Familienamen

                                                                                                                            

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Andere L-bladzijden L | Le | Li

 

 

Terug naar intro 

Het grootste deel van onderstaande info is een selectie uit: Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003).

Liben(s)

1. Zie Lieben(s).

2. Metroniem uit Libe: verkorting van Elisabeth.

 

Liber(t), Libeer(t), Lieber(t), -bertz, Lybeer(t), Libier, -iez, Liberton

Patroniem, Romaanse vorm van de Germaanse voornaam leud-berht.

 

Libot(on), -otton, -out(t)on, Delibouton, Liebeton, Libotte, -ost, Libot(in), Libois, -oit, -oy,   Lib(i)on, Libon(g), Libioul(le), Libihoul

Patroniem, Romaanse knuffelvorm van de Germaanse voornaam Liebrecht/Libert (leud-berht) of Libout (leub-berht).

 

Lichte (de), Lich(t), De Ligt, (de) Locht, Lochten, De Log(h)t, De Loecht, Lucht(e)

Bijnaam voor een licht, tenger iemand.

 

Liebaert, -aers, -ar(t), Libaert, -ar(t), -aers, -at, -airt, Lybaert, Lijbaert, Leybaert, Leijbaert

1. Patroniem, variant van Liber(t) (zie daar) of uit het de Germaanse voornaam leub-hard.

2. Of bijnaam uit het Middelnederlandse liebaert: luipaard, leeuw (Vlaming, patriot).

 

Lieben(s), Lyben, Liben(s), Libin, Libijn(s), -yn(s), Liebin(g) Liébin, Liépin, Lebbin(c)k,

Leben(s)

Patroniem uit de Germaanse voornaam Liebrecht of Lieboud.

 

Liebeton: zie Libot(on).

 

Lieboud, Liephout, Lyphout, Liebau(t), Li(e)baux, Liebeaux, Libeau,Libau(t), Liebold

Patroniem uit de Germaanse voornaam leidi-balth: lieden-moedig.

 

Liebrecht(s), -breghts, Liebreich(t), Liebreks, Lybrecht, Librech(t), Libreg(t)s,

Lib(b)recht, Libberecht, Leb(b)recht, Leberecht, Leybrecht, Luybregts, Luijbregts

Patroniem uit de Germaanse voornaam leud-berht: lieden-schitterend.

 

Liedel, Lieder, Liedtke, Lietge, Litke, Litjens, Leidjen, Leidgens

Patroniem afgeleid van een Germaanse Leudi-naam: luiden/stam.

 

Liekens, Lieckens, Lickens, Likens, Likin

Patroniem uit het Germaanse Liedekin = volk(mensen) - kind. Zoiets als kind van het volk dus.

 

Lierde Van, Van Lirde, Van Liefde, Van Lielde

Familienaam naar plaats van afkomst: diverse Lierdes in de buurt van Geraardsbergen.

 

Liesenberg, -borg(h), -borg(h)s, Liezeborgh(s), Lisenborg, Lissenberg, -burg

1.Metroniem naar de Germaanse voornaam Liezeburch.

2.Mogelijk afgeleid van een plaatsnaam met Liese: lis, riet (o.a. Liesenberg in Duitsland en Denemarken).

 

Lietaer(t), Lietard, Liétard, Lietar(t), Liétar(t), Litaer, Lita(r), Lietor, Liotard, Liotta

Patroniem uit de Germaanse voornaam leud-hard: "lieden-sterk".

 

Lieten

Patroniem uit Lietin, Knuffelvorm van een Germaanse leudi-naam.

 

Lievendael Van

Familienaam uit de plaatsnaam Lievendaal (Noord-Brabant).

 

Lieven(s), Lievense, Liven(s), Lievin, -ain, Livin, -ain, Lievyn(s), -ijns, Livyns, -ijns, Lieveyns, Liveyns, Leiven, Leven(s)

Patroniem van de Germaanse voornaam Leofwine (= lieve vriend).

 

Lieverlo(o) Van

Naam uit de plaatsnaam Leveroij (Nederlands-Limburg).

