

Wytinck, Wyt(t)ynck, Wijtijnck, -ing, Vitting

1. Bijnaam naar de visnaam wijting.

2. Patroniem uit de Germaanse voornaam Wido (vriend).

3. Brabantse variant van Weytinck (afgeleide van de voornaam Wouter).

 

Yon, Hion, Hyoens, Yoon

Middelnederlandse vorm van Yoen. Yoen is de Romaanse vorm van het Germaanse voornaam Odo(n). Zie bij Ode.

 

Ysembaert, Ysenbaard(t), -baer(d)t: zie Isenbaert.

 

Yserman(s), IJserman(s), Eyserman(s), Eij-, Eyzermans, Eij-, Eisermanns, Eizenman, Yzerman(s), IJzerman(s), Iserman(n), Oyserman(s)

1. Beroepsbijnaam van de ijzerhandelaar of de smid.

2. Of patroniem uit een Germaanse s-naam.

 

Ysewyn, Ysewijn, IJsewijn, Yzewijn, IJzewin, Yzerwyn, Isewyn

Patroniem uit de Germaanse voornaam san-win.

 

Ysland/t Van

Verdwenen familienaam naar het gelijknamige eiland IJsland.

 

Ys(s)che Van, Van IJs(s)che

Verdwenen familienaam uit de plaatsnaam (Over- en Neder-) IJse (dit uit de Keltische riviernaam).