Familienamen

               

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

 

 

Terug naar intro 

Het grootste deel van onderstaande info is een selectie uit: Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003).

Van der Aa, Vera(a), Van de Ra, Van (der) Ha

Familienaam uit de de waternaam Aa of A, wat water betekent. Deze naam werd voor veel kleine waterloopjes gebruikt.

 

Aalders, Al(l)der, Alders(e), Alderson(s), O(o)lders

Patroniem uit de Germaanse voornaam Aalderd. Dit uit adel-hard.

 

Aalten Van, Van A(e)lten, (van) Naelten

Naam uit de plaatsnaam Aalten (Gelderland).

 

Van Aarle

Afkomstig van de plaatsnaam Aarle.

1. Aarle en Aarle-Rixtel in Noord Brabant (Nederland).

2. A(a)rle in Poppel.

 

Aan den Boom: zie Aendenboom.

 

Aarts: zie Aerts.

 

Abbenij(en) Van, Van Abbeny(en), Van Habberney

Familienaam uit een niet gelokaliseerde plaatsnaam (Antwerpen ?).

Begin 18 de eeuw komen ook volgende varianten voor: (van) Abberney - Van Habbenije - Halbernack, Van Habbern(e)y. De naam Halbernack zou ook kunnen verwijzen naar afkomst uit het Duitstalig gebied: kortnek. Een soldatennaam ?

 

Abdoel-Koudouzova

Arabische-Armeense dubbelnaam.

Abdoel komt uit het Arabische abd-al: dienaar.

K(o)ud(o)u is wellicht een variant van het Armeense Kud(u): ontdekking.

De achteruitgang "zova" betekent zoveel als: dochter van.

 

Abeele Van den, Van den Abeel(en), Van den Abeelle, -Abel(le), -Abiel(le), Van den Aebeele, -Aebiele, Van den Abbeel(e(n)), Van Abelle, Van Habel

Familienaam uit de plaatsnaam Abeel: het Middelnederlandse Aubeel, Abele (in het Oudfrans Albel, Aubel) betekent witte boom, ratelpopulier.

 

Abeloos, Abbeloos

Patroniem, knuffelvorm van de Germaanse bakernaam Abbe (deze uit Adelbrecht).

 

Absil, Absile, Absil(l)is, Apsillis, Apsel

Metroniem uit de Germaanse voornaam Absildis.

 

Achahbar, Akbar

Arabische naam met als betekenis: de grootste.

 

Achter (van), Van Hac(h)ter, Van Act(h)er, Van Achteren, Verachter(t), Veraghtert

Deze naam verwijst naar een woonplaats achter of aan de overkant van een bepaalde plaats. Of naar plaatsnamen die dezelfde oorsprong hebben. Komt nogal eens voor.

 

Ackaert, Accaert, Acar, Accard, Ac(c)art, Acquaert, Achar(d), -art, Hackaert, -ars, Hacqua(e)rt,

-ard, Haca(rt), Hac(h)ard, Haccart, Hacha(t)

Patroniem uit  agi-hard.

 

Ackeleyen Van, -eijen, Van Acoley(e)n, -eijen, -ijen, -yen, Van Accoley(e)n, -yen, Van Akoleyen,

-eijen, Van Aroleyen, Van Akelije(n), -ye(n), Van Akeley(e)n, Arcolie, Arcoly, Arcoulin, Haeckeleue, Haekelaeye, Hakelye, Hercolier(s), Ockeley, -eij, Okeley, Occolay

Familienaam naar de plaatsnaam Ackeleye, Acoleye (naar akelei: groeiplaats).

 

Acker, Van Acker, Ackers, Akkers, Akre, Acqaire, Van Acker(e), Van (den) Akker, Van den Ack(er), (van den) Aker, Van Ackre, Vanackère

Familienaam uit de wijd verspreide plaatsnaam akker: veld, akkerland.

 

Adorp Van

Familienaam uit de plaatsnaam Adorp: Nederlandstalige naam van Orp-le-Grand en Orp-le-Petit (Waals- Brabant) en Adorp in Groningen.

 

Adriaans(e), Adriaans(s)en(s), Adriaen, -iaens(e), -ia(e)ns(s)en(s), Adrieaansen, Adriance, Adrian(s), Adryan, Adriani(j), -any, Adrienssen, Adrien, Adriën, Adriencense

Patroniem naar de Latijnse heiligennaam Adrianus.

