Familienamen

                                                                                                                          

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Andere B-bladzijden B | Be | Bi | Bo | Bor | Br

 

 

Terug naar intro 

Het grootste deel van onderstaande info is een selectie uit: Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003).

Beaulen, (de) Beaulie

Deze familienaam komt bijna uitsluitend voor in de provincies Luik en Luxemburg.

1. De plaatsnaam Beaulieu komt in heel wat gebieden voor. Zelfs heel wat heerlijkheden in Vlaanderen heten zo.

In dit geval een plaatsnaam.

2. Mogelijk een variant van Baillien. Zie aldaar.

 

Beaulisch: zie Baulisch.

 

Beauprez, -pré, Be(e)lprez

Familienaam vaar de plaatsnaam Beaupré (mooie weide) die in Wallonië vrij veel en die ook in Vlaanderen voorkomt.

 

Beaus(s)art, -aert, Debeaussaert, Beauseart, Beeu(w)saert, Beaza(e)r, Baus(s)art, -ard, Bazard, -art

Familienaam uit de plaatsnaam Beau Sart: mooi gerooid terrein.

Beausart in Bossut (Waals-Brabant), in Steenkerque (Henegouwen), in Biez (Waals-Brabant), Beaussart (Somme).

 

Beautrix, -try, Biétry, Bietry, Beltresse, -tris, Biltresse, -tris, -terest, -tereyst, -tereijst, -terijs(t), -tereyst(t), -theryst, -trays, Bult(e)reys, -t(e)ruys, -terijs(t), -terys(t), -tereijs, -tereyst, -trys, Bolterys

Metroniem uit de heiligennaam Beatrix, Beatrijs.

 

Becks, zie Bek.

 

Be(c)quet, Béquet, Beket, Beké, Béké, Bequé, Becké, Becquez, Be(c)qué, Becque(s), Becqwet, Beckett, Bechet, Pe(c)quet

Bijnaam afgeleid van het Franse bec: bek. Naar een of andere eigenschap.

 

Becude, Becu(e), Bécu(e), Beccu, Becuwe, Bécuwé, Becuve, Beckwe, -wé(e), -wee, Bee(c)kwee, Bechu, Bochu, Bocude, Bouck(h)uyt, -(h)uijt, -(h)uit, Bockuyt

Bijnaam naar de vogelnaam becue (Oudfrans), becuwe (Westvlaams): snip.

Bijnaam voor de vanger van ... of bv. iemand met een scherpe neus.

 

Beddegenoo(d)ts, -oote

Naam uit het Middelnederlandse beddegenoot: bed- of echtgenoot. Bijnaam.

Misschien droeg zij de broek.

 

Beder(t), Bedeer

Oude Occitaanse naam uit de plaatsnaam Béziers (Hérault) (DNF).

 

Beeckmans

Familienaam uit de plaatsnaam Beek/Beke. Zeer verspreide plaatsnaam.

 

Beele(n), Be(e)lens, Bele(n), Bèle, Beel(s), Beeils, Bielen, Van der Beele, Van der Belen, Verbe(e)len, Beelkens

Metroniem uit Bele, Isabele.

 

Beemd Van den, Van den Beemt, Van de(n) Bemdt, Van den Bem(d), Van den Bemt, Van de(n/m) Bempt, Van der Bem(p)den, Van den Bempde(n), Van (den) Bemde(n), Van der/n Benden, Van der Ben(t), Van Bemten, (de) Bent, Debempt, De Bend

Familienaam uit de plaatsnaam beemd.

 

Beem(en) Van, Van Beeumen, Verbeemen, Verbiemen

1. Samentrekking van Bohemen. Familienaam uit de streek.

2. Mogelijk ook uit Beemd: zie daar.

 

Beer (de(n)), De Behr, (de) Beir, De Beire, De Beyre, Ber

1. Bijnaam naar de diernaam: uit één of andere eigenschap.

2. Bijnaam naar de huisnaam.

3. Beroepsnaam voor een berenleider (circus-,marktattractie).

 

Beerlings, Berling(in), Berlijn, -yn, -in, Bierlin
Patroniem afgeleid van de het Germaanse 'ber' = beer of dappere strijder. Een vechtertje dus.

