Familienamen

                                                                     

A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Andere N-bladzijden N |O

 

 

Terug naar intro 

Het grootste deel van onderstaande info is een selectie uit: Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003).

O

Wellicht bijnaam.

 

Obbiet

Patroniem uit de voornaam Obert/Obrecht: aud + berht.

 

Obin, Obijn, Obyn, Obein, Hobin, Hobijn, Obben(s), -ink, Oben, Eub(b)en, Ubben

Patroniem, knuffelvorm van de Germaanse voornaam Obrecht.

1417 Willem Hobijn - Kortrijk (Debr. 1658).

Zie ook Hubin.

 

Ocken Van

1. Familienaam uit de plaatsnaam Aken (Noordrijn-Westfalen).

2. Of uit Oeken in Hoeselt (Limburg).

 

Ocula

Vondelingnaam.  In 1701 kreeg een vondeling die naam omdat hij gevonden was in de Brusselse Oculaijstraat (De Man 1956,19).

 

Odekerk(en), Oderker(en), Odekirk

Familienaam uit de plaatsnaam Odenkirchen (Noordrijn-Westfalen).

 

Oden(t)

Bijnaam die zoveel betekent als (au dent): met de tand. Karakter of lichamelijke eigenschap.

 

Odevaer(t), Od(e)vart, Odvart, Ottevaere, -waere, Otevaert, Hotteva(e)rt, -bart, Ovaere, Ova(e)rt, Hovaere, -a(e)rt, -ard, Oyevaer, Oeyervaer

Naam uit het Middelnederlandse odevare: ooievaar. Bijnaam of huisnaam.

 

Odou(x), Odul(e), Houdou(x), Oudoux

Patroniem, Franse vorm van de Germaanse voornaam aud-wulf.

 

Oelbrandt, Oel(li)brandt, Hoelebrandt

Patroniem uit het Germaanse ôthal-brand.

 

Oelofse

Patroniem uit de Germaanse voornaam Olof.

 

Oerle Van, Van O(o)rle, Van O(o)rlé, Van Horle, Oralé, Orole

Familienaam uit de plaatsnaam Oerle (Noord-Brabant) of Oerle (nu Oreye in Luik).

 

Oers (van)

1. Naam uit de plaatsnaam Oerle (Noord-Brabant).

2. Oers (zonder van) ook variant van Ours. Zie daar.

 

Oevelen Van, Van Hoevelen, Van Ovelen, Van Oeveren, Veroeveren

1. Plaatsnaam afgeleid van de plaats Oevel (Antwerpen-België).

2. De namen met 'oever' kunnen ook wat te maken hebben met een woonplaats bij de oever, strand.

 

Offerman(s), -mann(e), -manns, -mans, Opfermann

Beroepsnaam voor de opferman: koster.

 

Ogier(s), Ogez, Oget, Ogé, Oger, Ogy

Patroniem, Romaanse vorm van de Germaanse voornaam aud-ger.

 

Olbrecht(s), Olberecht(s), Olbreghts, Olbrich(t), Olbracht, Holbrecht(s), Olberek, Olbert(z)

1. Patroniem naar de Germaanse voornaam 'ôthala- bertha' (vaderlijk erfgoed-bezit).

2. zie ook Albrecht.

 

Olemans, Oelmans

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam ôthal-man.

2. Zie ook Holemans.

 

Olie, Oly, Olij

Beroepsnaam van de olieslager.

 

Olijve

Afstammelingen van Hylario Oliva uit Genua die even na 1600 in Den Haag huwde. Zijn afstammelingen kwamen in Noord-Nederland terecht.

Beroepsnaam (kweker, verkoper, ...) of bijnaam (naar huidskleur).

 

Olivier(s), Holiviers, Olivié, Olivi(e), Olivy, Ollivier, Olievier, Olifiers, Dolivier, Lolivier, Oleviers, Ol(l)evier, Oliveer, Oliver(s), Ollefers, Olifer, Oulivers, Olivieri, Ol(l)ivero, Olivari, Olivares, (D')Oliviera

Patroniem uit de bekende literatuurnaam Olivier (in Chanson de Roland).

