baziel moppen
Start gsm download moppen sms sms zenden download cartoons grappige foto's links / contact

 

deel 2     deel 3     deel 4

deel 1

Flavie had in een damesblad gelezen dat ook oudere vrouwen aan de bak komen in tv-spotjes. Om ook in de running te raken had ze een aantal foto's van zichzelf uitgezocht om op te sturen naar een talentbureau. Na het dichtkleven van de omslag vroeg ze aan Baziel hoe ze de foto's het best kon opsturen. "Er is mor één maniere" antwoordde Baziel "Als monster zonder waarde!" 


Baziel komt vroeger dan gewoonlijk binnen in z'n stamcafé. Hector vraagt: "Ejje nu al gedoan med eten da ?" "Joa'k" zegt Baziel "'t smolt weer ip me toenge!" "Ja?" antwoordt Hector verwonderd "Was't écht zoe goet?" "Nint" replikeert Baziel "'t Kwam recht ut de diepfries!" * 


De zoon van Baziel zegt dat hij gaat trouwen. 's Anderendaags brengt hij z'n aanstaande mee naar huis, samen met twee van haar vriendinnen. Hij vraagt "Wie van de drie is't peiz je?" Baziel zegt "Die roste in't midden" De zoon verschiet en zegt: "Oe kujje da zo goet roa'n?" "Wel" antwoordt Baziel "Ze sto me nie an, ze trekt tevele ip je moeder!" * 


Omdat de hoofdprijs een levenslange voorraad Duvels is, doet Baziel mee aan een quiz op VTM. Maar toen de quizmaster hem vroeg: "Wie was de eerste vrouw op aarde?" had Baziel geen flauw idee. Hij vroeg dan ook om een extra hint. "Wel" antwoordt de quizmaster "Die eerste vrouw is onder meer bekend omdat ze graag in een lekkere appel beet". "Ah" zegt Baziel "Nu weet ik het! Die eerste vrouwe da was sekers Granny Smith" *


De cafébaas kijkt naar de lei met erop de namen van z'n slechte betalers en zegt tegen Baziel: "Wit je dan d'er ier nog 5 Duvels stoan van verleden moant?" "Och" antwoordt Baziel "Smiet se mo weg, ze zien zeker al verschollen". 


Baziel vertelt aan Hector dat hij op weg naar hun stamcafé door een hond in z'n been werd gebeten. "En" vraagt Hector "ejje d'er etwad ip gedoan?" "Beh nink wih!" antwoordt Baziel "Dien oent voent dad azo a lekker genoeg!" 


Hector zet zich naast Baziel aan de toog en vraagt. "Oe is't nog met Flavie?" "Goet" antwoordt Baziel "W'en een compromie gesloten". "'t Sei da" replikeert Hector. "Vroeger spraken 'k ik, en Flavie lusterdige. Achter een paar joar sprak Flavie en moest'n 'k ik lusteren. En nu spreken me alle twee tegeliek!" "En wien lustert er tonne?" wilde Hector nog weten. "Ewel" zegt Baziel "de gebeurs é" 


Hector ziet Baziel buitenkomen bij "Champions" waar men op de paarden kan wedden. Hector zegt: "Wedden ip de peirden Baziel, doar wor je toch nie rieke van! Den enen dag win je etwa en de volgende dag verliez je't were." "'k Weten'k ik da wel wih" antwoordt Baziel "'t Is doarom dan'k mo om de 2 doagen spelen" 


't Is bijna 5 uur in de morgen en Hector vraagt aan Baziel, "Woarom go'je nie nor us??" "Wel" antwoordt Baziel "NU nog nie wih,want Flavie is weer in eur slicht umeur" "Ja" zegt Hector "en woarom is ze zie in een slicht umeur?" "Gin spiciale reden, geweune omda'k te loate tuskommen." 
Baziel belt de dokter en zegt: "Zoe je direct kun'n komm'n. 't Is voe Flavie!" "Is 't erg?" vraagt de dokter. "Joa't wih" antwoordt Baziel "Ze geraktige nie ut eur bedde! 'k En eur no beneden moet'n droagen voe koffie voe me te moaken!" 


Baziel komt thuis na een uitputtende dag rondlopen door de straten van Heist. Hij laat zich in de zetel vallen en roept: "Rap Flavie, bring me zere een pinte, voor da't begint" In één slok werkt Baziel de pint naar beneden, en hij zegt, "Zere Flavie, nog een pinte, voor da't begint". Twee minuten later roept Baziel opnieuw: "Zere, nog een pinte, voor da't begint". "Gotferde miljeirde" schreeuwt Flavie "Go je were heel den avent in je zetel zitten zupen da?!" "Voila" zegt Baziel "Zie je wel, 't is begon'n" 
Baziel passeert in de straat van Hector en ziet dat deze z'n voordeur aan het vertimmeren is. Op de vraag wat hij aan het doen is antwoordt Hector: "Ge wit dan de meeste oengelukken in us gebeuren. Doarom zien'k heel me 'n us 'kienderproof" an't maken" "'k Enn da 3 joar geleden ook a gedoan" zegt Baziel "Mo da kleen grut bluft toch altiet were binngraken!" 


