Familienamen

                                                                                                                             

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Andere D-bladzijden D | Del | Do | Du | EF

 

 

 

Terug naar intro 

Het grootste deel van onderstaande info is een selectie uit: Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003).

Daal Van, Van (den) Daelen, Vandaele, Van den Dale, Van de(n) Dael(e), Vandandaele, Van Daale(n), Van Da(e)l(e), Van Dalle, Dal(en), Van Dale(n), Van (den) Daul(e), Van Dacle, Vandal(e), (de) Daele, Dendal(e), Dendaele, Dendalle, Dindal, Del(e)dalle, Deldaele, Daldal, Dédal, De Dael

Familienaam afgeleid naar de zeer verspreide plaatsnaam 'ten dale': dal.

 

Daasdon(c)k Van, Verdaasdonck

Naam uit de plaatsnaam Daasdonk in Waarschoot (Oost-Vlaanderen) en Dentergem (West-Vlaanderen).

 

Dael

Familienaam uit de samentrekking van De aal.

Bijnaam voor een glad iemand.

Zie ook Dale, Daal.

 

Daem(s), D'Haem, Daams, Dam(p)s, Daam(en), Da(e)men, Dhamen, Dammen, Daum(ens), Daume(n), Doem, Doem(p)s, Doum, Dohm, Dome, Dôme, Döme, Doom(e), Dom(me), Dommes, Dom(ps), Dooms(t), D'hooms

Patroniem: korte vorm of knuffelvorm van de bijbelse voornaam Adam.

 

Daenekin(d)t, -kyn(d)t, -kijnt, Dhaenekin(d)t

Patroniem uit Danekin, een knuffelvorm van Daniel.

 

Daerden, Da(a)rden, Daeren, Daeden, Dearden

1. Uit de plaatsnaam Aarden (Pas-de-Calais).

2. In Zuid-Limburg knuffelvorm van de voornaam Medart.

 

Dagelinckx, Daghelinckx, Daglinckx, Daggelinckx

Patroniem afgeleid van een Germaanse dag (= heerser)-naam.

 

D'Angeli, D'Angelo, De Angeli(s), Dangelie

Italiaanse patroniem uit de Latijnse naam Angelus.

 

Dale, Dael, Dahl, Dahlen

Familienaam uit de plaatsnaam Tal : dal. De Duitse varianten op D zijn afkomstig uit Odal (deel van de huidige naam Frankenthal (Duitsland): Franken-Odal). Mededeling: Johannes von Dahl.

Zie ook Daal, Dael.

 

Daleman(s), Daal(e)man, Dael(e)man(s), Dallemans, Dalman(s)

Familienaam afgeleid van (Van) Daal of Uyttendaele: zie daar.

 

Da(h)lhausen

Familienaam uit de gelijknamige plaatsnaam (huis in het dal) op diverse plaatsen in Duitsland.

 

Dalmeijer, Daalmeijer

Naam uit het Nederduitse Daalmeyer, het Duitse Dallmayer, Talmeier: boer in het dal.

 

Dalmijn

Variant van wellicht Daleman(s) of ook Dalmeijer.

 

Damhof

Naam uit de gelijknamige plaatsnaam (wellicht op de grens Groningen met Duitsland): hoeve bij een dam.

 

Dam(me) Van (den), Damme, Vandamme, Van Dame, Vendamme, Van Daem, Van Danne, Van Daene, Van Dams

Familienaam uit de zeer verspreide plaatsnaam Dam, Damme, ...

 

Dambre, Damber, Duhembre

Familienaam uit de plaatsnaam Ambres (Tarn) of Dambre (Pas-de-Calais).

Wellicht is er in de buurt van Stavelot nog een gelijkaardige plaatsnaam.

 

Damoun

Naam uit Iran en het Kaspische zeegebied met als betekenis: dicht bos.

 

Daneau, -eaux, -ieau, Dan(n)au(x), -aut, -iau(x), Danneau(x), D'Aneaux, Danna, D'Anna, Danio, Danhieu(x), Denhieu, Deneu(x), Don(n)eu(x), Deniau(d), Denaux, Den(h)aut, Den(n)(e)au, Den(n)auw, Deno(o), De No, Donaux, Donneau(x), -(i)aux, Doniau(x), Donia, Dogna, Dogn(e)aux, -iau(x), Dou(g)niau(x), Dougna, Donea, De Donnea, Dannay, Donnai(s), Don(n)ay, Dounay, Daunay, Daunau, Daunno, Dagneau(x), -iau(x), -(ie)aux, Daignaux, -eau, d'Agneaux, Da(i)gneux, Daugnaix, -(i)aux, -eau, Dinau(t), -aux, Dhinaut

Patroniem, Romaanse vormen van de bijbelse voornaam Daniel.