 

Ollieu(x), Ollieuz, Ollieuw, Olieu(x), Leulieux

Beroepsnaam uit het Oudfranse olieur: olieslager.

 

Olmen Van, Vanolmen, Van Olmem

Naam uit de plaatsnaam Olmen.

 

Olst Van, Vanolst

Familienaam uit de plaatsnaam Olst (Overijssel).

 

Omen, Oomen(s), Oome(s), Oomse

1. Patroniem, knuffelvorm van de Germaanse voornaam Omaar (aud-mêr: bezit-beroemd).

2. Verbogen vorm van Oom (nonkel).

 

Omer, Omez, Omey

Patroniem, met als bron de Germaanse voornaam aud-mêr.

 

Omey: zie Omer.

 

Ommegang, -ganck

Naam uit de plaatsnaam Ommegang: d.i. de weg waar de ommegang of de processie langs komt.

 

Ommesla(e)g(h)e Van, Vanommesla(e)g(h)e, Ommeslag(h), Van Omesla(e)ghe, Van Ommeslaeger, Van Onneslaeghe, Van Ommerslaeghe

Familienaam uit de Middelnederlandse plaatsnaam Ommeslach: wending, bocht.

 

Onclin, Enclin, Nocl(a)in, Onclin(c)x, Onckelin(s), -linck, -linc(k)x, On(c)kelincx, Nonckelynck, Nockelinck

Naam uit het Franse oncle: oom. Familienaam uit een familieverwantschap gegroeid.

 

Onderschot (van)

Verdwenen familienaam verwijzend naar een plaats waar dieren onder schot (onder toezicht - in een gesloten omgeving) waren.

 

Ongena, Ongenaden, Ongenaede(n), Ongenae(d), -ac, Houguenade, Onghena(e), Ong(h)enae(r)t, Hongenae, Hongenae(r)t, Hoengenaert, Hungenaert, Hoeghenae

Uit het Middelnederlandse ongenade: hardheid, onbarmhartigheid.

Bijnaam voor iemand met een ongenadig karakter.

 

Ongeval(le) Van, Van Onguevalle

Verschrijving van Van Longueval. Zie Longval.

 

Onkelen Van, Van Onckel(l)en

1. Familienaam uit de plaatsnaam Ten Onkelen in Nieuwrode (Vlaams)Brabant).

2. Of mogelijk uit de plaatsnaam Unkel (Rijnland-Palts).

 

Onkruid, Onkruyd

1. Mogelijk een bijnaam voor een 'stekelig' iemand (dit is de meest waarschijnlijke verklaring).

2. Misschien een vondelingennaam uit de 18 de eeuw (toen waren gelijkaardige vondelingennamen nogal voorkomend). De zeldzaamheid van de naam kan dit ondersteunen.

 

Oog(h)e, Oige, Hoge, Hoog(h)e

1. Bijnaam voor iemand met een opvallend oog/ogen.

2. Zie ook Hoge.

 

Oolen Van, Van Oelen

Verdwenen familienaam uit de plaatsnaam Olen (Antwerpen).

 

Oom(s), Doom(s), Doem(s), D'Hooms, Nooms

Verwantwantschapsnaam uit oom: oom, maar het betekende ook grootvader, schoonbroer.

 

Oorden Van, Oord, Van Oor(d)t, Van den Oord, Van Noord(en), Van Hoorde(n), Van (de) Noort, Van Orden

Familienaam uit de plaatsnaam oort, ort, oord of uit (n)oorden.

 

Oort(s), Orts, Oors, Ort(h), Outh

1. Patroniem, verkorte vorm van een -ort-naam.

2. Soms variant van Aerts. Zie daar.

 

Oost Van, Van Oosts, Van Oist, Van Hoost(e)

1. Familienaam uit de plaatsnaam Oost (Noord-Brabant en Noord-Holland).

2. Familienaam voor iemand komend uit het oosten (bv. van het dorp).

 

Oosterbos(ch) (van), Ossterbosch

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Osterbos in Meerlo-Wanssum (Nederland).

