Familienamen

                                                                                                                             

A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Andere T- bladzijden T | To

 

 

Terug naar intro 

Het grootste deel van onderstaande info is een selectie uit: Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003).

Taal, T(h)aels, Ta(e)len, Taalman, Taelman(s), Taeleman(s), Thaelemans, Taleman(s), Taelleman, Taliman, Talman(t)

Beroepsnaam van de taelman, taleman: redenaar, pleitbezorger, advocaat.

 

Tabernal, Taberné, Taberner

1. Naam voor iemand die wat met een taverne te maken had, bv eigenaar of schenker.

2. Of naam voor de tamboer, trommelaar. Of de maker ervan. 

 

Tack, Tacke: zie Tak.

 

Taelen (van de(r)), Dertaelen

Probleemnaam. Plaatsnaam ? Beroepsnaam voor een advokaat (zoals Taeman) ? Of bijnaam voor een welbespraakt iemand.

1390 Henric ter Tale - Leuven (De Man 1981,147).

 

Ta(e)rwe, Tarwé, Terwe, Tourwe, Tourwé

Beroepsbijnaam uit tarwe voor bakker of molenaar.

 

Taeyaert(s), Tayaert(s), -ar(t),Tuyaerts, Tuijaerts

Bijnaam voor een taai, geduldig (met uithoudingsvermogen) iemand.

 

Taey(e) (de), De Taaye, De Ta(e)ije, (de) Taye, Tay, Thaey, De Thaey(e), De Thaeij(e), De Tey(e), De Thay(e), De Theye, De Theije, Thuy, Thuij

Bijnaam voor een taai, geduldig iemand.

 

Taeyman(s), Ta(e)ijmans, Taymans, Taijmans, Thayman, Tayemans, Theymans, Teijmant,

T(h)uymans, Forthomme

Bijnaam voor een taai, geduldig iemand. Voor een sterk iemand.

Sommige Forthomme hebben dezelfde voorouders (DNA) als sommige Taeymans (met dank aan Wilfried Taeymans).

 

Tak, Taks, Ta(c)kx, Tack(e), Tac(q), Ta(c)x, Taaks

1. Bijnaam wellicht uit tak, rijshout, voorwerp met scherpe punt.

2. Deze naam is ook bekend als vondelingennaam.

 

Talboom, Tolboom

Naam uit het houthakkers- en houthandelaarsbedrijf die wellicht verband houdt met het tellen van bomen. Beroepsbijnaam.

Het Middelnederlandse talhout: hout dat bij een bepaalde hoeveelheid werd verkocht.

En ook talsteen: elke 2000 ste gebakken steen.

 

Taillard, -aert, -iard

Beroepsnaam voor een kleermaker of steenhouwer, afgeleid uit het Franse tailler : snijden, houwen.

 

Tailleu(r), Taillieu, Tallieu, Tail(i)eu, Tal(l)eu(x), Talewee, Letailleur, Letaillieur, Taljeur

Beroepsnaam voor de kleermaker of de steenhouwer.

 

Tallie(r), -iez, -ière, Ta(i)lly, Thallier, Talier, -ière, Tallir, Thaïr, Tailler, -ez, -et, Thayer, Ta(i)llaire, Taière, Taiere, Tajer

Uit het Oudfranse taillere, variant van tailleur.

Beroepsnaam voor kleermaker of steenhouwer.

 

Talpe, Tolpe

Naam uit het Westvlaamse talpe: spitsmuis. Bijnaam naar één of andere eigenschap.

 

Tambour, Tamboer(s), Tembour, Tamboryn, -ijn, Tamburin, Tabourin, Tambrun, Tabruyn, -uijn

Naam uit het Franse tambour: trommel en lawaai. Bijnaam voor de trommelaar of de lawaaimaker.

 

Tambuyser, -buijser, -buyzer, Tembuyse(r), -buyzer, Tombuyses, Tambryser

Familienaam uit het Middelnederlandse tambuser: trommel, tamboer. Naam voor de trommelaar.