 

Danen(s), Daenen(s), Dha(e)nen(s), d'Hanens, Dannin, Dhanyns, D'Hanijns, d'Hanins

Patroniem, knuffelvorm van de bijbelse voornaam Daniel.

 

D'Angeli, D'Angelo, De Angeli(s)

Italiaanse patroniem uit de Latijnse heiligennaam Angelus.

 

Daniel(s), Daniël(s), Daniele, Danielse(n), -ssen, -(s)son, Dan(n)eel(s), Danihel, Danheel, Danel, Danaels, Danieli(s), Deniel(s), Denniel, Deneels, De Neels

Patroniem uit de bijbelse voornaam Daniel (= mijn rechter is God).

 

Danhuysen, Daenhuysen, Danhausen, Danhauser, Donhuysen

Familienaam uit de plaatsnaam Dannhausen (Nedersaksen-Beieren).

De Duitse variant is Tannhauser. Dit uit de plaatsnaam Tann: groot woud.

 

Danis, Dannis, Dhanis, Dan(n)ijs, Danys, Danisse, Daunis

1. Patroniem uit Denijs.

2. Of uit Daniel. Zie verder bij Danen.

3. Of naam uit de plaatsnaam Anixhe in Fexhe-lez-Slins (Luxemburg).

 

Dankaert(s), -aart, Danka, Danca(rt), Danckaert(s), -er(t)s, Da(e)nckaers, Danchaerts, Dan(c)ker(s)

Patroniem uit de Germaanse voornaam thank-hard : gedachte, dank-sterk.

 
Danner
1. Beroepsnaam afgeleid van het Middelnederlandse en Middelduitse danne: houthakker (ook Dannenhauer).
2. Familienaam verwijzend naar de plaats van afkomst: Dannemark (Denemarken) of Dannenberg (plaatsnaam in diverse Duitse plaatsen).

Waarschijnlijk een familienaam met Duitse wortels.

 

Dansa(e)rt, -ard, Danssaert

1. Bijnaam uit het werkwoord dansen: een danser, een speels iemand.

2. Familienaam uit de plaatsnaam Ansart in Tintigny (Luxemburg).

 

Dantoing, -oin(t), Danthoin, -uin

Familienaam uit de plaatsnaam Antoing (Henegouwen).

 

Danvers, d'Anvers, D'Anvers

Familienaam (Franstalige variant) uit de plaatsnaam Antwerpen.

 

D'Aoust, d'Aoust, Da(v)oust, Déoust, Dhoest, D'Hoest, Dehoest, D'Août, D'Aout, d'Aout, Daou(t),

Da(w)oud, Dahout, D'Hoe(dt), D'Hous(t), D(e)houst

Naam uit het Oudfranse aoûst: augustus, oogstmaand. Wellicht bijnaam voor een oogster.

 

Darc, Darck, Darcq(ue), Darque(s)

1. Naam uit de plaatsnaam Arc (diverse plaatsen in Frankrijk en ook in Henegouwen).

2. Of uit Arques (Ndl Arken in Pas-de-Calais).

3. Zie ook Arcq.

 

Dargent, D'Argent

1. Naam uit de plaatsnaam Argent-sur-Sauldre (Cher - de naam heeft wellicht te maken met zilver of zilverwinning),

2. Beroepsbijnaam van de zilversmid.

 

Das (den) Dasse(n)

1. Bijnaam naar de diernaam: haarkleur, lichaamsbouw, gedrag, ...

2. Variant van Stas/Staes (zie daar).

 

Dauchy, Dauchie, Dochy, Dossi, Dosy, Duc(h)i, Ducy, Dusi

1. Naam uit de plaatsnaam Auchy (Pas-de-Calais en Nord).

2. Zie ook Douchy.

3. Mogelijk ook uit de plaatsnaam Haussy (Nord).

 

Dauphin, -ine, Dalphin, Le Dauphin

Bijnaam naar de gelijke huisnaam (o.a. in Luik).