 

Aegten, Aechten, Aegden, Agten, Aghte, Achte(n), Aghten, E(i)chten, Aagtjes

Patroniem uit de voornaam Agatha.

 

Aelman, Aalmans, Alman, Allman(n), Allmanns, Haelman(s), Aleman, Alleman(s), Adelmann, -mant, -ment

1. Patroniem uit een Germaanse adal-naam.

2. Zie ook Alleman.

 

Aelter, Aalter, Van Ha(e)lter, Aelterman, Haelterman, Alterman, Aelderman

1. Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Aalter (Oost-Vlaanderen).

2. Zie ook Haelterman.

 

Aelvoet

Zie Holvoet en Algoet (zie hieronder).

 

Aendenboom, (aan den) Boom

Familienaam naar de woonplaats: aan den boom.

 

Aercke

Patroniem uit Aernout of uit Adriaen.

 

Aerden, Aarden, Haerden

Patroniem, knuffelvorm van de Germaanse voornaam Aernoud. Zie daar verder.

 

Aerden Van der, Van der Aarden, Van der Eerde(n), Vereerde, Van Aer(d)t, Van Aart, Van Art, Van Ard, Van Eer(d)t

Naam uit de plaatsnaam Aard: veld, bouwland, open plaats, kade, aanlegplaats.

 

Aernout(s), Aernoudt(s), Aernau(d)t(s), Aernoodt, Aornout, Aernhou(d)t, Haerenout, Aerenhouts, Haerenhout, Arnoud(t), Arnout(s), Harnouts, Aarnoudse, Aarnouts(e), Arnhold, Arnau(d), Arnault, Arnauld, Arnaut(s), Arno(e)ts, Arno(t), Arnott(e), Arnoeyts, Arnoys, -oijs, Arnould, Arnoul(t), Arnou(s), Arnou(l)x, Arnoe(s), Arnouat, Arnouw, Arnauw, Ernaux, Ernaul(l)t, Hernaut, -aux, -ay, Arnal, Ernotte, Hernot(te), Herno, Ernou(l)d, -oud, -out, -ou(x), Arnols, Ernult, Erneux, Hernou(ld), -oux, -oes, -oë, Harnould, Arnold(i), -y, Arnold(t)s, -ol(t)s, Arnoldus(sen), Aarens, Haerens, Ahrend, Ahrens, Arend(s), Aren(d)t, Harent, A(e)ren(t)s, Are(n)ts, Arendsen, Aren(t)z, Aarrents, Arndt(s), Ares, Arn, Arntz(en),

Patroniem van de Germaanse voornaam aran-walda (wat arend-heerser betekent).

 

Aerschot Van (der), Van Aerschodt, Van Aarschot, Van Arschot, Van Arscoot, Van Asscho(d)t, Van Ascot, Van Aerchot, d'Archot, Da(r)schotte, Daschot, Arschoot, Arschodt

Familienaam uit de plaatsnaam Aarschot (Vlaams-Brabant).

 

Aertenry(c)k Van, Van Ertryck, Van Ettery(c)k, -rij(c)k, Ertryckx, -rijckx, Eirtrijckx, Van Herterijck, -ryck, Van Hertreyck, Van Hentenry(c)k, -rij(c)k, Van Hent(e)rijck, Van Hentryck, Van Henteuryck, Herteryckx

Familienaam uit een gelijknamige (?) plaatsnaam (wellicht in Vlaams-Brabant). Plaats nog onbekend.

 

Aertgeerts, Aertgeets, Aetgeerts, Argeerts, Uytgeerts, Uijtgeerts

Patroniem uit een dubbele voornaam Arnoud+ Geert.

 

Aert(s), Aarts, Haert, Aardse, Aartsen, A(e)rs, Ha(a)rs, Haer(t)s, Aarssens, Aars(s)en, Haerssens, Aerts(s)ens, Aertzen, Art(s), Harts, Arets, Ar(r)etz, Arits, Aritz

Patroniem: verkorte vorm van de Germaanse voornaam Arnoud.

 

Agnees(s)ens, Agneese(n), Agnessens, - ssen(n)

Metroniem uit de naam Agnes.