Hector leest de Tam Tam en ziet plots z'n eigen naam en foto staan, tussen de overlijdensberichten. Opgewonden over deze flagrante flater besluit hij eerst en vooral Baziel te bellen. Hij zegt "'t Is hier Hector hé. Kiekt e kir zere in de TamTam ip bladsiede 31. Je got nooist geloven!" Baziel kijkt, pakt weer de hoorn en vraagt: "'k sien toch wel gevroagd ip de moaltied é?" 


Schuins achter het huis van Baziel werd een nieuwe woning gebouwd. Flavie beklaagt zich over het feit dat de nieuwe buren geen rolstoors hebben en vanuit de keuken in haar badkamer kunnen kijken. "Ge moet doar nie mee inzitten" zegt Baziel "on de gebeurs jen ene kir gon in 't bat zien goan 'enn gon ze wel zere gordienen kopen". 


Baziel zit te vissen in de Blinker. Er komt een Antwerpenaar met een hond langs en vraagt of hij een beetje mag kijken. "Gin probleem" zegt Baziel Ondertussen gooit de Antwerpenaar een stok in het water. De hond loopt tip top over het water en brengt de stok terug. De Antwerpenaar doet dit wel een dozijn keer in de hoop dat Baziel onder de indruk zal zijn. Plots draait Baziel zich om en zegt: "Ook nie te slim é joen oent! Je kut zelfs nog nie swemmen". 


Baziel zit met Hector aan de toog en vraagt: "Ejje gie soms gin carnavalkleren dan'k soen kunn'n lenen?" "Nink" antwoordt Hector "Ik sien nie an Carnaval. Woarom trek je gin oede kleren an van Flavie?" "Da's nog een gedacht" zegt Baziel "Wuvvekleren! Mo, meugn 'k ik ton joen mulle gebrukken?" 


Baziel en Flavie zitten in de frituur en krijgen ruzie terwijl ze op hun eten wachten. Flavie wordt steeds kwader en roept op den duur heel luid: "Van al de verachterlike menschen ip de werelt, zie je gie zekers den ergsten!" Iedereen in de frituur zat nu naar hen te kijken, waarop Baziel een keer slikt en goed hoorbaar antwoordde. Ewel schatje, j'a gie ferm geliek. En wad ejje NOG meer tegen hem gezeid? 


Baziel stapt met z'n hond op de tram en zet zich recht tegenover een sjieke dame. Deze zegt na een minuutje of zo zeer bitsig: "Wilt u uw hond bij u houden, meneer? Ik voel een vlo over mijn voet kruipen." Baziel trekt onmiddellijk aan de leiband en zegt :"Kom sere alier Kazan, van die madame ee flooien". 


Baziel werkt tijdelijk aan de kassa van de bioskoop in Knokke. Op een avond komt er een oud mannetje binnen en overhandigt 5 frank aan Baziel om in de cinema te mogen. Baziel zegt "Sorry, mo ojje no de film wilt kost da 200 frang wih!" Het mannetje vraagt daarop "Woarom is da zoevele ipgeslegen?" "Eu" antwoordt Baziel "Omda me nu ook klank 'enn!" 


Baziel komt Hector tegen nadat ze mekaar al een paar maanden niet meer gezien hadden. Hector zegt: " Bie ons komt er nu gin druppel alkool nie mir ip toafel!" "Bie ons ook nie wih" antwoordt Baziel "Me zien vreed vorzichtig omme de gloazen inschienken" 


Ook toen Baziel nog niet getrouwd was was hij reeds goed bevriend met Hector, die wel reeds een trouwboek had. Op een zaterdagavond komt Baziel in 't dorp Hector tegen. Hector bekijkt Baziel en zegt: "Woarom ejje gie een taslampe mee voe ut te goan?" "Ewel" antwoordt Baziel "'k Gon 'k ik ip soek achter een lief!" "'t Seida!" zegt Hector "Mor in mien tiet an'k ik do gin taslampe voren nodig wih!" "'k Weten't" replikeert Baziel "Mo kiekt een keer woamee dajje no je kot gekommen ziet!"

