Familienamen

                                                                     

A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Andere N-bladzijden N |O

 

 

Terug naar intro 

Het grootste deel van onderstaande info is een selectie uit: Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003).

Nabilsi, Nabulsi

Arabische familienaam uit nabil, nabeel: edel.

 

Nachtegaal, -gale, -gael(e), -gals, -gall,  Nachtergael(e), -gaale, -gal(e), Nagtegaal, -ga(e)ls, De Nachte(r)gael, De Nacktergael, De Nogterga(e)l, Nactergal, Nact(h)ergael, Naectergael, Nestergal, Achtergael(e), -gaël, -gal, (van) Agtergael, Actergal, Acthergalle, Hactergal

Bijnaam afgeleid van de vogelnaam: waarschijnlijk iemand die zeer mooi kon zingen.

 

Naert, Nart, Naar

Patroniem, verkorte vorm van Bernhard.

 

Naes(s)en(s), Nasse, Na(a)ssen(s), Noessens

Patroniem uit de knuffelvorm Naessin van Naes (korte vorm van Donatianus of Ignatius).

 

Naet Van der, Vernaet, Delnat(te), Delenatte, Delnaet, Vernaert(s), Verne(e)rt, Verneirt, Vernaeckt, Vernack(t), Van der Nacht, Vernacht

Familienaam uit de plaatsnaam Naet: naad, scheidingslijn.

Dit te Meerbeke (Oost-Vlaanderen), Dilbeek, Erps, Overheembeek, Opwijk, Anderlecht (Vlaams-Brabant) en Dentergem (West-Vlaanderen). Ook de gemeentenaam Ternat (Vlaams-Brabant) heeft dezelfde betekenis.

 

Naets, Naetsch, Naedts, De Naet, Nads, Snaet

1. Het Middelnederlandse naet betekent: naad, borduurwerk, gallon.

Beroepsnaam voor een naaier of borduurder.

2. Zie ook Nouts.

 

Naeyaert(s), Naeijaert, Naya(ert), Naiaert

Afgeleide van naaien. Hetzelfde als (en kijk dus bij Naeyer (de)).

 

(de) Naeyer, De Naeijer, (de) Nayer, Nayyer, Danayer, De Nayre, Neier, De N(e)yer, Neyer, De Neijer, Smeijers, Sneyers, De Noier, De Nooyer, De Nuyer(e), De Nuijer, Nuyers

Beroepsnaam van een naaier, een kleermaker; eventueel van een dekkersknecht die riet voor de daken naaide.

 

Nagel(s), Naeg(h)el(s), De Na(e)g(h)el, Nagiel, Nägel(e), Nagle, Negel(s)

Beroepsnaam voor de nagelsmid.

 

Nakaert(s), -ars, Naekaerts, Nackaert(s), -art, -aers, -er(s), Naca(r)

Naam uit het Middelnederlandse naken: naderen, raken, bedreigen, neuken. Wellicht bijnaam.

 

Namazi

1.Naam van Iraanse origine met mogelijk als betekenis: zoon van Namaz.

2.Of uit plaatsnaam Namaz in Turkije.

 

Nanne(n), -es, Nanning(s), Naninck, -ynckx, Naenen, Nancke, Nen(n)en, Nen(n)in, Nénain, Nens, Nenningh, Nenquin, Nentjes

1. Patroniem, knuffelvorm uit de voornaam Nanno, Nenninchin: kindernaam voor Jan of Germaanse voornaam Ferdinand.

2. Metroniem uit Nanne (Adriana of Anna).

 

Nassaj, Nasser

Arabische naam die zoiets betekent als helper.

 

Nauta, (van de) Nautena
1. familienaam uit de voornaam Arnoud/t,
2. idem uit Nauta in de betekenis van schipper (hiervan is ook de Germaanse voornaam Naute afgeleid).
De vervorming Nauta tot (Van de) Nautena is typisch voor Friesland.

 

Nauts: zie Nouts.