 

Tand(t) (de), (de) Tant, De Tande, Den Tand(t), Den Tant, Dantand, Than(d)t, T(h)ans,

T(h)aens, Taems, Stans

Bijnaam naar een opvallende, vooruitspringende tand(en).

 

Tang(e), Tanghe(s), Tangue, Thang(h)e, De Tangh, Détang

1. Beroepsnaam voor iemand die beroepshalve een tang hanteert: smid, timmerman.

2. In de 18 de eeuw is de naam Tange ook ontstaan uit de vreemde naam Tahon.

 

Tanja

Patroniem of metroniem uit de verkorte vorm van de Germaanse Tane/Tanne: geest, gedachte.

Wellicht een van oorsprong Friese familienaam.

 

Taon(t), Tahon, Thaon

Familienaam uit het Franse taon: horzel, daas. Bijnaam voor een vervelende, lastige kerel.

 

Tas, Tasch, Tass(e), Tassche, Tesch(e), Thas

1. Beroepsnaam voor een tassenmaker.

2. Er is ook een kleine kans de Tas, .. afkomstig is uit de Italiaanse familienaam Tasso.

 

Taskin, Tasquin, Tosquin(et)

Patroniem uit de voornaam Istas, dit komt uit Eustachius.

 

Tasniers, Tan(n)ier, Tanniere, -ièr(r)e, Thénières, Teniers, Theuniers

Familienaam uit het Oudfranse tasnier, tesnier, ...: dassenhol.

Plaatsnaam in Hove (Henegouwen), Galmaarden en Heikruis (Vlaams-Brabant).

De schilder David Teniers de oude ( ° 1582) was de kleinzoon van Joachim Taunière uit Aat.Lit. A. De Pauw.

 

Tassi(g)non, Tas(s)enin, Tastnon, Tassenoe, -o(e)y, Tastenoe, -(h)oy(e)

Patroniem, Romaanse knuffelvorm van Istace, Eustace, Eustachius.

 

Tassin, -ain, -ijns, -yns, -ens, -ent, Tes(s)in, -ens

Patroniem of metroniem uit de Griekse voornaam Eustachius.

 

Tavares

Veel voorkomende Portugees-Spaanse naam die ondertussen in de ganse wereld voorkomt:

1. Naam uit de plaatsnaam Tavares (diverse in Portugal) en Tabara (Spanje).

2. Bijnaam voor iemand die in afzondering leefde: een heremiet.

3. Er bestaat ook een Aramese naam Tavares (uit tavor: tegenslag, pechvogel).

 

Taverne, Taveirne, Taffeirne, -eiren, Tavergne, Tavernel, Tavenaux, Taverna, -nini

Beroepsbijnaam voor de tavernier, de waard.

 

Teerlingh, Teerlinck(s), -lijnck, Te(e)rlinck, Te(e)rlynck, Terlin, Terlingen, Terlinck, Teirlinck(x), -leng, Teirlynck, -lijnck, Ternynck, Theerlynck, Theirlynck

Bijnaam voor een dobbelaar. Of beroepsnaam voor de maker van die teerlingen.

 

Teeten, Theet(t)en, T(h)eite, Tete, Teiten

Verkorte vorm van Schouteeten. Zie bij Schout.

 

Teirbrood(t), Ter(r)ebrood

Zinwoord teer-brood. Dit voor iemand die brood teert, eet: een broodeter dus.

 

Tellier, -iez, -iet, Telier, Letel(l)ier, Leteiller, Lettelier, Latelier, Thel(l)ier, Thel(l)iez, Thélie, Thély, Teill(i)er, -iez, Theiler, Theillier, Tillie(r), Tielie, Thilliez, Thilie, Teljeur

1. Beroepsnaam uit het Oudfranse telier: lakenwever.

2. Variant van Dutellier.

 

Tembuyse(r), -zer: zie Tambuyser.