 
Om van het gezaag van Flavie af te zijn werkte Baziel al een hele tijd als kelner in een restaurant toen hij plots kwam te sterven. Na ongeveer een maand gaat Flavie naar een medium om contact te zoeken met Baziel in het hiernamaals. Tijdens de sceance ziet Flavie Baziel plots vaag in een hoek van de kamer staan, gekleed als kelner. Ze roept luid: "Baziel, Baziel, kom alier!" Baziel draait zich om en ziet Flavie met het medium aan hun tafeltje zitten, en zegt: "Sorry, mo da's ginne van mien tafels". 


Flavie was gloeiende kwaad toen Baziel weer eens straalbezopen en in de kleine uurtjes het huis kwam binnengestrompeld. Ze roept: "Nu is't gedoan. 'k Sien 'k ik da beu van heel ze levens mo twide viole te spelen, wih!" "Je ku gie da d'ook wel zwiegen" antwoordt Baziel "'k Wistn 'k ik zelfs nie dajje gie muziek kost!" 


De laatste tijd was het elke avond bijzonder druk in Baziels stamcafé, omdat al z'n buren aar hun pintjes kwamen pakken. Vaak kon Baziel zelfs geen plaatsje aan de toog meer bemachtigen, en dat was niet erg naar z'n zin. Als Hector thuis bij Baziel even binnenloopt ziet hij Baziel bezig met het adresseren van wel honderd Valentijnskaarten. "Wat ziej'an't doen?" vraagt Hector. "'k Sien meer plekke voer ons an't moaken in 't café" antwoordt Baziel. "Met Valentijnskoarten?" vraagt Hector ongelovig. "Jawel" zegt Baziel "'k Steken ze vanoavent bie al de gebeurs in de busse, met allene mo d'er ip 'van je liefste schat'". "Al je gebeurvrouwen gon content sien wih" meent Hector. "Joa'ns" replikeert Baziel "En under vinten gon nie mir durven buttenkommen". 


Baziel zet zich met een zucht neer aan de toog. Hector vraagt: "Zie je moeë da?" "Joa'k" zegt Baziel "m'n computer is kapot, en k'en heel de dag zelve moeten peizen!" 


Net op het moment dat Baziel en Flavie de deur dicht willen doen om in een taxi te stappen naar het station, loopt hun poes weer naar binnen. Baziel gaat terug in huis om het dier naar buiten te jagen. Flavie wil bij de taximan niet de indruk wekken dat het huis een paar dagen onbewoond zal zijn en zegt: "Ja, Baziel is zere nog een twa gon regelen met me moeder, die boven zit". Even later stapt ook Baziel in en Flavie vraagt: "Aal in orde ?" "Nu, joa't" zucht Baziel "'k Bloazen d'er van. Zoe'je't geloven, 'k en eur met de poke moeten no buten joagen!" 


Baziel had in z'n stamcafé een weddingschap gewonnen door 20 Duvels na mekaar uit te drinken. Baziel komt thuis, fier als een gieter, maar voor de zoveelste keer goed dronken. Flavie die was opgebleven maakt zich kwaad en zegt "'k Soen beschoamd sien in joen plekke. Woar ejje gie geleerd voe azo te drienken?" Terwijl Baziel de trap opstrompelt mompelt hij: "Mo vromens, 'k en 'k ik da nievers geleerd. Dad is geweune een gave dank ik 'en". 


Gesterkt door de wetenschap opgedaan tijdens een uurtje internet-tokkelen in Scharpoord en na het nuttigen van een paar Duvels laten Baziel en Hector zich in hun stamcafé inschrijven voor de jaarlijkse kwis. Het bleek wat moeilijker dan het duo verwacht had, maar toen de kwismaster de hoofdstad vroeg van de Verenigde Staten slaagde Hector er toch in om met het antwoord "Washington D C" een punt te scoren. Uit medelijden vanwege de lage score voegt de kwismaster nog toe: "Een extra punt als jullie nog weten waarvan D C de afkorting is". Baziel veert recht en roep: "Da's gemakkelik. D C da wil seggen dot com!" 


Baziel en Flavie gingen juist voor Carnaval naar de Zwijntjeszitting in hun stamcafé. Alle gerechten stonden te dampen op een lange tafel. Flavie zegt tegen Baziel: "Zieje gie nie beschoamd? Dad is nu al de 7ste kir dajje je talore go gon vulscheppen! Wa moen de menschen wel peinzen?!" "Oh" antwoordt Baziel, "Gin probleem. 'k Zeggen 'k ik tegen de menschen dat foe joen is". 


Vanuit de keuken ziet Flavie hoe Baziel in de living met z'n gezicht boven de wieg hangt waarin hun jongste telg rustig ligt te slapen. Blij met de plotse interesse van vader Baziel zegt Flavie na een paar minuten: "t Is wel een schonen hé?" "Joa't" antwoordt Baziel "Mo "k begriepen nog altiet mo nie oe danze zukke schone wiege kunn'n moaken voe mo 500 frang". 