 

Nauwelaer(t)s, -aars, -aert, Nieuwelaers, Nauwlaerts, Naulaer(t)s, Naelaerts

1. Naam uit "nieuwe laat": iemand die pas vrijgemaakt is, een vrijgelaten eigenhorige.

2. Beroepsnaam uit Nieuwelaers, uit nieuwelare: oblieverkoper, obliebakker.

 

Nauwynck, -ijnck, -yck, Nouwyn(c)k, -inck, -ijnck, Nauwen(s), Nouwen(s)

Patroniem uit de Germaanse voornaam Nawin(betekenis ?).

 

Nau(w)s, Nou(w)s

1. Zie Nouts.

2. Zie Noudens.

3. Patroniem uit de Germaanse voornaam Nawin.

 

Neckelbroeck, -brouck, Neckebroe(c)k, -bro(u)ck, Van Neckebroeck, Neckbroek, Nekkebroe(c)k, Neekebroeck

Naam uit de plaatsnaam Nekkersbroeck; moerasland waar volgens de volksverbeelding nikkers, watergeesten verblijven. Er is een Nekkersbroek in Woumen en Wingene, en een Nekkelsbroekstraat  in St.-Lievens-Esse (Oost-Vlaanderen).

 

Neckelput, Nechelput

Familienaam uit de plaatsnaam Nekkersput, put waar volgens de volksverbeelding nikkers, watergeesten verblijven. Er is een Nechelput in Galmaarden en Herne, een Neckersput in Grimbergen en een Neckerspoel te Mechelen.

 

Neders, De Nidder, De Neer, Deneer, De Neir(e)

Bijnaam uit het Middelnederlandse neder. Dit voor iemand die ofwel lager woont, ofwel onaanzienlijk, nederig is.

 

Neel(s), Nel(s), Nehl(s), Niel(s), Nol(s)

1. Patroniem, verkorte vorm van Daneel, Daniel.

2. In een aantal gevallen is de naam zeker afgeleid uit Corneel, Cornelis.

 

Neerinck(x), Nerinck, -inc(k)x, -in(k)x, De Nering, Neiring(s), -ink, -inck(x), -incks, -ynck(x), -ijnck, Neyrinck, Neijrinck, Neyrynck, Neiyrinck, Neiryinck, Nerrinck, Ninrick, Narings, -inx

Familienaam uit een Germaanse nar/ner-naam. Producent of leverancier van voedsel?

 

Ne(e)sen, Nees(e), Neezen

Metroniem uit Nese, d.i. een verkorte vorm van Agnes.

 

Neesken(s), Neskens, Nesges, Neyskens, Nijskens, Nyskens

Metroniem uit de voornaam AgNES.

 

Neeus, Nieus, Neuwels, Neuwis, Nibbes, -ès, Nibes, -us, Niebes, Neubis, -us, Nobis, -us, Novis

Wellicht varianten van de naam Meeus. Zie dus ook bij Meus.

 

Neirinckx: zie Neerinck(x).
 

Nekker De, Dene(c)ker, De Necker(e), Neckers

Bijnaam naar het Middelnederlandse necker: nikker, watergeest, kabouter, duivel.

 

Nele(n), Neele, Nielen(s)

1. Patroniem, knuffelvorm van de voornaam Daniel/Daneel.

2. Patroniem, knuffelvorm van de heiligennaam Cornelius.

3. idem van Nicolaes.

 

Nelis, Nélis(sen), Nelisse(n), Nélisse(n), Neles, Nélèse, Nelesen, Neelis(s)en, Nelisen, Nelis(s)enne, Nailis, Nelles(sen), Nellis(sen), Nelsen, Nilis, Nil(l)es, Nieles, Niellissen, Niels(s)en, Nilsen

1. Patroniem, verkorte vorm van Cornelis. Zie Cornelius.

2. Nielsen kan ook een patroniem zijn uit Niel. Zie dus ook Neels.

 

Nemegeer(s), Nemegheer, Nimmegeer, Nim(m)egeers, Immegeer(t)s, Niemeegeer(t)s, -ge(e)rst,

Nemeg(h)aire, Nemég(h)aire

Naam uit het zinwoord: neem de ger, de speer. Bijnaam voor een soldaat, een jager, ...