 

Temper(e), Tempère, Tempére, Tampere, Tampère, Tampére

Naam uit het Oudfranse tempre: tijdig, vroeg, vlug. Bijnaam.

 

Temsche Van, Van Teemsche, Van Theemshe, Van Theemst

Familienaam uit de plaatsnaam Temse (Oost-Vlaanderen).

 

Tenaerts, Thenaer(t)s, Theenaert, Thenaer(t)s, Thénaers, Tena, Thienaert, Tina(rd)

Patroniem uit de Etienne, d.i. de Franse vorm van Stephanus.

 

Tende(r)loo Van

Familienaam uit de plaatsnaam Tenderloo in Balen (Antwerpen).

 

Tente(n) Van, Tenten, Vertente(n)

Familienaam uit de plaatsnaam tente, tent. Dit naar de plaats waar meiers en schepenen zitting hadden bij hun driejaarlijkse openbare rechtszittingen en waarbij ze van dorp naar dorp trokken. De betekenis van het voorwerp ging op een paar plaatsen over op de locatie, het gehucht. Dit o.a. ergens in het Waasland.

 

Termon(t)

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Termonde= Dendermonde.

 

Ternois, -oy, -oey, -eyen, -oot, Terneu(s), Ternus

Familienaam uit de plaatsnaam Ternois: de streek van Terwaan.

 

Terrier, Terrie, Terry, Ther(r)y, Théry, Terriere, -ière

Naam uit het Oudfranse terrier: heer, landheer, grondbezitter.

 

Terrijn, -yn, -in, -ain, -ien, Terren(s), Terres, Tiérin, Terin, Thér(a)in, The(e)rens

Patroniem uit de Germaanse voornaam Diederik of uit Thierry, de Franse vorm ervan.

 

Testaert, Testar(d), -ar(d), -a(s), Tistaert, Tetard, Theetaert, Te(e)taert, Tet(t)art, Tietaert, -art, Tita(rt)

1. Bijnaam uit het Oudfranse testart: koppig.

2. Of patroniem uit de vroeger bestaande voornaam Testard (die wellicht uit dezelfde bron komt).

 

Testelt Van,Testelmans, Testerman

Naam uit de plaatsnaam Testelt (Vlaams-Brabant).

 

Tettero(o), (van) Tetterode, Tetrode, Tettenroo

Familienaam uit de plaatsnaam Tetterode, dit is de oude naam van Overveen (Noord-Holland).

 

Teug(h)els

Beroepsbijnaam van de teugelmaker of de voerman.

 

Teulings, -ingkx, -inghx

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam Folkert (fulk).

2. Naam uit de plaatsnaam Tolinc.

 

Teylaert, Theylaert, Theijlaert

1. Afgeleide uit het Oudfranse 'teil' : linde. Plaats waar een linde groeit.

2. Uit het Franse Taillard. Zie daar.

 

Theeuwissen, Te(e)uwisse(n), Theewissen, Thewis(sen), Thé-, Tewissen, Thewijs, Thewys, Thé-, Thewes, Theiwis, Thyvis, Thieuwis, Thi(e)wissen, Thywissen, Tivisse, T(h)euwis(sen), The(u)ws, Tews, The(y)us, Tevesz, Theves, Thèves, Thues, Thuwis, T(h)uys, Thuijs, Thevis(sen), Thé- , Teeuw, T(h)eeu(w)s, Thees, Theeuwes, T(h)eeuwen(s), Theewen, T(h)euwen(s), Teven

Patroniem, korte vorm van de evangelistennaam Mattheus.

 

Thiberge, Tyberg, Tybjerg

Metroniem uit de Germaanse voornaam teudeberga.

 

Thibergijn, -ghuin, -ghien, Thieberg(h)ien, Tibergijn, -gyn, -ghi(e)n, -ghein, Tiebergijn, -gyn, -g(h)ien, Thybergin, -ghien, Thijbergin, -ghien, Tybergin, -ghien, -ghein, Tijberghien, -ghein

Metroniem, Romaanse knuffelvorm van de Thiberge. Zie daar verder.