Baziel ligt in het hospitaal na een zware operatie. Hij komt heel even bij kennis en mompelt tegen Flavie: "Je ziet er ut lik een fielmsterre, schatje". Nadien valt Baziel opnieuw in slaap. Flavie, die zeer geflateerd is blijft wachten aan de rand van z'n bed. Later wordt Baziel opnieuw wakker en hij zucht" Je ziet er ut lik dajje nie gesloapen et" "Uila, Baziel", zegt Flavie "Woarom zien'k der ineens nie mir ut lik een fielmsterre, da?!" "Eu" zegt Baziel "omda m'n verdovienge biekan utgewerkt is". 


Baziel komt glunderend z'n stamcafé binnen al zwaaiend met een foto. Hij zegt tegen Hector "'t Is gelukt, k'en eindelik een goeie camera gevoenden!" "Ja" antwoordt Hector "Wad is't er zoe speciaal an?" "Ewel, 't is de snelste camera ip de werelt" explikeert Baziel. "Oe wit je da wel?", vraagt Hector "Wel" zegt Baziel "'k En voe den eerste kir kunn'n een foto pakken van Flavie met eur moent toe!" 


Baziel gaat op visite bij z'n huisdokter en zegt: "Meneer dokteur, de laste tied trill'n m'n anden dat gin noame et." "Drink je misschien veel, Baziel?" vraagt de dokter. "Beh nink, meneer dokteur" replikeert Baziel "'t Meeste valt er altiet mo nevest!" 


Hector heeft gloeiende ruzie met z'n vrouw en hij beklaagt zich in 't café bij Baziel. Hector zegt: "'k En alene mo gezeid dad eur eten nie mir te vreten is". "Da's verkeerd é" antwoordt Baziel "Je mag nooit zoe direct zien bi de vrouwen, anders zien ze gekwetst". "Wa seg je gie ton wel tegen Flavie da?" vraagt Hector. "Wel" replikeert Baziel "Ik doen da met de nodige takt. Ik froagen bevoorbeeld 'At den oent gin oenger meschien?'" 


Hector wordt uitgenodigd om bij Baziel te gaan eten voor een late nieuwjaarsviering. Flavie is druk in de weer met het eten, en het valt Hector op dat Baziel bijzonder vriendelijk is voor haar. Heel den avond noemt hij haar "schatje", "zoetje" en "vrouwtje". Nadien, terwijl dat Flavie de afwas doet, zegt Hector tegen Baziel: "Ewel, 't is wel wreed schone vajje, dajje na ol die joaren getrouwd sien nog altied troetelnoamtjes gebrukt voe je vrouwe". "Ja" zucht Baziel "Mo'k doen dat eigenlijk wel omdan'k diengstje eur noame vergeten zien" 


Baziel vindt tijdens de solden een handtas met een identiteitskaart en 10.000 frank. De dame in kwestie is dolgelukkig als Baziel komt aanbellen met haar verloren tas. Toen ze de tas openmaakte zei ze echter zeer verbaasd.: "Da's raar, toen ik m'n tas verloor zat er een briefje van 10.000 frank in, en nu zitten er 5 briefjes van 2.000 frank in." "Da klopt" zegt Baziel "De vorige kir dan'k een sacoche voenden zeit de madame da se gin kleengeld at voer een belonienge!" 


Baziel kijkt hoe Flavie handsvollen crèmige lotion op haar gezicht wrijft. "Wa sie j'an't toen da?" vraagt Baziel. "Mezelven schone moaken, hé" antwoordt Flavie. Gewapend met een volle tissuerol begint Flavie echter een kwartiertje later de lotion weer te verwijderen, waarop Baziel vraagt: "Oewe, givje't ip da?" 


Baziel was op wandel door de polder. Plots zag hij aan de kant van de weg twee mannen op hun knieën zitten en gras eten. Baziel reageerde onmiddellijk en deed teken aan de mannen om hem te volgen. Bij z'n huis aangekomen zegt Baziel: "Kiek mannen, ier gojje goet kunn'n eten, ier stoat 't gras vele langer". 


Baziel die tijdelijk een job heeft als agent houdt een vrouw tegen die met haar wagen tegen een moordsnelheid over de weg schuurt. "Da go joen een pak geld kosten é madamtje" zegt Baziel terwijl dat hij z'n bonnenboek bovenhaalt. "Vertel een kir, oe is joen noame?" vraagt hij aan de snelheidsduivelin. Zonder verpinken zegt de vrouw: "Ik ben mevrouw Ladislav Abdulkhashim Zybkcicraznovskaya uit Ferghana in Uzbekistan." Baziel zucht een keer, steekt z'n potlood weer achter z'n oor en zegt: "Allé, 't is goet voer éne keer é, te noaste kir ejje priez wih!" 