 

Nemery, Neimry, Nemry

Patroniem, variant van Aimery. Dit is de Romaanse variant van de Germaanse voornaam Amelrijk.

 

Nerem Van, Van Ne(e)rom, Van Neron, Van Neroem, Van Nérom, Van Nerum(e), Van Nerun, Van Nérum, Van Neren, Van Erum, Van Erom, Van Heirbom, Van Nereaux

Familienaam uit de plaatsnaam Nerem (Vlaams-Brabant), Nerhem in Borgloon (Limburg), Nerhem in Hoegaerden (Vlaams-Brabant), Nederheem in Meldert (Vlaams-Brabant) of Neerhem bij Hoeselt (Limburg).

 

Neste(n) Van (de(n)), Van Nester, Van Hest(e), Van Est(e), Vernest, Vernis, Dernest, Delnest(e), Vanneste

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam Nest.

 

Netten Van

1. Familienaam uit de plaatsnaam Netten. Locatie helaas onbekend.

Mogelijk uit Etten in de Nederlandse achterhoek.

2. Metroniem uit een Nette(Annette, Hannette, ...)-naam.

 

Neu

Duitse bijnaam voor iemand die 'nieuw' is.

 

Neucker De, De Neuker, Deneuker, De Nucker

1. Zie Neukermans.

2. Variant van de Hoker: beroepsnaam van de hoeker d.i. venter, kleinhandelaar.

3. Patroniem uit de Germaanse voornaam Notger (nodi of naud + ger).

 

Neukerman(s), Neuckerman(s), Nokerman(s), Nockerman, Nonckreman, Neukelmans, Neuquelman, Neu(c)kelmance, Nuckelmans, Nuchelmans, Nuggelmans, Nochelmans, Ukelmans, Okerman(s), Ockerman, Ocreman

Naam afgeleid van de plaats waar okers, okkernoten groeiden.

 

Neut (de), (de) Neudt, De Nudt, (de) Nut(te), De Nood(t), Denutte, Denuite, Denuyte

Het Middelnederlands note, neute betekent noot. Familienaam als beroepsnaam voor de notenhandelaar.

 

Neuville (van), (van) Neufville, Vauneuville

Naam uit de veel voorkomende plaatsnaam (nieuwe vestigingsplaats-nieuwe stad).

 

Neve (de), De Neeve, (de) Nève, Denaive, Neven(s), Nèves, Neves, Neuvens, De Neef(f), (de) Nef(fe), Neff, De Neft, De Nefve(s), Nefve, Neefe, Neef(s)

1. Verwantschapsnaam die familienaam werd, uit het Middelnederlandse neve: neef.

2. De in Nederland voorkomen (Hugenoten)naam De Neve/Neve is mogelijk terug te voeren op neige (naar de plaats (in de bergen) waar veel sneeuw lag of lang bleef liggen) of zelfs op het Bretonse nevez (nieuw).

 

Nevel(e) Van, Van Hevel(e)

Familienaam uit de plaatsnaam Nevele (Oost-Vlaanderen).

 

Neyberg(h), Neijberg(h), Nieberg, Nyberg, Neiberg

Familienaam afgeleid van een plaatsnaam: nieuwe berg of nieuwe (ver)bergplaats.

Er is geen echte plaatssituering gekend.