 

Daussain(t), Daus(s)in, Dossin

1. Naam uit de plaatsnaam Ausseing (Haute-Garonne).

2. Zie ook Douchain.

 

Dauw (de), Dendauw, Dau(w)e, Dhauw(e), D'Hauw(e), Dauwen(s), Douwe(n), Douw(s), Dauven,

Dave(n) en de Friese variant Douwstra

Patroniem uit Dauwin, Dauwen, knuffelvormen van de bijbelse voornaam David.

Of uit de Germaanse voornaam Dauo, Dawin, Davo.

 

Daval, Davau(x), Davay, Aveau, Avau(x), Avoux, Havaux, -aut, -eau(x), -ai, -ia, Davaud, Davaz, Laval, Lavat, Lavau, Lavaud, Lavoz, Lavallée, Lavalley

Familienaam uit het Franse à val, het Latijnse ad vallem: vallei, stroomafwaarts.

In diverse Franse dialecten is val trouwens vau.

Er zijn ook diverse plaatsnamen die hieraan wellicht hun ontstaan danken

(o.a. Avaux (Ardennes) en Aveau (in Rouvery, Henegouwen)). Met dank aan Norbert Avoux.

Zie ook Hauweel.

 

David, Davids(e), Davidt(s), Davit(s), Davieds, Daviet, Davie(s), Davidson, Dawid(son), Davy(t),

Davis(on), Davio

Patroniem uit de bijbelse voornaam David: lieveling, vriend.

 

Davignon, Avignone, Avognon

Familienaam uit de plaatsnaam Avignon (Vaucluse).

 

Dawyndt

Naam uit de plaatsnaam Awoingt (Nord).

 

De Baenst: zie Baenst.

 

Debal: zie Bal.

 

Debar, Debarre, Debard, Deba(e)rt, Debaar

Familienaam uit de plaatsnaam Bar (op diverse plaatsen in Frankrijk).

 

Debeaune, B(e)aune

Familienaam uit de plaatsnaam Beaune (Bourgondië) of Baune (in St.-Georges - Luik).

 

De Bels: zie Bels.

 

Deben, Debin(g), De Bin(g), Dubin, De Beyn

Familienaam afgeleid van ofwel de plaatsnaam Ben (Luxemburg ) of de plaatsnaam Eben(-Emael) (Luxemburg).

 

Debeaune, B(e)aune

1. Naam uit de plaatsnaam Beaune (Bourgondië).

2. Of uit de plaatsnaam Baune in St.-Georges (Luik).

 

Deberlaer, De Beleir, De Beley(e)r

Naam met dezelfde betekenis als Van Berlaer. Zie Berlaer Van.

Zie ook Berleere Van.

 

Debien, Dubien, Desbiens

Naam uit de plaatsnaam Bien in Kasteelbrakel (Waals-Brabant).

 

De Bille, De Bi(e)lde, De Beelde, De Belie

1. Naam uit de Oudfranse plaatsnaam Bille: boomstronk.

2. Het kan soms ook een variant zijn van De Belder (zie bij Belder (de)).

 

Deblaere: zie bij Blaere.

 

Debo

1. Zie bij Debou. Zie wat verder.

2. Zie bij Dibbaut.

3. Zie bij Dubois.

 

Deborne, De Borne, De Beurne, De B(e)urme, Debeurme, De Beume

Familienaam uit de plaatsnaam Born (:bron) (Nederlands-Limburg, Noordrijn-Westfalen, ...), Borne (Overijssel), Born(e) (Frankrijk). Borne is ook grenspaal in bvb Ragnies (Henegouwen).

 

Debou, Bou, Dubou, Deboe

1. Schrijfvarianten van Dubos.

2. Zie ook bij Boe (de).

 

De Bourdere, De Bourdère, De Bourderé

Familienaam uit de plaatsnaam Bordères (Pyr.-Atl., Htes-Pyr. en Landes).

 

Debouverie, -ry, Debouvrie(s), -ry, Deboeverie, Delbouvry, Desbouvrie(s), -ry, Bouverie, Bouv(e)ry, Bouvrij, Bo(u)vri(e), Boverie, Bovry, Beuvry

1. Familienaam uit de plaatsnaam Bouverie: runderstal, veebedrijf.

2. De vormen op -y kunnen ook komen uit de plaats Beuvry ((Nord, Pas-de-Calais).

 

Debraine, Debraisne, Debreyne, De Briijne, De Briyne, Brain(e), Breine, Breyne, Breijne, Bereyne

Naam uit de plaatsnaam Braine-le-Comte ('s Gravenbrakel - Henegouwen), Braine-l'Alleud (Eigenbrakel -Waals-Brabant), Wauthier-Braine (Woutersbrakel - Waals-Brabant), Braine-le-Château (Kasteelbrakel - Waals-Brabant) of Braine (Aisne (Pas-de-Calais) of Breyne in Geluwe (West-Vlaanderen).

