Familienamen

                                                                                                                             

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Andere G-bladzijden G | Gi | Go

 

 

 

 

Terug naar intro 

Het grootste deel van onderstaande info is een selectie uit: Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003).

Gaal (van), Van Ga(e)l

Familienaam uit de plaatsnaam Gaal in Noord-Brabant.

 

Gabriel(s), -iël(s), -iel(le), iel(l)i, Gabrielson, -se

Patroniem uit de bijbelse voornaam, de Hebreeuwse naam: sterke man van God.

 

Van de Gaer, Van de Gaar(t), Van de Gar(d)

Familienaam uit de plaatsnaam Gaar: hek aan een weiland (o.a. Gader in Hasselt).

 

Gaethof(s), -hafs, Gaetofs, Gathof, Van Gaethoven, Gaetaf, Gadaf, Gaetshof, Gasthofs

Familienaam uit de plaatsnaam Gaathoven in Herk-de-Stad (Limburg).

 

Gaillard, -a(e)rt, -at, -ardon, Gaia, Gailliard, -art, -aer(d)t, -aerd(e), Gailjaard, Galjaard, -aart, Galliaerd(e), -iaer(d)t, Gallaert, -a(rd), Galard

1. Bijnaam uit het Franse Gaill(i)ard voor een lustige, vrolijke kerel.

2. Patroniem, maar etymologisch hetzelfde, uit de Germaanse voornaam 'gail-hard'.

 

Gain, Ghin(s), Ghain, Legain, Legein, Lagein

Naam uit het Oudfranse gain: weiland, akkerland, oogst. Bijnaam voor een landbouwer.

 

Galens, Gaelens, Gallen(s)

Patroniem uit Galin, een oude knuffelvorm van de Germaanse voornaam Gale. Zie ook Galle.

 

Galle, Gal(e), Gall

Patroniem naar de Germaanse voornaam Galo (deze is wellicht de Romeinse vorm van het Germaanse Wal(l)o= Waal, Romaan.

 

Gallebaert (van)

Wellicht verschrijving van Van Gallemaert. Zie daar.

 

Gallemaert Van

Familienaam uit de plaatsnaam Galmaarden (Vlaams-Brabant).

 

Gal(l)ot, Galo(s), Gallo(o), Gallos

Patroniem uit de Romaanse vorm van de Germaanse voornaam Galo/Walo.

 

Gankema

Friese patroniem, afkomstig uit de voornaam Jan, Jakke of Gang (Germaans).

 

(de) Gans, (de) Gaens, Gansen

1. De vogelnaam wijst naar de beroepsnaam van ganzenhoeder of ganzenverkoper. 

2. Mogelijk is het ook een huisnaam (of uithangbord) die overging op de bewoners.

3. Het is zelfs mogelijk de een wiebelende stap de bijnaam gaf, die dan weer overging in een familienaam.

 

Gansbek(e) Van, Gansbeke, Van Gansbeek, -beck(e)

Naam uit de plaatsnaam Gansbeke in St.-Denijs-Boekel, Munkzwalm en Etikhove (Oost-Vlaanderen).

 

Ganseman De, Gansman, Ganseman(s), Ganserman, De Ganzeman, Ganzeman(s)

Beroepsnaam van de ganzenkoopman of -hoeder.

 

(van) Ganse(n), Van de Gans, Van Gaans, Van Gaens, Van de Ghen(s), Van de Gent, Van de Ghem

1. Er bestaan heel wat plaatsnamen met gans: Ganze in Diepenbeek, de Gans in Huize, Torhout, Sint-Truiden, Brecht, Mollem, Grimbergen, Diest, Leuven, Geel, Webbekom, Ieper, St.-Gillis, St.-Maria-Horebeke, ganzeven te Geel, ...

Dus deze familienaam is mogelijk afgeleid van een plaatsnaam.

2. zie ook Gans.