1740 Jacoba Oosterbosch - Zundert (Vl.Stam 1988, 510).

 

Oosterhof(f), Osterhof(f)

Nederlandse en Duitse naam uit de plaatsnaam oosten (gelegen ten oosten ten opzichte van ...) en hof(f). Wellicht op een aantal plaatsen ontstaan.

 

Oosterlinck, -ing, -lynck(x), -lijnck, Oostelinck, Oesterlinck, -ling, D'Oosterlinck, -lynck, Doosterlinck, -lynck

Naam uit het Middelnederlandse oosterlinc, iemand uit het oosten: Noord-Duitser, Oostenrijker, ...

 

Oosters, Hosters, O(e)sters

Patroniem uit de Germaanse voornaam austi - hari.

 

Oosterwaal, Oosterweel

1.Familienaam afgeleid van de plaats Oosterweel (Antwerpen).

2.Mogelijk afgeleid van de plaatsnaam "weel in het oosten" waarbij 'weel' de cirkelvormige kolk achter een dijkdoorbraak is.

Welen vind je op vele plaatsen.

 

Oosterwyck Van,Van Oosterwyck, (van) Oosterwijck, Van Oosterweyck, Vanoosterweyck

1.Familienaam uit de plaatsnaam Oisterwijck (Noord-Brabant), Oosterwijk  (Drenthe, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland) of in Tongerlo (Antwerpen). Tevens is Oosterwijck een andere naam voor Houtvenne (Antwerpen).

2. Familienaam uit de Ostruicq in Sangatte (Pas-de-Calais).

 

Ooyen Van, Van Ooijen, (van) Oyen, Van Oije(n), Van Ooy, Oye, Van Oeyen, Van No(e)yen, Van Noye, Van Noey, Van Hoije, Van Hoy(e), Van Hooye, Van Hooije, Van Hoey, Van Hoeye(n), Van Hoeij(en), Van Hoeygen, Van de Roij, Van de Roy(e), Verhoeije, Verho(e)ye(n), Verhoie, Veroyen, Verro(e)ye, Vroy(e)

Familienaam uit de plaatsnaam Ter Ooie. Het Middelnederlandse ooye/oye is een nat weiland aan de rivier, een beemd.

 

Onraed, Onrae(d)t, Onraerdt

1. Naam uit het Middelnederlandse onraet: slechte raad, onbedachtzaamheid, dwaasheid. Bijnaam.

2. Zie ook Honoré.

 

Onstwedder

Familienaam uit de gelijknamige plaatsnaam in Groningen.

 

Opberg(h)en Van, Van Obberg(h)en, Van Obberge, Van Opberg(h), Oberg(e), Van Ob(b)erghem, Van Oberg(h)en, Van Hoeberg(h)en

Familienaam uit de plaatsnaam Opbergen in Mollem, Obberge in Londerzeel en Beigem (allen in Vlaams-Brabant).

 

Andere N-bladzijden N |O

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van jouw familienaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot één of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.

Kijk a.u.b. eerst of de gezochte naam er niet opstaat (bv. De Grote bij Groot, Verbeeck bij Beek en bv. Vranckx bij Frank). Zo bespaar je mij heel wat werk.

 

Literatuur:

De betekenis van toponymische samenstellingen (J .Van Loon - Onomastica neerlandica 1981)

Etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal (J. Vercoullie - Van Rysselberghe & Rombout 1925)

Huizinga's complete lijst van namen (A.Huizinga - Tirion 1998)

Middelnederlandsch handwoordenboek (J. Verdam -  Uit. Martinus Nijhoff 1949)

Middelnederlandse spraakkunst ( Dr. A. Van Loey - Wolters-Noordhoff 1980)

Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226) (Maurits Gysseling - Belg. interuniversitair centrum voor neerlandistiek 1960)

Vondelingen en hun naamgeving (L.De Man - Onomastica neerlandica 1956)

Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003)

Opdenberg(h), Obdenberg

Oostelijke variant van Van den Berg. Zie Berg.

