Wat men vergeten was in het Veldekejaar...

Enkele jaren geleden waren er heel wat interessante activiteiten naar aanleiding van het Vanveldeke-jaar. Hendrik van Veldeke, een van onze eerste 'Vlaamse' schrijvers en dichters is tevens een van de bekendste Hasselaren. Allicht werd hij geboren op de grens van Kermt en Spalbeek in het gehucht Veldeke. Zijn voorouders hadden van de abdij van Sint-Truiden een gebied in leen. Het was op dit leen dat Hendrik van Veldeke omstreeks 1126-1128 geboren werd, de dichter die voor het eerst in de Dietse volkstaal schreef.

De Velderkermolen is het laatste tastbare erfgoed dat aan Hendrik van Veldeke herinnert. Al van in de middeleeuwen stond hier een watermolen. Het huidige gebouw werd na een brand in 1916 herbouwd.

Laten we samen proberen dit gebouw te bewaren voor het nageslacht. Het is jammer genoeg nog steeds niet beschermd. Het gebouw staat wel in de inventaris van onroerend erfgoed. Stuur een mailtje naar de stad Hasselt om te vragen dit prachtige gebouw te beschermen! Doe het nu![Veldekemolen, Lummense Kiezel 111, 3510 Kermt]

Naar wie kan je mailen?

Je kan je vraag richten aan de burgemeester, aan het schepencollege van de stad Hasselt, aan de schepen van cultuur, de diensten Cultur en Erfgoed...

We kregen de suggestie van VVIA om een kopie van je vraag te richten naar:

- de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Prof. A.M. Draye, voorzitter, Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel, met de vraag een preliminair advies te formuleren

- de Dienst Ruimte en Erfgoed - Onroerend Erfgoed Vlaanderen, Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel.

of

- de dienst Ruimte en Erfgoed - afdeling Limburg, Vlaams Administratief Centrum, Koningin Astridlaan 50, bus 1, 3500 Hasselt, vicky.wuyts@rwo.vlaanderen.be.

Maak er een persoonlijke boodschap van: "als inwoner van Kermt, Spalbeek of Hasselt", "als liefhebber van molenerfgoed", "als fan van Van Veldeke", "omdat je de tentoonstelling van drie jaar geleden hebt bezocht"...

Vraag in je mail dat je wil dat de watermolen dringend wordt beschermd en dat de stad hiervoor zelf het initiatief zou nemen!

Vraag aan je vrienden via mail, via Facebook... dat ze deze actie zouden steunen. Hoe meer vragen aan het stadbestuur, hoe beter!