 

Neyghem Van, Van Eigem, Van Heyg(h)em, Van Eyg(h)em, Van Neyg(h)en, Van Nijgen, Van Nygen, Van Eyg(h)en, Van Heyg(h)en, Van Eijgen, Van Eig(h)en, Van Egghen, Van Heijg(h)en, Van Heg(h)e(n), Van Negen

1. Familienaam uit de plaatsnaam Neigem (Oost-Vlaanderen).

2. Of uit de plaatsnaam Eyghene in Pittem, Egem, Tielt, Wingene (Oost- Vlaanderen), Eigen in Neerijse (Vlaams-Brabant), Oud-Turnhout (Antwerpen), Zepperen (Limburg). Met dezelfde betekenis.

 

Nicaes(e), Nicase(ns), Nika(e)s, Nicais(ie), Nicasi(e), Nicasy, Nicais(s)e, Ny(c)kees, Nijckees, Nickäs

1. Patroniem uit de heiligennaam Nicasius (:Griekse nikao: ik overwin).

1417 Gillart Nicaise - Aat (J.G.).

2.Soms is het een variant van Nicolaas.

ca. 1400 Nicolas dit Nicaise d'Estrepy - Luik (Body).

 

Nick, Ni(c)que, Nix, Nicks(on), Niks

Patroniem, verkorte vormen van NIcolaas.

 

Nickelmann, Nickmann, Nickmans, Nekelman(n)

Patroniem, afgeleid van de heiligennaam NIColaas.

 

Nielen: zie Nele(n).

 

Niëns, Niens

Patroniem, korte vorm van de voornaam Denys (uit Dionisius). Mogelijk uit de Waalse vorm Denih ... Nih ... Nië ... Nies ... Niëns.

 

Niepen Van der

Naam uit de plaatsnaam Nieppe-Niepkerke (Frans-Vlaanderen). Naam naar de vroegere beek in Nieppe: Niopa.

 

Nietveld(t), -felt, (van) Nietvelt

Naam uit een plaatsnaam in Dinklage bij Oldenburg (Nedersaksen).

 

Nieuwaert, Nieuwhart

Familienaam uit de plaatsnaam nieuw + weert (= waert).

 

Nieuwenburg(h) Van, Van Nieuwenborg(h), Van Niewenburgh, Van den Nieuwenborg, Van Nieuwerburgh, Van Niuwenbourg, (van) Nieuwburg, Van Nieuwenberg(h), Van Nuwenborg, Nieborg,  Nieubo(u)rg, Nieuwbo(u)rg, Nieuwborgh(t), Van Iembourg, Nijburg

1. Familienaam uit de plaatsnaam Nieu(w)burg in Assenede, Berchem, Mere, Dendermonde (Oost-Vlaanderen), Oostkamp (West-Vlaanderen).

2. Uit de plaatsnaam Nuwenborch, d.i. de oude naam van Stokkem.

3. Deneubourg, Dene(n)bourg, Denneubourg, Deneufbourg(t), Denoeufbourg, Neubourg, Nubourg(h)

... komen uit de plaatsnaam Neubourg (diverse plaatsen in Frankrijk en Wallonië). Soms is er interferentie tussen Nieuwenburg, Neubourg en zelfs het Duitse Neuburg.

 

Nieuwenhove(n) Van, Van den Nieuwenhof, Nieuwenhoff, Van Nie(n)wenhove, Van Nieuuvenhove, Van Hieuwenhove, Van Hienove, Van Nijenhof, Van Neuhove

Naam uit de verspreide plaatsnaam Nieuwenhove (nieuwe hoeve/vestiging). O.a. Nieuwenhove in Oost-Vlaanderen.

 

Nieuwenhuis, -huizen, -huijs, -huys(en), -huyze(n), -huyse, Van Nieuwenhuise, -huize, -huyse, -huysse(n), -huijze, -huijse(n), Van (N)ieuwenhuyze, Van Nieuvenhuyse, Van (den) Nieuwenhuizen, -huisen, -huysen, -huijzen, -huyzen, Van Niewenhuysen, -huyze, Van Nieuwhuysen, Van Nuvenhuysen, Van Nimenus, Vannineuse

Familienaam afgeleid van de zeer verspreid voorkomende plaatsnaam

'nieuwe huizen'.

