HET DOOPSEL VAN ANGELO

We komen onze parochiekerk binnen, een grote ruimte in tentvorm. Vooraan staat alles klaar voor de doop van als pleegkind, reeds 3 jaar oud. We zijn gelukkig dat niet alleen onze familie en vrienden maar ook zijn eigen mama erbij aanwezig is.

Zijn naam Angelo heeft ons het verhaal van Tobias en de engel Rafaël – God geneest – ingefluisterd.

Het intredelied "Vervul dit huis": de tekst van dit lied is de aanwezigheid van de Geest vragen, oproepen tot enthousiasme (met hart en geest) en tot gemeenschap vormen (hen noemen zal de zijnen). Ook een oproep tot wereldwijde liefde (wordt onverdeelde liefde). Als je dan in de voorlaatste strofe zingt: ‘Want dood heet daar verrezen’, dan raak je aan de kern van ons geloof.

We zijn blij dat we met een grote groep afwisselend met een kinderkoor dit lied bij het begin van deze doopviering kunnen zingen.

Naamgeving : de gekozen naam verwijst naar de engel en zo komen we in het verhaal van Tobias binnen.

Ik vertel het verhaal aan de kinderen die vooraan in een halve kring rond mij zitten en de grote mensen luisteren mee. De beroemde pentekening van Rembrandt functioneert als blikvanger.

Een wens voor de dopeling: in de middengang wordt een lange flap uitgerold, waarop de kinderen de gevaarlijke stroom zullen tekenen en de volwassenen een uitgeknipte vis ontvangen, waarop ze wat wijsheid en wijze raad voor onze kleine dopeling kunnen neerschrijven. Een dwarsfluit vult de ruimte en geeft ons inspiratie. Enkele voorbeden ronden het eerste deel af. Het volk beantwoordt de voorbeden met de acclamatie: "Vader van alle mensen, verhoor uw volk".

We zetten het tweede deel in met het lied "Bouwen aan een wereld". We moeten durven dromen over een wereld die beter is dan de huidige. Dromen is niet genoeg, je moet er aan bouwen, werken (werken aan een wereld…). Wanneer we weten en voelen dat we daarbij gesteund worden door God, kunnen we vertrouwen in de toekomst.

Het refrein luidt: "Uw hand in mijn hand, allen zult Gij leiden".

De doopritus wordt ingezet met de belofte van de pleegouders. Wij hebben impliciet vermeld dat we beloven een goede relatie tussen Angelo en zijn biologische ouders te verzorgen in een geest van respect.

Als peter en meter hebben we een broer en een zus gekozen. Zij hebben zelf de betekenis van hun peter- en meterschap voorbereid en brengen nu hun belofte als peter en peter naar voor.

De ganse gemeenschap wordt gevraagd een beschermende hand over het hoofd van Angelo uit te strekken. "Laat hem voelen dat Gij, God, en wij allen onze hand nooit terugtrekken".

Ook een geloofsbelijdenis wordt door allen meegebeden uit het boekje, met een kaft, waarop onze dochter Tobias en de engel getekend heeft.

Nu zingt het kinderkoor het lied "Wil je wel geloven in een mosterdzaad". Daarin willen we ons geloof in de groeikracht uitdrukken: het begint klein en het wordt ruim.

De doop met water : ontroerend is het gieten van water over het hoofdje van een driejarige. Geen zweem van lachlust. Iedereen gespannen het eeuwenoude ritueel volgend met de kinderen op de eerste rij. Instinctief voelt Angelo aan dat dit een belangrijk moment is. Onze pleegzoon straalt. De olie grijpt hij zelf. Hij wordt gezalfd tot kind van God zoals ooit David. In het verhaal van Tobias diende de gal van de vis als remedie tegen de blindheid van vader Tobit.

De moeder steekt de doopkaars aan de Paaskaars aan. De doopritus wordt afgesloten met het lied "Ik heb de vreugde van de Here Jezus in mijn hart" door het kinderkoor. Dit koortje wordt begeleid door de pleegvader en onze dochter zingt mee. Het is een jubellied. Het evoceert de kinderlijke vreugde. Niet alleen de naïeve tekst maar ook het sprankelend ritme van de melodie geven de naïeve kinderlijke vreugde van de dopeling weer.

Dan volgt de zegening van de zintuigen op de tekst van Luc Versteylen. De moeder zegent één voor één de zintuigen.

We bidden met open handen het Onze Vader. Zin per zin wordt elke bede geduid naar de actualiteit.

Het slotgebed vermeldt o.a. "Laat Angelo niet verzanden in wat schittert aan de buitenkant"en wordt gebeden door de moeder en door ons.

Het slotlied "Als je hier weggaat", gezongen door het kinderdoor, herinnert ons allen aan ons eigen doopsel, vooral het refrein: "Want ook in jou is het woord gelegd: we doen het nu samen heeft de Heer gezegd".Het is een zendingslied: het doopsel is niet een vrijblijvende ceremonie maar een inwijding in een manier van evangelisch leven.

We zijn ervan bewust dat onze pleegzoon later zelf zal kiezen of hij gelovig door het leven wil gaan. We wilden hem alvast inwijden in ons eigen genomen engagement.

Tot slot bedanken we alle aanwezigen die met ons meevierden, en schreeuwt Angelo door de micro: "dank je wel!"

Terug naar inhoudstafel - Vorige pagina - Volgende pagina