galerijen

 

Voorwoord bij de inhoud

 

 

 

 

 


 

Het Christendom kent twee centrale feestdagen.
Dit is Kerstmis en Pasen.

 De Geboorte en Verrijzenis zijn de grote momenten waarrond het evangelie zich ontvouwd: Hij is vlees geworden en uit de sterfelijkheid van het vlees weer opgestaan. Het zijn twee gegevens die ons elk moment opnieuw doorkruisen, maar ook tijdens de geschiedenis van ons eigen leven komen we in contact met het gegeven van geboorte, het tot stand komen van nieuw leven, en van de dood, het eindigen van leven. C.G. Jung heeft ons reeds meegenomen naar de psychologische dimensie van dit gebeuren, en de bekende benedictijner zielzorger Anselm Grün heeft dit op een geestgelijke manier verrijkt.

In elk leven vormen geboorte en dood twee belangrijke draaipunten. Deze punten vormen een dualiteit. De dualiteit die juist het kenmerk van dit aardse leven is, zorgt voor beweging, onrust, zoeken…De ontmoetingen als gevolg van deze dualiteit brengen de mens tijdens zijn leven tot bepaalde gedrag- en denkpatronen. De zoektocht naar wie men is, gebeurd langs de ontleding van deze patronen, naar het onderzoek van de ontmoetingen. Deze weg van het waarom en de sublimaties van zijn materia prima is de psychologische en wetenschappelijke weg van wat men in het jodendom kent als het “wat”. Het is het pad waarlangs de mens zichzelf in deze wereld leert kennen. Langs dit pad wandelt hij doorheen de Tempel, om uiteindelijk voor God te staan, daar waar elke vraag naar het “wat” zijn antwoord heeft, en slechts de vraag naar het “wie”overblijft.


    De werken in de galerijen vormen uitbeeldingen
van deze vragen naar “wat” en “wie”…

“Wat” vraagt om analyse, en is de onontbreekbare eerste stap. De werken in de "InnerQuest" reeks geven het proces van deze "wat" vraag weer. De mens wordt er geschetst in zijn worsteling met het contact van deze wereld.

“Wie” stelt de eis van de stilte, want in de stilte ligt haar toegang: de weg naar het “wie”, is de weg van de contemplatie. De vraag naar het "wie" is de vraag in de Shivvitti reeks...
 

Maak een keuze uit volgende galerijen:

Stefaan Loncke
Shivviti
InnerQuest
Sonja Ulrick
Mixed Media
Grafiek
Tekeningen

x

 

Midi "Keeper of Dreams" is
used with permission 
and is copyright © 2001 
Bruce DeBoer

Home - Magazine - Inleiding(proloog) - Meditatiefjes - Artikels - Gedichten - Gebruik - Galerijen - Shivviti - Innerquest - Kabbala - Sonja - Salon - Album -Agenda - Vraag & Antwoord - Gastenboek - Links - Monasterium

contact webmaster

Op zoek naar een bepaald woord of onderwerp op InnerLife? Zoek hier met ons zoekformulier!

Datum waarop deze pagina voor het laatst is bijgewerkt : 02-Dec-2001

AUTEURSRECHTEN: VOORAFGAAND TOESTEMMING VRAGEN PER E-MAIL IS VEREIST! De foto’s die op deze site zijn gebruikt mogen alleen worden overgenomen en weergegeven met vermelding van de auteur (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) ernaast, en een link naar deze site. Foto’s blijven eigendom van de auteur. ER MAG NIETS WORDEN OVERGENEMEN VOOR GEBRUIK IN COMMERCIELE WEBSITES OF VOOR ANDERE COMMERCIELE DOELEINDEN.

DEZE WEBSITE IS NIET COMMERCIEEL.

ASK PERMISSION TO USE ITEMS AND TEXT VIA E-MAIL!!The photos of this site may only be used when the name of the author (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) is mentioned and a link is established to this site. The photos remain the property of the author. NOTHING OF THE MATERIAL, WHICH IS PUBLISHED ON THIS SITE MAY BE USED ON COMMERCIAL WEBSITES OR FOR OTHER COMMERCIAL PURPOSES.

THIS IS NOT A COMMERCIAL WEBSITE.