 

Gaquier(r)e, Gakyere, Gackiere, Gacquère, Gacquiere, Gaquere, Ga(c)quer(re), Gaquert, Guequier(re), G(h)ekiere, Gequiere, Ghequire, Gequière, Ghequiere, Gheker, Gherquiere, Gi(j)kiere, Gykiere, (de) Guesquière, Guesquier(r)e, Gesquiere, -ère, Ghesquier(e), (de) Ghesquière, Ghesquier(e)s, Gesquire, Gesqueire, Ghesquir(r)e, Ghesqueyre, Gesqueir(e), Gehesquière, G(h)eskiere, Gesché, Geschier(e), Ghiskier, G(h)isquière, -iere, Gchesquiere, Gheguiere, Gaakeer,

Naam uit de Picardische plaatsnaam ga(s)quière, g(i)esquière, dit uit het Latijnse gascaria: braakland.   

 

Garcia (de)

1. Spaanse bijnaam: vos.

2. Ook Spaanse patroniem uit het Baskische artz: beer.

 

Garçon, Garson, Carchon, Carson, Garzon, Legarçon, Legarcon, Garçous, Garcous, Garsou(x), -ous, Carsoel, Ka(e)rsoel, Gersoulle, Guersouille

Naam uit het Franse garçon, het Oudfranse garson, het dialectische garsou: (schild)knaap, knecht.

 

Gardin, Gardine

Italiaanse (maar ook Franse en Engelse (met heel wat varianten)) naam die wellicht via het Frans in Italië terechtkwam. Hij komt uit het Germaanse gard. De betekenis kan verwijzen naar de woonplaats (zie bij gard) of naar het beroep (teelt van geneeskrachtige kruiden) dat er uitgeoefend werd.

 

Gareel, Gereels, Garrels

Beroepsbijnaam van de gareelmaker.

 

Garemyn(ck), Gaeremijn(ck), -myn(ck), -minck, Garmijn, -myn

Uit het Middelnederlandse gaderminne: die minne (en/of liedjes) verzamelt. Bijnaam voor een vrouwenjager.

 

Garet, -ez, Garret, -ez, -é, -e, Guéret, -ez, Guer(r)et, Gheret, Warez, Varet, Varé, Worré

Patroniem afgeleid van een Germaanse Waro-naam (= hoede/hoeder) zoals Garin, Garret.

 

Garsse Van, Van Gas(se), Van Gassen

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Gars = gras (zoals weps=wesp, ...).

 

Gascard, Gasquard, Gasquet

Volksnaam voor iemand uit Gascogne.

 

Gascoigne, Gasco(i)n, Le Goascoing, Gacon(s), Gacoms, Jacoms

Naam voor een Gascogner: voor iemand uit Gascogne.

 

Gaspar(d), Gaspars, Gaspart, Gasper(s), Gastpar, Gespert, Jaspar(d), Jaspa(e)rt, Jaspers(e), Jasper(t), Jespers(en), J'Espère, Caspar, Caspers, De Casper,

Kasper(s), Kaspaers, (de) Gaspari, -aro, -eri, -are

Patroniem naar Caspar.

 

Gast (de), Legast, Lagast

Naam uit het Middelnederlandse gast: vreemdeling, bezoeker, klant, gast, vijand, persoon.

 

Gaublomme, Gaubloeme, Goublomme, Goudbloem

Naam uit het Middelnederlandse goudbloeme: kleine zonnebloem, goudsbloem. Bijnaam voor de kweker of de drager van goudgebloemde kleren. Of voor de wever van dat laken.

 

Gaudisaubois, Gaudisiaubois, Gaudis(s)iabois, Gaudis(s)abois, Gauditia(u)bois, Gaudesaboos, Goudesaboos, Gaudiobois, (de) Goditiabois, God(i)siabois, Godichiabo(i)s,Godisiabois

Familienaam uit de plaatsnaam Godescaubos (bos van Godschalk) in Herne (Pajottenland - Vlaams-Brabant).

 

Gaudius, Gaudeus

Patroniem uit de Latijnse heiligennaam Gaudius. Zie bij Gaudens.

 

Gauquie(r), -quir: zie Walker en Dugauquier.