 

Beers, Bers, Biers

1. Afgeleide van Van Beers (zie daar).

2. Afgeleide van (de) Beer (zie daar).

3. Of variant van Beerts (zie daar).

 

Beers Van, Van Be(i)rs, Beersmans, Beersemans, Bees(e)mans, Beirsmans

Familienaam uit de plaatsnaam Beers (Noord-Brabant) of Beerse (Antwerpen).

 

Beersel Van, Van Biersel, Beerselmans

Naam uit de plaatsnaam Beersel (Vlaams-Brabant) of Beerzel (Antwerpen).

 

Beert(s), Bert(h)

Patroniem, verkorte vorm van een Germaanse Bert-naam (: schitterende).

 

Beeten Van der, Verbe(e)ten, Verbeet

Familienaam uit de plaatsnaam Betuwe (o.a. in Tongeren - Limburg).

 

Beethoven Van

Familienaam mogelijk uit de plaatsnaam Betho in Tongeren. Of uit Bettenhoven (Bettincourt in Borgworm).

 

Beets, Beetz, Biets, Bietz

Patroniem, verkorte vorm van een bert-naam.

 

Begijn: zie Béguin.

 

Begné, Be(i)gne(t)

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam Baginus (uit bagin-hari.).

2. Bijnaam uit het Oudfranse beigne: buil op het voorhoofd.

3. Beroepsbijnaam naar de naam van het gebak: beignet.

 

Béguin, Beg(h)uin, Beguint, Beg(h)ain, Bég(h)ain, Beghin, Béghin, Beg(h)ijn, Beg(h)yn, Begin(n)e, Beg(h)eyn, Beg(h)ein, Bag(h)ein, Boggyn, -ijn

Bijnaam uit het Oudfranse beguin: dwaas, gek.

 

Behaghel: zie Bage.

 

Beharel(le), Bearelle

1. Naam uit het Franse bihorel, bihoreau: reigersoort. Bijnaam voor iemand met lange benen.

2. Naam uit de plaatsnaam Bihorel (Seine-Maritime).

 

Behiels

Oude naam waarvan de betekenis niet eenduidig is. Mogelijk een variant van Beels: zie Beelen.

 

Beier, Beyer(s), Beijer(s), De Beyer, De Beyre, Byers, Baier, Bayer(s), -ert(z), Baijer, Bajer

Bijnaam voor iemand afkomstig uit Beieren.

 

Beignier, Binjé, Binje, Binie, Bigné, Bingé

1. Patroniem uit de Romaanse vorm van de Germaanse voornaam bagin-hari.

2. Of verschrijving van Beignet. Zie bij Begné.

De vorm Bingé is ook ontstaan uit een vondelingennaam (Brussel 1843).

 

Beijaert, Beyaert, Bejaer(t)

1. Zie Bayard.

2. Beroepsbijnaam voor de beiaardier, de klokkenspeler.

 

Bek, (de) Beck, Bec, Be(c)kx, Be(c)ks, (de) Becq, Becx, Bex, Beek, De Beeck, Beeck(x)

1. Bijnaam voor iemand die een grote bek opzet of voor iemand met een speciale mondvorm.

2. Heel wat vormen kunnen varianten zijn van Beek, Van der Beke.

 

Bekaert, Béka(rt), Beka, Beca, Becar(t), Bec(c)aert, Be(e)ckaert, Becaas, Be(c)qua(e)rt, Beekaert

1. Afgeleide vorm van Van der Beke, zie Beke.

2. Romaanse afleiding van bec: bek. Bijnaam.

 

Béke, Beké

1.Zie Be(c)quet.

