Familienamen

                                                                                                                             

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Andere H-bladzijden H | He | Her | Ho | Hor | IJ

 

 

Terug naar intro 

Het grootste deel van onderstaande info is een selectie uit: Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003).

Hobe(e), Hobbe, Hobbs, Hopp(e), Hoeppe

Patroniem uit de Germaanse voornaam Hubrecht.

 

Hobbelink

Patroniem uit Hubrecht. Zie daar.

 

Hoberg, Hooberg(h)s, Hooiberg, Hooy-, Ho(o)berg(h)s, Ho(o)ij-, Hoybergen, Hoeyberghs, Oberg(e), Van Hauberg, (van) Hoeberg(h)en)

1. Familienaam uit de plaatsnaam Ho(ge)bergh in Reet (Antwerpen) en Zulzeke (Oost-Vlaanderen, Hoberg in Bakel en Zon (Noord-Brabant) en Hooiberg (dit wellicht ook uit hoge berg) in Oostmalle (Antwerpen).

2. Familienaam uit de plaatsnaam Opbergen of Obberge.

3. Er zijn ook diverse Hoberg in Duitsland.

 

Hobus(ch), Hoebus, Van Ho(e)bost, Van Obost, Obus

Naam uit de plaatsnaam Hobos(ch): hoog bos, een naam die op vele plaatsen voorkomt.

 

Hochstein, -steyn, Hoogesteyn, -steijn, Hoogsteyn(s), -steijns, -stijn(s), -styn(s)

Naam uit de plaatsnaam Hoge Steen, bvb in Kortemark en Kachem (West-Vlaanderen), Hochstein (Reinland-Palts, Noordrijn-Westfalen en Beieren).

 

Hocquet, -ette, -ez, -é, Hoquet, -ez, Houquet, -es, Hockett, -é, -ay, Hoket, Ocquet, Ocket

1. Bijnaam uit het Oudfranse hoquet: schok, stoot, twist, valstrik, haak, kapmantel.

2. Patroniem uit de Germaanse knuffelnaam Hucco of Occo.. Uit Odger.

 

(van) Hoebeke, (van) Hoebee(c)k, Hoebe(c)k, Hoebecke, Oebbeke, Hoebecq, Hobeck, Hubeek

Familienaam uit de plaatsnaam Hoebeke: hoge beek.

 

Hoeberg(h)en (van)

Familienaam uit de plaatsnaam Hoeberg(en): hoge bergen. Zie verder Hoberg.

 

Hoeboer

De kinderen van ene Mathias Hophouwer uit "Beieren" (volgende akte van ondertrouw d.d. 19.07.1710 in 's-Hertogenbosch) worden vermeld als Hoeboer of een variant daarvan (med. Hilly Hoeboer). Hophouwer is dan wellicht de weer verbasterde basisnaam met als oorsprong: hopbrouwer (brouwer van hoppebier).

 

Hoed (den), (de) Hoet, D'Hoe(t), D'Hoedt, Hoedt(s)

1. Bijnaam naar de drager van het hoofddeksel of beroepsnaam naar het beroep van hoedenmaker. Of mogelijk ook bijnaam naar het uithangbord van huis of bedrijf.

2. In Nederland is minstens één familie waar de naam teruggaat op (schapen)hoeder.

 

Hoeden Van der, Van Hoe, Van Hoo, Van Hou

Naam uit de huisnaam Ten Hoede: in de hoed.

 

Hoef (de), Houf

Beroepsbijnaam van de hoefsmid.

 

Hoefman(s), Hoofman(s), Hofman(s), Hoffeman(n), de Hoffmann, Hoffman(n)(s), Hofment, Offman 

1. Afgeleide van familienamen als Van Hoof, Van der Hoeven, Van den Hove  (= van de hoeve) of

2. Beroepsnaam: hofdienaar, hoveling, landbouwer, tuinman, hofmeester.

 

Hoefnagel(s), -naegels, Hoevena(e)g(h)el, Houvena(e)g(h)el, Houwena(e)ghel

Beroepsbijnaam van de hoefsmid.

