Familienamen

                                                                                                                             

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Andere D-bladzijden  D | Del | Do | Du | EF

Terug naar intro 

Het grootste deel van onderstaande info is een selectie uit: Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003).

Delabarre, Del(l)ebarre, Delebaere, Delba(e)r(e), Delbarre, Dellebart, Delba(e)rt, Delbard, Delabart, Labar(re), Laba(e)re, Labart

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam La Barre: slagboom, verschansing.

 

Delacoste, Delacosse, Delacotte, Lacoste, Lacôte, Coste, Cost

Familienaam afgeleid van de Oudfranse plaatsnaam coste: helling. Deze naam komt uiteraard op veel plaatsen voor.

 

Delacroix, Del(e)croix, Delcros, Lac(c)roix, Lacroi(s), Lecroix

Familienaam afgeleid van de zeer veel voorkomende plaatsnaam La Croix

(kruising van wegen of plaats waar een kruis stond).

 

Delacuwe, Delacauw

Variant van Delcuve (zie daar).

 

Delaer Van, Van Delaar

Naam uit de plaatsnaam Dedelaar in Lier.

 

Delafontaine, De la Fontaine, De la Fontayne, -eyne, Delfontaine, Def(f)ontaine(s), Desfontaine(s), De(la)fonteyne, Van den Font(e)yne,   Lafontaine, La Fontaine, La Fontijn, -yn, Fontaine, Fontayn(e), Fonteijne, Fontein, Fontyn, Fontijn

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam Fontaine: fontein, bron, waterput.

Er bestaan ook zuiver Vlaamse vormen met 'van den'.

 

Delagrange, De Lagrange, Delegrange, Delagrainge, Delagrense, Delgrange,

-anche, Degrange(s), Desgranges, Lagrange, Lagranche, Lagrainge, Legrange, (La) Grange

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam Grange: schuur.

 

Delahaie, -hay(e), De la Haije, Delayee, Dela Hay, Delehay(e), Delhaie, Delhaeye, Dehay(e), Delhaije, Del'Haye(s), Delheie, Delai, Delay(e), Deshaies, Deshaye(s), Deshays, Lahaie, Lahaije, Laha(e)ye, La Haye, Lahey(e), Laheij

Naam uit de veel voorkomende plaatsnaam La Haie: haag, bosje. Of ook uit Den Haag (Zuid-Holland).

 

Del(a)in, Deleyn, (de) Leyn, Delein(e), De Lijn, Dulaing

1. Familienaam uit de waternaam L'Ain: zijrivier van de Rhône.

2. Of uit de plaatsnaam Lain (Yonne).

 

Delaleu, -eux, -ieu(x), Delallieux, Delal(l)eau, Dellalleau, Delalaux, -iau(x), -liau, De Lalou(x), Delaloup, De Laloy(e), Laleu(x), Lalue, Lalieu(x) Lallieux, Laliau(x), Lal(e)au, Lallau, Lalou(p), -out, -oux, -oy, -oi, -ot, Lal(l))o(o), Al(l)oy, -o(o), -ot, Hal(l)ot, Halloo, Al(l)ou, Delaleeuw(e), Delaleuwe, Laleeuw

Familienaam uit het Oudfranse alue(f), aloe, aleu, alieu: allodium, erfleen, vrij eigen leen.

Er bestaat zelfs een land van Alleu in de Nord.

 

Delamane

Variant van Delamar(re) of van Lamant.

 

Delamar(re), -mare, Delemar(re), -maere, Delmar(re), -maere, Lamarre, Lamard, -ar(t), Lammar, Lemarre

Naam uit de plaatsnaam Mare: waterplas, poel.

 

Delamotte, Del(l)emotte, Demot((t)e), Lamotte, Lammoten Lamot(e), Lamothe, Lamoot(e), De Mot(e), Moot, Demoté, Demotte, Desmottes, Desmot(s)

Familienaam uit de plaatsnaam Mot(t)e: hoogte, heuveltje (soms met een kasteel, gebouw erop).

 

Delandas, -at, Delendas, Landas, -a(se), Lendasse

Familienaam uit de plaatsnaam Landas (Het Nederlandstalige Landaast in (gebied Nord (Frankrijk)).

 

Delange: zie Lange.

 

Delarivière, De la Rivière, Delrivière, Lar(r)ivière, Larivier(re), Lari(e)viere, Rivière, Rivier(r)e, Rivi(e)r

Naam uit de Oudfranse rivière: oever. Franstalige tegenhanger van de naam Van den Oever.

 

Delarue, Del(l)erue, Delrue, Delereux, Dalrue, Desrues, -ez, Deru(e), Derues(t), Lar(r)ue, Laruywe, Lareu

Zeer verspreide plaatsnaam uit Rue: straat.

 

Delaruelle, Dela Ruelle, Del(e)ruelle, Laruel(le)

1. Naam uit de plaatsnaam Ruelle: straatje.

2. Soms variant van Deleruyelle: naam uit de Oudfranse plaatsnaam ruiel(le): rui, waterloopje.

 

Delatour, Deltour, Deltoer, Diltour, Latour, Latoir

Familienaam uit de plaatsnaam La Tour: de toren. Dit o.a. in Marcq-en-Baroeul (Nord), Autre-Eglise, Itter, Lillois en Virginal (Waals-Brabant), Heyd en Latour (Luxemburg), 

 

Delattre, Delatre, De Latre, De Lattre, De Latter, Delatte, De Latte, Delastre, De Laistre, Delaitre, Delait(t)e, Delait, Deleit, Delaide, Delet(t)re, Delette(r), Delestre, De Lestre, Dellet(t)re, Dellette

1. Familienaam uit de plaatsnaam Atre, uit het Oudfranse ai(s)tre: kerkhof.

2. Zie ook (de) Later.

 

Delaunay, -aij, Delausnay, -ey, Delonai, Aunay, Delaunois, -oit, -oy(s), Delaunnois, Delonnoy, De Loyay, Dulaunoy, Delannai, -ay, -ey, -es, -ez, Delannez, -es, Delannoi(e), -ois, -oit, -oo(y), -oy(e), -oe(ye), Delanois, -oit, -oije, -oeye, -oeije, -oë, -o(o), -oir, Dellanoy, De Lan(n)oye, (de) Lanoo, Delanote, Delasnay, Delansnoy, Van de Lan(n)oit(t)e, (van de) Lanotte, Van de Lannotte, Van de Lenoitte

Naam uit de veel voorkomende plaatsnaam aunaie (dit uit het Latijnse alnetum: elzenbos). Ook van deze plaatsnaam komen veel varianten voor (o.a. Aulnois, Aulnoy(e), Aunoit, l'Au(l)nois, Aulnoit, ...).

 

Delbaen

Naam uit een plaatsnaam. Verkorting van De la Bane: zoiets als Van der Wege, Van der Baan.

Het Luiks Waalse bâne: karreweg.