 

Aillet, Alliët, Alliet, Alié, Ailliet

Patroniem uit de Romaanse vorm van een Germaanse agil-naam.

 

Aimé, Aime, Ayme, Haimé, Amez, Amer, Ames, Ameys, Ameijs, Hames, -et, -ey, -ez

Patroniem uit het Franse Aimé, dit komt uit het Oudfranse ameit, amé, het Latijnse Amatus: de beminde.

 

Aken Van, Van Aeken, Van Ha(e)ken, Van Hacken, Van Acken

Familienaam uit de plaatsnaam Aken, Aachen (Noordrijn-Westfalen).

 

Aksoy

Turkse patroniem uit de gelijkluidende voornaam Aksoy: witte lijn (wat zoveel betekent als: van hoge afstamming)

 

Alain, Allain(s), Allin, Alenus, Alénus, Alenis, Alénis, Allein(s), Alleijn, Alleyn(s), Alleys, Alanen, Allès, Alles, Al(l)an, Allen, Alleleijn, Allel(e)yn
Volgens Lorlet II is Alanus de volksnaam van de Alanen, een Sarmatisch ruitervolk dat in 406 Gallië plunderde. Volgens V.D.Schaar is het Engelse voornaam van Bretons-Keltische oorsprong. De uitgang -ain wijst erop dat hij via Frankrijk bij ons kwam.

 

Alaerd(s), Alaert(s), Alaers, Aelaerts, Alard, Adelhardt, Allaerd(s), -aert(s), -ertsz, Allaer(e), Allaër, Allar(d), Al(l)art, Lallard, -art, Allert, Al(l)ers, Aler, Ahlers, Ahlert

Patroniem uit de Germaanse voornaam adal-hard: 'adel-sterk'.

 

Alblas

Familienaam naar woonplaats bij de voormalige Nederlandse rivier Alblas, die stroomde in de huidige Alblasserwaard. De naam Alblas zit ook in Merksplas.

 

Albrecht(s), Albregt(s), Albrechts, Albrech, Alberech, Albright, Ambre(c)k, Albrecq, Aelbrecht(s), -breghts, -bregt, -brech, Aalbrecht, -breght(se), Adelbrecht, Haelbrecht(s), Holbrecht(s), Olbrecht(s), Olberecht(s), Olbreghts, Olbrich(t), Olbracht, Olberek, Albert(s), Albertz, Albers, Albirt, Albo(o)rt, Aalberse, -berts, Aelber(t)s, Olbert(z), Alberty, -i, -o, -ini, -yn, -ijn

Patroniem van de Germaanse voornaam 'athala-bertha' (adel-schitterend). Albertyn is een knuffelvorm.

 

Aldus

Patroniem uit de Germaanse voornaam Aldert (adal-hard) of de naam Alders (Aalders d.i. zoon van Aldert).

 

Aldermans, Ha(e)ldermans

Beroepsnaam uit het Middelnederlandse alderman, olderman, deken van de gilde, wijze man.

 

Alde(r)wereld, Alderwerelt, (van) Alde(r)weireld(t), Alderweirelt, Allewerelt, Alleweireld(t), Van Aldenweireldt, Van Alderwerel(d)t, -ierel(d)t, Van  Aeldeweereld, -elt, Van Aeldweereld, Van Alderwelt, -velt, Van Adrewelt, Van Andruel

Bijnaam uit een veelgebruikte uitroep "al de wereld (de hele wereld)".

Hij zou soms ook ontstaan zijn uit een huisnaam: bv. "De Wereld' in Amsterdam.

Komt in alle ons omringende landen in diverse talen voor.

 

Alen(s), Aalen, Aelen(s), A(e)llen, Alijn, Alyn, Allyn(s), Allijn(s), Alin(k), Allins, Allinck(x)

1. Patroniem, knuffelvorm van een Germaanse Allaard- (uit adal-hard) of Aloud-naam.

2. Mogelijk ook metroniem uit het Germaanse Adele (uit adal).

3. Zie ook Alain.

 

Alençon, d'Alençon, Dalançon

Familienaam uit de plaatsnaam Alençon (Orne - Frankrijk).

