O Drie-Ene God
 

O Minne van mij Al
 

mijn leven in Hem en Gij in mij.
 

O volheid van beleven
 

Drie-Ene die ik bemin is meer dan genoeg.
 

U te voelen is gedreven worden
 

naar nog meer te beminnen.
 

Geen duisternis aanwezig
 

alleen één liefde die niets anders doet
 

zich permanent te geven.
 

Hoe kunne ik wedergeven
 

ik bezit alleen Uw liefdegeven.
 

Niets kan mij nog scheiden
 

van wat Jij mij eens  gegeven hebt
 

en meteen op ingegaan was.
 

Dit beleven gaat nu nog immer door.
 

O hart van liefde , wat was mijn hart zo zwak
 

doch, het ging op in U die één en al mijn liefde zijt.
 

Ik geef mij aan mijn Minne,
 

en Hij aan mij.
 

Broeder Yvan
13 augustus 2004