 

Delbeke, Delbeek(e), Delbeecke, Delbeck(e), Delbec, Delbecq(ue), Delbeque, Delbèque, Delebecq(ue), Dilbeck, Delbelcq

Familienaam uit De le Beque, verfransing van Van der Beke of uit het Picardische Beque (dat ook uit Beke komt). Familienaam uit de veel voorkomende plaatsnaam beek.

 

Delcoeuillerie, Delcoeullerie, Delcueillerie, Delceuillerie, Delecoeuillerie, Delecueillerie, Delculerie, Quellerie, -rye, Quelerij, -y, Quelderie, Queldry

Familienaam uit het Oufdranse cueillerie: oogst. Als plaatsnaam wellicht de naam van de oogst-, tiendenschuur. Naam van wie ze beheert, er werkt, ...

 

Delcomte, Del Cont(e), Delcon

1. Variant van Del Comté, uit de plaatsnaam La Comté (Pas de Calais).

2. Zoon van Lecomte (De Grave).

 

Delcour(t), Delacour(t), Delecour(t), Delcourte, Dal(le)court, Dellcourt, Dellicour, Delcor, Decour(t), Delcorps, Delcord(e), -es, Delkord, Delcort(e), Lacour(t), Lakor, Lacor, La Coere, Laceur

Franstalige equivalent van Van (den) Hove: court ... hove/hoeve.

 

Delcuve, Delcuvre, Delcup(p)e, Delacuwe, Delacauw

Naam uit het Franse cuve, het Middelnederlandse cuwe/cauw: kuip. Huisnaam of beroepsbijnaam van de kuiper.

 

Delden (van)

Familienaam uit de plaatsnaam Delden (Overijssel en Gelderland).

 

Deldycke, Dedique, Deledi(c)que, Deledicq, Deldicq(ue), Dildick, Daeldyck, Deledecque

Familienaam afgeleid van de Oudfranse plaatsnaam 'dike': dijk. Of mogelijk ook een vertaling van Van Dijcke (met dezelfde betekenis dus).

 

Deleclos, -oos, -oz, Delcloo, Delclaux, Desclo(u)s, Declat, Descla(ux), Duclos, -ot, -oux, -oy, Decloo, Declou(x), De Kloe, De Cloe, Declau, Doclo(t), Docclo(t), Declus

Franse naam uit Clos: omheining, omheind terrein.

 

Delecluse, -uze, -uyse, -uijse, Delescluse(s), -uze, Delaclu(y)se, Leclus(e), Lécluse, Leclusse, Lecluyse, -uijse, -uijze, -uyze, -uysse, Lacluyse, Cluyse, Cluze, Van de Lacluze

Familienaam uit de plaatsnaam L'Ecluse: sluis. Op diverse plaatsen.

 

Delepierre, Delepier(e), Delepière, Delapierre, Delépierre, Delespierre, Delpier(re), Delpi(e)re, Dolpierre, Dolpire, Depier(r)e, Depire, Lapière, Lapier(r)e, Lepierre

Familienaam naar woonplaats pierre: steen (ondergrond, gebouw). Nederlandtalige tegenhanger: Van der Steen.

 

Delesie: zie Deloges.

 

Delestre, De Lestre, Delet(t)re, Delette(r), Dellet(t)re, Dellette

1. Familienaam uit de Oudfranse plaatsnaam estre: tuin, woonplaats, erf.

2. Mogelijk ook uit het Oostpicardische hestre: heester, jonge boom, beuk.

3. Zie ook Delattre.

 

De Letter: zie Letter.

 

Delfau(d), Lafaut

1.Familienaam afgeleid van de Romaanse plaatsnaam Fau: beuk.

2.D'Helfaut: plaatsnaam in Picardië.

 

Delforge, Deleforge, Delaforge, Delforc(h)e, Laforge, Laforce, Forge(s), Deforge(s), Desforges, Deforc(h)e, Desforche

Familienaam uit de plaatsnaam La Forge of beroepsbijnaam: smidse, smisse, smid.

 

Delft, Delfs

1. Verkorte vorm uit de plaatsnaam Delft.

2. Zie ook Helt De.

 

Delgat(te), Delegat, Deilgat, D(e)ylgat, Dijlgat

Franstalige variant van Van den Gate. Dit uit de plaatsnaam Gate (= bres, opening, kuil, haven, weg) in bvb Kortrijk of uit de Romaanse plaatsnaam La Gatte in bvb Grand-Manil (Namen).

 

Delgauden(n)e, -in(n)e, Degaudin(n)e, Dego(u)denne, Gaudenne, -inne, Gadenne, -eyne, -eijne, Godenne, -inne, -ey(e)ne, Goddeyne, Goudenne

1. Plaatsnaam uit het Oudfranse gaud: woud.

2. Of uit de plaatsnaam Godinne (Namen).

 

Delhougne, Delhoûgne, Dehongne, Delhoune, D'Elhoungne

Familienaam uit de plaatsnaam Hougne (Luxemburg), de Waalse variant van het Germaanse hunja.

 

Deli, Dely, Delij, Delie, Del(e)hy, Delhij, Delly, Delli

Bijnaam uit het Latijnse delicatus: zwak, tenger.

 

Deliaert: zie Dillard.

 

Delière, Delier(re), Dellier(e), -ière, Delhier, Delhière, Delire, Dul(l)ier, -ière, Dulyère

1. Naam uit de plaatsnaam Lières (Pas-de-Calais) of uit Lier (Antwerpen).

2. Of uit de huisnaam De L'(H)Ierre (klimop).

 

Delignière, Delignère, -ere, Le(g)nière

Naam uit de plaatsnaam Lignière in Roy (Luxemburg).

 

Deligny, Li(g)ny, Delini, Lini, Leny, Leni(e), Lan(n)i, Lannie, Van Lany, Van Lani

1. Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Ligny (nogal verspreid in Frankrijk).

2. zie ook Lanier.

 

Delille, De Lille, Delil(e), Delisle, Delylle, Dellile, De Lil, Lile

Familienaam uit de plaatsnaam Lille (Nord - de stad Rijsel).

 

Delis, Delisse, Delijs, Delys(se), Dellys, Dellis(se)

Familienaam afkomstig uit de plaatsnaam Lys-lez-Lannoy (Nord) of uit de plaatsnaam Lies (Nederokkerzeel - Vlaams-Brabant).

 

Dellaert

Familienaam uit de vrij veel voorkomende plaatsnaam Delle: laagte, dal.

 

Delmère, Delamer, Delemer, Demer(t), Del(e)maire, Delmaire(n), Delmeire(n), Dalmeiren

Naam uit de plaatsnaam mer: plas, stilstaand water.

 

Delmeule, Delmeul(le), Delemeule, Delmulle, Delmuyle, Dermul(le)

Familienaam uit de Franse plaatsnaam meule: molen.

