Familienamen

                                                                                                                           

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Andere M-bladzijden M | Me | Mi

Terug naar intro 

Het grootste deel van onderstaande info is een selectie uit: Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003).

Michael, Michael(i)s, Michelis, Michaili, -ly, Michaëly, Michaelson, -sen, Michel(s), Lemichel, Migchels(en), Missel, Michel(son), -sen, -zon, Mic(h)el(l)i, Michel(l)y, Mixhel, Michils, Michl, Michilsen(s), Michiel(s), Michielse(n), Mi(e)chiels(s)en(s), Michielsseune, Miechilsens, Miegielsen, Mekkelsen, Micheels, Mik(i)els, Micki(e)ls, Mechiels(en), Machi(e)ls, Magiels(en), Magchiels, Maghiels, Machielse(n), Machilsen, Magils, Magil(l)issen, Machille, Maquille, Macki(e)ls, Makiels, Maquils, Mackielsens, Macheel(s), Machgeels, ...

Patroniem naar de Bijbelse voornaam Michael.

 

Michaud, Michaux

Patroniem afgeleid uit de voornaam Michel.

 

Michelot, Michel(l)on, Miclotte, Meclot, Méclot, Michelet, -etti, -etto, Miquelet, Michalet

Patroniem, Franse knuffelvormen van Michel (uit Michael).

 

Michem

Familienaam uit de plaatsnaam Michem in Dudzele en Oostkerke bij Brugge.

 

Michon, Misson, Mis(s)onne, Mig(e)on, Nigeon, Micom, Meco(e)n

Patroniem, knuffelvorm van de voornaam Michiel.

 

Michot(te), -os, -oo, Migot, Migeot(te), Mis(s)otten, Missoten, Mésot, Mesot(ten), Messotten, Mysoot, Mesorten, Misso(o)rten

Patroniem, knuffelvorm van de voornaam Michel.

 

De Middel(e), Middel

Beroepsbijnaam uit het Middelnederlandse middel: tussenpersoon, bemiddelaar.

 

Miele, Miel(s), Myle, Mijl(l)e, Mylle, Mille(n), Mil(e), Miles, Millot, Milo(t), Milliot, Milio

Patroniem of metroniem naar de oude voornaam Milo/Mila (vleivorm van Amilius(-ia) / Amelis/Emilia).

 

Mierop Van (de), Mierop, Van de Mieroop

Familienaam uit de plaatsnaam Mierhoop, Mierop in Nieuwenhoven (St.-Truiden).

 

Miert Van, Van der Mierde(n), Van (der) Meert, Vanmeert, Vermier(d)t

Familienaam uit de plaatsnaam Mierde (Noord-Brabant).

 

Mignon(e), Mi(g)nion, Lemignon

Bijnaam uit het Franse mignon(ne): lieveling, schatje. Of uit het Oudfranse mignon: bedelaar.

 

Mijle(n)mans

Familienaam uit de plaatsnaam mijl.

 

Mik (de), Mick(e), Mycke, Mijcke

Naam uit het Middelnederlandse micke: brood van tarwe en rogge. Beroepsbijnaam.

 

Milan, Milaenen, Milang, Millan(d), -ang, Milan(t)s, Milaents, Mie(r)lants, Mirland, Mierlam, Melan, Mélang, Mélan(t), Meylan, Melaen, Mullane

1. Familienaam uit de plaatsnaam Milaan.

2. Familienaam uit de plaatsnaam Milan in Longuenesse (Pas-de-Calais).

 

Milbau(d), Milbou(w)

Wellicht patroniem uit de Germaanse voornaam mil-balth.

 

Millar(d), -art, Milard, -aerts, Mel(l)ia, Mildaad, -aet, Mélard, Melar(d), -art, -a(er), -aert(s), -aerst, -ardi, -ardy, Me(e)laet, Mellsaert(s), -aers, -aart, -a, Melort, Mellor, Meylaer(t)s, Meijlaer(t)s, Meljaerts

Naam uit de Latijnse heiligennaam Amelius/Amilius. 

 

Millecamp(s), -champs, Millescamps, Millecam, -caen, -kam, -quant(s), Mil(l)ecan(t), Myllecan, Milcamp(s), Milicamp(s), Milican(t), Millicant, Melecaen, Demil(l)ecamps, Demillequand

Familienaam uit de Picardische plaatsnaam Mi-les-Camps: temidden van de velden. De plaatsnaam komt op diverse plaatsen voor.

