inleiding

 

REGELMATIGE UPDATES... REGULAR UPDATES...

Over verdraagzaamheid...

"is het dan ondenkbaar, dat het een keuze kan zijn wanneer men zich niet als 'wereldrechter' poneert, maar uitdrukkelijk afziet van deze subjectiviteit, en het geloof heeft dat God zich in vele talen en in vele manieren van verschijnen heeft uitgedrukt, en dat al deze beweringen waar zijn?" - C.G.Jung

R

abbijn Jonathan Serphos kwam eens voor het kruisbeeld te staan in een katholieke kerk te Hamburg. Het beeld was in de oorlog beschadigd geraakt en heeft geen armen of voeten meer. De rabbijn werd getroffen door de twee bijbehorende opschriften: Ik heb geen andere armen dan de uwe – Ik heb geen andere voeten dan de uwe… En hij maakte de bedenking in hoeverre de mens deze houding aanneemt, of we dit ons heden nog realiseren, of dit aan ons gedrag merkbaar is… Dit schrijft hij neer in zijn boekje een besneden Hart

 

       Een rabbijn beroert door een Christelijk symbool. Dit vraagt openheid. Openheid is een sleutelwoord voor deze website. Men kan een betere kijk over iets krijgen, als het langs verschillende zijden wordt belicht. Het is deze openheid voor de verschillende invalshoeken van het licht, en de aanneming van hun gelijkwaardigheid die de oecumenische handdruk wil zijn met niet alleen de strekkingen binnen het Christendom, maar ook met andere godsdiensten. Kan een Christen de zelfde openheid als rabbijn Jonathan vormen en kijken naar de wortels van zijn Christendom? Tja, laten we niet vergeten dat deze in het Jodendom liggen.

 

        Benedictijn Benoît Standaert herinnert de katholieke christenen aan de aanmoedigingen door de pausen Paulus VI (encycliek Ecclesiam suam) en Johannes Paulus II en het laatste concilie, met name de verklaring Nostra Aetate, om onderlinge ontmoetingen met andere gelovigen aan te gaan. Hij wijst ons ook op het feit dat van alle wereldgodsdiensten de Joodse het nauwst met die van de Christenen is verbonden. Kunnen we bepaalde aspecten van het evangelie niet beter begrijpen, als we haar oorspronkelijk innerlijk leefmilieu proberen te begrijpen? De Joodse professer Friedrich Weinreb heeft in diverse werken deze vraag gestalte en antwoord gegeven.

 

De Lubavitcher Rebbe Menachem Mendel SchneersonWie naar de oppervlakte leeft en slechts de uiterlijke belijdenis kent zal in de ander een zee van verschillen merken. Degene die echter het oor naar de binnenkant kan wenden, naar de stille plek waar het geratel van de behoudzucht verstomt, en oog heeft voor zijn eigen duisternis, die zal éénheid zien. Niet dat een Jood een Christen zou worden of een Christen een Jood, maar vanuit zijn geloof kan men de ander binnenlaten. Allen zijn op weg naar hetzelfde Doel, maar zoals de schepping haar kenmerk in de verscheidenheid heeft, zo bestaat de waaier aan verscheiden vertrekpunten, op weg naar dit Doel. Allen hebben hetzelfde streven, en hebben ze ook niet allen dezelfde gevaarzone? Het gevaar, dat men ergens langs die weg blind wordt voor het Doel, en men niet langer verder trekt, maar men zich gaat vestigen met de blik vast op het tijdelijke gericht, en men overgenomen wordt door de boeien van de maatschappij. Openheid voor verscheidenheid kan een dergelijke stagnatie verbreken. Het kan ook behoeden voor een te sterke identificatie met geloofsbeelden die een psychologische vlucht voor de werkelijkheid vormen. Voor zij die een spirituele houding onverenigbaar zien met een maatschappelijk leven, heeft met name het joodse Chabad Chassidisme een verassing in petto. Is het herkennen van de goddelijke vonk in het stoffelijke, en het beleven van het materiële op een verheven manier, voor de Christen geen steeds opnieuw herinneren aan en beleven van het vlees geworden Woord?