 

Liger, Ligier, Ligy, Léger, Lege(r), Legé, Legier(s), Légier, Legiest

Patroniem, Franse vorm van de Germaanse voornaam leud-ger, Liudgerus.

 

Ligthamer(s)

Bijnaam of beroepsnaam uit licht (van gewicht) en hamer: mogelijk een smid met een sterke arm.

 

Limbos(ch)

Familienaam uit de plaatsnaam Limbos in Meise (Vlaams-Brabant).

 

Limpe(ns)

1.Patroniem, knuffelvorm van de Germaanse voornaam Lindberht, Limbertus.

2.Zie ook Lammens.

 

Linard, -art, -aer, -a, Lyna

Patroniem, Waalse vorm van de voornaam Leonard.

 

Van (der) Linden, Verlinden, Van de Linde, Van der Lynden, Von der Linden, Van Terlinden, Verlinde(n), Verlynde, Verlijnde, Verlende

Familienaam uit de zeer veel voorkomende dorps-en gehuchtsnaam: Linden, Linde,...

 

Linde(n)lauf, Van den Linde(n)loof

Mogelijk is Lindlar (Linde-lauha : lindenbos op een heuvel) bij Keulen de bron.

Wellicht zijn er wel meerdere bronnen.

Het Middelhoogduits lindenloup betekent ook: onbeduidend, futiel. Bijnaam ?

 

Linet, Linette, Linnet, Linné

Patroniem, verkorte vorm van bv. Colinet.

 

Lingier, -iez, -y, -ij

Westvlaamse vormen van Ligier.

Zie: Liger.

 

Linschote(n) (van)

Familienaam uit de gelijknamige gemeente in Nederland.

 

Lint Van (der), Van Lindt

Familienaam uit de plaatsnaam Lint (Antwerpen).

 

Linter (van), Lintermans

Familienaam uit de plaatsnaam Linter (Oplinter of Neerlinter) (Vlaams-Brabant).

 

Linthou(d)t (van), (van) Linthaut, Van Lithaut, Linthoud, -haud, Lindthout

Familienaam uit de plaatsnaam Linthout (lindenhout) in Schaarbeek, Brussegem (Vlaams-Brabant), St.-Martens-Lierde (Oost-Vlaanderen).

 

Lippens, Luppe(n)s, Luppus, Lyppens, Lijppens, Serlippens

1. Patroniem, knuffelvorm van de Griekse heiligennaam Philippus.

Ser betekent hier gewoon 'heer'.

2. Soms is het een knuffelvorm van de Germaanse voornaam Liebrecht (lied-brecht).

 

Lips, Lipskind, Leps, Lepsch(e), ...

Afgeleide en verkorte vorm van de voornaam Filips.

 

Lismont, -monte, -mond(e), Liesmons, Lysmont

1. Familienaam uit de plaatsnaam Lismont, Limont (Luik), Limont (Nord).

2. Of metroniem/patroniem uit het Germaanse liud + mund.

 

Lison(s), Lisoen, Lix(h)on, Luxon, Lizo(e)n, Lyson, Luzon, Lisson(s), Laso(e)n, Lazoen

Metroniem uit Alison, een knuffelvorm van Alicia.

 

Lissens, Lisse(n), Liesen(s), Liesse(ns), Lies(e), Liess, Lys, Lijs(en), Lize(n), Lysen(s), Lisen(s), Lijssens, Lyssens

1. Metroniem uit de Romaanse vorm van de Germaanse voornaam Adelheid > Adelis > Alis(a).

2. Metroniem uit ELISAbeth.

 

Littooy, Littooij, Littooi, Littoyen

Familienaam uit de plaatsnaam Lithoyen (Noord-Brabant), rond 1300 Littoyen.

 

Lobbe(ns), Lobbes, Lob(e), Lobin, -ijn, -yn, Loubin, Lubbe(n)

Patroniem, knuffelvorm uit de Germaanse voornaam Lodebert: hluth-berht.