 

Milné, Milne(s)

Familienaam van Engelse origine uit de verspreide plaatsnaam Mill, Oud-engels Mylen: molen.

Mogelijk is het ook een afgeleide van de familienamen 'Milner, Millner': molenaar.

Dit verwijst dan weer naar dezelfde bron.

 

Mineur, Lemineur, Lammineur

Familienaam uit het Franse mineur: minderjarig, minder oud.

Een soort bijnaam dus om iemand bv. te onderscheiden van een oudere met dezelfde naam.

 

Miniaci

Italiaanse knuffelnaam, wellicht patroniem/metroniem uit de voornaam Dominico/a (Dominicus).

 

Minnaar(d), -aer(t), -art, -aerts, Minard, -art, -aer, -artz

Patroniem uit de Germaanse voornaam Meinhard (magin-hard: kracht-sterk).

 

Minnebo, Minebo, Minneboo, Minnebois, Meneboode, Men(n)eboo, Meeneboo

Beroepsnaam voor de bode te paard. Minnen uit mennen.

 

Minne(n)bruggen Van

Naam uit de gelijknamige plaatsnaam in Brugge, Damme, Ieper en Sluis.

 

Minner(s)

1. Uit het duits afgeleide naam van minnaar.

2. Patroniem, variant van Meiners, Meinhard.

 

Minnoy(e), Minnoey, Minoi

Patroniem, knuffelvorm van Jaquemin of Guillemin.

 

Minsa(e)rt, -aer, Minchart, Minscha(e)rt, Minskaert, Mens(ch)aert

Bijnaam uit het Franse Minçard: een klein, tenger iemand.

 

Miotti, Miotto, Meotti, Meotto

Italiaanse familienaam, knuffelvormen van de voornaam BartoloMEO.

 

Miseroy, Miseroij, Mezerey, Maiseroy, Miserez, ...

Bijna verdwenen familienaam (sommige varianten zijn verdwenen):

1. Uit de plaatsnaam Miserez (Zwitserland), Miserey (Franse Jura), Mézières (Ardeche), Maisières (Henegouwen) of Maizières (Pas-de- Calais).

2. Of uit het Middelfranse miséré: ellendig. Bijnaam.

 

Missart, Missair(e), Missa, Missaar, ...

Patroniem uit de voornaam Michel.

Zie ook bij Massar(d).

 

Miserez

Bijnaam uit het Middelfranse miseré: ellendig.

 

Mispelaer(e), Mespelaere

1. Beroepsbijnaam van de mispelverkoper.

2. Of naam uit de plaatsnaam Mespelare (Oost-Vlaanderen) of naar een woonplaats in de buurt van een mispelboom.

 

Missiaen: zie Messiaen.

 

Mock, Mok(e), Mocq, Mox, Moeckx, Mooken

Naam uit het Middelnederlandse mocke: vuile vrouw, slet.

 

Modde

Patroniem, knuffelvorm van een Germaanse môd-naam.

 

Moedbeck, Moubach, Mobach, Mo(u)bax

Familienaam uit de plaatsnaam Maubach (Noordrijn-Westfalen).

 

Moeland, -an(t)s

1. Zie Molhand.

2. Zie Moerland.

 

Moen, Mo(e)ns, Moon(s), Mooens, Muns

Patroniem uit de korte vorm van (Si)moen.

 

Moeneclaey(e), -claeij, -clay

Patroniem uit twee voornamen Moen en Claey: Simon en Nikolaas.

 

Moer(e) Van de(r), Van der Moeren, Van den Moere, Van de Moore, Van der Moor, Van Moer(e), Vamour, Moerkens, Mierkens

Familienaam uit de Westvlaamse plaatsnaam Moer: veengrond, moeras.

 

Moerland, Morland, Moeland, -an(t)s

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Moerland: veenland, uitgeveend land.

Deze plaatsnaam komt op zeer veel plaatsen voor.

 

Moerloos (de), (de) Moerlo(o)se, De Moerlo(o)ze, De Moorloos

Bijnaam voor een moederloze, een wees.

 

Moerman(s), Moereman(s), Moreman(s), Moormans, Mourman(s), -manne,

-mant, Moureman(n)e

1. Afgeleid van 'Van de Moere': wonend in of bij een venig of uitgeveend gebied.

2. Handelaar in turf. Beroepsnaam.

 

Moerzeke Van, (van) Moeseke, (van) Moezeke, Van Moesieke, Moesick

Naam uit de plaatsnaam Moerzeke (Oost-Vlaanderen).