Theite

Variant van:

1. Tiete(ns), zie onderaan deze pagina.

2. Of van Heits.

 

Thiecke, Tieke, Titsing, Titzing, Teikink, Tikink

Patroniem uit Thideke, Thiedske, knuffelvormen van een diet-naam (o.a. Diederik).

De twee laatste zijn Saksische vormen.

 

Thiel(e), Thielé, T(h)iels, Thil(s), Tils, T(h)ill(e), T(h)ielen(s), T(h)illen, Thylen(s), Tylens, T(h)illen(s)

Patroniem, knuffelvorm van Diederik.Zie verder bij Diedericx.

 

Thielland, T(h)ieland, Thieulent, -land, T(h)io(u)lants, Tialan(d)s, Toelants, Thoilants, Stoilants, Sioulants

1. Voorvadernaam (patroniem) van de Germaanse voornaam theudô-landa = diet-land (diet betekent volk of iemand uit het volk).

2. Voormoedernaam (metroniem) van de Germaanse voornaam theudô-lind = diet-linde.

 

Thiemann

Duitse patroniem uit de Germaanse diet-man voornaam.

 

Thier(r)y, Thièrie, Thieri(e), Thièry, Tierrie, Tieri, Thiri, Thirij, T(h)iry, Tiri, Tyry, Ther(r)y, Terry, Terrie

Patroniem uit de Franse vorm van de Germaanse voornaam Diederik.

 

Thillo Van, Van Tillo

Naam uit de plaatsnaam 't Hillo in Wuustwezel (Antwerpen).

 

Thirion(s), Thirion(n)et, T(h)irrion, Thiryon, Tirion(s), Tirion(et), Thyrion(et), Tyrions, Thiérion, Thurion, Tur(r)ion, Turillon

Patroniem, knuffelvorm van de Romaanse naam Thiry.

 

Thivaert, T(h)yvaert, Tijvaert

1. Patroniem uit Etève: Estève: Etienne.

2. Patroniem uit de Germaanse voornaam theud-frith: volk-vrede.

 

Tholen Van, Tolen

Naam uit de Plaatsnaam Tholen (Zeeland).

 

Thomas, Thomaes(e), Thoma, Thomä, Thomma, Toma(s), Toemaes, Thoumas, Touman, De Thomaz, Thumas, Tuma, Tamas, Thomas(s)en, Tomassen, Thomahsen, Thommes, -ès, Thom(m)is, Tommis, Thomessen, Thommehsen, Thommisse(n), T(h)ommmissen

Patroniem uit de apostelnaam Thomas.

 

Thoonen, Toonen, T(h)eunen(s), Thenen

Patroniem uit de heiligennaam Antonius.

 

Thouwoye

Wellicht een bijnaam afgeleid van 'tou' = touw of werk en 'wayen' = door de wind meegevoerd worden, met de leden zwaaien, winden laten.

Een lenig of onberekenbaar iemand. Of van iemand die voor werk van hier naar daar trok.

 

Thiegem (van), (van) Tighem, Van Tyghem, Van Tijghem, Van Thieghem, Van Thyghem, Van T(i)echem, Van Te(i)ghem

Familienaam uit de plaatsnaam Tiegem (West-Vlaanderen).

 

Thibes(s)art, Thibessard, Tibesar

Naam uit de plaatsnaam Thibesart (Thibault - sarwa) o.a. in België (Mellier) en het Groothertogdom Luxemburg (bij Birkenhaff).

 

Tichou(x)

Naam uit ti (= petit (klein), dit kan verschillende betekenissen hebben: klein van gestalte, kleine uitbating, ...) + chou(x) (: kool). Kweker van kolen.