 

Lobel(le), Laubel, Loubel(l)e, Delobel(le), Delabelle, Delobbel, Dellobel, Delobal, Delobeau, Lobeau, Labeau, Labaut, Labiau(x), Labeeu(w)

Familienaam naar de plaatsnaam L'Aubel (van het Latijnse albellus: witte populier/abeel). Deze plaatsnaam komt op diverse plaatsen voor.

 

Lobbesta(e)l

Verhaspeling van de de naam L'Hospital (zoals wesp/weps). Beroepsnaam voor iemand die werkte in of te maken had met een verzorgingsplaats/hospitaal.

 

Lobreght, Lobrecht

Patroniem uit de Germaanse voornaam hluth-berht.

 

Locht Van de(r), Van der Logt, De Locht, De Log(h)t, Van der Lochten,         

Van Logten

Familienaam uit de plaatsnaam Locht(en), Lucht. tuin.

 

Locht: zie Lichte en van der Locht.

 

Locquet, Lockey: zie Loket.

 

Lodder(e) De, Delodder(e), Deloddère, Lodder(s)

Naam uit het Middelnederlandse lodder: losbol, wellusteling, deugniet, vagebond.

 

Lodeman, Looman(s), Loeman(s), Loman(s), Looymans, Loyman(s), Leumans

Patroniem uit Lodewijk.

 

Lodens, Loens, Loyen(s), Loijens, Loeyen

Patroniemen, knuffelvormen van Lodewijck.

 

Lodewick(x), -wijck(x), -wyck(x), -wyk(s), -wykx, -wijk(s), -wijkx, -wyc, -wikus, -weyck(x), -weijck(x), Loddewyck(x), -wy(k)x, -wijck(x), -wij(k)x, Lowyck, -wijck, -wikx, Loywyck, Louwyck, -wijck, Lauwyck, -wijck, -wick, -wych, Lodovici, -visi, Ludovic(i), -vicy, -vico, -visi, -wig, Ludewig(s), Ludwich, -wig(s), -vig, Ludivig

Patroniem uit de Germaanse voornaam hluth-wîg.

 

Loeckemans, Lockeman, Leukemans

Naam uit Van Look. Zie bij Look.

 

Loecker De, De Louker

Naam uit het Middelnederlandse loeken: kijken, turen, schouwen, gluren. Bijnaam voor een gluurder.

 

Loedeman

Naamvariant uit het Duitse Ludemann: dit is een patroniem uit de voornaam Ludwig (= Lodewijk) of uit Ludolf.

 

Loef, Louf, Loufs, Loefs, Lof, (de) Loof

Het Middelnederlandse loefe/louve betekent botterik, lomperik, lelijk iemand. Bijnaam.

 

Loeman

Zie bij Loomans en bij Lodeman.

 

Loen(en) Van

Familienaam uit de plaatsnaam Loenen (Utrecht, Gelderland).

 

Loers

Patroniem uit de voornaam Luurt.

 

Loge, Loog(he)

1. Zie Logghe.

2. Of naam uit het Oudfranse loge, het Middelnederlandse love: prieel, schuurtje met begroeiing, tent.

 

Logghe, Lugghe, Log(g)en, Logue, Loge, Loog(he)

Bijnaam voor iemand die log en traag is.

 

Logie(r), Log(i)é, Loger, -et, -ez, Logies(t), Logist(e)

1.Patroniem, de Romaanse vorm van de Germaanse voornaam 'hluth-ger' (= beroemd-speer): Hlodeger, Lodegarius.

2.Beroepsnaam naar het Oudfranse logier, logé: verhuurder van logies. Of als bijnaam voor een huurder.

 

Loise, Loisse, Vandeloise

1. Patroniem/metroniem uit Louis/Louise.

2. Naam uit de plaatsnaam Leuze (Namen, Henegouwen).

 

Loison, Loyson, Loijson, Loisson, Deloison, Doison

Familienaam uit het Oudfranse oison: gansje. Bijnaam naar gedrag of knuffelnaam.

Of beroepsnaam van de kweker van...

 

Loket, Loquet, Locquet, Lockey

Naam uit het Franse loquet: slot, klink en uit het Nederlandse loket: loket, vak, verborgen hoekje. Beroepsbijnaam van de slotenmaker.