 

Moesick

1. Naam uit de plaatsnaam Mosik (Noord-Brabant).

2. Zie ook bij Moerzeke Van.

 

Moeyensoon, Moeijensoon, Moison, Moyson(s), Moijson

Familienaam uit de samenstelling moeye (tante) en soon (zoon).

Kind van de tante: neef. Zoals de familienaam De Neef.

 

Moeyersoon(s), -soen, -sons, -soms, Moeijerso(e)ns, Moyersoon(s), -son(s), -soen

Familienaam uit "moederszoon"= moederskind = lieveling of mogelijk ook buitenechtelijk kind.

 

Moeykens, Moykens

Naam uit het Middelnederlandse moeie: tante (kind van de tante).

 

Moffaert, Mouffa(e)rt, (de) Moffarts, (van) Mo(e)ffaert, Van Mouffaert, Mofers, Muffat, Moffat(t)

Naam uit de plaatsnaam Montfort.

 

Moison, Moyson(s), Moijson

1. Zie Mouchon.

2. Zie Moeyensoon.

 

Mol (de), (de) Moll, De Mole, (de) Molle, Mols, Moels, Demols

1. Bijnaam naar één of andere eigenschap: zwart, blind, ...

2. Zie ook Mol Van.

 

Mol Van, (van) Moll, (van) Molle

Familienaam uit de plaatsnaam Mol (Antwerpen).

 

Moldermans, Muldermans, Muyldermans, Meuldermans

Beroepsnaam van de mulder, de molenaar.

 

Molecot Van, Van Mol(le)kot, Van Mollecotte, Van Malcot(te)

Familienaam uit de plaatsnaam Molenkot: molenhuis.

 

Moleman(s), Molmans, Molleman(s), Meuleman(s), Meul(le)man, Mulleman, Mool(e)man, Meul, Meulle

Beroepsnaam voor de molenaar.

 

Molen Van der, Van der Mol, Van der Moolen, (van(der)) Meulen, Van der Meule, Van der Melen, Van (der) Mullen, Vermo(e)len, Vermeule(n), Vermuelen, Vermullen, Voormeulen, Vermelen, Vermeulin, Vermeul(l)e, Vermeuleu

Verspreide plaatsnaam naar 'de molen'.

 

Molenberg, -berg(h)s, Mollenberg, Meulenberg(h), -berg(h)s, Meulemberg(hs), Smullenberg(hs), Smellenbergh

Naam uit de verspreide plaatsnaam Molenberg, verhevenheid waarop de molen staat.

 

Molen(s), Meulens, Mullen(s)

1. Verkorte vorm van Van der Molen, kijk bij Molen.

2. Zie ook Mollen.

 

Mole(n)(wijks),

Familienaam uit de heel verspreide gelijknamige plaatsnaam: wijk waar de molen stond.

 

Molhan(d), Mol(e)hant, Mo(e)land, Moul(h)an, Molland, Moelan(t)s

Naam uit de plaatsnaam Molhan in Redu (Luxemburg) of uit Mouland (= Moelingen).

 

Molier, Mol(l)ie, Molly, Mollij

Beroepsnaam uit het Oudfranse molier: molenmaker, slijper van molenstenen.

 

Mollard, -a, -aer(t), -atte, Moulard, -art, -aert, Moelaert, Molard, Mola(s), Molord

1. Bijnaam uit het Oudfranse mol, het Franse mou: zacht, week.

2. Patroniem uit de oude voornaam Molardus.

 

Mollem Van, Van Molhem

Familienaam uit de plaatsnaam Mollem (Vlaams-Brabant) of Molem in Lummen (Limburg).

 

Mollema, Molema

Friese patroniem uit de voornaam Molle.

Het gedeelte -ma betekent man.

 

Mollen, Mol(l)in, Molen(s), Meulens, Mullen(s), Mulinx, Muelinck, Moling

1. Patroniem, knuffelvorm van een Germaanse mathal-naam.

2. Soms komt Mollen van de plaatsnaam Mol.

 

Mollet, -ez, Molet, -es, Mollé

Bijnaam afgeleid van het Franse mou: zacht.

 

Mommaert(s), -art, -aers, -er(s), -ertz, Mommers, Mo(n)mart, Mommaes, Moemaers

1. Bijnaam uit het Middelnederlandse mommen, het Oudfranse momer: zich vermommen.

2. Patroniem uit de Germaanse voornaam Mombert (mom - bert).

 

Mommen(s)

1. Uit het Middelnederlandse momme: masker, gemaskerde. Bijnaam.

2. Patroniem uit de Germaanse voornaam Mombert.

 

Momon(t)

Familienaam uit de plaatsnaam Mômont in Celles (Namen) (Herb.).