 

Nihot(te), Ni(h)oul, Néhou, Nahoe(l), Nahoël, Nahoé, Nahooy

Waalse patroniem, knuffelvormen van de voornaam Deni(j)s (Waals:D(e)nih).

 

Nijen Van, Van Nyen, Van Neijen, Van Neyen, Van den Nijden

Metroniem, sterk verkorte en veranderde vorm van Veren Iden: vrouw Ide.

 

Nijhof(f), Nyhoff

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Nijhof: nieuw hof/hoeve.

 

Nijlen Van, Van Nylen, Van Neylen, Van Eylen, Van Eijlen, Van Heylen, Van IJlen, Van Ylen, Van Eyll

1. Familienaam uit de plaatsnaam Nijlen (Antwerpen).

2. Zie ook Heylen Van.

 

Nijman: zie Numans.

Nijs, Nys(s), Nijst, Nyst, Niss(e), Nis(e), Neys, Neijs, Neis(se), Neyst, Nies(s), Nies(z), Nijssen(s), Nijsen, Nysen, Nyssen(s), Nisen(s), Nissen(s), Nissene, Neys(s)en(s), Neis(s)en, Neihsen, Neyzen, Niesen, Niessen(s), Niezen, Niehsen

Patroniem, korte vorm van de voornaam Denys = Dionisius.

 

Nijsten, Nysten, Nieste(n)

Patroniem, variant van Nijssen. Zie bij Nijs.

 

Nimmen Van

Familienaam uit de plaatsnaam Nimmen (Limburg).

 

Nisot, Nison, Nizot

Patroniemen, knuffelvormen van Denis.

 

Nobel(e) De, (de) Noble, Nobel(s), Nobbels, Lenoble

Bijnaam uit het Middelnederlandse nobel en het Franse noble: edel, aanzienlijk, voornaam.

 

Noben, Nopens, Nop(p), Noppe, Noppen(s)

Patroniem uit de Germaanse voornaam Nobbo, Noppo (knuffelvormen van Nodobert/Notbert (naud-berht).

 

Noe, Noé, Noë(z), Noez, No(o), Nowe, Nowé, Noué, Nové, Noët(h), Nouet, Noée

1. Naam uit de bijbelse naam Noach.

2. Variant van Noël. Zie daar.

 

Noël, Noèl, Noelle, Denoëlle, Nouël, Nuël, Nu(w)el

Naam uit het Franse Noël: Kerstmis. Dit zou o.a. kunnen komen van de geboortedag.

Of gewoon een patroniem uit de gelijknamige voornaam.

 

Noens, Noen

1. Patroniem, knuffelvorm uit de Germaanse voornaam Noen, ...: moedig.

2. Afgeleide uit het Middelnederlanse en het Westvlaamse noen(e): middag(maal).

Een soort bijnaam, een vondelingennaam (moment van vinden?) ?

 

Nokerman(s)

1. Naam uit de plaatsnaam Nokere (Oost-Vlaanderen).

2. Variant van Neukerman(s). Zie daar.

 

Nolet, -ette, Nollet, -é, -e(e), Noul(l)et, -ez, Noulette, Denol(l)et, Denoulet, Desnoulet

Patroniem afgeleid van de voornaam Arnould.

 

Nolf (de), De Nof

Patroniem uit Germaanse voornaam Nodolf, Odolf: aud-wulf (bezit-wolf).

 

Nollemans, No(e)lmans, Nulmans

Patroniem uit de Germaanse voornaam Arn-noud.

 

Nollen(s), Nolens, Noelen, Nohl(en), Nolis, Nul(l)ens, Nulis, Nuel(l)ens, Neulens

Patroniem, knuffelvorm van de Germaanse voornaam Arnold/Arnoud

(arn-wald/noud).

 

Noordegraaf, Noordergraaf

Beroepsnaam voor een toezichter, opzichter belast met het toezicht van iets dat

zich "ten noorden" bevond.