 

Lokere

1. Familienaam uit het Middelnederlandse loken: sluiten, opbergen, afsluiten, omheinen. Familienaam wellicht afgeleid van één of andere beroepsactiviteit.

2. Er is ook een kansje dat het de vereenvoudigde vorm uit 'Van Lokeren', naar de plaatsnaam.

 

Loman(s)

1. Naam afgeleid van Loo, zie daar.

2. Patroniem uit Lodewijk: uit het Germaanse hluth-wîg.

 

Lombaert (de), (de) Lombaerde, (de) Lombaerd(t), De Lombard, Lombaerts, Lombae(r)s, Lombarder, -berder, Lomma(ert), Lombardo, -i, Lombar(d), Lombart(s), Lomba(t), Lumba

Lombard is een inwoner van Lombardije. Lombarden waren gespecialiseerd in de geldhandel. Zo kreeg deze familienaam een beroepsachtergrond van: bankier, geldschieter, wisselaar, woekeraar.

 

Lombee(c)k Van, Lumbee(c)k

Familienaam uit de plaatsnaam Lombeek (Vlaams-Brabant).

 

Lommel (van), Van Lomm(en), Van Lommeren

Familienaam uit de plaatsnaam Lommel (Limburg).

 

Lommer, Lommers(e), Lommerts

Patroniem uit de Germaanse voornaam hluth-mêr.

Loncke, Loucke, Lonque, Lancke, De Lonker, De Lancker, Lanckers

Bijnaam voor iemand die lonkt, loert, gluurt, scheel kijkt.

 

Longin, Longhin, De Longie, De Longhi, Delo(e)nzien

Bijnaam uit het Picardische longin: traag, sloom, lui.

 

Longueville (de), Dallongeville, Delongeville, Long(h)eville, Lonneville

Familienaam uit de gelijknamige verspreide plaatsnaam in Waals-Brabant, Nord, Pas-de-Calais, ...

 

Longval, Longueval, Long(h)eval, Lon(g)cheval

Familienaam uit de plaatsnaam Long Val: lang dal. Dit o.a. in Longueval (Somme, Aisne) en als plaatsnaam in Ghoy (Henegouwen).

 

Lonys, -ijs, Loni(e), Loonis, -es, -us, Loons, Leunus, Leunis(sen), -essen, Lunis

1. Patroniem, verkorte vorm van de heiligennaam Apollonius.

2. Patroniem uit de heiligennaam Leonius.

 

Loo (van), Van Loe, Lo, Van Looy, Van Looij, Van Loey, Van Loy(e), Van Loij, Van der Loo, Van de Loo, Van 't Loo, Van Deloo, Van de(r) Looy, Van der Looij, Verloo, Verlo(o)y, Verloey, Verloes

Plaatsnaam afkomstig van Lo. Lo: open plaats in het bos, bos, open land, weide, bosje.

Deze naam ontstond op heel wat plaatsen.

 

Loobuy(c)k, Loobuijck, Loobuych

Bijnaam voor iemand met een loodzware buik.

 

Loock(x), Look, Looch, Loocx, Loeckx, Lox, Lou(ck)x, Loicq, Loix

Bijnaam naar knoflook voor de kweker, eter of verkoper.

 

Look Van, Van Looch, Van Loock(e), Van Loke, Van Looke(n), Van Locke, Van Leuken,

Van de(r) Loo(c)k, Van Loco, Verloock

Familienaam uit de plaatsnaam Look: omheining, omheinde ruimte.

 

Looman(s), Lo(e)man(s), Leumans, Loyman(s), Looymans, Looijmans

1. Naamvariant van Loo (van).

2. Zie ook Lodeman.

 

Loon Van

Familienaam uit de plaatsnaam Loon, Borgloon (Limburg).