 

Monbailli, Monbail(l)iu, Monbal(l)iu, Monbaillu(i), Monbalui, Monballyu,  Monbaill(i)eu,

Monbal(l)ieu, Monbaille, Monbalillieu, Mombal(l)iu, Monballin, -yn

Familienaam uit het Franse malbaillir (: mishandelen) of uit "Slechte baljuw".

Een bijnaam of beroepsbijnaam.

 

Monde Van der, Vermond(en), Vermon(d)t, Termon(t)

1. Plaatsnaam uit Ter Monde: bij de uitmonding.

2. Zie ook Van Derdermonde.

 

Mondeel, Mondelé, Mondele, Mondet, -ez, Mondlin

Patroniem uit een Germaanse Mond-naam.

 

Mond(t) De, De Mont

1. Naam uit het Middelnederlandse mond: voogd.

2. Variant van Dumon(t).

 

Monet, Monnet, Mon(n)é, Monney, Mone, Mon(n)ette

Patroniem of metroniem uit de voornaam Simon(ne).

 

Monfort (van), (van) Montfo(o)rt, Monforte, Montforts, Mountford

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam Montfort (sterke berg), in Nederlands-Limburg en Luik, of Montfoort (Utrecht).

 

Monin, Monnin, Moenen(s), Moone, Moonen(s), Monnens, Monein, -eyn

Patroniem, knuffelvorm van Simon.

 

Mon(n)ier, Mon(n)iez, Monié, Monny, Mosnier, Lemonnier, Limonier, Demonie, Maunier, Moun(e)r, -y, Moinier, -ie, -ié, Moynier, Monie, Mony

1. Beroepsnaam voor de geldwisselaar of geldmunter naar het Oudfranse mon(n)ier.

2. Beroepsnaam uit het Oudfranse mounier: molenaar.

 

Monsieur, -eurs, -eux, Monseu(r), -eux, Monceu(x), Moncheur, Moucheur, -eux

Bijnaam uit het Franse Monsieur: Mijnheer. Naar de echte of vermeende plaats op de maatschappelijke ladder.

 

Monstrey: zie Montré.

 

Montagne(s), Montaigne, Montangie, De la Montagne, Lamontagne, Montaine, Monteyn(e), Montyne, -ijne, -eijne

Naam uit de veel voorkomende plaatsnaam Montagne: heuvel, berg.

 

Montmorency, Mommerency, -cij, -sy, Momerenc(h)y, Momrency

Familienaam naar de plaatsnaam Montmorency (in Frankrijk in het gebied Seine-et-Oise, Aube).

 

Monsa(e)rt, Montsaert

Variant van Mouchard of van Moussart. Zie daar.

 

Monseré, Monserez, Monsorez

Familienaam uit de plaatsnaam Montseret (Aude).

 

Montauban, Montalban, Monteban, Montaban

Naam uit de gelijknamige plaatsnaam (o.a. in de regio Somme, in Etalle (Luxemburg), Boudour (Henegouwen), Roeulx (Henegouwen), Atrecht (Pas-de-Calais)).

 

Monthaye

18e-eeuwse variant van Montai(g)ne. Zie verder bij Montagne.

 

Montré, Montre, Mo(n)strey, Mastrey, Mostrie, -ry

1. Beroepsnaam uit het Oudfranse monstree, mo(n)tree, ... schouwing: inspecteur.

2. Familienaam uit de plaatsnaam Montret (Saône-et-Loire).

 

Mook Van, Moock, Van Mogh, Moog

Naam uit de plaatsnaam Mook (Ned. Limburg).

Mooibroek

Familienaam uit de gelijknamige plaatsnaam (wellicht grens Drenthe-Groningen-Duitsland): dit uit mooi + broek.

 

Moonen: zie Monin.

 

Moor (de), De Moer, (de) Mohr, Moore(n), Mohren, (de) Moors, Moers, Mors, Mooers, Moeur(s), Moorkens, Mo(e)rkens, Muerkens, Meurkens, -quin, Mourquin

1.Naam ui de plaatsnaam moor, moer: moerassig gebied.

2.Bijnaam voor een moor, een bewoner van Mauretanië, Noord-Afrika. Samengevat voor iemand met een donkere huid.

 

Moorhem (van), Van Moorem

Familienaam uit de plaatsnaam Moorhem in Tienen.