 

Hoef(s), Hoes

Varianten van Hooft. Zie daar.

 

Hoegaerden Van, -ga(a)rden, Van Hougardine

Familienaam uit de plaatsnaam Hoegaerden (Vlaams-Brabant).

 

Hoeght Van der, Van der Hoeft, Van Heugten, Van Hoog(h)ten, Van Hoften, Verhogt, Verhocht, Ver(h)oft, Verheugd, Verhuyght, Verhuyt, Verhuyck

Naam uit de Middelnederlandse plaatsnaam hogede, hoochte, hoch, hucht: hoogte.

 

Hoek(e) Van den, Van (den) Hoeck(e), Van der Hoek, Van den Hoecq, Van (den) Houck(e), Van den Hock, Verhoeke, Van Houche, Van Ouche, Van den Ouc, Van Nouque, Hoek, Hoeck, Houck(e), Hou(c)que

Familienaam afgeleid van de zeer verspreide plaatsnaam 'hoek'.

 

Hoen, Hoën, Ho(e)ns, Huens, Oms, Oen

1. Bijnaam uit hoen, kip. Bijnaam naar gedrag of beroepsbijnaam.

2. Patroniem uit de Germaanse naam Huno.

 

Hoeve(n) Van (der), Van den Hoeven, Van der Ho(u)ven, Houven, Van der Oeven, Terhoeven, Van der Hoef(f), Van der Hoff, Vandrouf, Verhoeve(n), Veroeven, Verhoven, Verove(n), Verhoef(f)

1. Familienaam naar de zeer verspreide plaatsnaam Hoeven = boerderij, hofstede.

2. Zie ook bij Hoefman.

 

Hoevenaar(s), -aers, Huvene(e)rs, Huyveneers

Beroepsnaam uit het Middelnederlandse 'hovenare': tuinman, hovenier, maar ook pachter, bewoner van een leenhof.

 

Hoey Van, Van Hoeye(n), Van Hoeij(en), Van Hoy(e), Vanhoey

1. Familienaam naar de plaatsnaam Hoei: Huy.

2. Zie Van Ooyen.

 

Hoeylaerts, -aerds, Ho(o)ylaerts, Hoyelaerts

Familienaam uit de plaatsnaam Hoeilaert (Vlaams-Brabant).

 

Hoeyveld(t) Van, Van Hoeyvelt, Hooiveld, Van Hooveld, Van Hoovels, Hoogveldts,

-velts, -velst, Hoovelts

Naam uit de verspreide plaatsnaam Hogeveld, Hoogveld: hooggelegen veld.

 

Hofenboom, Hoffenbom

Familienaam uit de plaatsnaam Halvenboom in Uedem (Noordrijn-Westfalen).

 

Hofman: zie Hoefman.

 

Hof(f)meister, Hof(f)meijer

Beroepsnaam uit het Middelhoogduits Hovemeister: opzichter van de hofhouding, over het hof, de hoeve. Ook hofmaarschalk, tafelmeester.

 

Hofsta(d)t Van (der), Hoffstadt, Hofstad, Van Hoofsta(d)t

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam Hofsta(d)t, variant van hofstede: plaats met en hoeve. Er is o.a. een Hofstade in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

 

Hofstede (van der), Hofstee, Verhofste(de), Verhofsté, Hoffstedde

Familienaam afgeleid van de zeer verspreide plaatsnaam 'hofstede' = plaats met hoeve, boerderij.

 

Hofte Ter, Ter Höfte

Familienaam die afkomstig is uit de huisnaam/plaatsnaam Ter Hofte, Ter Hooft (omheinde ruimte, hoeve). Mogelijk uit Twente afkomstig.