Loonen(s), Leune, Leunen(s), Lo(o)ns, Loones, Laune(ns), Loens, Luns, Lunssens, Lonys, -ijs, Loni(e), Loonis, Loonus, Leunus, Leunis(sen), -essen, Lunis, Loontje(n)s, Loontiens, Leuntje(n)s, Leinckens, Lunkes, Lunken, Lunskens

1. Patroniem: verkorte vorm of knuffelvorm van de Heiligennaam Appolonius.

2. Patroniem afgeleid van de heiligennaam Leonius.

 

Loones, Loonus

Patroniem, variant van Lonys of Loonens. Zie daar.

 

Loop (van der)

Familienaam uit de plaatsnaam Loop: o.a. in Herentals en Vorselaar (Antwerpen).

 

Loor(e) (de), De Lore, Looren, De Loorde, De Leur

1. Uit het Middelnederlandse lore, leure, luere: vod.

Beroepsnaam voor de oudeklerenkoopman, de voddenkoopman.

2. Soms ook een naam als bijnaam voor een schelm, een loer.

 

Loos

1. Zie onder: Loos(e).

2. Soms verschrijving van Lois: patroniem uit Lodewijk/Louis.

 

Loos(e), (de) Looz(e), Loze, Looses, Leuse

Bijnaam afgeleid van iemand die 'loos' is: slim, sluw, arglistig, vals.

 

Loosvel(d)t, Loosveld, Van Loosveldt, Van Loofsvelt, Loosvel, Loos(e)velde, Loosfelt, Loosfeld(t), Losfels, Losfel(d)t, Losfvelst

Familienaam uit de plaatsnaam Loosvelt (uit lauha + velde) (o.a. in Rumbeke).

 

Loots, Lood(ts), Lot(h), Lott

1. Patroniem: korte vorm van een voornaam op -lot zoals daar zijn Berteloot, Karloot, Kesteloot, ...

2. Beroepsnaam van een loodgieter of looddekker.

 

Looveren Van

Uit de plaatsnaam Loveren (3 keer in Noord-Brabant).

 

Looyschelder, Looijschelder

Variant van het Duitse Leuschelder: familienaam uit de plaatsnaam Leuscheid (Noordrijn-Westfalen).

 

Lori(e): zie Lory en Loriers.

 

Loriers, Lori(e), Lorié

1. Beroepsnaam uit het Oudfranse orier: goudborduurder.

2. Zie ook Laurier(s).

 

Lorquin, Leurkin, -qu(a)in, Lu(e)rquin, Lurkin

Patroniem, op -kin afgeleide vorm van de heiligennaam Laurentius.

 

Lorrendopt, Lorrentop, Leurentop

Familienaam uit de plaatsnaam Ludendorf (Nederrijn-Westfalen).

 

Lory, Leury, Laurie, Lori(s), Lorie(s), Lorri, Leuris, Loiris

Patroniem, de Romaanse vorm van de Germaanse voornaam Loderik: hlûth-rîk.

 

Los (de), (de) Losse

1. Bijnaam uit het Middelnederlandse losch: loensend, scheel, eenogig.

2. Zie ook Deloos.

 

Losci

Familienaam die wellicht afkomstig is van de plaatsnaam Loski Potok in Slovenië.

 

Losier, Lausier, Lozie, Osier, Osy

Naam uit het Franse l'osier: teenwilg.

Beroepsbijnaam van de mandenvlechter.

 

Lostrie

Verkorte vorm van Allostery. Zie bij Alloserie.

 

Lotar, Luta(ert), Luthart, Lutgart, Lutgaart, Lutgard, Lutgaard, Luedtgers, Lutgert 

Patroniem uit de Germaanse voornaam hluth-hard: 'beroemd-sterk'.

 

Lote, Loete

Metroniem/patroniem/beroepsnaam: zie Lotens en Lotte.

 

Lotens, Looten(s), Loetens, Lotten, Lotemans, Lottemans

1. Metroniem uit de meisjesnaam Lote. Dit is de verkorte vorm van Emmelote, Jaquelote, ... Lote is in dit geval een betekenisloze verkleinvorm.

