Familienamen

                                                                                                                             

A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Andere R-bladzijden R | Ro | Ru

 

 

Terug naar intro 

Het grootste deel van onderstaande info is een selectie uit: Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003).

Ra Van de, Van (de) Raay/Raaij, Van Draye

1. Familienaam uit de plaatsnaam Rade, dit o.a. in Deerlijk (West-Vlaanderen), Maldegem (Oost-Vlaanderen). Of uit de plaatsnaam Rade: Rode in Limburg.

Of uit de plaatsnaam Raai.

2. Zie ook (Van der) Aa.

 

Raa, Rae, Raë

Variant van Rawee (Zie bij Ravet) of van Rayet. Zie bij beide.

Of afgeleide van Raa De. Zie daar.

 

Raa De, De Rae

Varianten van De Raad of van (van) der Aa. Zie bij Raed(t) De en bij Aa Van der.

 

Raam Van

Familienaam uit de plaatsnaam Raam?

Mogelijk verband met raem: droogramen voor lakens. Beroepsbijnaam

 

Raan Van

Familienaam uit de plaatsnaam Raan (Overijssel).

 

Raas, Raes, Rase, Raze, Race, Ras(se), Raassen(s), Raessen(s), Rassen(s), Ressen, Rees(e), Roes, Roesens, -ems, Rous(s)en, Reusen(s), Reuss(ens)

Patroniem naar het Germaanse Razo (raad-zo).

 

Rabbeschon

"Mogelijk" (verdwenen) familienaam (Duitse afkomst is niet zeker) uit de oude voornaam Rab(b)e (rab(an) of rad) + schon (mooi). Zoiets als schone Rab(b)e.

 

Raedt De, Den Raed(t), (de) Raad, De Raet, Raedt, Raath, Raat(s), Raadts,

Raed(t)s, Raets, Roe(d)ts, Traets

Beroepsnaam van de raadsman, raadgever, lid van de stedelijke raad.

 

Radema(e)ker (de), -maecker, Van Rademaker, Radema(e)ker(s), -macker(s), -macher, De Raedemacker, -ma(e)ker, -maecker, Rademeker, Raedemae(c)ker(s), -ma(c)ker(s), Rade(r)macher, -mecher, Raderma(e)ker, -makers, -maiker, -ma(c)ker, Raedermacker, -maeker, -mecker, Raermecker, Raerdermaecker, (de) Ramaker, De - Raemaker, -mae(c)ker, Raemakers, -maeker(s), -ma(e)ckers, -maykers, Rama(a)ker(s), -ma(e)(c)kers, -mack, -macher(s), -meekers, -mechers, Remek(er), Raeimakers, De Raeijmaeker, Rayema(c)kers, Raeijemackers, Raeymakers, De Rayemaeker, (de) Rayma(c)ker, De Raymae(c)ker, Raeymaeker, Ra(e)ymae(c)kers, Raeymackers, (de) Rayma(e)ker(s), De Raijmaeker, -macker, Raymaker(s), Ra(e)ijma(e)kers, Raiemakers, Raaijmakers, Raayma(a)ker(s), -maekers,  Raaima(a)kers, Raimarckers, De Reyma(e)ker, De Reyma(e)cker, De Reijmaeker, Reymae(c)kers, De Ruymae(c)ker, Ruymae(c)kers, -mackers, Ruijmaekers, -mackers, Roomacker

Beroepsnaam voor de rademaker, de wiel-, wagenmaker.

 

Raemdonck Van, Van Ramdon(c)k, Raemdonck(x), -donk, Raamsdonk, Ram(s)donck, Rondonck, Ransdonck

Familienaam uit de plaatsnaam Raamsdonck (op diverse plaatsen in Vlaanderen en Nederland).

 

Raes Van, Van Rast, Verraes(t), Verras, Verraz, Verhaest, Verhas(t), Varras

Familienaam uit de plaatsnaam Raas: geul, kreek, (ook) droogliggende land tussen de geulen.

 

Raff

Duitse patroniem, verkorte vorm van Rafold (uit raban-wald) of Radolf (uit rad-olf).

 

Rager, Ragé

Patroniem uit het Germaanse 'rêd-ger' : raad-spies (Radger).

 

Raguet, Raguè

Patroniem uit de Germaanse voornaam rad-ger of rad-god.

 

Rahier, -ir, -yr, Ray(e)r

Patroniem uit het Germaanse rêd - hari (Ratharius).

 

Rakt (van de)

Familienaam uit de plaatsnaam Raacht in Oostakker en in Lochristi en misschien nog elders).