 

Alewa(e)ters, Aelewaters, Allewaters, Haelwaeters, Haelewa(e)ters, Halewa(e)ters

Bijnaam van de waterhaler, -drager. Bvb de waterhaler voor de badstoof.

 

Alexis

Patroniem uit Alexander, Alexis.

De naam Alexis komt het meeste voor in Frankrijk, Griekenland, maar je vindt hem ook verspreid over de hele wereld.

 

Algoed, Algoe(d)t, Algoët, Aelgoet, Algoo, Allegoe(d)t, A(e)lvoet, Haelvoet

Patroniem uit het Germaanse adel-gôd.

 

Alken (van), Van Alcken

Familienaam uit de plaatsnaam Alken (Limburg).

 

Allegaert

Patroniem of metroniem uit de Germaanse voornaam adel-gard: adel-gaard of athil-gaard: edel-gaard.

 

Alleman, -mans, -mann, -mant, -mand, Aleman(g), Almand

1. Familienaam uit de volksnaam Alleman, die uiteindelijk de Franse naam geworden is voor Duitser.

2. Zie ook Aelman.

 

Allemee(r)sch (van), Allemersch, Van Allemeersh, (van) Hallemeersch, Hallemeesch, Van Haelmersch, (van) Haelemee(r)sch, Vanhaelemeesch, Allermeersch, Allemes, Aellemeersch, (van) Hollemeersch

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Aalmeers (Ael (Germaans voornaamdeel wat adel betekent of paling, ...) -nat weiland/moeras) o.m. in Rumbeke.

 

Allewaert, Alewaerts, Hallewaert

Patroniem uit de Germaanse voornaam adal-ward.

 

Allier, (Ally, Allij - Waalse of Picardische varianten)

Patroniem, Romaanse vormen van de Germaanse voornaam adal-hari.

 

Allosserie, Allos(s)ery, Al(l)ostery, Alloschery, Alosserie, -y, Al(l)oucherie, -y, Hal(l)ocherie, -y, Hal(l)oucherie, -y, Hallosserie, Lostrie

Naam uit de Franse plaatsnaam haloterie: plaats met struiken en stronken. 

 

Almeida

Portugese familienaam uit Almaida, de stad/het dorp (er zijn er verschillende) in de provincie Beira. Al...me'ida komt uit het Arabisch en betekent: familie...die leeft op het plateau.

 

Almond, Allemon

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam adal-mund.

2. Mogelijk variant van Allemand (volksnaam voor een Duitser).

 

Alsenoy Van

Familienaam uit de plaatsnaam Assenois (Luxemburg).

 

Alsteen(s), (van) Alstein, Alsten(s), Aelsteen, Hernalesteen, Hernalsteen(s), Hernaelsteen, Harnalsteen(s), Erna(e)lste(e)n, Arnalsteen, Hernarestienne, Renalstienne

Patroniem uit de Germaanse voornaam adal - steen.

De vormen met Hern-, Harn-, Ern-, Arn-, Renal... zijn afkomstig uit Hernalsteen wat zoveel betekent als: de heer Alsteen.

 

Alting

Patroniem uit een Germaanse ald-naam.

 

Altruy(e), Altruit, Altrowie

Naam uit het Franse à la truie: met de zeug.

Bijnaam voor de varkenshoeder, -fokker of -handelaar.

 

Aluwé, Aluwe

Bijnaam uit het Oudfranse aloe: leeuwerik.

 

Amaury, Amo(u)ry, Amouri, Amoris(on), Amauris, -ice, Amery, Hamori, Hameury, Desamo(u)ry, Desamoré

Patroniem uit de Romaanse vorm van de Germaanse voornaam Amelrijk: amal-rîk.

 

Ameele, Ameel(s), Ameil(e), Am(i)el, Ameaux, Hameau, -aux, -iau(x), -ays, Ameeu, Ameuw, Ameeuw(s), Hameeuw, Hamel(le)

1. Patroniem uit Ameel/Amelius.

2. Of uit de Franse plaatsnaam Hamel, Hameau (gehucht).

 

Ameel(e) Van den, Vanden Ameel(e)

Vernederlandsing van de Franstalige familienaam Duhamel. Zie daar.

