Op het feest van 25 jaar Jonge Kerk werd het boek voorgesteld 'Verhalen vol Leven'.

Inhoudstafel - Opening - Het "Woord" vieren - Liturgie vieren - Zes bevoorrechte getuigen - Jonge Kerk werkt - Ten uitgeleide

L E E S  
Opening
Het "Woord" vieren
""
Liturgie vieren
""
Zes bevoorrechte getuigen
""
Jonge Kerk werkt
""
Exit
Ten uitgeleide
     
Verhalen vol leven
Een inleidend woordje door de hoofdredacteur
  25 jaar Jonge Kerk
Opening
Marc Lemiengre

Opening

Vijfentwintig jaar geleden zijn we in Roeselare met dit experiment begonnen. Zonder zorgen over de duur ervan. Onverwacht stel je dan vast dat je reeds vijfentwintig jaar bezig bent. Zoiets moet gevierd worden. Dit denk je maar. Binnen de groep was het enthousiasme bij de start veeleer matig. Iedereen neemt al een pak verantwoordelijkheid op zijn schouders, een feestviering is altijd leuk voor de genodigden maar de organisatoren zitten met het werk. We beschikken ook niet over een archief. Het is dus moeilijk om geschiedenis te schrijven........ (klik hier voor de volledige tekst)

naar inhoud

     
Verhalen vol leven
Het "woord" vieren
  25 jaar Jonge Kerk
Het "woord" vieren
zes hoofdstukken

Het 'Woord' vieren

Inleiding

Belijdend christen zijn is nu nog minder evident dan 25 jaar terug. Men behoort tot een kleiner wordende minderheid. Als student is men alleen in zijn groep. Op een ogenblik waarbij de empirische wetenschappen binnen een streng rationele wereld het patent hebben op de waarheid zoeken we als belijdende christenen naar levensadem in verhalen die minstens tweeduizend jaar oud zijn. ....... (klik hier voor de volledige tekst)

Samenkomen rond het woord van God

"Klankresten van een onvoltooid verhaal, steenlettergrepen sporen in woestijnzand, lichtwoorden ooit ontvangen maar van wie. Hij zal niet slapen IsraŽls behoeder"

Ooit hoorde ik dit refrein zingen op een bijbelse liedavond. Die keer toen en nu nog klinkt het als een zachte echo van wat de Bijbel mag zijn: Gods Woord in mensenwoorden als klankresten verschenen. ....... (klik hier voor de volledige tekst)

Hoe omgaan met bijbelse teksten (klik hier voor de volledige tekst)

De barmhartige Samaritaan (klik hier voor de volledige tekst)

Afscheidsrede (klik hier voor de volledige tekst)

Lazarus en de rijke (klik hier voor de volledige tekst)

Vergiffenis aan de boetvaardige zondares (klik hier voor de volledige tekst)

naar inhoud

     
Verhalen vol leven
Liturgie vieren
  25 jaar Jonge Kerk
Liturgie vieren
pag. 27 t.e.m. 53

Liturgie vieren

Inleiding

Zegenen, spelen met vuur en water, muziek maken en zingen, keer op keer opnieuw alsof je er nooit genoeg van krijgt. Dit is liturgie vieren. De irrationaliteit van de emoties confronteren met de rationaliteit van het woord. Zicht toevertrouwen aan een teken of een gebaar wanneer er geen woorden meer zijn. Waar krijg je elders in onze samenleving die kans? Liturgie heelt en maakt heel, ze schept en bewaart de gemeenschap. ....... (klik hier voor de volledige tekst)

Pasen vieren in Jonge Kerk (klik hier voor de volledige tekst)

Huwelijksviering Aagje en Tommy (klik hier voor de volledige tekst)

Het doopsel van A. (klik hier voor de volledige tekst)

Ziekenzalving (klik hier voor de volledige tekst)

Begraven (klik hier voor de volledige tekst)

Zendingsviering Kameroen 1999 (klik hier voor de volledige tekst)

Vieren rond vergeving en verzoening (klik hier voor de volledige tekst)

naar inhoud

     
Verhalen vol leven
Zes bevoorrechte getuigen
  25 jaar Jonge Kerk
Zes bevoorrechte getuigen
pag. 58 t.e.m. 79 in het boek

Zes bevoorrechte getuigen

Inleiding (klik hier voor de volledige tekst)

Lieven Gistelinck op de praatstoel (klik hier voor de volledige tekst)

A. V. op de praatstoel (klik hier voor de volledige tekst)

Peter Vansweevelt op de praatstoel (klik hier voor de volledige tekst)

Sabien Lagrain op de praatstoel (klik hier voor de volledige tekst)

Leen Decin op de praatstoel (klik hier voor de volledige tekst)

Marieke Lemiengre op de praatstoel (klik hier voor de volledige tekst)

naar inhoud

     
Verhalen vol leven
Jonge Kerk werkt
  25 jaar Jonge Kerk
Jonge Kerk werkt
pag. 88 t.e.m. 95 in het boek

Jonge Kerk werkt

Jonge Kerk als structuur (klik hier voor de volledige tekst)

Engament in Jonge Kerk (klik hier voor de volledige tekst)

naar inhoud

     
Verhalen vol leven
Ten uitgeleide
  25 jaar Jonge Kerk
Ten uitgeleide
pag. 103 in het boek

Ten uitgeleide

Inleiding (klik hier voor de volledige tekst)

Uitgeleide (klik hier voor de volledige tekst)

naar inhoud