 

Raman, Raeman, Ramaen, Raman(d)t, Ramand, Ramman(t), Radema(n), Rayman(n), Reyman(s), Reijman

Patroniem uit de Germaanse voornaam rêd-man: raad-man.

 

Rambour, Rambur(e), Ramboer

Metroniem uit de voornaam Ragamburgis/Raimburga/Renburgis. Dit uit het Germaanse ragin-burg.

 

Ramelot, Ram(m)eloo, Ramlot

1. Naam uit het Oudfranse ramel: tak. Bijnaam.

2. Of uit de plaatsnaam Ramelot (Luik).

3. Er is ook een Antwerpse familie Rammeloo uit Ramele (Overijssel).

 

Rameys(s)en: zie Remi.

 

Ram(s), Rans

1. Patroniem, verkorte vorm van de voornaam Ingelram.

2. Afgeleide van De Ram: bijnaam.

 

Rammela(e)re (de), (de) Remmelaere

Bijnaam uit het Middelnederlandse rammelen: lawaai maken, veel praten. Mogelijk ook beroepsbijnaam van de belleman.

 

Rampelberg(h) (van), Rampelbergs, -becs, Rampelberg, Rompelberg

Familienaam uit de gelijknamige plaatsnaam in Asse (Vlaams-Brabant) en in Baardegem (Oost-Vlaanderen).

 

Ramu, Ramus, Ramut, Remu(e), Remus

1. Naam uit het Oudfranse ramuy: tak. Bijnaam voor een bosbewoner, een wolf.

2. Variant van Ramoux. Romaamse vorm van de Germaanse patroniem rad-mund.

 

Randolph, -olfi, Randoux, -our, -oe, Rondou

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam Randolf (: rand - wolf).

2. Of uit Radolf (: rad - olf).

 

Ransbee(c)k (van), (van) Ransbeck, Van Ransbeke, Van Resbeck

Familienaam afgeleid van een van de volgende plaatsnaam: Ransbeke was de oude naam van St.-Antelinks, Ransbeek in Neder-Over-Heembeek, Ransbeke in Drongen.

 

Rans(s)em Van

Naam uit de plaatsnaam Ransem (Vlaams-Brabant).

 

Ranst Van

Familienaam uit de plaatsnaam Ranst (Antwerpen).

 

Rapenbusch Van, (van) Raepenbusch

Naam uit de plaatsnaam Rapenbos in Mollem (Vlaams-Brabant), in Ruddervoorde en Waardamme (West-Vlaanderen).

Of verschrijving van de plaatsnaam Rapenburg in Bredene, Harelbeke, Moorslede, Oostkerke, Ruddervoorde (West-Vlaanderen) en Maldegem (Oost-Vlaanderen).

 

Rap(pe), (de) Rapp, Ra(e)ps

Patroniem uit de Germaanse voornaam Rappo, Rabbo, knuffelvorm van Radboud.

 

Raskin, Rasking(s), Raszkin, Raskinet, Rask(e)ynx, Raeskin(et), (de) Rasquin(et), Rasquain, Rasquinha, Reeskens, Reuskens, Reijskens

Patroniem uit de Germaanse voornaam Raas.

 

Raspaille Van de, Van der Aspaille, Van Ryspaillie, Van Respaille, Respa(il)lie, Van der Aspoilden, Vanderispaillie, Vandrespaille, Van der Hispal(l)ie, Van der Hispaillie, Verspaille, Van de Spailden,Vanderaspoilden, ...

Familienaam afgeleid uit de Oudfranse plaatsnaam 'raspaille' (= hakhout, struikgewas).

Ook de naam rapalje (gespuis) komt uit dezelfde bron en is best te begrijpen).

De plaatsnaam komt zowel in Vlaanderen als in het Franse deel van de wereld voor.

 

Raspiller, Rapelier, Reparlier, Raparlier, Respelier(s), Repriels, Repplier

Plaatsnaam afgeleid uit het Franse: ra(s)paille, wat zoveel als struikgewas betekent.

Deze namen zouden vondelingennamen kunnen zijn.

 

Raspoet

Raspoet komt uit het Middelnederlandse 'ram(p)spoet': treurige toestand, ongeluk. Een bijnaam die iemand meegekregen heeft omwille van grote tegenslag of ongeluk.

 

Rassaert(s), -art, -a(e)rd

Patroniem uit de Germaanse voornaam Raas.

 

Rasschaert, -aerts, -aerdt, Raes(s)chaert, Rascaert, Raskar(t), Rascar, Rasquart, Rassckaert, Rosschaert, Rans(s)chaert

Bijnaam uit het Middelnederlandse rasschaerd: vlug iemand.

