Familienamen

                                                                      

A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Andere V-bladzijden V | Ve | Vi | Vo

 

 

Terug naar intro 

Het grootste deel van onderstaande info is een selectie uit: Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003).

Vaate Van der, Van de Va(a)ten Bij de Va(a)te, Van der Vaet, Vervaat, Verva(e)t

Familienaam naar de plaatsnaam 'vate': drinkplaats voor dieren, openbare waterput.

1169 Thomas de Vate - Zeeland (GN).

 

Vacher (de), Vackier, Vacquier

Beroepsnaam van de vacht/huidverkoper of van de ploter: hij die de wol van de schapenvacht afsteekt/afschraapt.

 

Vadder(e) De

Familienaam uit het Middelnederlandse vadder: doopvader, geestelijke vader.

 

Vader(s), De Vaere, De Vare, De Vaert, Devard

Bijnaam voor de vader om hem te onderscheiden van de zoon die dan meestal dezelfde doopnaam. Als familienaam ging hij dan over op andere kinderen.

Op dezelfde manier ontstond ook de familienaam Zoon(s), ...

1189 Isa Vader (GN 308). 1398 Symoen de Vader - Tielt (Debr. 1970, 451).

 

Vaek van, Van Va(e)ck, Vervaek(e), Verva(e)ck(e), Vervaekt, Vervackt, Vervaque, Vervalcke, Vervarcke

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam 'vake' = vlechtwerk als afdamming in een beek. Deze plaatsnaam komt op verschillende plaatsen voor.

 

Vael, Vaele(n), De Vaal, Falewee

Bijnaam: vaal (bleek), blond.

 

Va(e)ren(t) Van der, Van de Varent, Van der Vaere, Vervaeren, De Tervarent

Familienaam uit de plaatsnaam (ter) Varent: plaats waar varens groeien. Wellicht ergens in Limburg en mogelijk in Tremelo (Vlaams-Brabant).

 

(van) Vaernewijck, (van) Vaernewyck, (van) Vaerenwijck, -yck, Van Vaerenewijck, -yck, (van) Varenwyck, -yck, (van) Va(e)rewijck, -y(c)k, Vaerwyck, Varnewyck

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Varenwijk. Deze plaatsnaam komt o.a. voor in Bavikhove, Zevergem, Gent.

 

Vaes, Vaas, Vaes(s)en(s), Vase(n), Vaas(s)en, Vahsen, Vas(s), Vasse(n), Voos, Voose(n), Voois, Vooijs, Voes(en), Vossen, Voest, Vo(e)z, Vohs(en), Vose, Vause, Vos(h)en, Faas(se), Faes, Faase(n), Facen, Faassen, Faes(s)en, Fasen, Foes

Patroniem (verkorting) uit de Latijnse heiligennaam Servatius of Bonifacius.

 

Vairet, Vairé, Veyret, Waayeret

Naam uit het Oudfranse vairet: gevlekt, gestippeld. Bijnaam naar één of andere lichamelijke eigenschap (huid - haar - hande - ...).

 

Val, Vaux, Veau(x), Leva(l), Levaz, Levae, Levau(x), Leveau(x), Levay, Levo, Levo(o)z, Lévo(z), Deleva(l), Delval(le), Delvael, Delva(e), Delvas, Dalva, Delvaen, Delvau(lx), Delva(u)x, Delveau(x), Dellevaux, Delvo(o), -ou(x), Deval(le), De Vaal, Devau(lx), Devaud, Devault, Dev(e)au(x), Desv(e)aux, Devo, Deve(e)uw, Duva(l), Duvael, Duvau(lt), Duvaux, Duveau

Familienaam uit de zeer verspreide plaatsnamen: Val, Vaulx, Le Val. Dit betekent: dal.

 

Valck(e), Valckx, Valcks, Valkx, De Valk(e), De Valck, Valcq, (de) Valque,  Falck, Falcq, Falek, Falque(s)

1. Beroepsnaam van de valkenier.

2. Patroniem uit de Germaanse voornaam Falco: valk.

 

Valenberg Van, Valenberghs, Valemberg

Familienaam uit de plaatsnaam Valenberg (s' Hertogenbosch, Veluwe).

 

Valentijn(s), -t(e)yn(s), -tin(e), -tini, -tiny, -tino, -tim, Valantin, Falentin, Fallent(h)eyn, -thein

Patroniem uit de Latijnse heiligennaam Valentinus.