2. Mogelijk soms een verfransing van de naam Beke (en varianten).

 

Beke(n) (van der), Van der Bek, Van der Becq, Van der Beck(en), Van der Beckem, (van der) Beque, (van der) Bee(c)k, (van der) Beeke(n), Von der Becke, Van de Beek, Van de Be(e)ck, Van den Beek, Van den Bek(k)e, Van den Beck, Van den Becke(n), Vandrebeck,

Wandrebeck, Wenderbeck, Verbee(c)ke(n), Verbee(c)k, Verbeck(e(n)), Verbecq(ue), Verbeke(n), Verbèque, Verbeque, Verbeckt, Ferbecq, Vorbeck, Ter Beek, Terbekke, Be(e)ken(s), Beeke(n), Bekkens, Bee(c)k(x), Beex, Becque, Becke(n), De Beke,  Bêque, Bèque, Opdebee(c)k, Op de Beeck, Op de Beke, Op de Becq, Obtebeke, Opderbeck, Bee(c)kman(s), Bekeman(s), Beckman(s), Biekman 

Familienaam afgeleid van de zeer verspreide plaatsnaam 'beek'.

 

Bel, Belman(s), Bellen(s)

1. Familienaam uit de plaats Bel - Geel (Antwerpen).

2. Zie ook Belmans, Bellin, Belle.

 

Belaert, Beelaert(s), Beellaert, Biela(rt), Belard, -art, Bélart, Bellaert, -ard, -a(a)rt, Beldert

Bijnaam afgeleid van het Middelnederlandse werkwoord bel(l)en: blaffen, geluiden voortbrengen.

 

(de) Belder, Belders, Bielders, (de) Belser, De Beelde, Beelden(s), Belden(s)

1. Het Middelnederlands beelder betekent schepper, uitbeelder, beeldhouwer, schilder.

In dat geval een beroepsnaam.

2. Beroepsnaam van de omroeper, de belleman.

3. Naam uit het Middelnederlandse bels: bijl. Beroepsbijnaam voor de smid, de wapenmaker (Stefan De Belser).

 

Belderbos(ch)

Familienaam uit de gelijknamige plaatsnaam in Geel (Antwerpen).

 

Belie(n), Bélie, Beliën(s), Bilien, Biliën, Bielien, Bill(e), Billen(s), Bilen, Bil(l)enne

Metroniem, verkorte vorm van Mabelie (Mabille) of Sebelie (Sibilia).

 

Bellavia, Belliveau

Spaanse en Franse familienaam uit de plaatsnaam: mooie, liefelijke vallei.

 

Van Belle, Vanbelle(n), Van Bellen

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Belle (Bailleul in Frans-Vlaanderen) of Denderbelle/Schellebelle, ....

Zie ook Bel.

 

Belle(g)hem Van, -ghen, Van Bellinghen

Familienaam naar de plaatsnaam Bellegem in West-Vlaanderen.

 

Bellekens, Belquin

1. Naam afgeleid van bel(le). Bijnaam voor de belleman.

2. Patroniem uit de voornaam Bellin. Zie daar.

 

Bellemans, Belmans, -manne, Bellmann, Bel

1. Beroepsnaam voor de belleman, de omroeper.

2. Afgeleide van Van Belle: zie Belle.

3. Afgeleide van Bellin/Ballin (Lind.1964). Zie bij Bellin.

4. Zie ook Bel.

 

Belleter, Bil(l)eter

Variant van de Duitstalige familienaam Billeter, afgeleid van de plaatsnaam Bilten in Glarus (Zwitserland).

 

Bellin, Bellen(s), Bellinck, -yn(ck), -ing(s), -in(k)x, -inckx(s)

1. Patroniem, variant van Ballin, knuffelvorm van Baldwin, Boudewijn.

2. Patroniem, knuffelvorm van de Germaanse voornaam Bello.

3. Zie ook Bel.

 

Belling(h)en Van, Van Bellinghe(m), Van Beling(h)en

Familienaam uit de plaatsnaam Bellingen (Vlaams-Brabant).

 

Belois Van

Vermoedelijk vernederlandste vorm van Dubelloy. Zie daar.

 

Bels (de), Beels, Beils, Beyls, De Beys

Familienaam uit het Middelnederlandse/Oudsaksische bijl/bil/byl/bels (bijl/zwaard). Wellicht beroepsnaam van de maker van ...

 

Bemelen Van, Bemelmans, Bemeler

Familienaam uit de plaatsnaam Bemelen (Noord-Limburg).