 

Rassel, -el(l)e, -alle, Rasseau(x), Rassauw, -oux

Varianten van Rossel(le)/Rousseau. Zie bij Rossel.

 

Rau(w) De, Rau(e), (de) Rouw, Rauwens, Rouwen(s)

Bijnaam uit het Middelnederlandse rau(w): ruw.

 

Rave (de), De Raeve, De Raaf, De Raef, Ra(e)ven(s), Raeves, Raaf(f)

Bijnaam naar bv de pikzwarte haarkleur.

Of een patroniem uit de Germaanse voornaam hravar. Ravemar, Walrave, ...

 

Raveau(x), -aux, -au(t), -ays, Raway, Ravalau, Ravel, Raveleau, Ravelle, Raveel

Patroniem uit Rawel, Ravel. Dit zijn varianten van Raoul.

 

Ravelingien, -lingeen, -lingée, -leng(h)ien, -lengee, Ravalinghien

Naam uit de plaatsnaam Raulengh(i)en in St.-Léger (Henegouwen).

 

Ravet, -ez, -ets, -etz, -eits, -eyts, -eydts, -ijts, -yts, -yedts, -its, -ijst, -yst, Revets, Rawet, Rauwet, Rawoé, Raë, Rae, Raa, Raiwet

1. Patroniem uit de voornaam Raoul. Dit is de Romaanse vorm van de Germaanse voornaam rêd-wulf.

1. Beroepsbijnaam uit het Oudfranse ravet: mierikswortel.

 

Rayet, -ez, -é(e), -ee, Raë, Rae, Raa

Patroniem uit Rahier. Zie daar.

 

Read-Cutting

Engels-Schotse dubbelnaam.

Het read-deel (bijnaam uit het Oudengelse read: rood) verwijst naar een rode haar- of gelaatskleur. Of komt uit de Oudengelse plaatsnaam Read (dit uit het Oudengelse roegheafod: berenland of uit het Oudengelse hreod: rietland met struikgewas). Of uit de Oudengelse plaatsnaam Ried (onze Nederlandse tegenhanger is Rode): plaats waar de bomen gerooid zijn.

Het cutting-deel is een patroniem, een knuffelvorm van Cudbeort, dat later de Germaanse naam Cuth-bert werd.

 

Real(e)

Spaanse familienaam uit:

1. De plaatsnaam Real (afkomstig uit het Arabisch): boerderij.

2. Bijnaam die zoveel betekent als koninklijk.

 

Rechter (de), De Richter, Richter(s), Rychter, De Reg(h)ter, Regters

Beroepsnaam van de rechter, schout.

 

Reckem (van), Van Rec(k)hem, (van) Recken

Familienaam uit de plaatsnaam Rekkem in West-Vlaanderen.

 

Recoura

Variant van Recourat/Recurat. Plaatsnaam in o.a. Lot en Saillac (DNF).

 

Redant, Reydant, -ams, -on, Rydant, -ans, -ams, Rijdams, -ant, Ridon, Ruidant, Ruydan(t),Rudan(t)

Patroniem uit een Germaanse rîd-naam.

 

Redeman(s), Red(e)mann, Redd(e)mann, Reeman(s), Reman(s), Remand(e), Remant, Ré-

1. Afgeleide van het Nederduitse Rede: moeras.

2. Patroniem. Variant van Rademan, Raman(uit de Germaanse voornaam râd-man:

raad-man).

 

Reeper(e) De, Dereepere, De Reepre, Reper

Beroepsnaam van de reper, de touwslager.

 

Reet(h) Van, Van der r/Reeth, Van Reth, Verreet, Verret(h), Vered, Veret, Verit

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Reet (Pr. Antwerpen).

 

Rega(t)

Zie Reingardt en Rigout.

 

Van Regenmortel , Van Regenmorter, Van Rege(n)moorter, Van Regemo(o)rtel, Rege(n)mortel(s), Van Regemorte(r), Van Rege(n)meuter, Regemeut(t)er, Van Reguemortel, Reguemeute, -mente, Van Remo(o)rte(l), Van Remoorter(e), Van Remooretere, Van Regemortel

Familienaam uit de plaatsnaam Regenmortel: drassige grond als grensscheiding.

 

Regel De, De Reghel, Reigel, Reygel, Reijgel

1. Patroniem uit een ragin-naam.

2. Bijnaam uit het Middelnederlandse regele voor bv. iemand die heel strak op de regels let. Zich aan de regels houdt.

 

Regge De

Verschrijving van Der(h)egge. Zie bij Heggen Van der.