 

Delnau(x), -eaux, Delno(o)x, Delnoy, Delnoij(e), Delnois

Naam uit de Oudfranse plaatsnaam noe, het Luiks Waalse nô, het Franse noue, dit uit het Middellatijnse nauda: drasland, vette en vochtige weidegrond, moerassige wei.

 

Delnaye, Delnaaij, Delnaay

Familienaam uit de plaatsnaam Lanaye (: Ternaaien) (Luik).

 

Delo, Dello(t), Dulot

1. Familienaam uit de verspreide plaatsnaam Lo.

2. Zie Delot.

3. Uit Deleau: plaatsnaam uit l'eau: water.

 

De Loecker: zie Loecker.

 

Deloge(s), Desloges, Delogge, Delogi(e), Delosie, Delesie, Delezie, Lesy, Lezy, Dezij, Lusy, Lizy

1. Familienaam uit de Oudfranse plaatsnaam loge, het Middelnederlandse log(i)e: prieel, tent, loods, keet.

2. Familienaam uit de plaatsnaam (Beaumetz-) les-Loges (Pas-de-Calais).

 

De Loof: zie Loef.

 

Deloos, Delos

1. Naam uit de plaatsnaam Loos (Nord, Pas-de-Calais).

2. Zie ook Los (de), Looz (de), Delooz.

 

Delooz, (de) Looz, De Loz

Familienaam uit de plaatsnaam Looz of Grand-Looz (Franse vormen van Borgloon of Groot-Loon (Luik)).

 

Delorme, Lorne, Delourne, Lourme, Desorme(s), Dezorme, Desorne, Delormel, -eau, Delom(m)el, Delhomel(le), Desormeaux, Deshormes(s), Deshorne, Deshommes

Naar uit de Franse plaatsnaam orme, ormeu: olm, iep.

 

Delot, Delotte, Dello(t), Delo, Deloot

1. Wellicht knuffelvorm van de voornaam Adelot (dit uit Adela).

2. Zie ook Delo.

 

Delplanche, Delplanque(s), Delplan(c)q, Delplans, Delaplanque, Deleplan(c)que, Delplan(c)ken, Delplank, Deplanck(e), Deplancq, Deplanque(s), De(s)planche, Desplanches, Desplan(c)que(s), Desplancke, -ncq, Planche, Plancke, Planque, Laplanche

Naam uit de Franse plaatsnaam planche, het Picardische planque: loopplank, vlonder. Een (nogal veel voorkomende) plaats waar kon overgestoken worden.

 

Delport(e), Delaporte, Deleporte, Laport(e), Deporte(s), Desport(es), Porte

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam (la) Porte = de poort, de deur.

Kan dus kort bij de stadsport gewoond hebben, of een vondeling zijn.

 

Delrue: zie Delarue.

 

Delsing, Delsin, Delsin(n)e, - in(nes)

Naam uit de plaatsnaam (De) Lessines: Lessen.

 

Delsoir, Dusoir

Familienaam uit soir: avond:

Vondelingennaam naar tijdstip van vinden of bijnaam naar moment waarop iemand bv. erg actief werd.

 

Delso(o)l

1. Variant van Delsaut. Zie bij Desseaux.

2. Of uit Dussol. Dit uit de plaatsnaam Le Sol.

3. Of uit het Oudfranse sole: kelder. Bijnaam of beroepsbijnaam.

 

Delvinquière, -quiere, Delvainquière, Delvonquière, Vin(c)kier, Vin(c)quier, Vyn(c)kier, Wijnckier, Vainquier, Venquier, Winckier, Vincqueer, Vainqueur

Naam uit de plaatsnaam Vinquière in Frasnes of St.-Sauveur (Henegouwen).

 

Demaegd: zie Maegd(t).

 

De Man: zie Man.

 

Demarbaix, Marbaix, Demarbais, -ay, Marbais(e), Marbait, Marbé, Morbé(e), Morbee, Morobé, Morobe

Familienaam uit de plaatsnaam Marbais (Waals-Brabant) of Marbaix (Henegouwen).

 

Demarché, Du Marchie, De Marchi, Marc(h)é, Marsé, Marsee, Marzee

Familienaam uit de plaatsnaam Marché: Marktplein. Naam naar woonplaats of activiteit op...

 

Demarc(h)in, Demarsin, Marc(h)in, Marsin

Naam uit de plaatsnaam Marchin, het Luiks Waalse Marcin.

 

Dema(u)ry, Demory, Demori, Demari(e), De Marie

Familienaam uit de plaatsnaam Maury (Pas-de-Calais).

 

De Meirichy: zie De Merechy.

 

Demelin, Demellin, Demelen

1. Familienaam uit Melin, het Waals-Brabantse Malen.

2. Of uit de plaatsnaam Molins-sous-Orche (Côte-d'Or).

3. Ook uit de plaatsnaam Melen (Luik).

 

Demel(le), De Mel, Demeel

1. Naam uit de plaatsnaam Melles (Henegouwen).

2. Of uit de plaatsnaam Melle.

Mogelijk zijn er verschrijvingen naar De Mil en De Mol.

 

Demellier, Demeillier, -iez, De Meileir, Demelie(r), Dumelie, Demely, Demolie

1.Familienaam naar de plaatsnaam Mellier (Luxemburg).

2.Familienaam naar de plaatsnaam Mellier-Essart in Auxi-le-Château (Pas de Calais).

3.Of uit de gewone plaatsnaam Dumellier (uit het Oudfranse Meslier: mispelboom).

 

De Merechy, De Meirichy, De Meurechy, De Meuric(h)y, -icie, Merecy

Familienaam uit de plaatsnaam Morenchies of Morchies (Pas-de-Calais).

 

Demerie, Dumery, Demery, Dem(e)urie, Mer(r)y, Mérie, Merrie, Meri, Meery

Familienaam uit de plaatsnaam Méry (Aube, Oise, Seine-sur-Marne, Marne, Calvados, Cher), in Tilff (Luik), Merri (Orne), Merry (Yonne).

 

Demets: zie Dumet.

 

Demeur(e), De Muer, De Meur, De Muur

1. Uit het Oudfranse demeure: vertraging, verblijf. Bijnaam.

2. Familienaam uit de plaatsnaam Meure(s) (diverse plaatsen in Frankrijk).

3. Mogelijk Oostvlaamse variant van De Moor. Zie bij Moor.

 

Dimitri, Dimutri, Dimutru, Dumitru, Dimitrios, Dimitrov, Dimitriu, Demetrius, ...

Griekse en Oosteuropese naam uit de Griekse godennaam Demeter.(godin van de landbouw: aardmoeder).

 

Demonchy, Dumonchy, Monchy, Monsy

Familienaam uit de plaatsnaam Monchy (o.a. Pas-de-Calais, Oise, Somme, Seine-maritime).

 

Demonie: zie Mon(n)ier.

 

Demuynck: zie Munck.