 

Moorkamp, Moerkamp

Familienaam uit de plaatsnaam Moorkamp. Plaats helaas niet situeerbaar.

 

Moorlach

Familienaam uit moor (zwart) + lach (Tsjechische knuffelvorm van de Slavische voornaam Ladislav). Zoiets als zwarte Ladislav, dus, of variant van

Moorlag, Moerlag

Nood-Nederlandse en Noordwestduitse naam uit moer en lag(e).

 

Moors, Moers, Mooers, Mors, Moeres, Moeris, Moeurs

1. Patroniem naar de Germaanse voornaam 'Maur' = moor, zie dus Moor).

2. Zie Moor.

 

Moortel Van (den), (van) de Moortel(e), -elle, Van de Mortel(le), -eele, -elle, Van (de) Moorter, Van der Moortere, Van (den) Mooter, (van) De Mooter, Van de(n) Meut(t)er, De Moortele, De Moorter, De Mo(o)ter, De Meut(t)er, De Meutre, Meute, Vermoortel(e)

Familienaam uit de plaatsnaam Moorter, Moortel: drassige grond.

 

Moortelmans, Mortelman(s), Meutermans, Montelmans

1. Afgeleide van Van den Moortele: zie bij Moortel Van (den).

2. Beroepsnaam van de mortelmaker.

 

Moortgat, Moordtgat, Mortgat, Moetgaet

Naam uit de plaatsnaam Moortgat in St.-Gillis (Dendermonde): opening, toegang van mulle aarde, gruis.

 

Mooy (de), De Mooij, De Mooi, De Moye, De Moey, Mouy

Bijnaam voor iemand die mooi uitgedost, gekleed is. Of die gewoon mooi is.

 

Monsy: zie Demonchy.

 

Morael, Mora(a)l

Naam uit het Middelnederlandse mirael: admiraal, vlootvoogd.

 

Morand, -an(t), -andi, -äntz, -ent, Mourant, Meurant, Mar(r)ant, Maren(t)

1. Patroniem uit de heiligennaam (en litteratuurnaam) Morandus.

2. Ook wel variant van Moreau: dit uit het Franse more(e)l (zwart paard), bijnaam.

 

Morbé(e), Morbee: zie Demarbaix.

 

Morel, -el(l)e, -elus, Mooreel(s), Moor(r)ees, Moorreel(s), Moerel, Moereels, Moureels, Maurel, Mareel(s), Marreel, Merreel, Marel(us), Moraux, -eau(x), Morreau, Morai(s), De Morais, Morai dit Moreau, Mor(r)ay, Moureau(x), -aux, -ault, -ia(u), -ait, Moriau(x), -ieux, -a(s),   -éa(s), -ieau, -iya, Morjeau, - ja(e)u, Morauw, -eeuw, -eews, Morreeuw, De Moreau, De Morelle, De Marelle, Maur(e)au, Meureau, De Murel, De Muro, Mureau, -iau, -ias, Mur(r)ay

Familienaam afgeleid van het Franse Morel en het Middelnederlandse Moreel: zwart paard, moor.

Een bijnaam voor iemand met een donkere huid.

Morel, ... komt ook als voornaam voor. Het kan dus ook een kruising zijn van patroniem en bijnaam.

 

Moret, -ette, -eth, -ey, -ez, -es, -ès, -ex, -ee, -est, -é, -etus, -etti, -etto, Morret, -é, -ey, -hey, Mauret, Mouret(te), -ey, Meuret, -ez, -ée, -ee, -ey, Muret, -ez, Murrez

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam maur.

2. Of bijnaam uit het Oudfranse moret: donkerbruin. Wat dus bijna hetzelfde betekent.

 

Morillon, Meurillon, Morlion, Morlyon, Mérillon, Meriloo

Afgeleide uit het Franse maure: moor. Bijnaam voor een donkerhuidig of -harig iemand.

 

Morin,  Mourin, Maurin, Morain, Meurin, -ein, Mo(o)rin(g), Mo(o)ren, Moerens, Moerynck, -ings, Morren(s), Morrenne, Meur(r)ens, Muryn

Patroniem, knuffelvorm van een Germaanse maur-naam.

 

Morlog, Morlock

Familienaam uit Duitsland.

1. Patroniem uit de voornaam Morlock (deze werd in de 13 de eeuw in het gebied Nederrijn gebruikt).

2. Tegenhanger van het Nederlandse "De Moor". Zie bij Moor (de).

 

Môrman, Mohrmann, Mohrmanske, Mohrmansch, Mohrmans

Duitse variant van Moerman (zie daar).