 

Reijonen

Familienaam uit de plaatsnaam Raijonen in Finland.

 

Reinaer(s), -arhz, Reynaers, Reijnaers, Renar(d), -aer(s), -aaers, Reenaers

Patroniem naar de Germaanse voornaam Reinaar: ragin-hari.

 

Reinaert, -ard, -art, -ard(t)s, -ar(t)z, -aerts, -ert(z),-aer, -aers(t), -hard(t), -hart, -arhz, -a(s), Rheinhard, Reynaarts, -aert(s), -aertz, -ert(s)z, -aers, -ard(t)s, -artz, -a, Reijnaert, -aer(t)s, Rynaert(s), Rijnaerts, -art, Rinnaert, Renar(d), -art(s), -aert(s), -aer(s), -ardy, -ardie, Lerenard, Rénaers, Renaeers, Reenaert(s), Renna, Rene(e)rt, Rennerts, -ertz, Renert(e), Rénert(e), Rinert, Regnard, -art, Raynard, Roynard

Patroniem naar de Germaanse voornaam ragin-hard.

 

Reingardt, Ryngaert, -carz, Ringaert, -gard, Rygaert(s), Rijgaert, Riga(e)rt, Riga(t)s, Reigardt, Reygaerd(ts), -gaert, -gaer(t)s, Reijgaerts, Reghert, Regaerd, -aert, -ard, Réga, Rega(t), Riega, Rièga, Riga, Ruga

Metroniem uit de Germaanse voornaam ragin-gard.

 

Reim, Reym, Reijm, Reims, Rem, Rym(en), Rijm(en), Reime, Reymen, Ruymen, Ruijmen

1. Patroniem uit Ryme, Rim(m)o: knuffelvorm van de Germaanse voornaam Rikmar.

2. Patroniem, verkorte vorm van Reimaar, Reimboud of Rembert.

3. Patroniem of metroniem, knuffelvorm van de voornaam Remigius, -ia.

 

Reinbout, -bolt, -bold, -bot(he), Reimbouts, -baut, Regobaut, -baux, -beau, -bo(t), Régi-, Regibo, Résibeau, Résibois, Resbouw, Rimbold, -bout, -baut, -baud, -baet, -beau(x), -bauw, Rembouts, -baut, -baud, -baux, -bold, Raimbaud, -bault, Rainbeaux, Reynebeau, Rennebo, -boog(h)

Patroniem  uit de Germaanse voornaam 'ragin-balth' (= raad-moedig).

 

Reiner(s), -ertz, -ehr, Reyner(s), Reijner(s), Regener, Reinehr, Renner, Reeners, Rener(s), Renerius, Reinders, Reynders, R(e)ijnders, Rynders, Rinder(s), Renders, Rainier, Raignier, Reignier, Reugnier, Reigner, Regnier(s), -er, -(i)ez, -y, Reynier(s), R(e)ijniers, Rynier(s), Reinier(en), Reynheere, Renier(s), -ière, -iere, Rainer(i), Rainieri, Rayner, Renery, Renieris

Patroniem van de Germaanse voornaam 'ragin-harja' = raad-leger.

 

Reingardt, Ryngaert, -arz, Ringaert, -gard, Rygaert(s), Rijgaert, Riga(e)rt, Riga(t)s, Reigardt, Reygaerd(ts), -gaert, -gaer(t)s, Reijgaerts, Reghert, Regaerd, -aert, -ard, Réga, Rega(t), Riega, Rièga, Riga, Ruga

Metroniem uit de Germaanse voornaam ragin-gard: raad-gaard. Raengardis.

 

Reinoud(s), -aut, -houd, -holt, -holz, -aud, Reynouds, -oudt, -ot, -aud, -olts, -hout, Reijnhoudt, Rijnhout, Rynwalt, Rijnwalt, Renoudts, -out, -ou(lt), -au(l)d, -au(t), -ault, -(e)au(x), -o(z), Rennauld, -aux, -eau(x), Rainaud, -aut, -aux, -eau, Raynaud, -al, -el, Reynal, Regnaud, -ault, -o, -oult, Raigneau, Royneau, Rainho(ld), -aldi, Reginaldi, -aud, De Renau

Patroniem uit de Germaanse voornaam ragin-wald.

 

Reis, Reys, Reijs, Rys, Rijs, Reisen, Reysen(s), Reyses, Reyzen, Ryssen(s)

1. Patroniem uit een Germaanse Ragin-naam.

2. Patroniem uit de Germaanse voornaam Riso. Zie Rys.

3. Verkorte vorm van Laureys. Zie Laurentius.

Releg(h)en Van, Relecom, Relekom

Familienaam uit de plaatsnaam Relegem (Vlaams-Brabant). Er is ook een gelijknamige plaats in Zemst (Vlaams-Brabant).