 

Gaver Van, Van Gavere(n), Van Gaever(en)

1. Familienaam uit de plaatsnaam Gavere (Oost-Vlaanderen).

2. Familienaam uit de verspreide plaatsnaam Gaver: moeras, drassige grond.

 

Geboers, Geboes, Gebauer, Geboors, Gebuers

Naam uit het Middelnederlandse gebuur, geboer: medebewoner, gebuur, maar ook boer, plattelandsbewoner.

 

Geel (van), Van Ge(e)le, Van Gheel, Van Ghel(le), Vangeel

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Geel.

 

Geene, G(h)eens, Ge(e)nse(n), Gens, Gien(s), G(h)ins, Geyns, Gijns, Gyns, Gints, Genne, Ghen(n)e, Ghêne, Gheyne, Ge(e)nen(s), Gheenen(s), Gennen

Patroniem, knuffelvorm uit de Germaanse voornaam Ger(h)ard.

 

Geens, zie Geene.

Patroniem, knuffelvorm van de Germaanse voornaam ger-hard.

 

Geentje(n)s, -tiens, -kens, Gentje(n)s, Geintjes, Guenquen

Patroniem uit de voornaam Geen = Geraert.

 

Geer (van), Van de Geer, Van de Geerde, Vergeer

Familienaam uit de plaatsnaam Geer (Luik en Zuid-Holland) of uit de algemeen voorkomende plaatsnaam Geer.

 

Geerdens, Geerde(n)s, Geerdink, Gerding, Gerten, Gi(e)rten

Patroniem uit de voornaam Geert/Gerard.

 

Geer(e)gat, Gerregat, Geir(r)egat, Geirecat, Gieregat

Familienaam die waarschijnlijk afkomstig is uit een min of meer gelijkaardige plaatsnaam in Surques (Pas-de-Calais). Naam uit Frans-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland.

 

Geerens, Gerens, Guérens, Guerens, Girens

Patroniem uit Geeren, d.i. een knuffelvorm van een Germaanse ger-naam.

 

Geerinck(x), -incks, -ink(x), -ing(h)s, -ung, Gerinckx, -ing, Gehring, Gering(er)

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam Gerard.

1456 Johanne Gherincx - Sint-Truiden (Ghysen).

2. Soms kan het ook een patroniem zijn uit de Germaanse voornaam Gerik (ger-rîk: speer-rijk).

 

Geerken(s), Geercken, Gier(c)ken, Geertjes, Giergen, Gerckens, Gerrekens, Gerken(s), -kes, Gertgen, Girckens, Girkes, Gerke(nne), Geraket, Gerkinet, Gere(c)ke(ns), Gehr(ec)ke, Guercke

Patroniem uit Geerlin, d.i. een afgeleide van een Germaanse ger-naam.

 

Geernaert, Geirnaer(d)t, G(i)ernaert, Gernhard

Patroniem uit de Germaanse voornaam Gernhart. Zie bij Gérard.

 

Geerolf, Gheerolfs

Patroniem uit de Germaanse naam Gerolf.

 

Geersens, Ghersin, Garssen, Gassen, Ghassens, Gissens

Patroniem uit Geersin, knuffelvorm van een ger(= speer)-naam.

1204 Betto Gersinch - Zeeland (Leys 1957).

 

Geerts, Ge(e)rdts, Gee(d)ts, Gets, Gert(h), Geers(e), Geerst, Gheers(t), Gers, Girs(t), Geirs, Gierts, Giers(t), Gees, Ghier(t)s, Gyr(e), Gijre

Patroniem uit de Germaanse voornaam Ger(h)ard.

 

Geesing, Gee(s)sink, Gesink

Fries patroniem uit Geeske, d.i. een vrouwelijke knuffelvorm vzn een Germaanse Gêr-naam.

 

(de) Geest, De Gheest

Vermoedelijk een bijnaam naar een geestelijke of religieuze eigenschap.

 

Geest Van (de(r)), Van Gest, Van Gheest, Van der Gaast

Familienaam uit de plaatsnaam Geest: hogergelegen zandgronden.