 

Noordermeer

Familienaam uit de gelijknamige plaatsnaam in Wognum, dorpje gelegen te NW

van Hoorn in Noord-Holland.

 

Noordgaete Van den, Van de(n) Noortga(e)te

1. Uit Van den Oordgate. Er was o.a. een Oortgate in St.-Lievens-Esse (Oost-Vlaanderen).

2. Mogelijk uit Moortgat: plaatsnaam in St.-Gillis (Dendermonde).

 

Noorman(s), Noreman, Noordman, Noortman, Nordman(n), (de) Norman, De Normand, Normane

1. Bijnaam voor een Skandinaviër, een Noorman dus.

2. Ofwel iemand uit het Franse Normandië.

 

Noos(e) De, De Nooze, Noos, Noesen

Naam uit het Middelnederlandse nose, nese, nase: neus. Bijnaam voor iemand met een opvallende neus.

 

Note(n)baert, Notteba(e)rt, Nottebaere, Nattebaert, Ottebaert

Patroniem naar de Germaanse naam 'naudi-berhta' = nood/gevaar - schitterend.

Zoiets als 'schitterend in het gevaar', dus.

 

Notel(et), Notelé, Nolele, Nottelez, Nutelet

Patroniem, afgeleid van een knuffelvorm van een Germaanse '-nood'

(= nood, gevaar, strijder) naam: Hannot, Ernot...

 

Notelteers, -te(i)rs, -tiers

Familienaam uit het Middelnederlandse noteltere: notenboom.

 

Noten, Nooten(s), Notten(s), Neuten(s), Nueten(s)

1. Patroniem, knuffelvorm uit een Germaanse nood-naam (bv .Notebaert).

2. zie ook Noudens.

 

Noten (van), Van Notten, Van Noote(n), Van Otten, Van Ooten, Van Neut(t)en, Van Nueten

Plaatsnaam wellicht afgeleid van een omgeving met veel notenbomen.

 

Noter De, De Neuter

Beroepsnaam van de landbouwer uit noten: bebouwen. 

 

Noterman(s), Notterman(s), Nouterman, Nattermann

Variant van Nokerman(s). Zie daar.

 

Notredame, -daeme, -damme, Noterdame, Nottredaeme, Noterdame, -daem(e), -deam, Notterdam, -da(e)me

Naam uit het Franse Notre Dame: Onze-Lieve-Vrouw. Naam uit de verspreide plaatsnaam of voor iemand die in een gelijknamige kerk werkte.

 

Notschaele

Bijnaam uit notenschaal, notendop. Een klein, gedrongen, een gesloten, ... iemand ?

 

Noudens, Nouwen(s), Nauwen(s), Nowens, Nuewens, Neuen(s), Noijdens, Nuydens, Nooijen(s), No(o)yens, Noijen(s), Noyen(s), Noeyens, Noijens, Noye, Nauyens, Nuydens, Nuyen(s), Nuijen(s), Nueys, Nuijes, Neujens, Neuyens, Nijdens, Nydens, Neyen(s), Neij(e)ns, Nijen, Neyns, Neins, Nyns, Nijns, Neyes, Naeye, Naeije, Naeyé, Nay(e), Nouten(s), Noitens, Nooytens, Nuit(t)en, Nuytens, -in(ck), Nuijten(s), Nuythens, Nuijttens, Nuytten(s), Na(e)ten(s), Nut(t)in, Nuttinck, -ynck, Nutten(s), Nuten, Nueten(s), Neuten(s)

Patroniem uit Noudin, de Middeleeuwse knuffelvorm van Arnoud (arn:arend).

 

Nouten(s), Noiten, Nooytens, Nuit(t)en, Nuytens, -in(ck), Nuijten(s), Nuythens, Nuijttens, Nuytten(s), Na(e)ten(s), Nut(t)in, Nuttinck, -ynck, Nutten, Nuten,

Nueten(s), Neuten(s)

Patroniem, knuffelvorm van de Germaanse voornaam Arnoud.