 

Rembert, Remberg, Rimbert

Patroniem uit de Germaanse voornaam ragin-berht.

 

Rembry, -ij, Remmerique, Rem(m)ericq, Rebry, -ij, Rem(m)ery, -ij, -ie, Remory, -ij, -ie

Patroniem uit de Romaanse vorm van de Germaanse voornaam hraban-rîk: raaf-machtig.

 

Remels, Remmel(e), Remmelink

Patroniem uit Ramilo, een knuffelvorm van een Germaanse hraban-naam.

 

Remi, Remy, Rémy, Rimy, Riemis, Remie, Remis(z), Remits, Rem(e)ijsen, Rem(e)ysen, Rameys(s)en, -eijsen, -ijsen, -ysen, Remes, Remès, Remee, Remé(e), Rimez, -ette, -etz

Patroniem uit de heiligennaam Remigius.

 

Remkes

Patroniem, Nederduitse afgeleide van de Germaanse voornaam Rembert: ragin-berht.

 

Remo(o)rtel(e) Van, Van Remoorter(e), Van Remooretere

1. Zie Regenmortel Van.

2. Naam uit de plaatsnaam Rietmoorter: drassige grond met riet (Waasland).

 

Renap

Vondelingennaam, geen verklaring gevonden.

1783 Renap Mauritius, gevonden te Brussel.

 

Renardeau, Renardias, Renardie

Patroniem afgeleid van de Germaanse voornaam Renard.

 

Renaudin, -ineau, Renodeyn, -eijn, Renaldin, Renodeijn

Patroniem, knuffelvorm van de voornaam Renaud.

 

Renkin, Renken, Ren(c)kens, Reinkin, -ke(n), -kens, -quin, Rinke(n), Rinke(n)s, Rinkin, Rinckins, Rien(c)kens, Riemkens, Rengke, Reyn(c)kens, R(e)ijnkens, Rijnkels, Rynkens, Renquin, Ranquin, Rankin, Rainkin, Reintje(n)s, -tges, Reyntjens, -t(i)ens, Reijntjens, Reyngens, Rentiëns, Rentien(s), Rentgens, Ryntjens, ...

Patroniem afgeleid uit Reinaard, Reinoud, ...

 

Renne Van, Verhenne, Verenne(s), Vérenne

Familienaam uit de plaatsnaam Renne: waterloop, kanaal, goot.

 

Renneson, -esson, -eçon, Renchon, Renson, Remson, Ranson, Rançon, Rantson, Ronson, Rainson, Reinson, Rainchon, Rinchon, Rinçon, Rincon

Patroniem, Waalse knuffelvorm van een ragin-naam. 

 

Rensberg(en) Van, Van Rensberghen, Van Rensenberg, Rensburg, Reynsbergen, Rhynsbergen, Rinsbergh(e), Rinschbergh, Rinsbourg, Rhijnsburger

Naam uit mogelijk Rensberg (Vollezele (Vlaams-Brabant)), Rijnsburg (Zuid-Holland) en Rijsbergen (Noord-Brabant).

 

Renterghem (van), Van Rentergem, -ghen, Van Reterghem

Uit de plaatsnaam Rentergem in Landegem (Oost-Vlaanderen).

 

Reppelen Van, Vanreppelen

Naam uit de plaatsnaam Reppel (Limburg) of in Molenstede (Vlaams-Brabant).

 

Resseghem Van, Van Risseghem, (van) Rysseg(h)em, (van) Rijsseg(h)em, Van Rijzeghem, Van Rijzeghem

Familienaam uit de plaatsnaam Ressegem (Oost-Vlaanderen).

 

Retsin, Ritsen, Ritzen, Risteyn, Restin

Patroniem uit het Middelnederlandse Ritsin: knuffelvorm van Richard of Richier.

 

Reu De

1. Bijnaam uit het Middelnederlandse reude: sterke hond, bloedhond, reu, booswicht.

2. Zie ook Dereu(x).

 

Reumond, -mond

1. Naam uit de plaatsnaam Reumont (Nord) en in Thuillies (Henegouwen),

2. Of uit de plaatsnaam Reumont in Malonne (Namen).

 

Reunes, Reunis

Patroniem, variant van Roons, Roens, dit zijn namen afgeleid van Jeroen (: Hieronimus).

 

Reus(e) (de), De Reuze, Reusen, De Reuser

Bijnaam voor een zeer groot iemand.