Baziel heeft z'n nieuwe wagen in de prak gereden en is in z'n stamcafé z'n verdriet aan het verdrinken. Beu van thuis te wachten stapt Flavie het café binnen en ziet Baziel in alle staten. "Ewel" roept ze. "Ejje goe nieuws g'et misschien, dajje ier 's nuchtens te vuvven nog zit te vieren?!" "Joa'k" hikt Baziel "Die airbags hé, in den nieuwen otto hé, ewel ze werken prima!" 


Baziel z'n schuurtje ging in de vlammen op en hij ging het melden aan de verzekering met de woorden: "Me schurtje is ofgebrant en kommen 'k ik achter dad alf miljoen verzekeringsgeld." De bediende zegt: "Jamaar meneer Baziel, zo gemakkelijk gaat dat niet zulle. Da was al een oud schuurtje en dat zal zoveel niet meer waard geweest zijn". "In da geval" antwoordde Baziel "Schrapt ton mo zere onze Flavie eur levensverzekerienge". 


Een tweede verblijver was zo tevreden met het schilderwerk van Baziel dat hij hem 10.000 frank extra gaf en zei: "Da's voe vanoavond met de vrouwe no't Casino te goan en ut te goan eten". Later diezelfde avond wordt er gebeld. De tweede verblijver ziet Baziel voor de deur staan en zegt: "Zie je iets vergeten misschien?" "Beh nin'k" antwoordt Baziel "'k Sien't nie vergeten. Is je vrouwe kloar voe mee te goan?" 


Baziel knapt voor een tweede verblijver een groot karwei op in de bouw. Hij wordt per week betaald, elke vrijdag. Als Baziel z'n geld geteld heeft, wuift hij ineens met z'n omslag naar de eigenaar en roept "Er zit 2.000 frank te winig in !" "Ik weet het" zegt de man "Maar verleden week heb ik per ongeluk 2.000 frank teveel gegeven, en toen heb je d'er niks over gezegd". "Nateurlik nie" antwoordt Baziel "Ene keer missen kun'k deur de viengers zien. Mo, os't een geweunte begint te worden, ton moen'k wel etwa seggen hé!" 


Baziel begon met levensverzekeringen te verkopen bij 50 plussers. Na een paar dagen was men bij de maatschappij zeer verwonderd over z'n resultaten. Een inspecteur werd meegestuurd om te zien hoe het kwam dat Baziel zo veel polissen afsloot. "Al is't dajje d'er nie te goet utsiet, kunnen 'k wel begriepen dajje nog nie direct wilt tekenen" zegt Baziel aan een dikke 50-er die hij een verzekering wil aansmeren. "Weet je wa, slapt er nog een kir over. En mocht je morgen aglik wakker worden, giv me ton een belletje". 


Hector neemt Baziel mee in z'n nieuwe wagen. Na een poosje moet Hector tanken en bij het wegrijden vergeet hij de dop erop te schroeven. Als ze dit een half uurtje later ontdekken is het al donker, maar ze besluiten toch terug te rijden. In het duister vindt Baziel een schroefdop, maar van een andere wagen. "'t Giv nie" zegt Hector "'t fornoamste is dat ie past" en hij schroeft de dop op z'n plaats. "'t Is zelfs nog een beteren" stipt Baziel aan "'k Zien dajje nieuwe dop enen is met een slot". 
Baziel ging met een grote doos pillen onder de arm naar Hector om te vertellen over de vermageringskuur die de dokter hem had voorgeschreven. Hector vroeg: "Woarom sleep je heel die doze mee? Je kut toch ook een pilletje in je zak steken en inpakken ot tied is?" "'k Moen'k ik die pillen nie inpakken wih" replikeerde Baziel. "'k Moen z'iedere dag utschudden ip de groend en z'een voer een were iproapen".

 
Flavie was een tijdje geleden bevallen van een drieling en nu ze begonnen te lopen beklaagde Baziel zich bij Hector over het feit dat hij thuis nooit meer rust vond. "Woarom kop je gin perk?" suggereerde Hector. Een week later zien ze mekaar terug en Baziel roept al van ver: "'t Is gelukt wih. D'er is gin enen van die klene pagadders die me nog lastigvalt binst dan'k in m'n perk zitten". 