 

Benard, Bénard, Benart, -aer(t)s, Beenaer(d)ts, Bennaer(t)s, -aars, -ar, Besnard, Besnehard, Beunaerts, Beinaer(d)ts, Benaets, Benat(s), Bénade, Benade(n), Benaest

Patroniem, variant van de Germaanse voornaam Bernhard.

 

Beneden Van, Van Benden, Van Beneen Van Benëen

Familienaam naar een lager gelegen woonplaats.

 

Bénit, Benito, Bény, Beny, Beni(e)(r), Benis, Benit, Benijts, -yts, Beni(e)st

Patroniem uit de Romaanse vorm van Benoît (heigennaam Benedictus).

 

Benoit, Benoidt, Benois(t), Benoij, -oy(e), -oey, Benooit, -oo(d)t, Binoit, -ois, -oye, -oir

1. Patroniem uit de Franse vorm van de Heiligennaam Benedictus. Benoo(d)t is de typisch Vlaamse vorm.

2. De Waregemse voorouders van Peter Benoit heetten evenwel Mannoot. Een verschrijving leverde Benoit/Benoot op.

Mannoot komt uit de Germaanse voornaam Manoud (zie Maenhout).

 

Bentin(ck), -ing, Benthin, Benten, Binten, Bent(h)ein, Benteyn, B(e)intein

Patroniem, knuffelvorm van de Germaanse voornaam Bernhard.

 

Beral, Berael, Bral(l), Brals, (de) Brael, De Braal, Braele, Braël(e)

Patroniem uit het Franse Béral, Berault, Béraud. Dit zijn Romaanse vormen van de Germaanse voornaam ber-wald.

 

Béraud, Béreau(d), Bereau(x), Bériau(x), Beriau(x), Bérieau, Beraud(e), Berauld, -ault, -aux, Berhaut

Patroniem uit de Germaanse voornaam ber-wald.

Berck, Bercx

1. Patroniem uit een Germaanse ber-naam.

2. Familienaam naar de plaatsnaam Berk, naar de boom.

 

Berck Van de(n/r), Van der Berk, Van der Berk(en), Van der Bercq, Verber(c)kt, Berkman(s), Berckman(s), Berqueman(ne), Baerckmans, Barkman

Familienaam uit een plaats waar berken groeiden.

 

Berckelaer(e) Van, Van Bercklaer, Berckelaers

Familienaam uit de plaatsnaam Berkelaar in Echt (Limburg), Reet en Kontich (Antwerpen), Asse (Vlaams-Brabant) en Sinaai (Oost-Vlaanderen).

 

Ber(c)kmoes, Verber(c)kmoes

Familienaam uit de plaatsnaam Berkmoes: drassige plaats bij berken.

 

Berckt van de(n/r), Van den Bercht, Verberck(t), Verberkt, Verbercht, Verberg(h)t, Verber(d)t

Uit de plaatsnaam Berkt: berkenbos. Er is zelfs een dorp Berkt (Noord-Brabant).

 

Berden, -enne, -in(g), Beerden

Patroniem uit de voornaam Berend (zie bij Bernhard).

 

Berens, Beeren(s), Berrens, Beirens, Beyrens, Bierin, Bieren(s), Biren, Bering(h)s, Beerings, Berin(ck)x, Beirinckx, Berix, Barrix, Bierin(ck)x, -ings

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam bern-hard.

2. De afstammelingen van Jan de Bere, leenheer uit het hof ter Loo in Kasterlee, heten Beirens.

 

Berg (van de(n)), Vanberg, Van de(n) Berge(n), Van de(n) Bergh(e)(n), Vanden berghe, Van den Berch, Van dem Berg(e), Van der Bergh(e)(n), Van (den) Bergue, Wandenberg, Van der Bergue, Van dem Bergue, Von den Berg(e), Vonde(n)berg, Vomberg(e), Wambergue, Wanbergue, Wamberghe, Vannenberg(h), - berck, Vaneberg(h), Vaneberck, ten Berge, Bergman(n), -ans, Berghman(s), Berchman(s), Bergeman, -mann(e), Barchman, Bergamanne

Zeer verspreide plaatsnaam, die in vele dorpen al aan een heuveltje gegeven werd: berg.