 

Reuselmans, Rezelman

1. Beroepsbijnaam voor de reuzelmaker of -verkoper.

2. Variant van Van Reuzel. Zie bij Reuzel.

 

Reuzel Van, Van Reusel

Familienaam uit de plaatsnaam Reusel (Noord-Brabant).

 

Re-, Révelard, -art, Re-, Ré-, Reveillard, Renvillard, Revilla, Revera(ert), Rovillard

1. Naam uit het Oudfranse reveler: zich aan uitbundige vreugde overgeven, uitgelaten zijn. Bijnaam.

2. Of uit een plaatsnaam in de buurt van Estaimpuis en Evregnies.

 

Revyn, -ijn, -eyn

1. Naam uit het franse Ravin: afgeleiden van de voornaam Raoul, Rudolf.

2. Of uit de plaatsnaam Revin (Franse Ardennen).

 

Reweegs, Reweghs, Rewerk, Van den Rewegs

Familienaam uit het Middelnederlandse Re(e)wech: weg waarlans de overledenen naar het kerkhof gebracht werden.

 

Reybroe(c)k (van), (van) Reybrouck, Van Raebroeck(x)

Familienaam uit de plaatsnaam Reibroek in Hansbeke, Evergem, Lotenhulle, Petegem-Deinze (Oost-Vlaanderen), Oedelem, Evelgem (West-Vlaanderen), St.-Omaars (Pas-de-Calais), Reebroek in Ieper, Lichtervelde, Kemmel (West-Vlaanderen), Merkegem (Frans-Vlaanderen) en Waasten (Henegouwen).

Zie ook Rijbroek.

 

Reyman(s), Reijman, Reimann, Reymann, Renmans, Renneman, Reeman(s), Reman(s), Remant, Remand(e), Rémand(e)

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam ragin-man: raad-man.

2. zioe ook Raman.

 

Reyngou(d)t, Reijngoudt, Ringo(o)t, Ringoet, Ringot(te), Raingo, Rigo(t), Rogout,  Regou(d)t, -gourd, Rego(s), Reynvoet, Reijnvoet, Reynvoet

Patroniem uit de Germaanse voornaam 'ragin-gud': raad-God.

 

Reys De: Zie bij Rys de EN bij Derez.

 

Reyskens, Reijskens

1. Zie Raskin.

2. Zie Reis.

3. Verkorte vorm van Laureis. Zie bij Laurentius.

 

Reyvaert, Reyven

Deze verdwenen familienaam uit het Brugse gaat terug op de Germaanse voornaam Ragin + frid

 

Rhijnvisch, Rijnvis

1. Bijnaam of beroepsbijnaam uit rijnvis voor bvb de handelaar in ..., of de visser van ...

2. Naam uit de gelijknamige huisnaam in Gent (o.a. 1438: den Rijnvisch).

3. Naam uit de plaatsnaam Ryvisch in Zomergem (Oost-Vlaanderen).

 

Ricaud, Ric(k)al, Rekals, Richaud, -aut, Richald, Ryssael

Patroniem, Romaanse vorm van de Germaanse voornaam rîk-wald.

 

Richelin(g), Risselin, Rysselin(ck), Rijsselinck

Westvlaams/Henegouwse en Noordfranse namen:

1. Patroniemen uit de voornaam Riki/Richard.

2. Namen uit de plaatsnaam Richeling (Elzas), Reichling (Beieren), ... ?

Zie ook bij Riggeling.

 

Richet, -ez, -es, Rischette, Riquet(te), Riket, Requette

Patroniem uit een Germaanse rîk-naam.

 

Richier, Richer, Richy, Richir, Rikier, (de) Ri(c)quier, Riquier(e), Riquière, Riquire, Ri(c)kir, Ryckier, Rijckier, Reki(e)r, Requier(t), -uière, -ui(e)re, -uer, Ruquier

Patroniem uit de Frans-Picardische vorm van de Germaanse voornaam Rijker

(: rijk-man).

 

Rickstal Van, Van Richstal

Familienaam uit de plaatsnaam Rikstel (Noord-Brabant).

 

Ricou(l), Ric(h)ou(x)

Patroniem: Romaanse vorm van de Germaanse voornaam rîk - wulf.

 

Ridder (de(n)), De Riddere, De Rudder(e), De Ruddre, De Reud(d)re, Der(r)id(d)er

Familienaam uit het Middelnederlandse riddere, ruddere: ridder, ruiter.

 

Ridel, -elle, Riddel, Rideau(x), Riddo, Ridiaux, Derideau(x), Deridiaux, Deridoux

Familienaam uit het Oudfranse ridel: glooiing, golving van het landschap.