 

Hoge, Hogge, Hogh, Hoog(h)e(n), Oog(h)e, Hoe, De Hoog, De Heug, De Hooghe, D(e)hoe, De Hoe(y), Dhoog(h)e, Dhoogh, D'Hoog(h)e, d'Hoogh(e), D'Hoe, D'Hoey(e), Dhoey, Dooge, Doggh(e), D'Ooghe, Soog(h)en, Soeghen

1. Bijnaam uit het Middelnederlandse hooch: aanzienlijk, voornaam, edel, ridderlijk.

2. Mogelijk ook een bijnaam voor iemand met een opvallend oog/ogen.

 

Hogenboom, Hoogenboom

Familienaam uit de plaatsnaam Hoogboom in Ekeren, Hogenboom in Stabroek (Antwerpen) of ...

 

Hoimans, Ho(o)yman(s), Hooijmans, Hoeymans, Hoeijmans, Heuimans

1. Beroepsnaam van de hooikoper of de hooier.

2. Brabantse vorm van Hoedemans: beroepsbijnaam van de hoedenmaker.

 

Hoker De, D'Hoker(s), Dhoker(s), Dokers, D'hoe(c)kers, D'Hoekers, D'Hockers, Heuker, De Neu(c)ker

Beroepsnaam uit het Middelnederlandse hoeker: venter, kleinhandelaar. Dit naar de plaats waar de winkel zich vaak bevond: op de hoek.

 

Holderbeke (van), Van Olderbeke

Familienaam naar de plaatsnaam Holderbeek in St.-Maartens-Lierde en Schorisse.

Holderbeek is een synoniem van het Duitse Holderbach: Vlierbeek (naar het Middelnederlandse holendere: vlier.

 

Hole Van den, (van) Hol, Van (den) Holle, Van (den) Hole(n), Vandenhole, Van Hoele, Van den Heule(n)

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam Hol: hol, uitholling, depressie.

 

Hol(l)emaert, Houllemare, Olimar

Patroniem, variant van Almaer, naam uit de Germaanse voornaam adal-mar: adel-beroemd (hypercorrecte en Westvlaamse vorm).

 

Holland(s), -ande, -ants, -an(dt)s, Van Holland, Hoolands, -an(t)s, Holand, -an(t)s, Van Hoolant, -and(t), -ans, Van Olande, De Hollande

1. Familienaam naar de afkomst uit het oude Graafschap Holland.

2. Zie ook Van Hoolant.

 

Hollander De(n), De Holander, D'Hollander(e), -ers, Dhollande(r), -ers, Hollaender, Hollander(s), Holländer, Holender, Olender, Sollanders

Volksnaam van de Hollander, inwoner van het oude graafschap Holland.

 

Hollebe(c)ke (van), Van Holebe(e)ke, Hollebeek, -beque, -becq(ue), Holbeeks, -bek, -becq, Hollebekkers

1. Familienaam uit de plaatsnaam Hollebeke (West-Vlaanderen), in Heldergem (Oost-Vlaanderen), Boezegem (Frans-Vlaanderen) en Hoelbeek (Limburg).

2. Of uit de waternaam Hoolbeke (Tielt), Hoelbeek (Haren), Hollebeek (Merelbeke en Temse).

 

Hol(l)eman(s), Hollman(n), Hoolmans, Olemans, Holman(d)

1. Zie Van den Hole.

2. Mogelijk ook Olemans.

 

Hollenberg, Van Hollenberghe, Houlleberghs, Hoillebergh, Holderberg

1. Naam uit de plaatsnaam Huldenberg (Vlaams-Brabant).

2. Of uit de plaatsnaam Hollenberg (Gelderland, Beieren, Noordrijn-Westfalen).

 

Hollet, -ez, -ey, -é

Naam uit het Oudfranse hole: hol, kleine woning.

 

Hollinga, Holtinga, Hollenga, Holma, Hollema, Holma (Fries), Holling, Holting (Frankisch),

Hollin(c)k, Hollynck, Holtink (Saksisch), Hollen

Patroniem uit de de Germaanse voornaam Holle (zie bij Hugo) of uit hold.

Hollstein, Hoolsteens, Holsteen(s), -eijn(s), -eyns(s), (van) Holstein, Holsten, Hulsteyn, Olstein

1. Familienaam van Duitse komaf uit de plaatsnaam Holstein (op diverse plaatsen: holle steen/rotsholte) en ook als streeknaam.