Iemand van de volkstelling belt bij Baziel en vraagt of de gezinstoestand veranderd is sedert de vorige keer. "Jawel" zegt Baziel "d"er is oendertussen één twien biegekommen". De volksteller steeks direct z'n hand uit en zegt: "Hartelijk gefeliciteerd met de nieuwe nakomeling meneer Baziel". "Ui, ui" antwoordt Baziel en trekt z'n hand terug. "Nie zoe schurdig mejje felicitoacies é. 't Is me schomoeder die bie ons komm'n weunen is!" 


Flavie is voor een paar weken naar haar moeder en Baziel klaagt tegen Hector dat hij niet kan koken en dat hij het nu al dagen zonder warm eten moet stellen. "Woarom gebruk je gin kookboek?" stelt Hector voor. "'k 'en da geprobeerd, mo da go ni" antwoordt Baziel "van al die recepten beginnen met dezelfste woorden: 'neem een propere pan!'"

 
Baziel rijdt met Hector naar de politie in Knokke om er de verdwijning van Flavie aan te geven. Baziel zegt tegen de agent die de persoonsbeschrijving opstelt: "Flavie is 25, met lank bloent oar, z'is slank met groen ogen en een stemme lik een ingel". "Mo, Baziel toch!" roept Hector "Flavie is sekers 45. Z'eet klene griezde krullen, z'is korte gestukt met ogen lik kolen en een stemme lik een schoaresliep". "'k Weetn 'k ik dad ook, wih" zegt Baziel "Mo wien zoet er da nu in godsnoam were willen?" 


Baziel zit aan den toog en beklaagt zich bij Hector: "Ons Flavie grakt mo nie of van een verschikkelike geweunte é! Iedere nacht bluft se in de livienk zitten toe te 5 's nuchtens!" "Wa toe se wel da?" wilde Hector weten. "Ja" zucht Baziel "Heel den tiet mo wacht'n toe ta 'k ik tuskomm'n!" 


Baziel en Flavie zitten thuis voor de tv. De programma's zijn al lang gedaan, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. Flavie, die in een romantische bui is, vraagt aan Baziel: "Erinner je nog ojje gevroagd 'et voe mejje te trouwn, da'k zoe verbouwereerd woaren, da'k een eure nie 'enn kunnen klappen?" "Joa'k" zegt Baziel "'t Was schonst 'eure van me leven". 


Baziel ging naar het politiekantoor in Knokke in verband met een verkeersboete en moest even wachten op de dienstdoende agent. Ondertussen bekeek hij de muur met wel twintig posters van mensen die gezocht werden. Toen de agent opdaagde vroeg Baziel "Worden AL die mensen ip die foto's ier gezocht?" "Inderdaad Baziel" antwoordde de agent. "'k Kunn'n da nie begriepen" replikeerde Baziel "woarom ejje ze nie vaste gepakt ojje z' an't fotograferen woart?" 


Baziel moet voor de rechter in Brugge verschijnen. De rechter roept hem wat dichterbij en zegt: "Baziel, ik meen me toch te herinneren, dat ik je gezegd had dat ik je nooit meer in mijn rechtzaal wilde zien!" "Joa'g meneer de edelverachtbaren" antwoordt Baziel "'k 'en da gezeid ook tegen de politie, mo ze wildigen nie lusteren!" 


Baziel komt Hector tegen en zegt: "'t nieuwe joar is nog mo begonnen of de katte zit al in den orloge" "Ja?" antwoordt Hector "were ruzie met Flavie? Oe komm'et?" "Wel" zegt Baziel "Flavie vroeg wat er ip de tv was" "En wat ejje gezeid?" wilde Hector weten. "Vele stof" grinnikt Baziel. 


Baziel zit aan de toog te genieten van z'n Duvel en doet ondertussen z'n beklag tegen Hector over de lastige nieuwe geburen die aan beide kanten van z'n huis zijn komen wonen. "Ze moaken heel de nacht verschrikkelik vele laweit" klaagt Baziel. "Wa toen ze wel?" wilde Hector weten. "Wel" zegt Baziel "de denen aan de rechterkant sloat heel de nacht met z'n kop tegen de meur, en den deen an de lienker kant zit heel de nacht te roepen". "En wa doe je doar an?" vraagt Hector. "Voorlopig nog niks" antwoordt Baziel "'k Spelen k' ik geweune verder ip mien akordeong". *


Baziel en Hector praten over hun kinderen. Baziel vraagt: "Oe is't nu met junder joengsten?" "Ah" antwoordt Hector "J'is 3 moanden vroeger vriegeloaten wegens goe gedrag". "Wel" zegt Baziel "'t is agliek een plezier hé, od e mens brave kienders 'et". 