 

De kracht die de diversiteit heeft tot stand gebracht, is de kracht die de ruimte geeft voor de vrije wil. Laten we elkaars vrijheid niet afnemen. “Het was niet de bedoeling dat we allemaal hetzelfde zijn”, zegt de Rebbe Menachem Mendel Schneerson, “onze verschillen zijn even dierbaar voor onze Schepper als onze gelijkenissen. Beschouw onze verschillen als de haken die ons samen houden. Verschillen zijn hetgeen we meest gemeenschappelijk hebben.”

 

Over de kunstwerken in de galerijen "Shivviti", "InnerQueste" en "Sonja"

De werken die op deze site zijn tentoongesteld, ontstonden uit een persoonlijke, innerlijke beleving van geloof en wereld.

 Een reeks wandreliëfs, waarvan er bij wijze van introductiefoto een detail is afgebeeld, werden in samenwerking met Sonja Ulrick gemaakt. Haar ritmische en texturele creaties zijn opgenomen in een extra galerij met twee sub- galerieën.

 Het werk van Stefaan Loncke  bestaat uit foto’s en mixed-media. Het heeft een Bijbelse inslag. Joodse- en christelijke waarden lagen aan de basis van deze innerlijke reis…

 

 

Op zoek naar wie je als mens bent? Wat menszijn zou kunnen betekenen? Verlang je even stil te staan bij het innerlijke leven, als herbronning voor je uiterlijke bezigheden? Behoor je tot het Christendom, ben je Rooms Katholiek, volg je de Oud Katholieke Kerk of een andere strekking? Ben je gewoon geïnteresseerd in wie Jezus was, die de Christus of de Messias wordt genoemd? Roept de spiritualiteit en zingeving van de woestijnvaders zoals Anselm Grün die naar voor brengt? Zoekt u de contemplatie van het Jezusgebed ? Interesse in zelfontdekking zoals de visie bij onze Jacobsladder ?

Heb je al eens stilgestaan dat het Christendom joodse wortels heeft? Misschien is het de mystiek van de kabbala of kabbalah die u aanspreekt? Heeft u iets opgevangen van beroemde rabbijnen of andere joden als de Rebbe Menachem Mendel Schneerson van de Chabad Lubavitch strekking? Of ben je geboeid door de spirituality van Jonathan Serphos en Friedrich Weinreb.

Schouw je meer naar de psychologie en  filosofie achter het geloof en de Bijbel? Zijn dood, seksualiteit en  dualiteit vervat in je levensvragen? Zoek je teksten voor meditatie of contemplatie?

Probeer gewoon even deze site, en als u vindt dat er wat aan ontbreekt,

ben je welkom dit aan te vullen...

InnerLife

Home - Magazine - Inleiding(proloog) - Meditatiefjes - Artikels - Gedichten - Gebruik - Galerijen - Shivviti - Innerquest - Kabbala - Sonja - Salon - Album -Agenda - Vraag & Antwoord - Gastenboek - Links - Monasterium

contact webmaster

Op zoek naar een bepaald woord of onderwerp op InnerLife? Zoek hier met ons zoekformulier!

Datum waarop deze pagina voor het laatst is bijgewerkt : 16-Dec-2001

AUTEURSRECHTEN: VOORAFGAAND TOESTEMMING VRAGEN PER E-MAIL IS VEREIST! De foto’s die op deze site zijn gebruikt mogen alleen worden overgenomen en weergegeven met vermelding van de auteur (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) ernaast, en een link naar deze site. Foto’s blijven eigendom van de auteur. ER MAG NIETS WORDEN OVERGENEMEN VOOR GEBRUIK IN COMMERCIELE WEBSITES OF VOOR ANDERE COMMERCIELE DOELEINDEN.

DEZE WEBSITE IS NIET COMMERCIEEL.

ASK PERMISSION TO USE ITEMS AND TEXT VIA E-MAIL!!The photos of this site may only be used when the name of the author (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) is mentioned and a link is established to this site. The photos remain the property of the author. NOTHING OF THE MATERIAL, WHICH IS PUBLISHED ON THIS SITE MAY BE USED ON COMMERCIAL WEBSITES OR FOR OTHER COMMERCIAL PURPOSES.

THIS IS NOT A COMMERCIAL WEBSITE.