2. Familienaam uit de plaatsnaam Hoolsteen (holle steen) in Zonhoven.

 

Holsbee(c)k Van, (van) Holsbe(e)ke, Holsbeek(s), -beekx, -be(e)cks

Afgeleid van de plaatsnaam Holsbeek in Vlaams-Brabant.

 

Holsteijn: zie Hollstein.

 

Holm(e) Van, Holme, Van Halme, Van Alme

Familienaam uit de plaatsnaam (H)olme: plaats waar olmen groeien.

O.a. in Kortrijk en Moen.

 

Holm

Familienaam en naam uit het Nederduitse holm: klein eiland in zee of rivier.

 

Holmstock

Engels/Skandinavisch naam uit holm (klein eiland (soms eik OF gewoon hout)) + stock (stok-hout).

Hij betekent dus zoiets als: eilandje met hout/bos erop. Naam naar een plaatsnaam. De plaatsnaam Holm (eilandje) komt in gans Germaans West-Europa veelvuldig voor.

Denk ook aan Stockholm.

 

Holst (van), Van Hoolst

Familienaam uit de plaatsnaam Holst (Nederlands-Limburg).

 

Holsters

Nederduitse familienaam uit de plaatsnaam Holster (bij Hamburg). Variant van het Duitse Holst(e): bewoner van Holstein (wat zoveel betekent als woudbewoner).

Of uit Holsten (Nedersaksen).

 

Holt Van (den/r), Op 't Holt

Familienaam uit de plaatsnaam Holt (op diverse plaatsen in Duitsland en in Nederland).

In het Nederduits en het Limburgs is holt: hout, bos.

Plaatsnaam o.a. in Bilzen en Kortessem (Limburg), waar wellicht nog op heel wat andere plaatsen.

 

Holten (van)

Naam uit de plaatsnaam Holten (Overijssel en Noordrijn-Westfalen).

Ook oostelijke variant van "Houten Van". Zie bij Hout Van (den).

 

Holter (van), Hölter

Naam uit de Nederduitse plaatsnaam Holt: hout, bos.

 

Holterbosch, Holterbusch

Aanpassing van de Duitse familienaam Hol(un)derbusch: bos met vlierbomen. Plaats nog onbekend.

 

Holvoet, Hollevoet, Holvoote, Hoelvoet, Olvoet, Olvoute, Alvoet, Aelvoet, Hal(le)voet,  Hael(e)voet, Alfvoet

Bijnaam naar de lichamelijke afwijking: een holle voet.

 

Hombroek(s), -oe(c)k(x), -ouck(x), -ouks, -ou(k)x, -ockx, Ombrouck, Van Hombrouck

Familienaam uit de plaatsnamen Hombroek (Hoeselt), Hombroick (Piringen) of Hombruck (Kerniel), allen in Limburg. Ook nog Hombroux (Alleur - Luik).

 

Hommers, Hummer(s)

Patroniem, Duitse en Friese familienaam  uit de Germaanse voornaam 'hûn-mêr'.

 

Hond(t) De(n), De Hont, (den) Hand, D'Hond(t), D'hondt, Dhond(t), D'hont, D'Houndt, Dhonte, D'Hont, Don(d)t, Honts, Honds, Ons

Bijnaam als scheldwoord of een huisnaam.

 

Hondeghen (van)

Familienaam uit de plaatsnaam Hondegem (Frans-Vlaanderen).

 

Honhon, Ho(u)ho

Moeilijk verklaarbare naam.

Volgens Herb.(VW 1959, 262-4) uit het Middelnederlandse hoon: gevaarlijk, verraderlijk, bedrieglijk.