Baziel doet tijdens de eindejaarsdagen een interim in een dierenzaak in de Lippenslaan. Een man komt de winkel binnen en vraagt een dier om wat leven in huis te brengen en z'n vrouw wat gezelschap te houden. Baziel verkoopt de kanarie die het best kan fluiten van de hele winkel. Net voor het verlaten van de winkel merkt de man echter dat de kanarie maar één poot heeft, en hij beklaagt zich bij Baziel. Baziel antwoordt geïrriteerd: "Ja, mo, wa wil je nu eigenlijk, een veugel die ke schuffelen, of 'n veugel die ke tansen?" 


Omdat met kerstdag z'n stamcafé gesloten was zit Baziel thuis samen met Flavie op de sofa. Flavie kijkt met één oog naar de tv terwijl Baziel de kerstkaarten telt die ze hebben ontvangen. In een romantische bui zegt Flavie plots: "Oe zit da nu eigenlijk met onze seksuele relaties?" "'k Weten't ook nie" zegt Baziel "'k Geloven dat me van deze keer van under zelfs gin kartje gekregen 'en".

 
De pastoor van Heist zag hoe Baziel uit z'n stamcafé gewaggeld kwam. Al schuddend met z'n hoofd zegt de goede herder: "Baziel, Baziel! Ik vrezen dat we mekaar in de hemel niet zullen tegenkomen" "Nnneen?" hikt Baziel "Peiz je't meneer paster? Wwwat ejje gie wel utgestoken da?"

 
Baziel zit z'n krant te lezen als z'n jongste spruit hem vraagt: "Pa, woarom is den emel blauw". "Da weten'k ik nie wih" antwoordde Baziel. "En van woar komt de regen" wil de kleine vervolgens weten. "'k Soen't nie kunn'n zeggen" zegt Baziel. "En oe oet is de wereld, Pa?" "Gin idee" antwoordt Baziel. "Sorry wih pa", zegt de kleine. "'k Gon stoppen met vroagen, wan'k sien da je bezig siet". "Nee, nee" antwoordt Baziel "Vroag mo gerust wat da je wil weten an me, want anders go je noois slim worden". 


Baziel zit aan de toog met Hector en zegt: "Vromensen gon'k nooit nie begriepen. En zeker onze Flavie nie!" "Gisteren zei se da se gin kado gekocht at voe me verjoardag, mo da'k med eur al mocht'n doen da'k wildegen" "En wad ejje gedoan?" vraagt Hector. "Wel" zegt Baziel "'k en eventjes goet gepeist en 'k en ton een valieze gevuld en eur were nor eur moeder gezoenden. En nu wil se nie meer klappen tegen mien". 


Na veel gezaag van Flavie ging Baziel naar de avondmis in Heist. Hij beklaagde het zich al snel want de pastoor wist van geen ophouden en bleef urenlang doorpreken. Plots zegt de pastoor: "Sorry, dat ik zo lang gepreekt heb, maar ik ben mijn horloge in de pastorie vergeten en ik wist niet hoe laat het was". Daarop roept Baziel van achter in de kerk: "Je kost toch gekeken 'en ip die kalender achter je!" 


Terwijl ze een Duvel aan het drinken zijn zegt Baziel tegen Hector: "Gisteravond wiert er gebeld en onk opendeen stoeng me schoonmoeder ip 't gazong voor onze deure" "Wa moest ze 'en?" vroeg Hector geïnteresseerd. "Ze vroeg" antwoordde Baziel "'meugn'k ier een paar doagen bluven'" "En wat ejje gantwoord?" vroeg Hector "'k En 'k ik gezeid van ja" zegt Baziel "En 'k en de deure were toegedoan.". 


Op aanraden van z'n dokter verhuist de broer van Baziel naar Spanje. Twee weken later is hij echter dood. In het mortuarium laat de lijkbezorger Baziel nog een laatste blik werpen op z'n overleden broer. "Ie ziet er wreed goed ut é" zegt Baziel "Die twee weken in Spanje 'en 'em dudelik deugt gedoan". 


Hector had Baziel reeds 5 keer na mekaar een Duvel getracteerd 'voor z'n verjaardag'. Tegen Baziel zegt hij plots "Nu da me ier toch t'ope zitten voe me verjoardag, moen'k je toch een kir een twa zeggen" "Schilt er een twa da?" vraagt Baziel. "Joat" antwoordt Hector "M'n vrouwe zegt da'k alles beginn'n vergeten, en dan'k dement an't worden zin". "Ach" zegt Baziel "Die vrouwen da'd overdrieft altiet. Zoe lange da je gie nog goed wit da je me nog nie getracteerd 'et voe je verjoardag, zie je zo gezoend of een vis". 