 

Opdenbosch (van), Van op den Bos(s)che, Op de Buys/Buijs

Familienaam uit de plaatsnaam Op den Bosch: aan het bos. O.a. in Kapellen-op-den-Bos (Vlaams-Brabant), Grote Brogel (Limburg), Vlierzele (Oost-Vlaanderen).

 

Opdorp (van), Van Opdurp

Familienaam uit de gelijknamige plaatsnaam in Oost-Vlaanderen en Leuven (Vlaams-Brabant).

 

Ophalphen Van, Van Ophalfen(s), (van) Ophalvens, Van Opalphen, Ophal(f)ens, Opal(f)vens, Oppalfens, Ophals, Ophaels

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Ophalfen in Ternat.

 

Oppen Van, Van Op(p)hem, Van Opem, Van Oppen(s), Vanoppen, Van Hoepen, Van Hoppe , Van Noppen

Familienaam uit de plaatsnaam Wezembeek-Oppem (Vlaams-Brabant), Opont (Luxemburg) of Oppen (Noordrijn-Westfalen).

 

Opreel, Oppeel

Familienaam uit de plaatsnaam Haut-Préel: hoge weide (o.a. in Vezon (Henegouwen).

 

Oprins(en)

Familienaam uit de plaatsnaam (op)Rins(en). Op kan hier betekenen: in, bij, hoger gelegen. De locatie van Rins(en) is momenteel nog een probleem. Het voorkomen van de naam in het Antwerpse en in de omgeving van Hilvarenbeek wijst misschien om een plaats binnen dit gebied (Noord-Brabant?). Alhoewel: Rin(s) kan verwijzen naar Rijn. Of naar een Germaanse voornaam of naar een zeer plaatselijke beek...

 

Opsomer(s), Opsommer(e), Opzom(m)er, Opzoomer, Obsomer, Obsombre, Ocsombre

Bijnaam uit "hoop op de zomer". Misschien voor iemand die die uitdrukking regelmatig gebruikte. Of voor iemand die in dat seizoen langskwam, of ...

 

(van) Opstal, (van) Opstaele, Van Hopstal, Obstaele

Familienaam uit de plaatsnaam Opstal: onbebouwde grond, gemeenschappelijke weide. Veel voorkomende plaatsnaam.

 

Opstraet (van)

Naam uit de plaatsnaam Opstrate: op (bij) de straat, hoger gelegen straat.

 

Orbie

Patroniem uit Orbier. Dit is een verschrijving van Robier, een variant van Robert.

 

Oreins

Uit Henegouwen afkomstige familienaam uit Orens. Zie Hoorn(e).

 

Oriens, Orient

Familienaam uit het Franse orient: oosten. Iemand die uit het oosten van de plaats kwam waar de naam werd opgetekend.

 

Ormelingen Van, Vanormelingen

Naam uit de plaatsnaam Normelingen in Lauw (Limburg).

 

Orsouw (van), (van) Oursouw

Familienaam uit de plaatsnaam Orsauw (ergens in het noorden van Noord-Brabant?).

 

Van Or(sc)ha(e)gen Van, Van Orssagen, Van Orshoven

Familienaam afgeleid van de plaats Orshagen in Heist o/d Berg. De Familie Van Orshoven woonde in Orshagen.

 

Orléans, Orleans, Orlians, Orlans, Orlens, Horlent, Horla(i)nt, Horlin(t)

1. Familienaam ui de plaatsnaam Orléans in Frankrijk.

2. Zie ook Orlent.

 

Orlent, Orlens, -ence, Orlans, D'Orlando, Orland(o), Orlandi(ni), -inus, Horlent, -la(i)nt, -lin(t)

1. Patroniem, schrijfvariant uit de voornaam Roland.

2. Zie ook Orléans.

 

Ornelis

Naam die wellicht ontstaan is uit een verkeerde schrijfwijze van Cornelis. Zie dus bij Cornelius.

 

Osaer(t), Ossaer, Ossart, Ozaer

1.Patroniem afgeleid van de Germaanse voornaam Ausardus.