 

Amelo(o)t, Ammeloot, Hamelot

Patroniem, knuffelvorm uit de Latijnse heiligennaam Amelius of uit een Germaanse amal-naam (zoals bv. Amelric: ijverig-rijk).

 

Amelryck(x), -rijckx, Hamelry(c)k(x), -rij(c)k(x), Ameryckx, -rij(c)kx, Almeric, Hameryck(x), -rijk, -rijck(x), Amerlinck(x), -ling, -lijnck, -lynck, Haemerlinck, Hamerlinck, -lynck, -lijnck, Amerlynck, Amelinck(x), -ynck, -ijnck, -ing, -ink, Ha(e)melin(ck)(x), -y(n)ck, -ijnck, Hamelin(k), Daemelinck

Patroniem uit de Germaanse voornaam amal-rîk: ijverig -rijk/machtig.

 

America

Myrica is gagel, een vochtige-heide plant. A Myrica is dus zoiets als: waar gagel groeit. Waarschijnlijk een Latijnse vorm van Van der Heiden.

 

Amery: zie Amaury.

 

Amey(e), Van Ameyde, Van Ameijde, Almey(e)

Familienaam uit het Middelnederlandse (h)ameide: boom, slagboom, afsluiting, gehucht.

Familienaam uit de plaatsnaam.

 

Amkreutz

Duitstalige (in het Nederlands grensgebied en in België voorkomende) variant van Van der Cruysse: zie verder bij Cruysse.

 

Amman(n),  Aman(n), De Amman, Dam(m)an(s)

1. Beroepsnaam afkomstig van 'ambtsman' = amman, d.i. een ambtenaar die een deel van het fedoale gezag toegewezen kreeg.

2. Een enkele keer is Damman ook afgeleid van 'Van Damme'.

 

Ammel(en) Van

Familienaam uit de plaatsnaam Ammeln in Ahaus (Noordrijn-Westfalen) of uit Ammel(e) in Gierle (Antwerpen).

 

Ampe, Hampe, Ampen

Patroniem, knuffelvorm uit de Germaanse voornaam amal-bert.

 

Amrein

Familienaam uit de plaatsnaam:

1. Am Rain: aan de verhoogde grensscheiding, aan de grenspaal.

2. Am Rhein: aan de Rijn.

 

Ancel, Ansel, Anseel(e), Hanse(e)l, Anseau, Anceau(x), Ansseau(x),  Anciau(x), Ancieaux, Ansi(e)au(x), Ansciaux, Anssiau, Ancia, Ansia(s), Ancea, Onsea, Onsia(u), Onzea, Onzia, Honzia, Hancel, Hanciau(x), Hanchaus, Hansay, Ansay, Ensay, Anseeuw, Hans(s)eeuw

1. Patroniem uit Ansel, een afgeleide van de Germaanse voornaam Anshelm.

2. Het kan ook een Romaanse vorm van Ansoud zijn: uit de Germaanse voornaam ans-hard: god-sterk.

 

Ancelet, Ancelin, Anselin, -lain, Ans(e)lyn, Hancelin, Hanselin, Anslijn, Ancelot, Ancolet, Ans(e)lot, Asselo(o)t

Knuffelvormen van Ancel. Zie daar verder.

De naam Ancolet is mogelijk ook een knuffelvorm van Johannes

 

Anckaert: zie Hannecart.

 

Andelhof(s)

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam Andolf (and-wulf).

2. Uit de plaatsnaam Andelhof: d.i. de hoeve/huis van Andel.

 

Andof

Patroniem uit de Germaanse voornaam Andolf (and-wulf).

 

Andries, -iese, -i(s), i(e)sse, -iessche, -ies(s)en(s), -ieszen, -driessma, Andreas((s)en), -son, Andre(e)s, Andre(e)s)sen, Andry, Dres(s), Dries(s), Driesch, Driesen(s), -ers, Driehsen, Driesse(n)s, Driezen, Dries(se(n)), Driss(ens), Dris(ch), Drisen, Drees, Drees(s)sen(s), Dreezen(s), Dresen(s), Drese, Drèse, Dresse(n), Drehsen, Dreis(s(en)), Dreze(n), Drèze, Draise, Draize, Dreize, D'Andrea, d'Andries(s)ens, D'Aandriessen, Drew(e)s

Patroniem uit de Griekse heiligennaam Andreas (: mannelijk, dapper).