 

Honig, Honings, -incks, -in(ck)x, Honninckx, Houninckx, O(o)nincx, Onink, Hoenings, -ink, Hoenig, Heuninck(x), De Heuninck, Dheuninck

1. Bijnaam voor een zoetekauw. Beroepsbijnaam voor een imker of honingverkoper. Of troetelnaam.

2. Zie ook Honin.

 

Honin, Honnin, Hoenen, Hone, Honnen, Honings, -incks, -in(ck)x, Hoenings, -ink, Honninckx, Houninckx, Onink, O(o)nincx, Onyn, Onijn, Heuninck(x), Heunen(e), Huenen(s), Hunin(k), -incq, Hunninck, Huinen, Huy(e)nen, Huijnen, Huynh

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam Huno of een andere hûn-naam.

2. Bijnaam of beroepsnaam: zie ook Honig.

 

Honoré, -ez, -et, -a, Honneré, -ez, Lhonoré, Honoré, Hoeree, -ée, Hor(r)é, -ez, Horet, Onré, Hoenraat, -aet, Honrae(d)t, Onrae(d)t, Anraet

Patroniem uit de Latijnse heiligennaam Honoratus. Dit is wellicht de latinisering van de Germaanse voornaam Hunradus (huni-rad).

Zie ook Onraed.

 

Honsem Van, Van Onsem, -en, Onzen, Van Oncem, -en, Van Ounsem, -en, Van Onselen

Familienaam uit één van de volgende plaatsnamen: Honsem in Willebringen en Sint- Martens-Bodegem (Vlaams-Brabant), in Loksbergen en Honzem in Borlo (Limburg).

 

Honsté Van, Van Honste

Familienaam uit Van Hogenstede: hoge stede, plaats.

 

Hooft, Hoofd(t), Ooft, Thoof(d)t, T'Hooft, Hoof(s), Hoft, Heuft, Höfte, Hoef(s), Hoes

1. Bijnaam voor iemand met een opvallend hoofd.

2. Of uit de huisnaam: in 't Hoofd.

 

Hoofdman, Hooftman, Homan(s), -mann, Hoomans

1. Uit het Middelnederlandse hovet-: hoofdman, bevelhebber,

2. Variante van Hoefmans(s). Zie aldaar.

 

Hoofteer

1. Wellicht naam uit hove + heer (vader, baas, echgenoot, ...).

2. Of uit hove + heer (zandige heuvelrug).

3. Of..

 

Hoogen Van den, Van Hoegen, Verhoog(en)

1. Naam uit de plaatsnaam Ten Hogen (op den Hoge) in Budingen en Geetbets (Vlaams-Brabant).

2. Of verschrijving van Van Eukem, zie Eukem.

 

Hoog(e)wijs, -wys, Hogewijs, Hoogerwijs,...

Deze familienaam verwijst naar de plaats Hoogewijst in Noord Brabant, bij Heesch ten zuiden van Oss.

 

Hoogmartens

Familienaam uit de bijnaam hoog (groot, edel, verheven, verwaand, hooggeboren,...) en de patroniem Martens (zie bij Maarten(s)).

 

Hoogstoel, Hooghstoel

Naam uit het Middelnederlandse hovetstoel, hooftstoel: hoofdstel van een paardentuig. Beroepsbijnaam voor de maker ervan.

 

Hoo(i)missen Van, Van Hooymissen, Van Hoijmissen, Van Hoeymissen, Heimissen

Familienaam uit de plaatsnaam Hemiksem (vroeger o.a. Heymissen).

 

Hooiveld

1. Zie Hoeyveld(t) Van.

2. Of uit de plaatsnaam Hooiveld in Oostkamp en Zedelgem (West-Vlaanderen).

 

Hoolant Van, Van Hooland(t), Van Hoolans, Van Olande, Hooland(t)s, Van Hoyland(t), Van Hoyland(t)

1. Familienaam uit de plaatsnaam Hogelande (Zeeland) of Hoogland (een hoger gelegen stuk land).

2. Zie ook Holland.

 

Hoonacker Van, Van Honakker, Van Honacker, Van Honnacker, -a(e)ker, Van Hoemacker, Van O(e)nacker, Vanonacker

Naam uit de plaatsnaam Hoonakker: hoge akker. Deze lag wellicht ergens in of in de buurt van Beveren-Leie.