Volgens D. Van den Geest zou het verwijzen naar de Geestgronden achter de duinen, die rijk waren aan geheimzinnige nevels en wolken. Er is dus tussen beiden een duidelijk verband.

 

Geet Van, Van Geedt, Van Geete, Van Geit(e), Van Geyt(e), Van Geijt, Van Geijte(n), Van Gheit, Van Gheyt, Van Gijte, Van Gyte, Van Guyt, Van Geyts, Van Geert, Van Geirt

Familienaam uit de plaatsnaam Geten (Frans - Jauche Waals-Brabant).

 

Geeter(e) De, De Geitere, De Geijter, De Geyter(e), De Gyter, De Geitère, De Getter

Beroepsnaam van een geitenhoeder.

 

Geetmans, Getteman(s), Geitmann

1. Familienaam uit de plaatsnaam Geten (Waals-Brabant) of uit de waternaam Gete.

2. Beroepsnaam van de geitenhoeder.

 

Geetsom Van, Van Geetsum, Van Geer(t)som, Van Geersaem, Van Gussem, Van Gerfsom

Familienaam uit de plaatsnaam Geetsom in Haasdonk (Oost-Vlaanderen).

 

Gehuchten Van, Van Gehugten, Van de Ge(h)uchte, Van de Gehucte, Van de Gehugte, Van de Gejuchte, Van (den) Gucht, Van (de(r)) Gucht(e), Van der Guchte(n),Van (der) Gught, Van der Gugten, Van Gugte, Van de(r) Guste, Van der Gunst, De Gucht, Van der Guth, Verguch(e(n)), Vergught

Familienaam uit de plaatsnaam gehucht.

 

Geilman

Patroniem uit de Germaanse voornaam gail.

 

Gelder De, De Geldre, De G(h)elder(e), De Gheldre, De Geyldre, (de) Gueldre, Gelder(s), Guelder, Gulders

Beroepsnaam uit het Middelnederlandse gelder(e): betaler, vergelder, koper.

 

Gelder(en) Van, Van Geld(e)re, Van Ghelder(en)

1. Naam uit het Middelnederlandse Gelre, de oude naam van Gelderland.

2. Of uit de plaatsnaam Geldern (Noordrijn-Westfalen).

 

Geldolf, Gheldolf, G(h)eldof, Geldhof, Geldhove

Patroniem, familienaam uit de Germaanse voornaam geld-wulf: betaling-wolf.

 

Geleyn, Geleijn, Geleijns(e), Gelein, Gilleyns, G(h)eleyn(s), Gal(l)ein, Gal(l)eyn, Geleleens

1. Vlaams vervormde patroniem uit de Franse voornaam Gislain.

2. Mogelijk ook uit Julianus.

Gellaert(s), Gellard

1. Patroniem uit het Germaanse gail-hard.

2. Variant van Gelard. Patroniem uit Egidius.

 

Gellens

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam Geldolf (gel+olf).

2. Zie ook Geylen(s).

 

Gelo(e)n: zie Gillon.

 

Gelo(o)ven Van, Van ('t) Geloof

Familienaam uit de plaatsnaam Loven, een ven in ZO Bladel (Noord-Brabant) of een plaats (goed) in Tilburg (Noord-Brabant).

 

Gelper

Bijnaam voor een druk iemand. Uit het Middelnederlandse gelpen: schreeuwen, gillen, drukte maken.

 

Gelpke(ns), Gelb(c)ke

Patroniem uit de voornaam Gelbert/Gelbrecht.

 

Geluy(c)kens

Patroniem, knuffelvorm van een Germaans gel(olf) of gîsil(bert)-voornaam.

 

Gemmink

Saksische patroniem (-ink: Saksische patroniemuitgang) van de voornaam  Gemke/Gemmo (uit de Latijnse heiligennaam Gemmulus).

 

Genard, Génard, -a(e)rt, -a, Gennar

Zie bij Janaert.

 

Genechten Van, Van Genegten, Van de Genachte(n), Genachte, Van Geneugden, Vangeneugden, Van de Genuchte

Het Middelnederlands genachte, genechte betekent rechtsdag, rechtszitting.