 

(van) Bergen, (van) Berghen, Vanbergen

Familienaam uit de plaatsnaam Bergen (verschillende plaatsen in Vlaanderen, Noord-Frankrijk en Nederland). Ook Destelbergen, Bergen-op-Zoom, ... is Bergen.

Meer info bij Berg.

 

Berger(s), Bergier(s), -ies, Berges, -ès, Bergé

1.Bijnaam voor iemand die zich verbergt, in veiligheid brengt.

2. in Limburg ook afgeleide van Berg.

3. Of uit het Franse berger: herder.

 

Berger, -é, -ez, -es, -ès, -ey(s), -ier, -ie(r)s, Leberger, Laberger, Du Berger, Dubergey

Uit het Frans: beroepsnaam voor een herder.

 

Berghof, Berghöfer, Bergshoeff

Naam uit de plaatsnaam Berghof (Nederlands Limburg). Berghof in Belsele (Oost-Vlaanderen) en Oorderen (Antwerpen). En wellicht nog op andere plaatsen.

 

Bergman(n), -mans, Berghman(s), Berchman(s), Bergeman, -mann(e), Barchman, Bergamanne

Varianten van Van den Berg. Kijk verder bij Berg (van de(n)).

 

Bergunde

Duitse metroniem uit de Germaanse voornaam bero-gund.

 

Beringhen Van

Naam uit de plaatsnaa Beringen.

 

Berkel (van), Van Berckel, Berkelmans

Naam uit de plaatsnaam Berkel (Limburg, Nederlands-Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland).

 

Berkum Van, Van Burkom, Van Burkum

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Berkum (Overijsel).

 

Berlaer Van, Van Ballaer(t), Van Ballart

Familienaam uit de plaatsnaam Berlaar (Antwerpen). Zie ook Deberlaer.

 

Berlaimont, (de) Berlaymont, (van) Berlamont, Berlémont, Berlemont, Berlinmont

Familienaam uit de plaatsnaam Berlaimont (Nord-France).

 

Berland, -lan(t), -laen, Beerland, -lan(d)t, -laen, Beirlan(d)t, -laen, Bierlant, -laen, -lean

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam ber-land.

2. Naam uit de plaatsnaam Baarland (Zeeland).

 

Berleere Van, Van Beerle(i)re

Naam uit de plaatsnaam Berlare (dialect Beerleer - Oost-Vlaanderen).

 

Berling(en), (-er), Berlingin, Beerlings, Berlijn, -yn, -in, Bierlin, Borlyn

1. Familienaam uit de plaatsnaam Berlingen (= de site waar het volk van Ber neerstreek) (Luxemburg en Rijnland-Palts).

2. Patroniem, uit Berilo, afgeleid van een ber-(beer) naam. Dit geld wellicht voor de vier laatste namen.

 

Bernard, -ar(ds), -art, De Bernard, Dubernard, Barna(rd), Bernardus, -har(d)t, -ha(r)d, Bernath, Bernert, Bernardi, -o, -y, Di Bernardo, Bennardo, Bernaer(d), -aard(s), -aerdt(s), -aers, Biernard, -aert, Beernaert(s), -aerd(t), Beirnaerd(t), -aert(s), -art, Börnard, Barendsen, Ba(a)rends(e), Barents(en), -tsz, Berende(s), Berends(en), Beerends, Berents(en), Berndt(son), Berntzen, Behrend(t), Behrndt, Bernt

Patroniem uit de Germaanse voornaam ber-hard.

 

Bert De, De Berdt, Deberdt, De Bard, De Ba(e)rt

Naam uit het Middelnederlandse bart, bert: zeevis.

Bijnaam voor bv. een visser.

 

Bertier, Berth(i)er, De Bertier, Berti, Berty

1. Patroniem, Romaanse vorm van de Germaanse voornaam berht-hari.

2. Variant van Bartier. Zie daar.

 

Berton, Berthon, Bertun, Barton, Bertonneau, Berthonnaud

Patroniem, Romaanse vorm van de Germaanse voornaam Berto.

 

Bertozzi

Wellicht een Italiaanse patroniem afgeleid van een berht-wald-naam.