2. Zie Housard.

 

Ospitalieri

Noord-Italiaanse familienaam voor iemand die bij een hospitaal woont of er wat mee te maken heeft.

 

Osselaer(e) (van), Hosselaer, Onselaer(e)

Naam uit de plaatsnaam Orselaar in het Waasland (Oost-Vlaanderen).

 

Ossel Van, Van Osselt

Familienaam uit de plaatsnaam Ossel (Antwerpen en Vlaams-Brabant).

 

Ost, Oost, Oste(n), Osté, Oste(n)s, Oostens, Host(e), Hoest, Hosten(s), Hoostens

Patroniem uit de Germaanse voornaam austa: oostelijk.

 

Ostaede(n) Van, (van) Osta(de), Ousta, Van O(o)staden, Van Ostaey(en), -aeijen, -ayen, Van Oostayen, -aijen, Van Oysta(e)yen, Van Oijstaeijen, Van Hostayen, Van Hostauyen, -ijen, Van Hostaegen

Familienaam uit de plaatsnaam Ostade (Noord-Brabant), Ostaay (Nederlands-Limburg), Hofstade (Oost-Vlaanderen/Antwerpen).

 

Oste

Patroniem uit de Germaanse voornaam osta/austa.

 

Ostin, -ijn, -yn, -eyn, Osstyn, -ijn, Hostijn, -yn, -in, -ien, Ostin, -ijn, -yn, -eyn, Osstyn, -ijn, Hostijn, -yn, -in, ien, Hosstijn, -yn

1. Knuffelvorm van de Germaanse voornaam Oste.

2. Patroniem  uit de voornaam Austin, Augustin.

3. Afgeleid uit Wastijn, via Wostijn tot Ostijn (in Beveren-Leie).

 

Otegem Van, Van Ooteg(h)em, Van Ootighem, Van Oeteghem, Van Hooteg(h)em, Van Hoeteg(h)em, Not(t)eghem

Familienaam uit de plaatsnaam Otegem (West-Vlaanderen).

 

Ottenheim, Ottenheijm

Familienaam uit de plaatsnaam Otten/rheim (Noordrijn-Westfalen).

 

Ottart, Otta(e)r, Hottard, -art, Hot(t)at

Patroniem uit de Germaanse voornaam aud-hard.

 

Otterdijk Van, -dyck, Van Ottendyck, Vanotterdijck

Naam uit de plaatsnaam Otterdijck (Noord-Brabant). 

 

Ot(t)ermans, Dottermans, Hotterman

1. Bijnaam naar de diernaam: haar, gedrag, jager, ...

2. Ook variant van Ockerman: zie bij Neukerman.

3. In Steenokkerzeel is een Ottermans-gezin dat teruggaat op Van Otteghem (Otegem (Kortrijk),Ottergem (Aalst) of Ottenheim (Noordrijn-Westfalen)?).

 

Otto, Ottens, Otte(n), Hoete, Otté, Ote, Oth(e), Ott, Ots, Ottes(en), Ottosen

Patroniem naar de Germaanse voornaam Otto, deze is afgeleid van het Germaanse ot.

 

Ouali (ait), El Ouali

Westafrikaanse naam, patroniem uit de voornaam Ouali, of verwijzend naar de stam(oudste-dorp) Ouali.

 

Oudenaerde Van, Oudenaarde(n), Oudenaert, Van Audenaerde(n), Van Audena(a)rde, Van den Audena(e)rde, -aerden, Van (den) Audenaeren, Van Haudenaerde(n), -ard(e), (van) Daudena(e)rd, -aert, Audena(e)r(d)t, -aarde, -aerd(e), Houdenaert, Haudenaert, Aunaert

1. Familienaam uit de plaatsnaam Oudenaarde (Oost-Vlaanderen).

2. Familienaam uit de Oude Aard (bv in Sinaai, Stekene, ...).

 

(van (den)) Oudenhove(n), Van Houdenhove(n), Odenhoven, Van Audenhove(n), Van Haudenhove(n), Van Hodenhoven, Van Hadenhove(n), Van Houwenhove(n), Hautenave(n), Hautenauwe, Hotenove, -nauve, Houdenhove, Van Adenhoven, Van Anove, Verhoonhove, Verhonhove

De plaatsnaam Oudenhove (wat zoveel betekent als 'oude hoeve') komt o.a. voor in Menen, Passendale, Steenvoorde, Steenwerk, Broekburg, Godewaardsvelde.
De familienaam is afgeleid van één van die plaatsnamen.