 

Tieleman(s), Thieleman(s), T(h)ielman(s), Thielmann(s), Tielmann, -mance, Tiereman,Thileman(s), T(h)illeman(s), Tillema, Thillmann(s), -many, Tillman(n)s, -mann, Thilmann(e), -mans, -mant, -many, -manij, -mont, Tillemant, -ment, -mont, Tilman(s), -mann, -man(ne)e, -mant, mon(t), Tylleman, Tylmans

Patroniem afgeleid van de Germaanse voornaam Diederik of van Tiel/Tijl.

 

Tielen Van, Van Thielen

Familienaam uit de plaatsnaam Tielen (Antwerpen).

 

Tielt Van, (van) Thielt, Van T(h)ilt

Familienaam uit de plaatsnaam Tielt (West-Vlaanderen) of O.L.V.Tielt (Winge -Vlaams Brabant).

 

Tienen Van, Van Thienen

Familienaam uit de plaatsnaam Tienen (Vlaams-Brabant en Frans-Vlaanderen).

 

Tienpont, -ponte, Thienpond, -pon(d)t, -poent, Thiempon(d)t, Thimpont

Bijnaam of beroepsnaam (geldwisselaar) naar het gewicht- of de muntnaam: tien pond.

 

Tierens, Thieren(s), Thiryn, Thier(s), Tiers

Patroniem. Knuffelvorm van de Germaanse voornaam Dierik.

 

Tiete(ns), Tyt(t)ens

Patroniem uit een Germaanse theud- voornaam (zie bij thiad).

 

Tiesta

Verdwenen familienaam uit het Oudfranse tistre, het Latijn textor: wever. Beroepsnaam.

 

Tijl

Patroniem uit de gelijknamige voornaam. Deze voornaam ontstond uit Dietelo, een knuffelvorm van een Germaanse diet-naam.

 

Tijs, Tys(t), Tijs(t), Tis(se), This(e), Tize, Thies(s)(e), Thisse, Tiest, Theys(e),Theis(s)(e), Theijs, Teys, Teise, Teiss, T(h)uys, Tijssen(s), Tyssen(s), Thijs(en)(s), Thys(en)(s), Thijssen(s), Thyssen(s), Tysen, Thyshen, Tissen(s), Thissen(s), Thisens, Thies(en), T(h)iessen, Theis(s)en, Thei(s)zen, Teysen, Teyssen(s), Teijs(s)en, Theyssens, Theijssens, Taice, Thaise,  Thays(e), Tayzen

Patroniem: verkorte vorm van de voornaam Mathijs, Matthias.

 

Tijsbaert, (de) T(h)ysebaert, Tysbaert, Thijs(e)baert, Thijsebaerdt, Thisbaert, Theysbaert, Thuysbaert

Familienaam uit een zinwoord: tesen, teisen (plukken-rafelen) en baard.

Bijnaam voor iemand die aan zijn baard plukt.

 

Tijskens, Thijskens, T(h)yskens, Theyskens, Theiskes, Thisquen(ne), Theisgen, Theysgens

Patroniem uit T(h)ijsekin, dit is een knuffelvorm van Tijs, dit komt dan weer van Mathijs, Matthias.

 

Tijsman(s), Thijsman(s), T(h)ysmans, Theysmans, Theisman(n)

Patroniem, uit de voor naam Tijs.

 

Tijtgat, -gadt, Tytga(d)t, -gath, Tijdgat, Tydga(d)t, Tydtgat, Titgat, Tyteca, Titeca(t), Thiteca, Titeka

Patroniem, afgeleid van de Germaanse naam theudô-gauta (volk-Goot(stam)): Teutgaud, Thietgaud, Theudigotho, Teutgaudus.

 

Tilburg(h) Van, (van) Tilburgh(s), (van) Tilborg(h), Van Tilborg(h)t, Van Thilborgh, Van Tilbourg, Tilborg(h)s, -burgs, -burck, Tulburch

Familienaam uit de plaatsnaam Tilburg (Noord-Brabant).