Naam van iemand die bij een gerechtszitting betrokken was of die er woonde.

 

Genin, Gennin, Ghenin, Genyn, -ijn, Géning, Genain

1. Metroniem uit Janin.

2. Genin kan ook een knuffelvorm zijn uit de voornaam Gerard.

 

Geninden Van, Vage(h)ende, Vaegenhende

Verspreide plaatsnaam uit Geen E(i)nde: ginds uiteinde, gindse uithoek.

 

Gent (de), De Gend(t), Gendt, De Ghendt, De Geijndt, De G(h)eyndt, De Gand(t), De Gant, De Ghandt, Ga(a)nd

Naam uit het Middelnederlandse gent: mannetjesgans, gander. Bijnaam.

 

Gent (van), Van Gend(t), Gendt, Van Ghen(d)t

Familienaam uit de plaatsnaam Gent.

 

Gent Van de, Van de Ghen, Van de Ghem, Dergent

Variant van Van de Gans (een gans=gent, uit de plaatsnaam Ganze in diverse provincies) of uit de gelijknamige plaatsnaam Gent in Leuven, Strijtem (Vlaams-Brabant) en Ieper (West-Vlaanderen).

 

Gent(e), Genten(s), -es

Patroniem, wellicht knuffelvorm van een gand-naam.

 

George(s), Georg, Degeorge(s), Desgeorges, Georgen, Goriëns, Goriens, Georgi, -y, de Georgi(o), Giorgi(o), Jorge, Jorgens(en), -son, Jörg(enne), Jörgensen, Jurgen(s), -ensen, Joaris, Jeurgen, Jurriens,-jens, Georis, Joris, -esz, Jorise, Jooris, Joeris, Jeoris, Joaris,

Joiris(se), Jorus, Ioor, Joor(s), Jeuris, Jurres, Juris(se), Jorissen(s), -issenne, Jorrissen, Joerissen, Jorssen(s), Jorsen, Geor(g)is(sen), Jeurissen, Jeursen, Juersen, Juressen, Jor(r)e, Joire, Joren(s), Joore(n)

Patroniem uit de Griekse heiligennaam Georgius.

 

Gerard(s), -ardts, Gérard, Géra, Gera, Gerrard(s), -a(r)tz, Ge(e)raerd(t)(s), Ge(e)raert(s), Geera(e)rs, -art, -ard(s), Gerar(s), Gayrard, Ghe(e)raert(s), -aerdts, -ard(ts), Geirhart, Giera(erts), Garrard, Gera(a)ds, -aets, -aed(t)s, Gierath(s), Geeraets, Gerae(d)ts, Gerhard(t), -hards, -harts, -harz, Gerardi(s), -ie, -y, Jérard, Zeerards, Zérard, Zerar(d), Zeraa, Zerra, Serar, -at, -aerts, Seeraert, Sceraert, Sceraert, Syrardt, ...

Patroniem uit de Germaanse voornaam 'ger-hard': speer-sterk.

 

Gerardijn, -yn, -in, Geera(a)rdijn, -yn, -in, Ghe(e)radijn(s), -yn(s), Gherardin(i)

Patroniem, knuffelvorm van de Germaanse voornaam Gerard: 'ger-hard'.

 

Géraud, -au(l)t, -ald, Gérodel, -ez, Giraud, -a(u)lt, -audon, -audeau, -odo, -audier, -audy, -od(et), -eaudot, Guiraud(on), Gayraud, Guiro

Patroniem , afgeleid uit de Romaanse vorm van de Germaanse voornaam ger-wald: speer-heerser.

 

Gerem(s), Geerem, Geero(o)ms, Gerooms, Gerom, Geron, Gerum

1. Patroniem uit de het Germaanse ger-helm.

2. Kan ook een variant zijn van de Franse naam Jérôme (dit uit de heigennaam Hieronymus).

 

Gerin, Gérin, Gerrin, Gérain, Gerain, Gerein, Gerein, Gearain, Geair(a)in, Gerryn, Gieryn, Gir(a)in

Patroniem, knuffelvorm van een ger-naam.