 

Ouderaa Van der, Van der Auderaa, (van der) Auwera, Van der Auweraer(t), Van der Auwelaer, Van der Hauwera, Auwelaert, Aulaerts

Familienaam ontleend de riviernaam 'oude Aa' (Aa betekent op zich riviertje, in het Duits Ach). Deze naam komt voor in streek van Veurne, in de provincie Antwerpen, bij Leiden ,... Zie ook Hauwelaert.

 

Ours, Oers

Bijnaam het het Franse ours: beer.

 

Outer Van, Van Auter, Van Houter(t), Van Hauter, Vanhauter, Van Hoeter

Naam uit de plaatsnaam Outer (Oost-Vlaanderen) of Dranouter

(ter plaatse (n)outere genoemd) (West-Vlaanderen).

 

Outgaarden Van, Van Autgaerden, Autegarden

Familienaam uit de plaatsnaam Outgaarden (Vlaams-Brabant) en in Hoegaerden (Vlaams-Brabant).

 

Overbeke (van), (van) Overbeek(e), Van Overbeck(e), Overbeck, Van Overbecque, Van Heuverbeke, (van) Hoverbeke, Houerbeke

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam: over de beek.

 

Overberg(h), Van Overberg(h)(e), (van) Overberghe, Van Hoverberghe

Familienaam uit de plaatsnaam Overberg: over de berg. Dit o.a. in Beuvrequen of Overboelare (Oost-Vlaanderen).

 

Overdenborger

Familienaam die wellicht zoveel betekent als: voorbij de borgt (burcht).

 

Overdevest

Verschrijving van Over de Vecht. Dit naar woonplaats over de rivier: de Vecht (Noord-Holland, Overijssel en Utrecht).

 

Overmeere(n) Van, Van Overmeir(en), (van) Overmeire, Overmeer

Familienaam uit de plaatsnaam Overmere (Oost-Vlaanderen) of uit Overmeer (bij Utrecht).

 

Overschelde(n) van, Van Overskelds, Van Overscherlde, Van Oversckelde, Van Noverschelden

Naam uit de plaatsnaam "over de Schelde".

 

Overwael(e) Van, Van Overwa(e)lle

1. Familienaam uit de plaatsnaam Overwaal: over de waal. Of over de rivier Waal in Nederland.

2. Mogelijk soms uit overwalle: over de wal.

 

Overwater

Familienaam uit de plaatsnaam Overwater: Naam die letterlijk van de overkant van het water werd meegebracht.

 

Ovijn, Ovyn, Oveyn, Hoveijn, Hovijn, Hovin(n)e, Hoving, Ouyn, Uvin, Uvijn, Uvyn

Patroniem, knuffelvorm van de Germaanse voornaam Ovo. Dit is mogelijk een vorm van Owein - Yvain:

1. Welsch-Engelse vorm van Eugenius.

2. Welshe naam uit oen (lam) of eoghunn (jeugdig).

3. Of uit de Keltische God Esos.

 

Oyck(e) Van, Van Oijcke

Naam uit de plaatsnaam Ooike (Oost-Vlaanderen).

 

Oyen

1. Metroniem uit de Germaanse oda.

2. Familienaam uit het middeldelnederlandse oye: vrouwelijk schaap. Bijnaam of beroepsnaam.

3. Mogelijk ook afgeleid uit de plaatsnaam Ooie, uit het Middelnederlandse ooye.

 

Ozcan, Özcan, Ozkan, ...

Turkse jongensnaam en familienaam. Hij komt ondertussen zowat over de hele wereld voor. Het betekent zoiets als 'originele geest'.