 

Tilkens, Telke(n)s, Tilk(in), Tilquin(t), Thilique, Thilgen, -ges, Tillges, Thieltgen, -ges, Thiltgen, -ges, -gès, Tiltges

1. Patroniem uit Tijl, dit dan weer uit Diederik. Dit uit: theud-rîk.

2. Sommige vormen kunnen ontstaan zijn uit Dieltjens. Zie bij Dieltje.

 

Tillard, -aerts, -iard

1. Naam uit het Oudfranse til: linde (plaats waar linde groeit).

2. Of variant van Taillard. Zie ook daar.

 

Tillekaerts

Waarschijnlijk verhaspeling van Delagarde = familienaam afgeleid van de plaatsnaam 'La Garde' (: wachtpost).

 

Tillet, -é, -ez, -ey, -iet, Thillet, Theillet

Naam uit het Oudfranse til, teil: linde. Er is een plaatsnaam Tillet (Prov. Luxemburg en Oise), Tillé (Oise), Teillet (Tarn, Allier).

 

Timmerman (de), De Temmerman, Timmerman(n)(s), Timermans, Timberman, Temmerman(s), -mann, Timperman, Temperman, Tembremande, Templeman, Tepermann, Tiepermann, Tibermans

Beroepsnaam van de timmerman.

 

Tinck(e), Tyncke

Familienaam uit de plaatsnaam Tinques (Pas-de Calais).

 

Tinel

Naam uit het Oudfranse tinel: stok, wapenknots, knuppel.

Beroepsbijnaam.

 

Tinga

Friese patroniem op -a/-inga. Afgeleid van de voornaam Tine: afkorting van Martinus (de krijgshaftige). Mogelijk is de naam ook afgeleid van een plaats: de plaats waar Tine woonde.

 

Tiquet, Ticket, Tycket, Teket

Beroepsnaam uit het Franse Tiquet: deurklink.

 

Tis

1. Zie Tijs.

2. Waalse vorm van Tiste. Zie Letiste.

 

Tisson(s), Tison(t), Tyson

1. Volksnaam uit het Oudfranse tison: Diets(er).

2. Patroniem, Franse vorm van de Germaanse voornaam Tedzo (zie theud).

3. Of patroniem uit de voornaam Matis.

 

Tjalma, Tjallema, Tjalsma

Friese patroniem uit de Friese voornaam Tjalle.

 

Tjepkema, Tjeppema, Tsepma

Friese patroniem uit Tjebke, Tjebbe.

 

Tjittes

Patroniem, Friese knuffelvorm van een Germaanse 'diet' (:volk)-naam.

 

Tjonck, T'Joncke, t'Joncke, 'T Joncke, 't Joncke, 't Joncké, T'Jonck, 't Jonck(e), t'Jonck, Tjong, T'Iong, Tioncke, Sioncke

Bijnaam om de jonge (met meestal dezelfde voornaam) te onderscheiden van de oude (vader of grootvader).

Andere T- bladzijden T | To

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van jouw familienaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot één of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.

Kijk a.u.b. eerst of de gezochte naam er niet opstaat (bv. De Grote bij Groot, Verbeeck bij Beek en bv. Vranckx bij Frank). Zo bespaar je mij heel wat werk.

 

Literatuur:

De betekenis van toponymische samenstellingen (J .Van Loon - Onomastica neerlandica 1981)

Etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal (J. Vercoullie - Van Rysselberghe & Rombout 1925)

Huizinga's complete lijst van namen (A.Huizinga - Tirion 1998)

Middelnederlandsch handwoordenboek (J. Verdam -  Uit. Martinus Nijhoff 1949)

Middelnederlandse spraakkunst ( Dr. A. Van Loey - Wolters-Noordhoff 1980)

Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226) (Maurits Gysseling - Belg. interuniversitair centrum voor neerlandistiek 1960)

Vondelingen en hun naamgeving (L.De Man - Onomastica neerlandica 1956)

Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003)