 

Gerits, Geerits, Gerrit(z), Gerets, Girits, Gierit, Geeriets, Geenrits, Ger(r)is, Gerres(ch), Ger(r)itsen, Gerretsen, Gerretz(en), Geritzen, -em, Garritsen, Gartzen, Gerrissen, Girretz

Patroniem uit de Germaanse voornaam Gerard.

 

Gerlach, -ag(e), -ack, -asche, -axhe, (de) Gerlache, Guerlache, Deglace, De Glas, (de) Gelas), Deglas(se), Gelaes(en), (vander) Glas, Glaes, Glaes, Gallas, -ace

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam Gerlach.

2. De vormen met De ... kunnen komen uit de plaatsnaam Voroux-Goreux (Luik).

 

Gerlo

Naam uit Graubünden (Zwitserland). Patroniem uit de voornaam Gerlo.

1745 Joseph Maria Gerlo ex Lostalli in Grison duikt op in Borgloon.

 

Germanus, Germanes, -ès, German(n), Germano, Germen, Gierman, Germain, Gremain, Germeyn(s), -eijns, -eijs, -eys, Germin, -ijns, -yns, Garmain, -ein

Patroniem uit de Latijnse heiligennaam Germanus (die betekent: dezelfde ouders hebbend).

 

Germonprez, -pre(e), -pré, Guermonprez, Grim(m)onprez,   Grimonpre(z), Grimmonpré, -drez, Grymonpre(z), -pré, Grij-, Grymmonprez, Grimonprez, Gremonprez, Grimmelprez, Gremmelprez, Grimpret

Familienaam uit de plaatsnaam Germonprez in Cerfontaine (Namen), Grimmonprez of Grymonprez in Magneé, Fléron, Beyne-Heysey, Huccorgne (Luxemburg).

De Westvlaamse familienaam gaat wellicht terug op de plaatsnaam  Grimaupré (weide van Grimoud) ergens in Henegouwen/Nord.

 

Gerniers, (de) Gernier, Dugernier, Dugerny

1. Patroniem, Romaanse vorm van de Germaanse voornaam Werner.

2. Dugerny is mogelijk ook afkomstig uit de plaatsnaam Le Gerny in Jemelle (Namen).

 

Gerregroot

Familienaam die wellicht gevormd is uit het Germaanse voornaamdeel ger: speer en groot (gestalte dus).

 

Gersemeuter

Familienaam uit de plaatsnaam Gersmoortere in Meise (Vlaams-Brabant).

 

Gerven Van

1. Wellicht variant van Van Gerwen. Zie bij Gerwen Van.

2. Mogelijk ook uit de plaatsnaam Gerven (Gelderland).

 

Gerwen Van,

Naam uit de plaatsnaam Gerwen (Noord-Brabant).

 

Gestel Van, Gestels, Van Ge(y)stelen, Van Geijstelen

Familienaam uit de plaatsnaam Gestel (Antwerpen (Berlaar) en Noord-Brabant) en St.-Michielgestel/Moergestel (Noord-Brabant).

 

Geten Van der, Van der Geeten, Van der Geyten, Verghetem

Naam uit de riviernaam Gete.

 

Geubbelmans, Gubbelmans

Patroniem uit de voornaam Geubel, Gubbel (uit het Germaanse Gode-brecht of Gode-boud).

 

Geudin, Guedin, Geudens, Gudin, Guden, Geuens, Gheuens, Guens, Geun(e)s, Geunis, Guns(t), de Gunst

Patroniem: vleivorm van de Germaanse god-naam (1393 Godin Halle).

Zie ook Guens.

 

Geuens: zie Geudin en Gevens

 

Geukens, Guekenne, Geudkin, Guyken, Guijken, Geuke, Geuken

Patroniem, afgeleid van een Germaanse God -naam

 

Geuquet

Patroniem: Romaanse vorm van een Germaanse God-naam.