 

Dendermonde Van, Van Dermonde, Vermonden, Dermonde(n)Familienaam uit de plaatsnaam Dendermonde - Der(re)monde (Oost-Vlaanderen).

 

De(n) Drijver: zie Drijver.

 

Denewet(h), Dinnewet(h), Denevet

Klankverschuiving uit Denouette: familienaam uit de plaatsnaam Nouette (o.a. in Halleux-Luxemburg). Afgeleid uit noue: drasland, moeras.

 

Denijs, -ys, De Nijs, Deneijs, -eys, Den(n)is, Denisse(n), Denise, -ies, -i(e), -y(e), -iz, Denny, Dinis(sen), Dnissen, De Neijs, De Neys, Denes, De Nes, Denessen

Patroniem uit de heiligennaam Dionysius (tot Dionysos behorend).

 

Dennekin, Den(ne)quin, Den(c)kens, Denkers, Deyn(c)kens, Deijnckens,   Denneck(e)

1. Patroniem uit de bijbelse voornaam Daniel.

2. Patroniem uit een Germaanse Dein-naam, zoals Deinert, Deinbout, ...

 

Denorme: zie Worm(e).

 

Denotte, Denotté, Denoth

Metroniem afgeleid van de voornaam Denis.

 

Denswil

Familienaam uit de gelijknamige plaatsnaam in Zwitserland.

 

Denucé, Dénucé

De familienaam Denucé (de Nuce) komt uit Nuce (noot). De naam is afkomstig uit Vouvry - 1295 (CH). Mededeling André Denucé.

 

Deolet

Variant van de Franse familienaam Diolet. Bijnaam uit het Latijnse dolus: smart, verdriet.

 

Depier(r)eux, Depiéreux, Depireux, Dupier(r)eux, Dupireux, Pierreu(x), -euse, -ieux, Piereux, Piéreuse, Pierru(s), Pireu(x), Pirreux, Piriux

Naam uit de verspreide plaatsnaam Pierreux, het Waalse pîreûs: stenige bodem.

 

Deplechin, Desplechin, Despelchin, Desprechin(s), Deperchin, Depelchin, -en, Dupercijn, -yn, De Pelecijn, -yn, De Pelegyn, De Pellecyn, (de) Pillecijn, -yn, Dispersijn, -yn, Percyn, Persijn, -yn, -ine, -eyn

Familienaam uit de plaatsnaam Esplechin (Henegouwen) of uit Esperchin in Wattrelos (Nord).

 

Deplu(s), De Plus, De Pleux, Depluet, Depluis, Depluys

Variant van de plaatsnaam Duplouy, Dupuis (Van de Putte).

 

Depoot: zie Poot.

 

(de) Potter: zie Potter.

 

Depré, Depre, Deprée, Depree(z), De Préez, Deprez, Deprés, -es, Deprest, De Prest, Deprets, Depret(z), De Preit, Deprey, De Pruyt, De Pruyst, Depriez, Despres, -és, Dasprez, Despret(s), Despre(t)z, -ièz, Dupré, Dupre, Du Pré(e), Duprès, -es, -és, -et, -êt, -ez, -ey, -etz, Prez, Lepre

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam 'pré': weland, beemd. Het is de Franse tegenhanger van Van der Meers(ch)/Van der Weijden.

 

Deprel(le), Duprel, De Pril, Prils

1. Naam uit de plaats Prelle in Flamierge (Luxemburg),

2. Of uit Presles (Henegouwen).

 

De Priëlle, De Prieële

1. Variant van Prieels.Zie daar.

2. Of van Deprel(le). Zie hierboven.

 

Depriest, DePriest

1. Familienaam uit de plaatsnaam Pry (Nord) of Prix (Ardennes).

2. Familienaam uit Priez (dit uit pré: weide) in Aisne en Nièvre.

 

De Pue: zie Dupuis.

 

Deput

Variant van

1. Put(te) Van de(n). Zie daar.

2. Of van Dupuis. Zie daar.

 

Deraes, De Raes, Deras(se), Derras, -az, De Ras(e)

1. Familienaam uit de plaatsnaam Raches (Nord).

2. Soms werd aan Raas, Raes een "De" toegevoegd. Zie bij Raas.

 

Derammelaere: zie Rammelaere.

 

Derbaix, Derbais, Derbais(s)e, Derebey, Rebai(x), Rebé, D'Erbée, Darbé, Darbe

1. Naam uit de plaatsnaam Rebaix (Henegouwen) of Rebais (Seine-et-Marne).

2. Zie ook D'Herbais.

 

Derboven, Verboven, Verbover, (van) Boven

Familienaam uit de plaatsnaam Daar Boven: hoger/verder wonend.

 

Derdelinck(x), -inc(h)x, Derdelinghen

Naam uit derdelinc: neef in de derde graad, achterachterneef. Relatiegebonden bijnaam.

 

Dericbourg, Dericquebourg, Ricbourg, Ricquebourg, Rigbourg, Rij(c)keboer, Rycke(n)boer, Richeborg, Risbourg, Derisbourg

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Richebourg-l'Avoué (Pas de Calais - in 1200 Rikeborc), Richebourg-Saint-Vaast of Ricquebourg in Maresquel bij Montreuil. Ryckeboer is een vervlaamsing van de Franse basisvorm.

 

(de) Ridder: zie Ridder.

 

De Rouck: zie Rouck.

 

Deruitte, Deruyt(e), Derruitte, Druit(t)e, Deruth, Durutte, Drutte, Drutti

Waalse aanpassing van De Ruiter.

 

Derdeyn, -eijn, Derdyn, Derdin

Derduyn gaat terug op 1685 Adriaen Dardeyne - Lotenhulle.

Een vervorming van Dardenne (Uit de Ardennen).

 

Derenne, Derein(n)e, Dereyne

Naam uit de plaatsnaam Rennes in Hamoir (Luxemburg).

 

De Ren(n)ette, Ren(n)et(te), De Renet(te)

Familienaam uit de plaatsnaam Renette in Longchamps (Luxemburg), Reinette in Yves-Gomezée (Namen).

 

Dereu(x), De Reu, De Reul, De Roeux, Dreu(x), Desr(o)eux, Derreux, Dureu(l)x, Delr(o)eux, Reulx

1. Naam uit de Waalse plaatsnaam reû: rode, gerooid land (diverse plaatsen in Wallonië en Frankrijk).

2.Soms verward met De(l)rue. Zie daar.

 

Derez, Deré(e), Derhé, Derhet, Derret, -ez, -ée, Der(r)ey, De Rey, Dereys, De Reys, Delre(e), Delré(e), Delrez, Delleré, Del Rey

1. Naam uit de plaatsnaam Rez/Le Ré in Sivry (Henegouwen), La Reid (Luik) of Reye in Meeffe (Luik).

2. Ook uit De Rede: bijnaam voor een bereidwillig iemand.

3. Derhé en Derhet kunnen ook komen van de plaatsnaam Derhé in St.-Pierre-en-Ardenne (Luxemburg).

 

Dergent

Der Gent uit Van de Gent: zie Gent.