 

Morre (de), Morren(s), Murre(n), Murr, Meur(r)ens

Bijnaam uit murren, morren: pruttelen, morren. Een grompot.

 

Morseau, -iau(x), Morciaux, Mors(ch)el, Morsa(t)

Naam uit het Oudfranse morseel: beet, hap, lekker eten. Bijnaam.

 

Mortelet, -é, -e(z)

1. Familienaam uit de plaatsnaam Mortelet in Rongny (Henegouwen).

2. Variant van Martelé. Zie daar.

 

Mortier(s), -iez, Morthier, Dumortier, -iez, Demortie(r)

Familienaam afgeleid van de Franse plaatsnaam 'Mortier' = mortel, drassige grond, moerassig terrein.

Deze plaatsnaam komt in Wallonië, Frankrijk en Vlaanderen voor.

 

Mortreuil, Mortreu(x)

1. Naam uit het Oudfranse morteruel: gerecht met brood en melk. Bijnaam.

2. Naam uit Mortreux in Jolimetz (Nord) of Mortroux (Luik).

 

Mosen Van der, Van der Moosen, Van der Moesen, Van der Meuse, Van de Mouse(n), Van der Mousse, Vermosen, Vermoese(n), Vermoezen

Familienaam uit de plaatsnaam Mose: slijk, modder.

 

Mosselman(s)

Beroepsnaam voor de mosselverkoper.

 

Mossiat

Familienaam uit de plaatsnaam Mossiat in Bioul en Pendrôme (Nord). Naam afgeleid van mos.

 

Mossing, Mossink

Patroniem, wellicht afkomstig uit de voornaam Muus, een verkorte vorm van Bartholomeus.

 

Mostin, Mostinck(x), Mosten(n)e, Moste(s), -ès, M(o)ustin

Naam uit het Oudfranse most: gistende jonge wijn. Beroepsbijnaam voor de mostbereider.

 

Mot(en) Van der, Van der Motte(n), Van der Moeten, -Moëten, Vermot(e), Vermoote, Vermotte, T(h)ermote, Motmans, Motemans, Motteman

Familienaam uit de plaatsnaam Mote: hoogte, heuveltje, vaak met kasteel of molen erop.

 

Motet, Mothet, Mottet, Motté, Mothes, Moutet

Patroniem uit Jacquemot of Willemot.

In Leuven is ook een vondeling (19 de eeuw) met de naam Motet.

 

Motheu, Motteu(x)

Varianten van Matheu, zie bij Matheus.

 

Motoulle, Mottoul(e), -oulle, -ould, Mot(t)oel, Motuelle

Waalse patroniem of metroniem op -oul uit Ja(cque)MOT (=Jacobus) of WilleMOT (=Willem).

 

Mouchard, -art(e), -a(e)rs, Mouha, Moecha(e)rs, Moehaers, Mucha, Moca(e)r, Moeckars, Muquardt, Monchart

1. Naam uit het Oudfranse mochier: zakdoek. Beroepsbijnaam of bijnaam.

2. Zie ook Moussart.

 

Mouchet, -ette, Mouquet, Mouqué, Mocquet, Monqué, Mousquet, Mo(u)sset, Mosc(h)et, Mochez, Moxhet, Mohet, Muchez, -er, Musset

Naam uit het Oudfranse moschet, het Picardische mo(u)quet, het Luiks Waalse Mohèt: torenvalk, mannetjessperwer, een vliegje. Bijnaam voor een klein iemand, een vliegje.

 

Mouchon, Mois(s)on, Moschion, Mos(h)on, Mohon, Mouzon, Moison, Mous(s)on, Moyson(s), Musson

1. Familienaam uit het Oudfranse moisson, mousson: mus. Bijnaam.

2. Familienaam uit de plaatsnaam Mousson (Meurthe-et-Moselle).

3. Mogelijk soms ook uit de plaatsnaam Mousson/Musson (Luxemburg) of Mouzon (Ardèche).

 

Moudt De

Beroepsbijnaam van de mouter.

 

Mourik (van): zie Maurik.

 

Mous, zie Maas.

