Een Brood is gegeven

 

 

Een brood is gegeven

 

gebroken in de tijd

 

de korrels uitgespreid

 

opnieuw gezaaid in eeuwigheid

 

Gebroken granen

 

tot voedsel voorbereid

 

alléén één wezen

 

draagt zulk een schat

 

als een gebroken vaas

 

diep in zich.

 

- abba Yvan