 

Dereu(x), De Reux, De Reul, Deroeux, Dreu(x), Desr(o)eux, Derreux, Dureu(l)x,

Delr(o)eux, Reulx

1. Naam uit reû> rode (gerooid land).

2. Soms verward met De(l)rue (in Dottenijs), zie boven.

3. Zie ook Reu De

 

Dermine, Dermyn, Termine

Naam uit de plaatsnaam Emines (Nord).

 

Dermul(le): zie Delmeule.

 

Dernie(r), Dernee, Derne, Derné, Dernies(t), Derni(s), Derny(s)

1. Wellicht allemaal bijnamen uit het Franse dernier: het laatstgeboren kind.

2. Mogelijk ook uit het Franse plaatsnaam; la derrière: achter(aan). Franstalige tegenhanger van "Van Achteren".

De Ro: zie Ro.

 

Derome, De Ron, Deraume, Derôme, Deromme, Deroome, De Rom, De Rom, De Roem, Deron(n)e, De Ron(ne), Derosne, Drome, Drôme

Familienaam uit de plaatsnaam Rome in Lahamaide (Henegouwen) of Grandhan (Luxemburg).

 

De Ron: zie Derome en ook Rond(e).

 

Derouan, Rowan, Roa(e)n, Rohan, Rohen, Roua(e)n

Familienaam uit de plaatsnaam Rouen (Seine-Marne). De Nederlandstalige naam was Rowaan.

 

Deroubaix, De Roubaix, Droubaix, D'Roubaix, Derobaix, Derubaix, De Rubels, Roubaix

Naam uit de plaatsnaam Roubaix (Robeke in Nederlands) (Nord). Zie verder bij Robaeys Van.

 

Deroux, Durou(x), Deroe, Derous(t), Deroes(t)

1. Naam uit de plaatsnaam Roux (Henegouwen), Le Roux (Namen) of in Avins (Luik), Buzet, Frasnes-lez-Gosselies (Henegouwen) en Gembloers (Namen). Dit uit rou: gerooid land.

2. Of als zoon van Leroux: de roodharige.

 

Deroy(e), Des Roys

1. Familienaam uit de plaatsnaam Roy(e) (Somme).

2. Of uit de plaatsnaam Roy (Luxemburg).

3. Zie ook Ro De.

 

Derre, Dherre, D'Ere

Naam uit de plaatsnaam Ere (Henegouwen).

 

Deru(e)

1. Zie Duru.

2. Of uit de plaatsnaam Rue (Somme).

3. Zie Delarue.

 

Deruelle, Derwel, Deruël, Druelles, Druel(le), Druwel, De(s)ruelle(s), (de) Ruelle, Ruwe(e)l, Rouelle

Verspreide plaatsnaam uir Ruelle: straatje, steegje en soms beekje.

 

Deruez, Deruwe(l)z, Deruwé, Déruwé

Familienaam uit de Oudfranse plaatsnaam ruez: rode.

 

Derumez, (van) Drumez, Drumé, (van) Rumes, Rumé

Familienaam uit de plaatsnaam Rumez in Ramegnies-Chin en Templeuve (Henegouwen).

 

Derwael

Bijnaam, volksnaam voor iemand uit Wallonië.

 

Derweduwe (van), Der Weduwe, De Weduwe(n), Terweduwe(n), Derwedu(w)é, Derwedu(w)ez, Derwéduez, Derveduez, Derwidué(e), -ee

Kind van een weduwe.

 

De Saeger: Sager.

 

Desart, -ard, -ar(s), Desaer, De Saer(t), De Saar, Dessart, -ard, -ars, -aart, -aer, Dissart, Dusar(t), -aer(t),

-a(rtz), Dussart, -ard, -Duzar, Delsart, -ard(t), -arte, -aer(t), -aerdt, Delzaert, Sart

Familienaam uit het veel voorkomende Romaanse Sart, het Franse Essart (deze uit het Latijnse exsartum: gerooide plaats, rode).

 

De Saunois, De Saunnois, Desaunoy, Desanois, Desonai(s), -ay, Desonnoaux, Deson(n)ay

Familienaam uit de plaatsnaam Saulnois (Moselle).

 

Desbeek, Desbeck(e)

1. Familienaam uit de plaatsnaam Esbeek in Hilvarenbeek (Noord-Brabant) en Enschede (Overijssel).

2. Of verschrijving van Debeck, d.i. een verwaalsing van De Becker: zie bij Backer.

 

Descendre, Des(s)endre, Decendre, -der, Desender(e)

Patroniem: zoon van Sandre (Picardisch van Alexander).

 

Deschagt: zie Schacht.

 

Desclee, -ée, -ez, -ef(s), Disclez, -ey, Deslé(e), Desle(e)

1. Naam uit de geromaniseerde vorm van de plaatsnaam Schleiden (Noordrijn-Westfalen).

2. Of uit de plaatsnaam Scleys in Méan (Namen).

 

Desein(s), De Seins, Deseint, Deseyn(s), De Seyn, Deseijn, Dessein(s), Des(s)eyn, Dussein, Dezyn, Deseine, Des(s)eyne, Deseigne, Desseigne, Desenne, (de) Seyne, (de) Seine, (de) Zeine

1.Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Seyn in Reinland-Pfalts of Seine of ...

2.Variant van Duchêne (Van Eycken).

 

De Serano, Deserran(n)o, Desserrano, Desar(r)anno, Ser(r)ano

Naam uit de plaatsnaam Serrano in Carpignano Salentina (Italië).

 

Deseure, Dezure

1. Naam uit de plaatsnaam Seurre (Côte-d'Or).

2. Zie ook Zuur.

 

Désir, Desir(s), Desire, Désière, Desier(e), Desie

Patroniem uit Désir, d.i. de Franse vorm van Desiderius.

 

Desmet: zie Smid.

 

Desomberg(h), Dezomberg, Somberg, Desemberg

Familienaam uit de plaatsnaam Zomberg(ues) (Artesië-Frankrijk).

 

Desomme, (de) Somme, Dessomme

1. Naam uit de plaatsnaam Somme (Nord).

2. Of variant van Deshommes. Zie bij Delorme.

 

Despa, Despas, Despat, Despeaux, Disp(e)aux, Dispa(s), Duspeaux, Spoo

Familienaam uit de plaatsnaam Spa (Luik).

 

Despierr(r)es, d'Espierres

Naam uit de plaatsnaam Espierres, dit is Spiere (West-Vlaanderen).