 

Moussa(rt), Mossa

1. Naam uit het Oudfranse mosse, mossu: ruig, harig. Bijnaam.

2. Of variant van Mouchard. Zie daar.

 

Mouton, Moutton, Le Mouton, Mouthon, Mot(t)on

1. Bijnaam uit hert Franse mouton: schaap. Dit naar één of andere kenmerk.

2. Mogelijk patroniem uit Moton, d.i. een knuffelvorm van JacqueMOT of WilleMOT.

3. Zie ook Maton.

 

Mouwen, Mouws

1. Bijnaam naar een (opvallende) mouw.

2. Of bijnaam uit het Middelnederlandse mouw: dikke of vooruitgestoken lip.

 

Moyaert(s), -ar(t), -a(e)rs, -aen, -a, Moijaert, -aers, Mooyaert, Mooijaert, -a(e)rt, Moeyaert, -aers, Moeijaert, -aers, Mouyard

Familienaam afgeleid van mooi. Bijnaam voor een pronker.

 

Moyersoen: zie Moeyersoon(s).

 

Mueren Van der, Vandermueren

1. Naam naar de woonplaats: bij een muur.

2. Of variant van Van der Moeren. Kijk bij Moer(e).

 

Muis, (de) Muys,Muijs

Bijnaam naar het diertje, bv. omwille van de gestalte.

 

Mujkanovic

Patroniem of metroniem uit bv. het Sloveens-Kroatische Mojca (Maria), het Arabische Mukhtar (de gekozene),het Slavische Bogdan (gift van God), ...

Familienaam uit Bosnië en omgeving die in de diverse religies (veel in de Islamitische volksgroep) voorkomt.

Een taalkundige met kennis van de regio kan mogelijk de oorspronkelijke  voornaam achterhalen.

 

Mul (de)

Demul is een afgeleide van Demuel(le), de Waalse uitspraak van Demeuldre, de Mulder (zie ook daar).

 

Mulard, Mulas, Mula(r)

1. Naam uit mule: muildier. Bijnaam voor een koppig iemand.

2. Zie ook Muylaert.

 

Mulder (de(n)), Mulders, Smulders, (de) Meulder, De Meulre, De M(e)uldre, Meulders, Smeulders, (de) Molder, Molders, Mölders, Smolders, Smolderen, De Muylder, De Muijlder, Smuylders, Muller(s), Moller(s), Mueller

Beroepsnaam van de molenaar, de mulder.

 

Mulder(s) Van, Van Molder, Van Muylder(s), Van Muijlder(s), Van Meulder, Van Milders

Familienaam uit de plaatsnaam Mulders: het molenhuis.

 

Mulkers, M(o)ulckers, Milkers, Milcher(s)

Beroepsnaam van de melker of de melkman.

 

Mullem (van), Van Mullen, Van Mulem, Van Mulen, Van Meulem, Van Meulen, Van Muylem, Van Muijlem, Van Muylen

Naam uit de plaatsnaam Mullem (Oost-Vlaanderen) of Mollem (Vlaams-Brabant).

 

Munck (de), De Muncke, (de) Munk, (de) Muynck, De Muijnck, De Muinck, Muink, De Muynch, Munghen, De Muyck, Monk(s), Muniken(s), -kenne, Mun(n)ix, De Munnik, De Munnynck, -ijnck,   (de) Meuninck, -ynck, De Muenyck, -ijnck, Munincx, Munks, Smeunin(ck)x, Munch, Münch, Mönch, Munnichs,

Het Middelnederlandse monic/moninc/mun(i)nc/munk, ... betekent monnik, kloosterling.

Die hadden ook regelmatig kinderen.

 

Munghen: zie Munck.

 

Munniksma

Friese variant van De Munck: zie aldaar.

 

Munster De, Demunster

Variant van (Van) Munster of vervorming van (de) Munter. Zie hieronder.

 

Munster Van, Munster(s), Musters, Münster, Minster

1. Familienaam uit de plaatsnaam Munster (dit uit het Latijnse monasterium: munster, (parochie)kerk, klooster).

2. Of uit de zeer verspreide Duitse plaatsnaam Münster: kerk, abdij.

3. Of uit de Engelse plaatsnaam Minster (dezelfde betekenis).

 

(de) Munter, Munter(s)

1. Beroepsnaam voor een geldmunter of een bankier.

2. In de provincie Limburg bestaat de familienaam Munters zeer veel als variant van Minten/Menten.

.Zie Menten.

 

Mus

1. Patroniem, verkorte vorm van Willelmus, Hieronymus of Bartholomeus.

2. Variant van Mussche.Zie daar.

3.Naam uit het Middelnederlandse muus, mues: muis. Bijnaam.

 

Musau, Musi(e)aux, Musel, Mus(s)eeuw

Familienaam uit het Franse museau: snuit, muil. Een bijnaam.