 

Debroeij, Debroey, Debroye

1. Variant van Debrou. Zie daar.

2. Mogelijk ook uit Brouw. Zie daar.

3. Of uit het Middelnederlandse broeyen: branden, schroeien, met kokend water begieten, geroosterd worden. Beroepsbijnaam (er zijn wel een aantal beroepen waarin gebroeid wordt) of bijnaam.

Debrou, (de) Brou, De Broe, De Broë, Debroux, Debroex, De Broux, Dubroux, Dubron, Broux

Naam uit de verspreide plaatsnaam broû: moeras, broekgebied. Er is o.a. een Brou in Bitsingen, Limbourg, Wonk (Luik), een Broux in Ophain (Waals-Brabant); zie ook Debroeij.

 

Debut

1. Naam uit de plaatsnaam But in Moulbaix en Hacquegnies (Henegouwen).

2. Zie But (de).

3. Spellingvariant van Dubus.

 

Deca, zie Ka.

 

Decagny, Deca(i)gnie, Decaigny, Dekany, Ca(i)gnie, Ca(i)gny

Familienaam uit de plaatsnaam Cagny (Aisne, Calvados, Somme).

 

Decalut, Decallu(t)

Verschrijving van De Caluwe. Kijk bij Caluwe.

 

Decarnière(s), De Carnière(s), Carnière, Decannière, (de) Cannière, Can(n)iere, Ca(u)nère

Familienaam uit de plaatsnaam Carnières bij Thuin of bij Kamerijk.

 

Decavel(e), De Caevel(e)

Naam uit het Middelnederlandse cavel(e): lot, loting, deel, aandeel (in grond), kavel. Beroepsbijnaam van de verloter, de (ver)kavelaar.

 

Decelle(s), Deselle

Naam uit de plaatsnaam Celles/Selles (Henegouwen, Luik, Namen en Picardië): kluis.

 

Deceur(t), Decoeur, Decour(t), Duc(h)oeur, C(h)oeur

1. Naam uit de plaatsnaam Koeur (-la-Grande en la-Petite (Meuse)). Naam uit het Latijnse corylu (hazelaar).

2. Of uit de huisnaam Le Coeur (het Hart).

 

Dechamp(s), Dechand, Deschamp(s), De Schamp, Des(s)chans, De Schans, Deschanck, Derschamp, Dersjant, Duchamp(s), Duschampt(s), Duchant, Dichamp, -ant, Decamp(s), Decams, Descamp(s),

Décomp(s), Descampe, Descampt, Decam, De Kam(p), Decanck, Decan(c)q, Decang, Decamk, Décant, De Cang, De Can(d)t, Descan(s), Ducamp(s), Dequan(t), Dequand, Le Cam, Le Quan(g), Lescan

Familienaam uit de veel voorkomende Franse plaatsnaam camp: veld.

Soms verward met Touchant.

 

Dechau(x), Deschaux, Duchau, Du Chau, Duçau, Chau

1. Familienaam uit de verspreide plaatsnaam Chaux.

2. De(s)chaux kan een spellingvariant zijn van Déchaux: ongeschoeid, blootsvoets.

 

Deckemin, Deckmyn, -ijn, -in(ck), Dac(q)mine

Familienaam uit het Picardische Du Kemin/Du Camin, het Franse Duchemin, vertaald: Van de Wege.

 

De Clippeleer: zie Klippelaar.

 

Deconinck: zie Koning.

 

Decoo, De Coo, Deco, De Ko(o), Koo, Decoox, Decooz

Familienaam uit de plaatsnaam Coo (Luxemburg).

 

Decottignie(s), -y, Decottegnie, Decote(g)nie, Decottenie(r), Decotignie(s), Cottignie(s), -ers, Cottigny, Cottegny, -ie(s), Co(u)tigny, Cottegnye, Cottenie(s), Cotteny(e), Coteny, Cottini(e), Cout(t)eneye, Couttenye, Co(u)ttenier, Cottenje, -jé, -jié, Coudenys, -ijs, -is, Coudenie, Codenys, Codenie, Codnis

Familienaam uit de plaatsnaam Cottignies uit Wasquehal (Nord).