 

De(s)pinoy, -ois, Despeneto, -ito, Delespinay, Delepinois, Lespinoy, -ois, Spinoit, -oy(e), Spinnoy, Pin(n)oy(e), Pynnoi, Pinoit, Pino(ie), Pinnoo, Pynoo, Penoit, -o(e)y, Pennoit

1. Familienaam uit de plaatsnaam Espinoit en Espinoy in het Franse gebied Nord, l' Espinois (Henegouwen), Epinoy (Pas de Calais) of Epinois (Henegouwen). Uit het Latijn spinetum: plaats waar doornstruiken groeien (in het Nederlands dorent).

2. Sommige namen kunnen ook een bijnaam zijn uit het Oudfranse espine voor een stekelig mens.

 

Desrumaux, -eaux, Desre(u)m(e)aux, Der(r)eumaux, Derum(e)aux, Dremaux, Dremeau(x), Druma(ux), -eaux, Deremaux, Desram(e)aux, -aut, -oudt, -ault(s), Deramaux, -eaux,  -au(d)t, -oudt, -out(h), D'Eramo, Dermo, Dermaux, -aut, -out, -auw, Der Mouw, Duremaut, Remaut, Ramau(l)t, -eau(x), -out, -oud(t), Reumaux, Rumeau

In het Oudfrans betekent rumeau: uiteinde. Het is dus wellicht een familienaam afgeleid van een plaatsnaam: de weide of de akker gelegen aan het einde.

In het Nederlands 'Van den Eynde'.

 

Desseaux, Deseau, Desaux, Dessau(x), Des(s)auw, De Sauw, Desoo, Delsaut, -aud, Dels(e)aux, Delso(o)l, Dussaud, -au(l)t, -(e)aux, Duçau, Duseau(x)n -aulx, Dissaux, Dissouw

Familienaam uit de plaatsnaam Sault (Ardennes) of in Néchin (Henegouwen). Ook Saulx (Meuse) en in Dalhem (Luik).

Namen uit het Oudfranse sals, sauz: wilg. In het Nederlands: Verwilgen.

 

(van) Dessel

Familienaam uit de plaatsnaam Dessel.

 

Dessers

1. Naam uit het Middelnederlandse derscher: dorser. Beroepsnaam.

2. Zie ook Esser(s).

 

Desteldonck Van, Van Dijsseldonk, Verdesseldonck

Familienaam uit de plaatsnaam Desteldonk (Oost-Vlaanderen).

 

De Swer(d)t: zie Swert.

 

Desurlemon(t), Surlemont, Sulmon(t), Desurmond(t), Surmon(t)

Franstalige tegenhanger van Opdenberg. Er is o.a. een Sur-le-Mont inTilff (Luik).

 

Desy, Desij, De Sy, Dezi, Descy, Scy, Dessy, Dessi(s), Discy, Disi,

Dis(s)y, Dizy

Familienaam uit de plaatsnaam Scy (Namen).

 

Deté(e), Detais, Dété, Dethée, Detez

Henegouwse familienaam. Romaanse uitspraak van Det(h)aye: zie bij Taeye.

 

Dethée: zie Deté.

 

Dethier(s), De Thier, Dethié, -ie, Dethière, Detier(e), -ierre, Let(h)ier, De Tier,  Latiers, Verthiers

Plaatsnaam uit het verspreide Waalse tiér: helling. Verthiers is wellicht een verdwenen Vlaamse vorm.

 

Dethiou(x), Detillous, De Tilloux, Detilloux

Familienaam uit het Waalse tiyou: linde. Iemand die bij .... woonde ....

 

Detienne, Dethienne(s), Dutienne

1. Naam uit de Waalse plaatsnaam tiène: heuvel (Tienne in Ciney - Andenne (Namen), Thynes (Namen).

2. Of uit Thiennes (Nord) en in Lambes (Pas-de-Calais). Betekenis onzeker. Ook Tienen (zie daar) heette vroeger Thiennes.

 

Detilloux: zie Dethiou(x).

 

(De) Trannoy, Tranoit, -oy, Dutran(n)oy, -oij, -ois, -oit, -oix

Familienaam uit de plaatsnaam trannois: espen-, ratelpopulierenbos. Er is o.a. een Trannoy in Pas-de-Calais en in Quaregnon (Henegouwen).

 

Detré, Detre(z), -ée, -és, -ey, De Trey, Du-Tré, Dutré(e), Dutriéz,Tré(e), Tre(e)

1. Familienaam uit de Luxemburgs-Waalse plaatsnaam Trez. Dit uit het Latijnse traiectum dat in het Nederlands evolueerde naar trecht/tricht.

2. Soms variant van Detrie. Zie daar.

 

Detrie, Detri(j), Detry, Dutry, -ij, -ie, Ditrie, Destriez, Doutry, -ij, Detré(e), -e(z), és, -ey, Dutré(e), Du-Tré, Dutriéz, Detri(s)che, Detrix(he)

1. Familienaam uit de Romeinse plaatsnaam Trie, dit uit het Germaanse thriwiski: dries.

2. Zie ook Detré.

 

Detroy(e), Detroij(e), De Troeye, Destroye(s), Van Troy(es), Van Troye(n), Van Trooyen, Van Troeye(n), Van Troeijen, Van Troys, Van Tro(o)is, Van Troos(t), Van Treus

Familienaam uit de plaatsnaam Troyes (Aube).

Zie ook Truyen.

 

Deurbroeck

Naam uit De Rubroeck. Dit uit de plaatsnaam Rubroek (Nord).

 

Deuring: zie Durinx

 

Deurloo, Duerlo(o), Duurloo

1. Familienaam uit de plaatsnaam Deurlo (: zeegat) in het zuidwesten van Walcheren.

2. Zie ook Dorelot.

 

Van Deurne, Van Deur(en), Van Duer(en), Van Durne, Van Duren, Van Dru(e)nen, Van Deurme, Van Duerm, Van Durm(e), -en, Van Do(o)ren, Van Doorn

Familienaam uit de plaatsnaam Deurne (Antwerpen en Noord-Brabant).

Bepaalde varianten komen uit de plaatsnaam Düren (Noordrijn-Westfalen).

 

Deurzen Van, Vandeurzen, Van Deursen, Van Deurs(e)

Familienaam uit de plaatsnaam Deurzen (Noord-Brabant) of uit Deurne, dat vroeger ook Deurze en Deursen heette (Antwerpen, Noord-Brabant).

 

De Valk: zie Valck.

 

Dever: zie bij Ever en Levert.

 

Deverchin, -chain, Dewerchien, Diverchin, Verchain, Dauverchain, Devers(a)in, Doverch(a)in, -ein, -eim

Naam uit de plaatsnaam Verchain-Maugré (Nord) of Verchin (Pas-de-Calais).

 

(De) Villegas, Villegua

Spaanse familienaam uit de plaats Villegas (Murcia).

 

Deville, De Vill(e), Dewille, Deuwille, De Will, Duville

1. Naam uit het Franse ville: dorp, stad, hoeve, landgoed.

2. Of soms uit de plaatsnaam Ville (Atrecht) of Vyl) (Luik).

 

De Vinalmont, Vina(l)mont

Familienaam uit de plaatsnaam Vinalmont bij Hoei (Luik).