 

Musique, Musiek, -i(c)k, -ic(h), -eyck, Muziek, Muzyk

1. Naam uit het Franse musique, het Middelnederlandse musike, het Duitse dialectische Musich: muziek. Beroepsnaam van een muzikant.

2. Niet uit te sluiten is dat de naam soms een schrijfvariant is van Moesick: zie daar.

 

Muskee, Muskie

1. Noord-Nederlandse variant van Müsken: zie daar.

2. Of Noord-Nederlandse variant van Meus: zie daar.

 

Müsken, Muske(ns), Müsgens

Nederduitse afgeleide van mûs, het Duitse Maus: muis. Bijnaam, bv omwille van de gestalte.

 

Mussche, Musch(e), Muschs, Mussch, Mus(se)

Bijnaam naar de gelijknamige naam van de vogel voor klein, zwak, levendig, kwik iemand.

 

Musschoot

Familienaam uit de gelijknamige plaatsnaam in Wulverdinge.

 

Mutsaard, -aert(s), -aets, aar(t)s, -aers, Mutsers, Musters

Naam uit het Middelnederlandse mutsaert: takkenbos. Beroepsnaam voor de houthandelaar of houtsprokkelaar.

 

Muus(s)ers, Muusse(s)

Patroniem, verkorte vorm uit de voornaam Bartholomeus (:zoon van Tolmai).

 

Muylaert(s), Muijl(l)aert, Muyllaert, Mullaert, Meulaerts, Mulert

1. Bijnaam uit het Middelnederlandse mulen: een muil of snoet trekken, een zuur gezicht trekken, morren.

2. Zie ook Mulard.

 

Muyle, Mui(j)lle, Muyll(e), Muyls(t), Mul(l)e, Muuls, Muûls, Muls(t)

Naam uit het Middelnederlandse mule: muil, bek, snuit. Bijnaam voor iemand met een grote mond of voor een roddelaar.

 

Muysewin(c)kel (van), (van) Muyzewin(c)kel, Van (den) Muysenwinkel, (van) Muiswinkel, Van den Muysewinckel, Maaswinkel, Van Meysewinkel, Van Mousukel, Van Mousuken, Van Mozuincq, Van Mozuing, Van Moswinck, Van Mosuinck, Van Mosuenck, Van Mosnenck

Familienaam uit de plaatsnaam Muiswinkel in Ravenswaaij (Gelderland), Dalfsen (Overijssel) of Muyswinckel in Manegem bij Tielt.

Er bestond ook een Meiswinkele in Hasslinghausen (Noordrijn-Westfalen).

 

Muyshond(t), Muijshond(t), Muys(h)ont, Muysond, Muysschondt, Muysoms, Muysons, Muysson

Familienaam uit het Middelnederlandse muushont: kat, wezel, muizenvanger. Bijnaam of beroepsnaam.

 

Muyter De, De Muijter, De Muyt(t)ere, De Moyter, De Meut(t)er, Demeutre, Muyters, Muijters, Meute(r), De Muyt, De Muijdt, De Muydt

Familienaam uit het Middelnederlandse muyten: oproer maken.

Bijnaam voor een oproerling, een muiter.

 

Muytten, Meyten

Patroniem, wellicht uit madal-ger.

 

Myncke: zie Mencke.

 

Mys, Mijs, Mis

Patroniem uit de verkorte vorm van Amijs, uit het Oudfranse amis, dit uit het Latijnse amicus: vriend.

Andere M-bladzijden M | Me | Mi

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van jouw familienaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot één of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.

Kijk a.u.b. eerst of de gezochte naam er niet opstaat (bv. De Grote bij Groot, Verbeeck bij Beek en bv. Vranckx bij Frank). Zo bespaar je mij heel wat werk.

 

Literatuur:

De betekenis van toponymische samenstellingen (J .Van Loon - Onomastica neerlandica 1981)

Etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal (J. Vercoullie - Van Rysselberghe & Rombout 1925)

Huizinga's complete lijst van namen (A.Huizinga - Tirion 1998)

Middelnederlandsch handwoordenboek (J. Verdam -  Uit. Martinus Nijhoff 1949)

Middelnederlandse spraakkunst ( Dr. A. Van Loey - Wolters-Noordhoff 1980)

Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226) (Maurits Gysseling - Belg. interuniversitair centrum voor neerlandistiek 1960)

Vondelingen en hun naamgeving (L.De Man - Onomastica neerlandica 1956)

Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003)