 

Ri(e)berghs, Ruberghs, Rieberghe

Metroniem uir de Germaanse voornaam rîk-berg.
 

Riel (van), Van der Riel(le)

Familienaam uit de plaatsnaam Riel (Noord-Brabant).

 

Riemaker (de), (de) Riemae(c)ker, (de) Riemacker, De Rymaeker, Rymaekers, Rymacker

1. Beroepsnaam van de riemsnijder, de riemmaker.

2. Beroepsnaam van de rietmaker (ter voorbereiding van dakdekken).

 

Riemslagh

Beroepsbijnaam van de riemslager, de riemmaker.

 

Riet Van (de(r)), Van de Rieth, -Ridt, -Rij(d)t, -Reijd, -Reyd(t), -Reyt, -Reet, Van den Rijd(t), -Rijt, -Ryd(t), -Ryt, -Rey(d)t, -Reij(d)t, Te Rijdt, Van Rijt, Van Ryt, Van der Rij(d)t, -Ryt, -Rit, -Reyd(t), -Reet(h), Van der Ee(d)t, Van der Heydt, Van der Rieten, Van Riette, Van 't Riet, Verriet, Verry(d)t, Verrij(d)t, Verrey(d)t, Vereij(d)t, Vereijt, Vereyt, Verayt, Verreet, Verret(h), Vered, Veret, De Rijdt, De Ry(d)t, De Rey(d)t

Familienaam uit de veel voorkomende plaatsnaam Riet, Rit, Rijt, Reet: kleine waterloop, geul in buitendijkse gronden. Komt veel voor in de provincie Antwerpen.

 

Rietveld(e)

Familienaam uit de gelijknamige plaatsnaam in Zuid-Holland, in Wormhout (Frans-Vlaanderen) en in Westkapelle.

 

Riggeling, Riggelink, Regeling, Regelink, Richeling/Risselin (in Noord-Duitsland)

Wellicht naam uit het Duits-Nederlands grensgebied (Nedersaksen-Overijssel/Drenthe) uit een gelijkaardig klinkende plaatsnaam 'Riggeling/Rickeling (?)' (woonplaats van het volk van Riki - plaats momenteel onbekend). Of patroniemen uit de voornaam Riki/Richard.

Zie ook bij Richelin(g).

 

Rigo(t)

Zie Reyngoudt, Rigout.

 

Rigol(l)e, Rygole, Rijgole, Riguel(le), Rigelle, Rigol(l)et, Ragol(l)e,   Rogolle, Regolle

Patroniem, Waalse variant van de Germaanse voornaam Rigout: rîk-wald.

 

Rigout, -outs, Rigault, -aud, -aut(s), -au(x), Regau(s), Rega(t), Regou(d)t, Regourd, Rigo(t), Riga(l), Regal(do), Régal, Rego(s)

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam rîk-wald.

2. Soms ook uit Richard of een andere rîk-naam.

 

Rijbroek, Rybroe(c)k, ...

1. Familienaam uit de plaatsnaam Riebroek (riet-broek) in Lichtervelde, Maldegem, Koolskamp.

2. Of uit de plaatsnaam Rietbrock (Noordrijn-Westfalen).

3. Of Ribbroek in Westerlo (Antwerpen).

4. Zie ook Reybroe(c)k.

 

Rijen Van, Van Ryen

Familienaam uit de plaats Rijen (Noord-Holland) of uit de naam van het oude markgraafschap Antwerpen, dat het land van Rijen heette.

 

Rijk(e) De, De Rijck(e), De Ry(c)k(e), Derycke, De Rie(c)k, De Reijck, De Reyck(e), Derique, Le Rycke, Le Rij(c)ke, Rix, Ricx, Rits

1. Bijnaam naar 'rijk': rijk, machtig, vermogend, aanzienlijk.

2. Zie ook Ryk(s).

 

Rijker De, De Ryker, (de) Rijcker(e), (de) Rycker(e), De Ryckère

1. Familienaam afgeleid van het Middelnederlandse riken: machtig worden, rijk worden. Een soort bijnaam.

2. Mogelijk ook afgeleid van de Germaanse voornaam Rijker.

 

Rijkers, Rykers, Rikers, Rijckers, Rey(c)kers, Reijkers, Ryckers, Rikkers, Ricker

Patroniem uit de Germaanse voornaam Rijker, rîk-hari: machtig-leger.

 

Rijkman(s), Rijckman(s), Rijckeman, Ryckeman, Ryckmann, Ry(c)kman(s), Rickman, De Ryckman

Patroniem uit een Gemaanse voornaam rîc-man.