 

Bertran, Bertrand(t), Bertrant, Bertrand(s), Bertrang(h)(s), Bertram(s), Berttram, Berterame, Bertrem, Bertums, Beltran, Beltrame, Be(r)trains, Bet(e)rams, Betrane, Bettrang, Be(e)terens

Patroniem uit de Germaanse voornaam berht-hraban.

 

Berwouts, Berod(e), Béro, Beros, Beero, Berro

Patroniem uit de Germaanse voornaam ber-wald.

 

Beselaere (van), (van) Becela(e)re, -aert, Van Beceleare, Van Besselaere, -lart, Va, Besxelaere

Naam uit de plaatsnaam Beselare (West-Vlaanderen).

 

Besien Van, Vanbesien, Van Bezi(e)n, Van Bessien

Naam uit de vrij vage plaatsnaam Besi(d)en: bezijden, ernaast.

 

Besoens

Wellicht Limburgse variant van Besonhé: familienaam uit de plaatsnaam Besonhez (Luik).

 

Bessem(s), Besem, Besème

Beroepsnaam voor een bezembinder of een straatveger.

 

Besselsen, Beszelzen

Patroniem uit de voornaam Bessel

 

Bessemans, Bessem(s), Bessens, Besem, Besème

Beroepsnaam van de bezembinder.

 

Bestevaar

Bijnaam die zoveel betekent als: beste vader, grootvader, voogd.

 

Betlem, Bethleem, Bethlen, Beddele(e)m, Bedleem

Naam uit de plaatsnaam Bethlehem. Er zijn er meerdere, o.a. abdij in Deutekom (Gelderland), bij Elkerzee (Zeeland), plaatsnaam in Herent en St.-Gillis (Vlaams-Brabant), Ramskapelle en Reninge (West-Vlaanderen).

 

Van Bets, Van Bedts

Familienaam uit de plaatsnamen Geetbets of Walsbets uit Vlaams-Brabant. Of mogelijk uit Beets in Nederland (Noord)Brabant).

 

Bette, Betten(s), Bet(s), Beth(s)

1. Metroniem, verkorte vorm van Elisabeth.

2. Patroniem of metroniem uit het Germaanse Betto = Bertho/Betta = Bertha.

 

Bethuyne, Bot(t)huyne, (de) Béthune, Bétune, Betune, Bethume, Pethune

Familienaam uit de plaatsnaam Béthune (Pas de Calais-Frankrijk).

 

Betjes, Bethge, Betgen, Bethke, Betker

1. Metroniem afgeleid van Bette, een knuffelvorm van Elisabeth.

2. Patroniem, Nederduitse afgeleide van Bertram of een andere Berht-naam.

3. Verschrijving van het Nederduitse Baedeker: Böttcher : kuiper.

 

Bette, Betten(s), Bet(s), Beth(s)

1. Metroniem, verkorte vorm van Elisabeth.

2. Patroniem of metroniem uit Betto/Berhto, Betta/Berhta.

 

Beudeker, Buddeker, (de) Beuker, De Beucker(e), Buekers, Beu(c)kers, Bücker, Bu(e)ckers, Buk(k)ers, Boeker

Naam uit het Nederduitse bodiker, het Oostmiddelnederlandse bo(e)deker: kuiper.

 

Beugeling, -ink

1.Familienaam uit de plaatsnaam 'Beugel': kromming in de rivier (Hekket).

2.Het kan ook een beroepsnaam/bijnaam zijn uit bogel/beugel (: ijzeren ring). Bv. beugelmaker.

 

Beukelaer (de), -aar, (de) Beu(c)kelaer(e), De Beucklaer, De Beu(c)keleer, De Bueckelaer(e), Beu(c)kelaers, -eers, -eirs, Beucheleirs, Böckeler, Bock(e)ler

Naam uit het Middelnederlandse bokelare, buekelaere, beukelaar: schild met een bokel of knop. Wellicht beroepsbijnaam voor de maker ervan.