 

Decroix, Decroy, -oij, -oie, Descroix, Decroo(s), Decroes, Decroës, Decrose, Ducroix

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam Croix: kruis, kruispunt.

 

Dedding

Nederlandse familienaam uit het Germaanse theud + inga.

 

De Dier, Dedier

Vernederlandsing van Dedier, dit is dan weer een variant van Didier. Zie verder bij Didier.

 

Dedoelder: zie Doelder.

 

Deenen, Dennen

Patroniem, knuffelvorm van de bijbelse voornaam Daniel.

 

Defache, Fache(s)

Familienaam uit de plaatsnaam Faches (Nord). Zie ook Fache(s).

 

Defau, Defaut, Def(f)aux, Defeau, Defauw, De Fauw, Defauwe(s), Defawe(s), Des(se)fawes, Dufaux, -ault, Duffau(t), -aux

Familienaam naar de Oudfranse plaatsnaam fou/fau = beuk (van fagus).

Er is een Faux in Court-St.-Etienne (Waals-Brabant), een Faulx in Frankrijk (Nord), een Faux in Frankrijk (Pas-de-Calais (2x) en Ardennes). En er zijn er wellicht nog meer.

 

Defèche, Defêche, Defe(s)che

Naam uit de plaatsnaam Fexhe (Luik).

 

Defen(a)in, Desvenain, Deveneyns, -eijns, -ijn(s), -yn(s)

Familienaam uit de plaatsnaam Fenain - in 1122 Fanen - (Nord).

 

Deferière, Defferiere, -ière, De Ferrer(r)e

Familienaam naar de verspreide plaatsnaam Ferrière: ijzermijn.

Zo stamt ook de Naamse plaats Fraire uit dezelfde bron.

 

Deflem, Flem

1. Naam uit de plaatsnaam Flemme in Jallet (Namen).

2. Zie ook Flem.

 

(De) Forceville, Farceville

Familienaam uit de plaatsnaam van herkomst Forceville (Somme).

 

Deforche: zie Deforge.

 

Deforge, Deforche

1. Familienaam uit de plaatsnaam Forges (Henegouwen).

2. Mogelijk ook uit de plaatsnaam Forge: smidse. Beroepsbijnaam.

 

Defosse, De(s)fosses, Defosze, Del(a)fosse, Delefosse, Delfos, (del) Fosse, Delfasse, Lafosse, Dufosse(t), -sez, - se, Defosset, Defossé(s), -sez, -szé, Deffossez, Desfossez, -sés, Fosset, -sez, -sé, -sey, -cez

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam Fosse: gracht, sloot.

 

Defranc(k), De Franc, Defran(c)q, De Frangh

1. Naam uit de plaatsnaam Frencq (Pas-de-Calais),

2. Variant van Lefranc(q), zie daar.

 

Defretin, Fretin, Fert(e)in, -ens

Naam uit de plaatsnaam Frétin (Nord).

 

Defréville, De Freville, Fre(u)ville, Fréville

Naam uit de plaatsnaam Fréville (Seine-Marne, Vosges, Loiret).

 

Defreyn(e), De Freyne: zie Dufrègne.

 

Defroidmont, -mond, De(s)fromont, Deffromont, Defraumont, Defremont, Dufraimont, Dufremont, Dufermont, Duf(f)romont, Dufourmont, Froidmont

1. Uit de plaatsnaam Froidmont (Henegouwen).

2.Bestaat ook als vertaling van Van Caudenberg.

 

Defruit, Defru, Defruy(d)t

Beroepsnaam voor de fruithandelaar.

 

Degay(e), Deghaye, Ghaye, Dighaye, -aie

1. Familienaam uit de plaatsnaam Gay in Auvelais, Biesme en Falisolle (Nord).

2. Zie ook Legai.

 

Degel(s), Deghels

1. Beroepsbijnaam van de (Middelnederlandse degel) degelmaker: maker van potten, tegels, of ook ketels.

2. ?Bijnaam uit Degel (de egel), naar de diernaam: een prikkelbaar, stekelig, ... iemand ?

 

De Gersem, De Gusem, De Gussem(e), Gusseme, (de) Gussemé, Degussème, De Guis(se)mé, De Guis(se)me, De Guissmé, -me, Degissemé, (de) Gisseme, Gissemé

Vertaling naar het Frans van Van Geetsom = Van Geersom = Van Gussem. Zie bij Geetsom Van.