 

Valet, -ez, Vallet, -ez, -ey, -es, Vaulet, Varlet, -ez, -ey, -é, Warlet, -ez, Leva(r)let

1. Naam uit het Oudfranse va(r)let: jongen, knaap, page, schildknaap, leerjongen.

2. Zie ook Vaulet.

 

Valgaeren, Valgaer(t)s

Familienaam uit de Oudmiddelnederlandse plaatsnaam (verspreid in Limburg) valgader: valhek (Valveken betekent zowat hetzelfde).

 

Valkenaar, -aars, -aert, -eere, -e(e)rs, -eire, Valekenaers, (de) Valckenier, Val(c)kenier(s), -aers, Valckeneers, -eire, Falgoneer, (de) Val(c)kenaere, De Val(c)keneer, De Valkener, De Valckenaers, Walkenaere, Valquenart, Wal(c)kenier, Velkeneers, -er, -iers, De Walkeneer, Devalkeneer, Wolkena(e)r, -er

Beroepsnaam van de valkenier: degene die met de zorg voor de afgerichte valken belast was.

 

Vallé(e), Valée, Val(l)ee, Vallez, Vallaey(e)(s), Lavallé(e), -ée, Lavalée, -ee, Lavalley(e), Lavalaye, Delevallée, De la Vallée, De Laveleye; Delaveleye, Delevallé(e), -ez, Delvallée; -ee, -ez, -et, -ey, Devallé(e), Devalet, Deval(l)ez

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam vallée: dal, vallei.

 

Van Aarle: zie Aarle.

 

Vanbergen: zie Bergen.

 

Van Bockhaven: zie Bockhaven.

 

Vandekerkhove: zie Kerkhof.

 

Vandecappelle: zie Capel

 

Vandekeybus: zie Keybus.

 

Van de Merlen: zie Mergel.

 

Vanden berghe: zie Berg.

 

Van den Broek: zie Broeck.

 

Vanden Brugghen: zie Brugge.

 

Vandenbussche: zie Bos.

 

Van de Peer(e): zie(van de) Perre.

 

Vandeputte: zie Put.

 

Vander Elstraeten: zie Elstraete.

 

VanderHüff

Afgeleid van 'hof' = hoeve. Beroepsnaam voor een boer of landbouwhelper. Als vergelijking: bv: Huffmeier of Hüffmeier betekent hoevebezitter.

De oorspronkelijke schrijfwijze is moeilijk te achterhalen omdat het een inwijking in Amerika betreft waarbij op dat moment geen vaste schrijfregels bestonden.

De oorspronkelijke Hoefman, Hoffman bevestigen alleen maar dat er een verband is met 'hof' of 'hoeve'. Het (huidige) land van oorsprong vinden is nog moeilijker.

Op het moment van de emigratie 'Peter Stuyvesant' lagen schrijfwijze/landverwantschap en uitspraak van het 'Duits' en het 'Nederlands' nog veel dichter bij mekaar dan nu.

Met zekerheid kan je dus zeggen dat de afkomst uit het 'Germaanse' taalgebied is. De aanwezigheid van 'hüff', 'hoff', 'hofment', ... ondersteunen echter dat het Duitse taalgebied iets waarschijnlijker is. Zekerheid kan alleen verkregen worden door zeer grondig stamboomonderzoek, voor zover dit lukt uiteraard.

 

Van der Kuylen: zie Kuylen.

 

Vandermersch: zie Meersch.

 

Van der Sijp: zie Zyp.

 

Vanderwielingen: zie Wilgen.

 

Van der Zaan: zie Saen.

Van der Zanden: zie Zand.

 

Van de Voorde: zie Voorde.

 

Van de Wauwer: zie Wouwer.

 

Vandoorne: zie Doorn.

 

Vaneessen: zie Eessen.

 

Van Eetveld, -t, -de: zie Heetvelde.

 

Van Gyseghem: zie Gyseghem.

 

Van Heusden: zie Heusden.

 

Van Hevele: zie Nevel.

 

Van Hiel: zie (van) Hiel.

 

Vanhoey: zie Hoey Van.

 

Van Hoofstadt: zie Hofstadt.

 

Van Impe: zie Impe.

 

Van Kesteren: zie Kesteren.

 

Van Krieken: zie Grieken.

 

Van Laecke: zie Laak en Laken.

 

Van Langenhove: zie Langenhove.

 

Vanlerberghe: zie Lerberghe.

 

Van Loon: zie Loon.

 

Van Maren: zie Maren.