 

Beuken Van der, Van den Beuken, Van der Buecken, Van de Beucken, Van de Bücken, Van den Beuck, (van de) Beuque, Verbeu(c)ken, Verbu(e)(c)ken, Verbeukel, Van den Biuck, Van den Boick

1. Naam uit de plaatsnaam Beuken, aan de beuk(en).

2. Sommige vormen kunnen een verschrijving zijn van Bulcke (van den).

 

Beul(e) (de), Beuel, Beuls, Buel(l), De Buel, (de) Buyl, De Buijl

Beroepsnaam voor de gerechtsbeul of gerechtsbode.

 

Beul (de)

Beroepsnaam van de beul of de gerechtsbode.

 

Be(u)llens, Bu(e)llen(s), Beulence, Bullens, Bulen(s), Bulin(s), Beulinckx, Bu(e)lin(ck)x, Buelinck, -inkcx, Bullinck, -inckx, ynckx, ijnckx, Buylinckx, Buijlinckx

1. Patroniem of metroniem, verkort uit de Germaanse voornaam bodo of bolo.

2. Patroniem, knuffelvorm van Bouwewijn, uit de Germaanse voornaam bald-win.

 

Beunkens, Beunckens, Beuneken(s), Bun(c)kens, Beumkes

Patroniem uit de voornaam Beun (= Buno).

 

Beuren Van de(r), Van Bueren(s), Van der Beeuren, Beuren, Van Beurden, Verbeure(n)

Familienaam afgeleid van het Middelnederlandse buur, buer = huis, hok, schuur.

De plaatsnaam ter Beure komt o.a. voor te Rollegem en Ruiselede.

Zie ook Verbeeren en Buren (Van).

 

Beurick, Buerik, Burick, Burri(n)ck

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam bod-rîkBuno). of bald-rîk.

2. Mogelijk ook uit de plaatsnaam Burik, wellicht Bury (Henegouwen of Groot-Brittannië).

 

Beuselinck (de), Beuseling, Beuzelin

Patroniem, knuffelvorm  uit de Germaanse voornaam Boso.

 

Bever, Bevers, Beever(s), De Bever(e), De Bevre, Debève, De Bevle

Bijnaam naar het dier.

 

Beveren Van, Van Bever(e), Van Beever, Vambeveren

Familienaam uit de plaatsnaam Bever, (Strombeek-)Bever (Vlaams-Brabant), Bevere, Beveren-Waas (Oost-Vlaanderen), Beveren-aan-de-IJzer, Beveren-Leie, Beveren in Oostkamp (West-Vlaanderen).

 

Beygaerden Van, Beygaert, Beijgaert

Naam uit de plaatsnaam Bijgaarden (Vlaams-Brabant) of plaatsnaam in Hoksem (Vlaams Brabant).

 

Beyltjens, -tiens, -kens

Metroniem uit het Middelnederlandse Beilkin, een voornaam afgeleid van Isabelle.

 

Beyn, Beyne(n), Beijne, Beenen(s), Bene, Bêne, Baine(s), Bein(e), Been(s), Beyn(s), Beijn(s), Beys

Patroniem, knuffelvor van de Germaanse voornaam Bernhard.

 

Bezouwen Van, (van) Besouw, Van Besauw

Familienaam uit de plaatsnaam Besauwen in Vorst (Antwerpen).

 

Andere B-bladzijden B | Be | Bi | Bo | Bor | Br

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van jouw familienaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot één of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.

Kijk a.u.b. eerst of de gezochte naam er niet opstaat (bv. De Grote bij Groot, Verbeeck bij Beek en bv. Vranckx bij Frank). Zo bespaar je mij heel wat werk.

 

Literatuur:

De betekenis van toponymische samenstellingen (J .Van Loon - Onomastica neerlandica 1981)

Etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal (J. Vercoullie - Van Rysselberghe & Rombout 1925)

Huizinga's complete lijst van namen (A.Huizinga - Tirion 1998)

Middelnederlandsch handwoordenboek (J. Verdam -  Uit. Martinus Nijhoff 1949)

Middelnederlandse spraakkunst ( Dr. A. Van Loey - Wolters-Noordhoff 1980)

Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226) (Maurits Gysseling - Belg. interuniversitair centrum voor neerlandistiek 1960)

Vondelingen en hun naamgeving (L.De Man - Onomastica neerlandica 1956)

Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003)