 

De Vreeze: zie Vries.

 

De Vroe(de): zie Vroede.

 

Dewalheyns, -he(ij)ns, Dewaleyne, Dewaelhe(y)ns, -heijns, Dewallens, De Wallens, Dewallens, Dewa(e)lens

Naam uit de plaatsnaam Walhain (Waals-Brabant).

 

Dewandre

Familienaam uit de plaatsnaam Wandre (Luik).

 

Dewasme(s), Dewasnes, Dewame(s), Dewam(me), Dewan, Diwan, Wammes, Wasmes, Wasmus

Naam uit de plaatsnaam Wasmes (Henegouwen): naam uit de beeknaam Wasmes/Wamii.

 

Dewilde: zie Wilde.

 

Dewulf: zie Wolf.

 

Deyn(e) (de), De Deijn(e), De Deine, De Dyn, De Dijn, Dedain

Bijnaam uit het Middelnederlandse dein(e), het Oudfranse dain(e): damhert.

Bijnaam voor de jager, de leerbewerker of naar uitzicht (van de persoon in kwestie).

 

Deyns, Den(ne)s

1. Patroniem uit de voornaam Gaudens.

2.Of patroniem uit Dein. Dit is een verkorte vorm van Deinard, Deinbert, Deinboud of Deinoud.

 

Deyster(e) De, De Deijstere

Volgende de literatuur onduidelijk. Maar de betekenis zou best kunnen te vinden zijn in het Middelnederlandse duuster: zie bij Duyster(s).

 

Dhaemers: zie Hamers.

 

D'Halluin, Dhal(l)uin, D'Halu(w)in, Daluin, D'halluweyn, -eijn, Dhalluweyn, Dhallewin, D'Hallewin, D'Halleweyn, Dhallewijn, Daluwein, D'Haelewyn, D'Halewin, Daelewijn, -yn, D'Alwein, Dalewijn, -yn, Delme, d'Alewyn, -ijn, Dalloin, Daloi(ck), Dalmain

Familienaam uit de plaatsnaam Halluin, Halewijn (Nord).

 

Dhanis, D'Hanis, D'hanis

1. Familienaam uit de plaatsnaam Henis (Luik).

2. Zie Hanis.

 

Dheedene, D'Heedene, De(e)dene, D'Heedené, Dheedens, D'Heedens

Bijnaam uit de Middelnederlandse heidijn, hedijn: heidebewoner, plattelandsbewoner, maar ook heiden.

 

D'Herbais, Dherbes, Derbais, -aix, (de) Herbais, Herbay(s), Herbaye

Naam uit de plaatsnaam Herbais, Hartbeek in het Nederlands in Petrem (Waals-Brabant).

 

D'herkers, D'Herckers, D'herckers

Naam uit het Middelnederlandse harken, herken, horken: luisteren. Bijnaam naar een eigenschap van de drager ervan.

 

D'Heyg(h)er(e), D'Heijg(h)er(e), De Heyger(e), Dheygere, D'Heygère, D'Heygers, Deigers, D'eigers, Deygers, Deijgers, D'Eygre, De Heegher, He(e)ger, Dheeger, D'Heyer(e), (de) Heyer, Den Heijer, Heier, Heyer, Heijers, (de) Heyder, De Heijder, De Deyger, De Dey(g)ere, De Deijgere

Naam uit het Middelnederlandse (h)eiger, he(e)ger: reiger.

Wellicht bijnaam voor iemand met lange of dunne benen.

 

Dhoe, D'Hoe

Zie bij Hoge, bij Hoed en bij d'Aoust.

 

Dhoenders, Hoendermans, Hoen, Hoën, Ho(e)ns, Huens, Ons, Oen

Beroepsnaam van de pluimveehouder of de poulier.

 

D'Hoey(e): zie Hoge.

 

Dhoore, D'Hoore, Dhoere, D'Hor, D'Hoir, Do(o)re

1. Familienaam uit het Middelnederlandse hoor, hoir: erfgenaam.

2. Of uit het Middelnederlandse door, dore: dwaas, gek.

3. Soms uit O(i)re: de plaatsnaam Heure in Luxemburg.

 

D'Hoossche, Dhoosche, Doosche, D'Hose, Doos(e), Dooze, Dose(n), Hoos, D'Hossche, Dhos(s)che, D'Hoste, Dos(sch)e, (de) Heus(ch), D'Heus, Heusche, Heuch

Bijnaam voor iemand die hoofs, hoffelijk, gemanierd, beschaafd is.

 

Dibbaut, -out, Deb(b)au(d)t, Deb(b)oudt, D'Hebboudt, Debout, Dabaut, De Beau, Tiebout, -aut, -os, -orts, Tibbaut, Thibau(d), -ault, -baut, -(e)aut, -eau, -(e)aux, -o(s), -ou(t), -ouw, Tibau(t), -aux, -eau, -o(s), -ou(t), Thié-, Thiebaud, -au(ld), -ault, -aut, -eau, -(e)aux, -out, -oux, Thybaut, -beau, Thebaut, Thébaut, -aud, -aux, -a(ult), De Thibault

Patroniem uit de Germaanse voornaam theud - bald.

 

Di Cosola, Cosola

Italiaanse naam (regio Puglia) uit de gelijknamige plaats Cosola.

 

Dictus

1. Patroniem, verkorte vorm van de heiligennnaam Benedictus.

2. In het verleden (17 de eeuw en vroeger) werden dubbele familienamen soms geschreven als "naam dictus (:genaamd) naam".

In een aantal gevallen is dictus zelf familienaam geworden.

 

Didie(r), Didi, Didy, Deydier, Dis(d)ier, Dizier, Disy, Disi, Dizy, Dedier, De Dier

1. Romaanse vormen van de heiligennaam Desiderius.

2. Romaanse vormen van de Germaanse voornaam Dieter (theud).

 

Diebels, Dippel, Dibbels, Tybel, Tijpels, Tippel, Tippèl, Dieben, Diep(en), Tippin, Tippens, Tibbe(n)(s)

Patroniem uit Germaanse voornamen, ofwel Diebolt/Dibbelt ofwel Dieboud/Diebolt/Dietbrecht.