 

Van Meel: zie Merlen, Mele.

 

Van Meerbeeck: zie Meerbeeck.

 

Van Mol: zie Mol.

 

Van Mourik: zie Maurik.

 

Vanneste: zie Neste.

 

Van Oeveren: zie Oevelen.

 

Van Ongevalle: zie Ongeval.

 

Vanopdenbosch: zie Opdenbosch.

 

Van Plateringen: zie Platerink.

 

Van Raam: zie Raam.

 

Van Raan: zie Raan.

 

Van Roy: zie Rode.

 

Van Saene: zie Saen.

 

Vanslembrouck: zie Slambrouck.

 

Van Steerteghen: zie Steerthegem.

 

Van Unen: zie Nuenen.

 

Vanoorenberghe, Vannoorenberghe

Naam uit ooren (= hoorn),  + berghe.

 

Van Waes: zie Waas.

 

Van Wiele: zie Wiele.

 

Vanwildemeersch: zie Wildemeersch.

 

Van Wilderode: zoe Wilderode.

 

Van Eylen: zie Nijlen (van) en Heylen (van).

 

Vanzulpere: zie Zurpele.

 

Varenberge Van, Van Varenberg(h), Van Vaerenberg(h)(e), Van Vaerebergh, Vaerenberg(h), Van Va(e)remberg, Van Varembergh, Varenberg(hs), Wahrenberg

Familienaam afgeleid van de verspreide plaatsnaam 'Varenberg': berg waarop veel varens groeien.

 

Varga(s), Vargaz

Varga is Hongaars en betekent dan schoenmaker (beroepsnaam).

Varga en vooral de andere varianten zijn ook Spaans/Portugees komend uit de gelijknamige plaatsnaam of uit de algemene plaatsnaam varga (die zowel nat weiland, een klein huisje of een steile heuvel betekent).

Wanneer de naam buiten Hongarije/Spanje/Portugal voorkomt is het soms moeilijk om de oorsprong te bepalen.

 

Vastenavont, Vastenavond(t)

Bijnaam voor een (vastenavond) feestvierder.

 

Vastenhou(d)t (van), Vastenhoud, Vastenhouw, Vastenholt, Vastenhold, Van Fastenhout, Vastenau(w), (van) Vastenou, Vastenouw, Fastenau

Naam uit de plaatsnaam Vastenhout (Vasten -wellicht eigennaam (uit Vaes/Faes ?) + holt). Plaats nog onbekend (ergens in West- of Centraal-Nederland).

 

Vastenbind; Vastbinder(s): zie Fassbender.

 

Vaster(s)haeghe, Vastersaegher, Vastersavendts, Vastesagher, Vastesaeg(h)er, Waestersaghen, -em, Wastersaeghen, Wasterzak

Familienaam uit de plaatsnaam Vasterhage, wellicht in Geeraardsbergen.

 

Vastman(s), Vastemans

Patroniem uit een Germaanse Vast-naam (zoals bv Festraets, Westra, ...).

 

Vastrade, Vastrat, Verstraet(e), Vestraets, Fes(s)traets, Fest(e)raerts, Festrate, De Faestraets, De Foestraets, Wa(e)straete, Wastrat, Westra(de), Westraete, Westaedt, Faster, Vasters, Vester(s), Festers

Patroniem uit het Germaanse fast-rêd.

 

Vaulet, Val(l)et, Val(l)ez, Valley

1. Naam uit het Oudfranse val: dal.

2. Zie ook Valet.

Andere V-bladzijden V | Ve | Vi | Vo

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van jouw familienaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot één of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.

Kijk a.u.b. eerst of de gezochte naam er niet opstaat (bv. De Grote bij Groot, Verbeeck bij Beek en bv. Vranckx bij Frank). Zo bespaar je mij heel wat werk.

 

Literatuur:

De betekenis van toponymische samenstellingen (J .Van Loon - Onomastica neerlandica 1981)

Etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal (J. Vercoullie - Van Rysselberghe & Rombout 1925)

Huizinga's complete lijst van namen (A.Huizinga - Tirion 1998)

Middelnederlandsch handwoordenboek (J. Verdam -  Uit. Martinus Nijhoff 1949)

Middelnederlandse spraakkunst ( Dr. A. Van Loey - Wolters-Noordhoff 1980)

Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226) (Maurits Gysseling - Belg. interuniversitair centrum voor neerlandistiek 1960)

Vondelingen en hun naamgeving (L.De Man - Onomastica neerlandica 1956)

Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003)