 

Angelo(t), Anchelon, Angloo, Engloo, Langlot, Langloh

Patroniem, knuffelvorm van Angel.

 

Angenen(d)t, Agenent, Aengenend, -ent

Familienaam uit Aan den End: wie aan het eind van het dorp, de weg, de rivier ... woonde.

 

Angenon, -o(s)t

Patroniem, knuffelvorm uit de voornaam Ange.

 

Anne, Annen(s), Anna

1. Metroniem uit de heiligennaam Anna.

2. Patroniem uit de knuffelvorm Anno. Deze jongensnaam komt uit Arno, Arnoud.

3.Spellingvariant van Hanne: zie daar.

 

Annerel, Annorel

Patroniem, variant van Hannerel, dit is dan weer afgeleid van Johannes (of Henri).

 

Annys, -ijs, -ysz, An(n)is, Anize

1. Patroniem/metroniem afgeleid uit de voornaam JohanNES.

2. Mogelijk ook een beroepsnaam van de anijshandelaar.

3. Evt. zelfs afkomstig uit de plaatsnaam Anixhe (Luxemburg).

 

Anraad Van, Van Anrooy, Van Aenrode, Vanaenrode, Van Aenroy(d)e, Van Anroye, Van Anderoy(e),Van Androye, Androei, Van Anderoi, Van Anderode, Van Antro

Familienaam uit de plaatsnaam Anrath (Noordrijn-Westfalen Duitsland).

 

Ansems, Anssems, Ancems, Anso(o)ms, Amsellem, Anselme, -o, -i, Amsens, Amson(ns), Amssons

Patroniem uit de Germaanse voornaam ans + helm.

 

Anten(s), Antes

Patroniem uit de heiligennaam Antonius.

 

Anthieren(s), Antier(ens)

Patroniem, Romeinse vorm van de Germaanse voornaam and-harja: Antherus.

 

Antonius, -i(o), Anthoni, -ij, -io, Ant(h)ony, Antoniasse, Ant(h)onus, -is, Antonis(e), Ant(h)onissen(s), Ant(h)eunis, -us, Ant(h)eunissen(s), Anthuenis, Antrheunissens, Antoin, Ant(h)oine, Anthoon(s), Anthoens, Ant(h)on(e),  Anto(o)n(s), Antoun, Antonsen, -sson, Hanto(o)n, Antun, Antuyns

Patroniem uit de Latijse voornaam Anthonius.

 

Antrop(e)

1. Naam uit de plaatsnaam Antrup in Haltern of Lengerich (Noordrijn-Westfalen).

2. Of varianten van de Duitse familienamen Amtrop, Amtrup. Dit zijn de Westfaalse vormen van Am Dorp: bij het dorp.

3. Zie ook Entrop.

 

Aper, Ap(p)ere, Apers, Apper(t), Appers, Ha(e)pers

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam A(dal)bero of Albrecht.

2. Zie ook Hapers.

 

Ap(p)el, Happel, Appels, Appelen, Apf(f)el

Beroepsbijnaam van de appelkoopman.

 

Appelman(s), Apelmans, -maen

Beroepsnaam voor de appelkoopman.

 

Appeltant, -tan(t)s, -thans

Bijnaam voor iemand die graag appels eet.

 

Arbalestrie(r), Arbeltier, Larbale(s)trier, Labalestrier, Larbalestrie

Uit het Oudfranse arbalestre (kruisboog). Beroepsbijnaam van de kruisboogschutter.

 

Arck Van, Van den Ark

1. Familienaam uit de plaatsnaam Ark (Gelderland) of Ter Arken (Brussel).

2. Mogelijk soms een variant van Van Herck.

 

Arcq

Naam uit het Franse arc: boog. Beroepsbijnaam van de boogschutter, -maker. Zie ook Darc.

 

Ardaen, Arda(e)ns, Hardaen

Patroniem, voornaam uit de ridderromans. Ardan is een oom van koning Arthur.

 

Ardeel: zie Hardeel.

 

Ardenais, -oi(s), -oy, -eus, -ues, Ardinois, Larden(n)ois, Lardenoit, -oye, -oey, -et, Lardinois, -oi(t), -oir, -oy, -oije

Volksnaam voor iemand die uit de Ardennen afkomstig is.