 

Nouts, Naudts, Nauts, Nuydt, Nuyt(s), Nuijt(s), Nae(d)ts, Neut(s), Neid, Neydt, Neut(s), Neijt(s), Ney, Neij, Nyd, Nay

Patroniem: verkorte vorm van de Germaanse voornaam Arnoud.

 

Novodny, Nowodny

Duitse vorm van een Tjechische naam uit het Poolse nowy: bijnaam voor een nieuwkomer.

 

Nowak, No(w)a(c)k, Novak, Nowakowska, -ski, Nowicki

Naam uit het Poolse nowak: nieuweling, nieuwkomer.

 

Nuenen Van, Van Nunen, Van U(u)nen

Familienaam uit de plaatsnaam Nuenen (Noord-Brabant).

 

Nuijts: zie Nouts.

 

Nul De, Den Hul, Te Nuyl, De Nil, Tenil, Denil(le), Denil

1. Moeilijk geval. Mogelijk bijnaam uit nül, nil: log mens?

2. Mogelijk afgeleid van de plaatsnaam Nil (Waals-Brabant).

 

Nuland Van, Nuelan(d)t, N(e)ulant, (Van) Nieuwland(t), Van Nieuland(e), Niewland, Nieuwlands, Van Niulandt, (van) Nieland(t), Nielander, Nyland, Nijland, Neilands, Noelants, Noelanders, Noelhans

Familienaam uit de gelijknamige plaatsnamen (nieuw gewonnen land), die in het Nederlandse taalgebied heel veel voorkomen.

 

Nul(l)ens, Nulis: zie Nollen(s).

 

Numans, Nueman, Nouman, Noeman, Nijman, Nyman, Neiman, Nejman, Najman

Naam voor een nuwe, een nieuwe, een nieuwkomer.

 

Nupie

Vondelingennaam in Antwerpen 1814.

Nu pied: blootsvoets (R.V.).

 

Nut Van, Van Nutte, Van(n)ut, Vanuyt

Familienaam uit de plaatsnaam Nuth (Nederlands-Limburg).

 

Te Nuyl, Tenuyl, Te Nuijl, Te Nuil, Tennulius

Familienaam uit de plaatsnaam Nuil, een buurtschap bij Pesse bij Hogeveen.

Med. Onno Te Nuyl.

 

Nuytkens, Nuytiens, Neutkens, Neut(t)iens, Neutgens, Neutjens, Nottiens

Patroniem, knuffelvorm uit de Germaanse voornaam Arnoud (=arend-heerser).

 

Nuyts: zie Nouts.

 

Nyckers, Nijckers, Snij(c)kers, Sny(c)kers, Snie(c)kers, Sneykers, Snickers

Familienaam afgeleid van het Middelnederlandse nicken: nijgen, buigen, bukken, knikken. Bijnaam of beroepsnaam.

 

Andere N-bladzijden N |O

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van jouw familienaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot één of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.

Kijk a.u.b. eerst of de gezochte naam er niet opstaat (bv. De Grote bij Groot, Verbeeck bij Beek en bv. Vranckx bij Frank). Zo bespaar je mij heel wat werk.

 

Literatuur:

De betekenis van toponymische samenstellingen (J .Van Loon - Onomastica neerlandica 1981)

Etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal (J. Vercoullie - Van Rysselberghe & Rombout 1925)

Huizinga's complete lijst van namen (A.Huizinga - Tirion 1998)

Middelnederlandsch handwoordenboek (J. Verdam -  Uit. Martinus Nijhoff 1949)

Middelnederlandse spraakkunst ( Dr. A. Van Loey - Wolters-Noordhoff 1980)

Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226) (Maurits Gysseling - Belg. interuniversitair centrum voor neerlandistiek 1960)

Vondelingen en hun naamgeving (L.De Man - Onomastica neerlandica 1956)

Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003)