 

Geuten(s), Geutje(n)s, Gutgens, Guetens

Patroniem of metroniem uit een Germaanse god-naam (bvb Godevaard, Goedele, ...).

 

Gevaert, -aer(t)s, -art, -aere, Geevaert, Ghevaert, Geivaerts, Gévar(t), -a(s), Gefaert, Geffard, -ert, Givard, -art, Givord, -ort, Gievors, Guevaer, -ar(t), -o(o)rts, -irst, Gué-, Gainvors(te)

Patroniem uit de Germaanse voornaam geb-hard: gave-sterk.

 

Gevel Van de

1. Huisnaam: de Gevel.

2. Naam uit het Middelnederlandse gevel: gevel, huismuur, nok. Beroepsbijnaam voor de gevelmaker, de metselaar.

 

Gevels, Geevels, Ghevel, Geuvels

1. Naam uit het Middelnederlandse gevel: gevel, huismuur, nok. Beroepsbijnaam voor de gevelmaker, de metselaar.

2. Patroniem uit een Germaanse geb-naam (Gebhard, Gevaert).

 

Geven(s), Ghevens, Geeven, Geuens, Gheuens, Geefs

1. Matroniem van de Germaanse voornaam Geva of

2. Patroniem van de Germaanse voornaam Gebo of Givo (= gave) (1060 Geva).

 

Gevers, Geivers, Geuvers

1. Naam uit de plaatsnaam Gesvres, deel van Crouy-sur-Ourcq (nabij Soissons); dorpje dat stamvader Gevers verliet rond 1410 om naar de Kempen te emigreren (met dank aan Ben Gevers).
2. Patroniem uit het Germaanse geb-hari.

3. Patroniem uit Gevaert, zie daar.

4. Bijnaam voor een gever, een milde schenker.

 

Geylen(s), Geile, Gheyle, Gelin, Geelen, Gelen(s), Ghelen, Gellens, Ghellynck, Gellynck, -inck, -ing, (de) Ghellinck

Patroniem uit een Germaanse gail-naam.

 

Geyns, Ghey(n)s
Patroniem afgeleid  van de Germaanse namen Gaili, Geilin.

 

Geysen(s), Geijzen, Geis(s)en, Gheysen(s), G(h)eys(s)en(s), G(h)eijs(s)en(s)
1. Patroniem afgeleid van de Germaanse voornaam Geisin (mogelijk afgeleid van de Germaanse voornamen Gaiso, Geiso, Gaisericus).

2. Zie ook Gijsen(s).

 

Gezel(l)e, Gesel(l), Gesellen, Gessel(le), (de) G(h)eselle, De G(h)ezelle, Gazelle, Gsell

Familienaam afgeleid van het beroep: gezel (= medewerker) in één of ander ambacht, handwerk.

 

Ghaye: zie Legai en Degay(e).

 

Gheylen Van den, Van der Ghylen, Vergeyle(n), Vergels

1. Familienaam uit de plaatsnaam Geile, o.a. in Zedelgem (West-Vlaanderen).

2. Zie ook Vergeyle(n).

 

Ghyselen: zie Gyselen.

 

Andere G-bladzijden G | Gi | Go

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van jouw familienaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot één of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.

Kijk a.u.b. eerst of de gezochte naam er niet opstaat (bv. De Grote bij Groot, Verbeeck bij Beek en bv. Vranckx bij Frank). Zo bespaar je mij heel wat werk.

 

Literatuur:

De betekenis van toponymische samenstellingen (J .Van Loon - Onomastica neerlandica 1981)

Etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal (J. Vercoullie - Van Rysselberghe & Rombout 1925)

Huizinga's complete lijst van namen (A.Huizinga - Tirion 1998)

Middelnederlandsch handwoordenboek (J. Verdam -  Uit. Martinus Nijhoff 1949)

Middelnederlandse spraakkunst ( Dr. A. Van Loey - Wolters-Noordhoff 1980)

Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226) (Maurits Gysseling - Belg. interuniversitair centrum voor neerlandistiek 1960)

Vondelingen en hun naamgeving (L.De Man - Onomastica neerlandica 1956)

Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003)