 

Arein, zie Amrein.

 

Arekens: zie Arkens.

 

Arickx, -icks, - ix, -ik, -ixkx, Arycz, Arreckx, Haerick

Patroniem van de Germaanse voornaam hathu-rîkja (= strijd-machtig): Hadaricus/Hatheric.

 

Arien(s), Ariën(s), Arjes, Arrien(s)

Patroniem, variant van de Latijnse heiligennaam Adrianus.

 

Arkens, Arcken(s), Arekens, Erken(s), Ercken(s), Erkes, Eerke(n)s, Herck(ens), Herkens, Arquin

Patroniem uit A(d)riaan. Dit uit de Latijnse heiligennaam Adrianus.

 

Armerotte, Armerotto, Armirotto

Patroniem, Italiaans-Franse knuffel-afgeleide van Herman.

 

Arslan, Aslan

Turks-Armeens-Iraanse familienaam (patroniem) met als betekenis: leeuw.

 

Arys(e): zie Henri.

 

Van Asbroeck

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam As(se)broeck: essenbroek. Een moerasgebied waar veel essen groeien.

 

As(ch) (van), (van) As(s)che, Van As(s)chen, Van Assch, Van Aschte, Van Ass(en), Van Aasche, Van Hassche

1. Familienaam uit de plaatsnaam As (Limburg - vroeger Asch).

2. Of uit Asse (Vlaams-Brabant).

3. Of uit de verspreide plaatsnaam Asschen: essenboom.

 

Ashman, As(se)man, Asma(n)

Naamvariant van As(ch) (van). Hierboven.

 

Ascoop, Arschoop

Naam uit de Middelnederlandse plaatsnaam Ashoop: ashoop, hoop as.

 

Aslan

Naam uit het Turkse aslan: leeuw. Bijnaam naar de eigenschappen die worden toegedicht aan de leeuw: kracht, trots, ... of naar de gelijknamige huisnaam.

 

Asma(n)

1. Zie Aschman. Zie hoger.

2. Zie Assman. Zie lager.

3. Er is begin 19 de eeuw in Leuven een vondelingennaam Asma Philippine (°) Leuven O.-L.-V-ter-Predikheren 24.04.1819, gevonden 23.04.1819 's avonds deur vondelingenhuis. Nu komt die naam bijna uitsluitend voor in de onmiddellijke en ruimere regio van Leuven. Wellicht zijn alle Asma hiervan afstammelingen. De verklaring van vondelingennamen is veel moeilijker. Lees daarom VONDELINGENNAMEN op Een naam is je gegeven.

 

Asou, Azou, Auzou(x), Hausoul, Hauzoul, Lasou, Lazou

Patroniem, Romaanse vorm van de Germaanse voornaam (h)as-wulf.

 

Asperslag, Aspeslag(h), -slach, Aspe(r)lagh, Haspeslag(h), -slach, Hespeslagh

Familienaam uit de plaatsnaam Asperschlag in Bergheim (Noordrijn-Westfalen).

 

Asseau, Asset, -ez

Patroniem, Romaanse afgeleide van de een Germaanse voornaam Azzo (een so-afleiding van Ado(atha)/adal.

 

Asselberg(h)(s), (van) Hasselbergh

Familienaam uit de plaatsnaam Asselberg in Arendonk.

 

Asselijn, Asselin, Acellin, Hasselin, As(s)ulin, Asseleyns, Esselen(s), Esselin(ckx)

Patroniem, knuffelvorm van de Germaanse voornaam Assel (dit uit atha).

 

Asselman(s), Hasselman(s)

Patroniem of metroniem naar de Middelnederlandse voornamen Azilo/Azila/Adzila/Azela/Azillo/Acilo (Morlet I).

 

Assman, -man(s), Asman

1. Duitse patroniem, knuffelvorn van Erasmus.

2. Zie Aschman.

 

Asten (van), Van Hasten

1. Naam uit de plaatsnaam Asten (Noord-Brabant).

2. Naam uit de plaatsnaam Astene (Oost-Vlaanderen).

 

Aters

Patroniem, Antwerpse variant (naar uitspraak) van (W)outers. Zie daar verder.