 

Degouy(s), Degouis, De Ghouy(s), De G(h)oy, Degoy, Degouhys, Du Gouy, De Gowie

Familienaam uit de plaatsnaam Gouy. Deze naam komt op zeer veel plaatsen in Frankrijk en ook een paar keer in Wallonië voor.

 

De Graeve: zie Graaf.

 

Grain De, Degrein, (de) Grein, Dagr(a)in, Grin, Greyn

1. Naam uit de plaatsnaam Grain in Lanaye (Luik).

2. Zie ook Legrain.

 

Defen(a)in, Desvenain, Deveneyns, -eijns, -ijn(s), -yn(s)

Naam uit de plaatsnaam Fenain (Nord). 

 

De Grave: zie Graaf ...

 

Degrez, De Grez, Degré, Degre, Des Grées, (De) Grès, (De) Gres, Degret, Degrey

1. Naam uit Grez(-Doiceau): in het Nederlands plaatsnaam = Graven.

2. Of uit het Oudfranse gré: trap, trede. Bvb trappenmaker.

 

De Hauw: zie Hauw.

 

Dehing(h)

1. Zie Duhain.

2. Familienaam uit de plaatsnaam Hing in Aubange (Luxemburg).

 

Dehon, De Hon

Familienaam uit de plaatsnaam Hon (Nord).

 

Dehoux, Dehou(t), Dehoe, Dehoust, Duhou(x), Duhout, Del(h)oux, Delloue, Delloup, Houx, Lahou, Lehoux

Familienaam uit de plaatsnaam Houx: hulst. O.a. in Nord en Eure-et-Loire.

 

De Huy, Dehuy, Dehuit, Dehu(t), Déhut, Dehus, Dehoy, Dhoy, D'Hoye, Dehou(t), De Hou, Deheu, De Heu(y), Dheu, D'Hu, Dhuy, D(h)ui, Hou(y), Howie, Howy

Familienaam uit de plaatsnaam Huy (Luik, Hoei).

 

Deinze Van, Van Deynse, Van Deynze, Van Duisen, Van Duyse(n), Van Duijse(n), Van Duyze(n), Van Dusen

Familienaam uit de plaatsnaam Deinze (Oost-Vlaanderen).

 

Dejace, Dejas(se), Dejase, Dejaes, Dejeas, Dejosse

Naam uit de plaatsnaam Jauche (in het Nederlands Geten) (Waals-Brabant) of Jace in Grâce-Berleur of Jemeppe (Luik).

 

Dejaeghere: zie Jager.

 

Dejeneffe, Degeneffe, Degenève, Dignef(fe), -eff, Dignief, Dighneef, Dineff, Danef, Ganeff

Familienaam uit de plaatsnaam Jeneffe (Waals-Brabant) en in Dinant (Namen).

 

(de) Deken, Dekens, Deekens

Beroepsbijnaam voor het hoofd van een kapittelkerk of van een gilde.

 

Dekeyzer: zie Keiser.

 

Dekker (de/den), (de(n)) Decker, De Deckere, De Deckère, De Deker, De Deckel, De Deckker, (de) Deckers, Deckkers, Dek(k)ers, De Dacker

Beroepsnaam van de leidekker, de strodekker, de rietdekker: kortom de dakdekker.

 

Andere D-bladzijden D | Del | Do | Du | EF

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van jouw familienaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot één of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.

Kijk a.u.b. eerst of de gezochte naam er niet opstaat (bv. De Grote bij Groot, Verbeeck bij Beek en bv. Vranckx bij Frank). Zo bespaar je mij heel wat werk.

 

Literatuur:

De betekenis van toponymische samenstellingen (J .Van Loon - Onomastica neerlandica 1981)

Etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal (J. Vercoullie - Van Rysselberghe & Rombout 1925)

Huizinga's complete lijst van namen (A.Huizinga - Tirion 1998)

Middelnederlandsch handwoordenboek (J. Verdam -  Uit. Martinus Nijhoff 1949)

Middelnederlandse spraakkunst ( Dr. A. Van Loey - Wolters-Noordhoff 1980)

Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226) (Maurits Gysseling - Belg. interuniversitair centrum voor neerlandistiek 1960)

Vondelingen en hun naamgeving (L.De Man - Onomastica neerlandica 1956)

Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003)