 

Hoorde(n) Van, Van O(o)rden, Van Noorden

1. Familienaam uit de plaatsnaam horde: afsluiting van gevlochten wilgentenen.

2.Van Noorden en varianten ervan, kunnen ook komen van een woonplaats 'in het noorden van het land' (kustgebied).

3.Een oord is ook 'het uiterste punt', buitendijks gebied en kan dus ook tot deze namen geleid hebben.

 

Hoorebeke (van), Van Hoorebee(c)k, -beeke, Vanhorenbeeck, Van Horebeek, -be(e)ck, Van Hore(n)beke, -beck, -beek, (van) Hoorelbe(e)ke, (van) Hoirelbeke, Hoorenbecke, Van Hoorerbeke, Hornebecq, Vanhorebeek

Familienaam uit de plaatsnaam Horebeke (Oost-Vlaanderen - diverse), Kortrijk-Dutsel (Vlaams-Brabant), ...

 

Hoornaert, Ho(o)ernaert, Hornard, Hornath, Oornaert

1. Bijnaam voor een hoorndrager, een bedrogen echtgenoot.

2.Mogelijk ook afgeleid van Hoorne, zie daar.

 

Hoorn (van), Van Hoorne, Vanhoorne, Van Ho(o)ren, Van Horn(e)

Familienaam uit Hoorn: punt, hoek. Meestal huisnaam.

Of uit de plaatsnaam Hoorn in Limburg en op diverse plaatsen in Nederland.

 

Hoorn(e), Horn(e), De Hoorne, D'Hoorne, De Horne, Dhorne, Hoorens, Hoeren(s), Horrens, Horen(s), Oren(s), Hören, Hurn, Oreins

1. Familienaam uit de plaatsnaam of de huisnaam 'hoorn'.

2. Of bijnaam voor een hoorndrager, een bedrogen man.

 

Hooyberg(h)s: zie Hoberg.

 

Hooydon(c)k (van), Van Hooi(j)don(c)k, Van (der) Hooydonck, Van Hoijdonck, Van der Hoydong, Houdonc(ks), -donk(s), Donckx, Van Hoeydonck, Van der Hoeydong, Hoydon(c)kx, -dongs, Van der Hoedonck, Houdoncx

Familienaam uit de plaatsnaam Hooidonk in Nunen (Noord-Brabant), Retie, St.-Pieters-Lille, Zandhoven (Antwerpen), Hodonk In Zolder (Limburg), Geel, Grobbendonk, Nijlen (Antwerpen), Beveren (Oost-Vlaanderen). Ooidonk in St.-Martens-Leerne (Oost-Vlaanderen).

 

Hop, Hopp(e), Hopf(f)

1.Beroepsbijnaam van de hopbrouwer, hopverkoper of hopteler.

2. Zie ook Hobe(e).

 

Hoppenbrouwers, Oppenbrouwer, Opdenbrouwer

Beroepsnaam van de hopbrouwer, de brouwer van hopbier.

 

Hoppener, Op(p)ene(e)r

Beroepsnaam uit het Nederduitse Höppner: hopteler, -handelaar.

Andere H-bladzijden H | He | Her | Ho | Hor | IJ

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van jouw familienaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot één of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.

Kijk a.u.b. eerst of de gezochte naam er niet opstaat (bv. De Grote bij Groot, Verbeeck bij Beek en bv. Vranckx bij Frank). Zo bespaar je mij heel wat werk.

 

Literatuur:

De betekenis van toponymische samenstellingen (J .Van Loon - Onomastica neerlandica 1981)

Etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal (J. Vercoullie - Van Rysselberghe & Rombout 1925)

Huizinga's complete lijst van namen (A.Huizinga - Tirion 1998)

Middelnederlandsch handwoordenboek (J. Verdam -  Uit. Martinus Nijhoff 1949)

Middelnederlandse spraakkunst ( Dr. A. Van Loey - Wolters-Noordhoff 1980)

Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226) (Maurits Gysseling - Belg. interuniversitair centrum voor neerlandistiek 1960)

Vondelingen en hun naamgeving (L.De Man - Onomastica neerlandica 1956)

Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003)