 

Rijmenam Van, Van Rymenam, Van Rijmenant(s), Van Rijmenan(t)(s), Van Rymenhand, (van) Reymenant(s), Rijmenams, Ry-, Rymenan(t)s, Rij-, Reymenan(t)s, Rymenhant, Reijmenants, -haut, R(e)ymenhaut, Rijmenhou(d)t, Ry-, Raijmenants, Ray-

Familienaam uit de plaatsnaam Rijmenam (Antwerpen).

 

Rijnberg

1. Metroniem uit de Germaanse naam ragin-berg.

2. Zie ook Rijnberk.

 

Rijnberk Van, Rijnberg

Familienaam uit de plaatsnaam Rheinberg (Noordrijn-Westfalen).

 

Rijpens, R(e)ypens, Reppen, Rybens, Ribbens, Rippin, Ribbin(c)k, Rieb(u)s

Patroniem, knuffelvorm uit Ribbe, dit uit een Germaanse rîc-naam.

 

Rijsbrack, Rysbrack

Familienaam uit de plaatsnaam Rijsbroek: moeras waar rijshout groeit.

 

Rijsselbergen Van, Van Rijsselberg(h)e, Van Rysselberg(h)e, -bergen, Van Reysselberge

Familienaam uit de plaatsnaam Rijselberg in Belsele (Oost-Vlaanderen), St.-Joris-Winge (Vlaams-Brabant) of in Herselt (Antwerpen).

 

Van Rillaar, Van Rillaer(t), Rillaert(s), Rillaers, Rielaert, Riellaerts, Van Rillas, Relaes

Familienaam uit de plaatsnaam Rillaer (Vlaams- Brabant).

 

Rincheval, Ringeval

Familienaam uit de plaatsnaam Richeval (Moselle).

 

Ring, (de) Ryng, Ring(h)s, (de) Rinck, Rink, De Rynck, Derynck, De Rijnck

1. Beroepsbijnaan voor de ringenmaker.

2. Bijnaam voor iemand die (opvallende) ringen draagt.

3. Huisnaam.

 

Ringer(s), Renger(s), Rengger

Patroniem uit de Germaanse voornaam Reinger (uit ragin).

 

Rinsbergh(e), Rinschbergh, Rinsbourg

Wellicht naam uit de plaatsnaam Rijnsburg (Zuid-Holland).

 

Rion, Ryon, Rijon, Rihon, Ryhon, Royon

Patroniem, verkorte vorm van een knuffelvorm van Henrion/Hérion/Gerion.

 

Risac, Ris(s)ack, Risaac, Ryssack

1. Wellicht naam uit de verspreide Duitse plaatsnaam Reisach.

2. Mogelijk patroniem uit Rysack (? ric + sax).

 

Riske, Riské, Risque, Rischke

Zeldzame onduidelijke familienaam uit Antwerpen en Oost-Vlaanderen.

Het is ofwel een variant van Raskin of van Reis. Zie bij Raskin en bij Reis.

 

Risseeuw

1. Metroniem, verschrijving van Richeus, d.i. de Romaanse vorm van de Germaanse voornaam rîk-hild.

2. Zie ook bij Rijsouw.

 

Riviere Van de(r), Van de(r) Rieviere, (van) De Reviere, -ière, Rivier(re), Rivir, Rivière

Naam uit de plaatsnaam Rivier: waterloop, oever.

 

Rijsouw, Riessauw, Risseeuw

1. Patroniem  uit de Franse voornaam Ricaud. Zie daar.

2. of uit Rouss(i)eau.Zie bij Rossel.

Andere R-bladzijden R | Ro | Ru

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van jouw familienaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot één of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.

Kijk a.u.b. eerst of de gezochte naam er niet opstaat (bv. De Grote bij Groot, Verbeeck bij Beek en bv. Vranckx bij Frank). Zo bespaar je mij heel wat werk.

 

Literatuur:

De betekenis van toponymische samenstellingen (J .Van Loon - Onomastica neerlandica 1981)

Etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal (J. Vercoullie - Van Rysselberghe & Rombout 1925)

Huizinga's complete lijst van namen (A.Huizinga - Tirion 1998)

Middelnederlandsch handwoordenboek (J. Verdam -  Uit. Martinus Nijhoff 1949)

Middelnederlandse spraakkunst ( Dr. A. Van Loey - Wolters-Noordhoff 1980)

Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226) (Maurits Gysseling - Belg. interuniversitair centrum voor neerlandistiek 1960)

Vondelingen en hun naamgeving (L.De Man - Onomastica neerlandica 1956)

Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003)