Ontbind in factoren (kwadraat van een tweeterm) : oefeningen.

© André Snijers

Werk uit (kladblad). Bij het intypen van je antwoord mag je de spatiebalk niet gebruiken.
Voor een decimale schrijfwijze gebruik je de komma en voor een breukstreep /.
Het vermenigvuldigingsteken . alleen intypen als het echt noodzakelijk is
.