1. Patroniem uit Lotin, dit is een knuffelvorm van een hluth-naam.

 

Lot(t)e

1. Metroniem, korte vorm van een Lotte/Lote naam: Jacquelotte, ...

2. Spellingvariant van Lhôte. Zie Lhoest.

 

Louage, Louagie, -gé, Loagie, Louaegi(i)e, Louwa(e)g(i)e, La(u)wag(i)e, Louaigie, Louwaeyge, Lauwaige, Lawaygie, Lowaige, Lewaise, Lowaise, Lawais(s)e, Lawaes(s)e

Naam uit Le Wage, de Picardische tegenhanger van het Franse Lagage. Het Picardische wage, het Franse gage.Dit uit het Germaanse waddi: beroepsnaam voor de pander, de weddebode, de beambte die pandingen verricht, de gerechtelijke beslaglegger.

 

Louis, Louist, Louies, Louy(s), Louij(s), Louix, Lois, Lowijs, Lowy(s), Lowie, Louwie(s), Loewy, Louwye, Louwije, Lowis(t), Lohisse

Patroniem, Franse vormen (en de Vlaamse interpretaties ervan) van de Germaanse voornaam Lodewijk.

 

Louwyck: zie Lodewick EN Lauwick.

 

Louvigny, Louvegnies, -y, Lovi(g)ny

Naam uit de plaatsnaam Louvignies (Henegouwen, Nord), Louvigny (Calvados, Moselle, Basses-Pyr.).

 

Louvrier, Louvry, -i, Looverie(r), Lovvrier, Loverie(r), Loveri

Beroepsnaam uit het Franse ouvrier: werkman, arbeider.

 

Loveniers

Schrijfvariant van Lovigny, Louvrier of Leuvenaar. Zie bij alledrie. Onzeker.

 

Löwenstein, Loewen-, Loeben-, Leeuwe(n)stein, Leeuwenstijn, -styn, Van Leuvensteijn, Lövenstein

Naam uit de verspreide Duitse plaatsnaam Löwenstein (o.a. in Baden-Wurtemberg en Sleeswijk-Holstein).

 

Loy(e), Loi(e), Loyen(s), Loeyen, Looyen(s), Lo(o)ijen(s), Lojen, Loys, Loeys, Luy(ens)

1.Patroniem uit Louis, De Franse vorm van Lodewijk.

2.Patroniem uit Elooi (van de heiligennaam Eligius).

 

Lubbekens, Lupkens

Verdwenen variant van:

1. Lubber, zie daar.

2. Lippens, zie daar.

3. Lubbens, zie daar.

 

Lubber(s), Lübbert, Lubbersen, Lubber(d)ing

Patroniem afgeleid van de Germaanse voornaam Lubbert ('leud-bert'= lieden-schitterend).

 

Lucas, -aes, -a, -at(s), -asse(n), Loucas, Lukas(se), Luka, Lucca, Lukac(s), Lukasz(ewski), Lukessen

Patroniem uit de heiligennaam Lucas.

 

Luchen (van), Van Luchene, Vanluchene, Van Luchène, Van Lucchene, Van Luggene, Van Luechene, (van) Luchem

Familienaam uit de plaatsnaam Luchen in Mierlo (Noord-Brabant) of Luchem (Noordrijn-Westfalen).

 

Luchie, Luchies, Lussie, Lussis, Lucy, Louchy, Lochie, Lossie, Loc(h)y, Lossy, Lachi(e)

Metroniem uit de Latijnse heiligennaam Lucia.

 

Lucidarne, Lucidarme

Onzekere naam. Mogelijk uit het zin-woord louche-darne (slikt vismoten?) of uit l'huchier d'armes (wie de wapens afroept bij een tornooi).

 

Lucker, Lücker

Patroniem uit de Germaanse voornaam leud-ger: lieden-speer.

 

Lummen(s), Lumen(s), Lumes, Lommen(s), Lomme

1. Germaanse voornaam met Leude  + ...

2. Of uit de plaatsnaam Lummen (Limburg).

 

Lust (de)

Bijnaam voor een lustig man of voor iemand die zijn lusten ... zoals: eten, drinken,...

 

Luther(s), Luter(s), Lutter(s), Lütter, Luder, Lüder(s), Loeters

Patroniem uit het Germaanse hluth-hari.