 

Aubroeck, Audebrox

Naam uit de plaatsnaam Oudenbroek in Ronse of Aubroek in Moerzeke (Oosr-Vlaanderen). Oud moerasgebied.

 

Van Audenhove, Van Oudenhove

Familienaam uit de plaatsnaam Oudenhove/Audenhove, die over gans Vlaanderen en Noord-Frankrijk voorkomt.

 

Van Audenrode, Van Audenroede

Familienaam uit de veel voorkomende plaatsnaam (vooral in Duitsland) Oude Rode: Oud gerooid terrein.

 

Audoor(e), Audoor(e)n, Audooru

Bijnaam voor 'de oude', de eerste erfgenaam.

 

Augustinus, Augustin(s), -ijn(s), -yn(s), -ijnen, -ynen, -eijn(s), -eyns, Austin, Astin, Austen, Aoustin, Au(s)tenne, Hauten(ne)

Patroniem uit de Latijnse heiligennaam Augustinus. Die komt dan weer uit Augustus.

De namen op -enne zijn Waals.

 

Auquier, -iere, -ière, -iert, Hauquier(t), -ies, -iere, Ockier, Okière, Okiéré

1. Patroniem. Romaanse vorm van de Germaanse voornaam alh-hari.

2. Of schrijfvariant van Wau(c)quier. Zie bij Walker.

 

Aureille, Aur(i)el, Auriau(lt), Auria, Oreille, Noreill(i)e, Noreilde, Norullie

1. Patroniem uit de Latijnse heiligennaam Aurelius.

2. Bijnaam uit het Franse oreille: oor. Dit voor iemand met bvb bijzondere oren.

 

(van) Ausloos

Familienaam uit de plaatsnaam Ausloe in St.-Margriete-Houtem.

 

Aussem(s), -en(s), Haussen(s)

Familienaam uit de plaatsnaam Aussem, o.a. Oberaussem en Niederaussem (Noordrijn-Westfalen).

 

Auwermeulen Van (der)

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam Oude Molen.

 

Avaux, Avoux: zie Houweel, zie Daval.

 

Avonture, Avanture

Wellicht uit het Middelnederlands werkwoord aventuren: wagen, ondernemen, op avontuur gaan. Naam voor rondtrekkende kooplui.

 

Van (den) Avond

Bijnaam ontleend aan het tijdstip. Iemand die bv. dan actief wordt.

 

Awauters, Awouters

1. Patroniem, Brabantse dialectische uitspraak voor oude Wouter, dit ter onderscheiding van een jongere Wouter.

2. Mogelijk uit de plaatsnaam Oudewater.

3. Of uit het Middelnederlandse aweiter: wachter.

 

Axel, Aksel, Aczel, Hackselmans, Haxelmans

1. Patroniem, Zweedse vorm van den bijbelse heiligennnaam Absolom.

2. Naam uit de plaatsnaam Aksel (Oost-Vlaanderen) of Axel (Zeeland).

 

Azijn, Azyn

Beroepsbijnaam van de azijnstoker of -handelaar.

 

Azirar, Azurar

1. Arabische patroniem uit Aziz: krachtig en ook geliefd.

2. Spaanse naam uit azurar: blauw maken. Beroepsnaam voor de blauwschilder (tegelschilder - buitenschilder).

                                                 

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van jouw familienaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot één of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.

Kijk a.u.b. eerst of de gezochte naam er niet opstaat (bv. De Grote bij Groot, Verbeeck bij Beek en bv. Vranckx bij Frank). Zo bespaar je mij heel wat werk.

 

Literatuur:

De betekenis van toponymische samenstellingen (J .Van Loon - Onomastica neerlandica 1981)

Etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal (J. Vercoullie - Van Rysselberghe & Rombout 1925)

Huizinga's complete lijst van namen (A.Huizinga - Tirion 1998)

Middelnederlandsch handwoordenboek (J. Verdam -  Uit. Martinus Nijhoff 1949)

Middelnederlandse spraakkunst ( Dr. A. Van Loey - Wolters-Noordhoff 1980)

Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226) (Maurits Gysseling - Belg. interuniversitair centrum voor neerlandistiek 1960)

Vondelingen en hun naamgeving (L.De Man - Onomastica neerlandica 1956)

Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003)