 

Diedericx, -ick(x), -iks, Tidrick, Tieterickx, Titeric(k)x, Dieriks, -ikx, -ic(k)x, -ieck(x), -ick(s), -ichx, -iex, -yc(x), -ijck(x), -yck(x), Diri(c)k(s), -ic(k)x, -ikx, -icq(ue), -ique, -i(e)kx, Dir(r)k(s), -ic(k)x, -ikx, Deri(c)ks, -ick(x), -icq, -i(c)x, -ikx, Dere(c)kx, Derijckx, Derycks, -yckx, Derriks, Derryks, -yx, Diris, Derissen, Diri(c)k(en), Diederixzone

Afgeleide knuffelvormen zijn:

Dierks, Dier(c)k(x), -cx, -(k)x, Diers, Dyrks, Dir(c)x, Dircks(z), Dir(c)kx, Dirk(e)s, Derks, Der(c)kx, Derx, Diec(kx), Dick(e), Dik(ke), Dic(k)s, Di(ck)x, Ticx, Dijke, Dyke, Dijks, Dijck, Dyc, Dyck(e)

Patroniem uit de Germaanse voornaam Diederik: theud-rîk (volk-machtig).

 

Dielis(sen), Dielessen, Dilis(sen), Dilli(e)s, Delis, Delijs, Del(l)ys, Delisse(n), Dellis(se), Thelis(sen), Thijlijs, Thylys, Tiles, Tilis(en), Tillitse, Dille(n)s, Diel(s), Diehl, Diele, Dils, Dielen(s), Dille, Dilen(s)

Patroniem: Brabantse variant van Gielis, Gillis, ... (afkomstig van de Latijnse voornaam Egidius).

 

Dieltje(n), -ens, Dieltiens, -iëns, -ens, -iels, Di(e)lkens

1. Patroniem uit Dielis: zie daar.

2. Of uit Diederik, zie Diedericx.

 

Diem Van

Familienaam uit de plaatsnaam Diemen (Noord-Holland).

 

Diependa(e)l Van, Diependael(e), -daal, Diepdael

Naam uit de plaatsnaam Diependaal, o.a. in Deerlijk (West-Vlaanderen), Riemst (Limburg), Elewijt, Leuven, Tervuren en Winksele (Vlaams-Brabant).

 

Dierdonck Van, -doncq, (van) Dierendonck, Van Dierendont, -doncd, (van) Dierendounck, (van) Dierenconck, Van Diedonck

Familienaam uit de plaatsnaam Dierdonk in Meulebeke, Ruiselede en Vinkt (Oost-Vlaanderen). Er is ook een Dierdonk in Nootd-Brabant.

 

Dieren Van, Van Deeren

Familienaam uit de plaatsnaam Dieren (Gelderland).

 

Dierken(s), -es, Diercken(s), Dir(c)ken, Dirkes

Patroniem uit Diederik.

 

Dietens

Patroniem, knuffelvorm van Diederik.

 

Dietz(e), Dietsch(e), Ditz, Tietz(e), Titz(e), Tits, Tittes

Patroniem, knuffelvorm uit de Germaanse voornaam Tedso: Diederik.

 

Dieu, Ledieu, Dieux, Dedieu, Ledeux

1. Naam uit het Franse Dieu: bijnaam voor een machtig  of hoogmoedig iemand.

2. Vertaling van een Germaanse god-naam.

3. Verkorte vorm van Dieudonné. Zie daar.

 

Dieudonné, De Dieudonné, Dondonné

1. Naam uit de Franse voornaam Dieudonné.

2. Naam uit de plaatsnaam Dieudonné (Oise).

 

Dieusa(e)rt, -aerd, Dieussa(e)rt

Familienaam afgeleid van Dieu: God.

Bijnaam voor een kwezel of voor een zeer godsvruchtig iemand.

 

Dievel Van, Van Divel, Van Dieven, Divels, Divens, Diefels, Diffels, Diffens, Verdievel

Familienaam uit de plaatsnaam Divelt in Kontich en Rotselaar.

 

Dievoort Van, Van Dievort, Van Dietvoort, Van Di(e)voet, Divoort, Ditvoorts, Dietvors(t)

Familienaam uit de plaatsnaam Dietvoort in Breda.

 

Dijk (Van (den)), Van (den) Dyk, Van Dijke, Van Dyc, Van (den) Dijck(e), Dijck, Dij(c)ks, Van (den) Dyck(e), Dyck(e), Van (den) Deyck, Deyck, Van Deijck, Van Deyck, Van Dicke, Wanduicq, Tendyck

Familienaam afgeleid van de zeer verspreide plaatsnaam Dijk.

 

Dilie(n), Dillie(n), Dilleens, Dille(n)(s), Dillies, Deelen, Delen(s), Dilen(s), Dielen(s), Delie(n), Deliens, Deliën, De Lie, Deleye, Déliens

Metroniem, verkorte vorm van de heiligennaam Odilia, Latijn voor het Germaanse Odela:'vaderlijk erfgoed - bezit'.

 

Dil(l)aert, Dilla, Dillaerts, Deliaerts, Delia, D'Elia

Verkorting van de Franse familienaam Odillard. Patroniem uit de voornaam Odille > het Germaanse Odo.

 

Dille(n) Van

Familienaam uit de plaats Dill bij Koblenz.

 

Dillen: zie Dilie(n).

 

Dingenen Van, Van Dingen, Van Digenen, Van Dingelen

Familienaam uit de Kempische plaatsnaam Dungenen, Dingenen, uit donk.

 

Dinnewet(h): zie Denewet(h).

 

Diris

Familienaam uit Landes en Gascogne uit: di Ri, di Ruisseau, di Risio, Dirisio (: Ver-Beeck). Mededeling Hub G. Diris.

Zie ook Diederickx.

 

Dirkse(n), Derksen, Dierck(x)sen(s), -xens, Diercx(s)ens, Dircksens, Dierssen(s)

Patroniem uit de Germaanse voornaam Diederik (died-rîk).

 

Dirven

Metroniem uit de Germaanse voornaam Dierwijf (diervrouw).

 

Dis Van (den), Disch

Familienaam uit het Middelnederlandse disch: tafel, werktafel, armentafel, armenbestuur. Beroepsbijnaam van de timmerman of van de beheerder van de armentafel.

 

Disco(urs)

Wellicht verschrijving van Descours (naar de plaatsnaam Les Cours - Frankrijk).                                                           

Andere D-bladzijden  D | Del | Do | Du | EF

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van jouw familienaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot één of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.

Kijk a.u.b. eerst of de gezochte naam er niet opstaat (bv. De Grote bij Groot, Verbeeck bij Beek en bv. Vranckx bij Frank). Zo bespaar je mij heel wat werk.

 

Literatuur:

De betekenis van toponymische samenstellingen (J .Van Loon - Onomastica neerlandica 1981)

Etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal (J. Vercoullie - Van Rysselberghe & Rombout 1925)

Huizinga's complete lijst van namen (A.Huizinga - Tirion 1998)

Middelnederlandsch handwoordenboek (J. Verdam -  Uit. Martinus Nijhoff 1949)

Middelnederlandse spraakkunst ( Dr. A. Van Loey - Wolters-Noordhoff 1980)

Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226) (Maurits Gysseling - Belg. interuniversitair centrum voor neerlandistiek 1960)

Vondelingen en hun naamgeving (L.De Man - Onomastica neerlandica 1956)

Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003)