 

Luttikhuizen (van), (van) Ludikhuizen, (van) Luttikhuis, (van) Luttjehuizen

Familienaam uit een plaatsnaam ergens in Noord-Holland-Friesland uit lutttik (klein)-huis.

 

Luyk(s), Luyck(s), Luyc(k)x, Luy(k)x, Luijks, Luij(c)kx, Luijcx, Luickx, Leuyckx, Luuk, Luc(q), Luk(s), Luque, Luck(x), Lux, Luxque, Leugs (Fries), Leuk, Leuck(x), Leux(e), Lueck, Luynckx, Leiyckx

1. Patroniem uit de heiligennaam Lucas. Zie ook daar.

2. De vormen met ui/eui kunnen varianten zijn van Loix. Zie bij Loock(x).

 

Luymo(e)yen, Laymoei(en)

Metroniem uit de Germaanse voornaam leud-môd.

 

Luypaert, -aerd, -aer(t)s, Luipaert, Luijpaert

1. Uit het Middelnederlandse lupart: luipaard, leeuw. Waarschijnlijk een huisnaam, of mogelijk ook een bijnaam.

2. Een enkele keer een familienaam uit een plaatsnaam. In 1340 was Impin Lupaert de zoon van Jan van Lupegem (Lind.).

 

Luys(ch), Luijs

1. Patroniem ui Loïs (uit het Franse Louis).

2. In Limburg is Luys een veldnaam: hooiland.

 

Luysterman(s), Lystermans, Loostermans, Losterman(s)

Bijnaam uit het Middelnederlandse luusteren: luisteren (voor bvb iemand die goed kon luisteren/horen) en fluisteren (bvb iemand die stil praatte).

Mogelijk ook uit luuster: glans (beroepsbijnaam voor een poetser).

.

Luyten(s), Luijten(s), Luyte(nne), Luytte(ns), Luiten, Luten(s), Luthen, Verluyten

Metroniem (via Luite) naar de voornaam Lu(i)tgard.

 

Lycoops, Lycop(s), Lijcops, Lykops, Licop(s), Licop(p)e, Lecop

Naam uit het Middelnederlandse lijfcoop, licoop: wijnkoop, handgeld, godspenning of fooi bij het sluiten van een koop. Beroepsbijnaam voor de veiligmeester.

 

Lyftoch(t)s, Lijftoch(t)s, Lyftogh(t)s, Lijftogh(t)s, ...

Verdwenen naam uit het Middelnederlandse lijftocht: levensonderhoud, vruchtgebruik, lijfrente, weduwegift. Bijnaam voor iemand die daar op enige manier mee te maken heeft.

 

Lynen, Lijnen, Leijnen, Leyne(n), Lienen

Metroniem, verkorte vorm van Kathelijne, Pauwelijne of een andere voornaam.

 

Lyser De, (de) Liser, Leiser, Leizer, (de) Letser, Leijzer, Leijser, Leijzers

Naam uit de plaatsnaam Lyss bij Bern (Zwitserland).

Afstammelingen van Johannes Liser (uit Bern) - Kadzand.

                                                           

Andere L-bladzijden L | Le | Li

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van jouw familienaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot één of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.

Kijk a.u.b. eerst of de gezochte naam er niet opstaat (bv. De Grote bij Groot, Verbeeck bij Beek en bv. Vranckx bij Frank). Zo bespaar je mij heel wat werk.

 

Literatuur:

De betekenis van toponymische samenstellingen (J .Van Loon - Onomastica neerlandica 1981)

Etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal (J. Vercoullie - Van Rysselberghe & Rombout 1925)

Huizinga's complete lijst van namen (A.Huizinga - Tirion 1998)

Middelnederlandsch handwoordenboek (J. Verdam -  Uit. Martinus Nijhoff 1949)

Middelnederlandse spraakkunst ( Dr. A. Van Loey - Wolters-Noordhoff 1980)

Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226) (Maurits Gysseling - Belg. interuniversitair centrum voor neerlandistiek 1960)

Vondelingen en hun naamgeving (L.De Man - Onomastica neerlandica 1956)

Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003)