Hector ziet aan de manier waarop dat Baziel z'n Duvel drinkt dat er iets niet in orde is. Hij vraagt dan ook: "Baziel, vertelt een keer, oe ist?" "Slicht" antwoordt Baziel. "Oe kom'et?" wil Hector weten. "Twee maanden geleden is noenkel Jan overleden en 'k 'en 2 miljoen g'erft" "Innige deelneming voe 't verlies van je noenkel" zegt Hector. "Verleden maand" zegt Baziel "Is tante Zulma gestorven, en 'k 'en 4 miljoen g'erft". "Mens" antwoordt Hector "tante Zulma ook dood! Nie te verwoenderen da je teneergeslagen ziet". "Joa'k" beaamt Baziel "Surtoe da'k van de moant zelfs van me verste familie nog gin één doobrief g'et 'en!" 


Baziel ging voor het eerst naar de fitness. Na z'n oefeningen drinkt hij nog iets in het cafetaria. Het gaat er zeer luid en druk aan toe. Het scheelde niet veel of Baziel had het geluid van de GSM niet gehoord. Hij pakt het toestel van de bank en hoort een vrouwestem aan de andere kant die hem vraagt: "Zeg schat ik ben in de Lippenslaan en die schone bontmantel kost nu maar 60.000 frank meer. Zou'k die mogen kopen?" "Ja joengstje" antwoordt Baziel "Doe gie mor é" "En 'k heb daar bij Mercedes ook het nieuwste model sportwagen gezien. Liefst 25 procent korting os we vandage nog bestellen" "E wel ja" zegt Baziel "Zeg mo tegen de dealer da't goed is, é". Daarop verbreekt Baziel de verbinding, en roept met luide stem in't cafétaria. "Seg van wien is die GSM ier ip de bank?" 


Hector wint het groot lot, neemt afscheid van Baziel, die groen ziet van jaloersheid, en begint aan een cruise rond de wereld. Onderweg krijgt Hector toch wel een beetje wroeging dat hij Baziel zo alleen heeft achtergelaten. Als hij in Zuid-Amerika een mooie papegaai ziet die 6 talen spreekt en al de liedjes van Clouseau kan zingen, telt hij een half miljoen neer voor het beest en stuurt de vogel direct naar Baziel. Als Hector terug thuis komt vraagt hij aan Baziel: "En, oe voen je die veugel da'k gezoenden 'en?" "Ahn" antwoordt Baziel met een grote glimlach "Da was een stieve schone geste van je. Die beeste 'et écht geweldig gesmakt". 


Baziel was de voorbije maanden potdoof geworden en inmiddels wist hij niet meer wat er bij hem thuis omging. Toen het echt niet meer anders kon, liet hij een onzichtbaar hoorapparaat inplanten. Toen hij 2 weken later terug naar de dokter ging vroeg deze: "Je familie is zeker in de wolken nu je ze weer kunt begrijpen?" "k 'En t'under nog nie gezeid da'k were alles kun'n oren" antwoordde Baziel "Mo k'en wèl al drie keers m'n testament veranderd". 


Baziel heeft voor het eerst een GSM en probeert in het wilde weg op een paar knopjes te drukken. Plots hoort hij een stem die zegt : "Hallo, met het Leger des Heils" Baziel antwoordt: "Wa doe je gieder wel da?" "Wij zorgen voor slechte mannen en vrouwen" zegt de stem. "Ah" antwoordt Baziel: "Zoe je misschien kunnen zorgen voor zo'n slichte vrouwe voe mien tegen zaterdagavond?" 


Op een dagtrip door de Ardennen stoppen Baziel en Flavie in een café, bestellen koffie, en werken hun boterhammen naar binnen. Als ze al 5 minuten weer op weg zijn zegt Flavie dat ze haar bril op de cafétafel heeft laten liggen. Het duurde nog 10 minuten voor een sakkerende Baziel weer van de snelweg kon om terug te keren. Ondertussen schold hij Flavie de huid vol met alle moois dat hem te binnen schoot. Als ze eindelijk weer bij het café aanbelanden en Flavie snel naar binnen loopt, roept Baziel haar nog na: "Binst da'je doar toch ziet, brieng binst mo me mutse mee ook!"

 
Baziel werkt in de weekends in een restaurant. Als hij voor het serveren van de gerechten de boter en een mandje met broodjes op tafel zet, zegt een keurige dame: "Ach ober, wat een enige figuurtjes staan er in de boter". "O, dank je wel, madam" antwoordt Baziel "'k En da sere zelve gedoan met m'n zakkammetje". 


Er wordt gebeld en als Baziel de deur opendoet staat daar een vertegenwoordiger. Deze probeert hem een stofzuiger aan te smeren. Om Baziel te overtuigen schudt de vertegenwoordiger een hele zak stof uit in de living met de woorden "Alles wat de stofzuiger niet opzuigt, zal ik opeten!" "Ja" zegt Baziel "'k Gon in de keuken achter een lepel goan tonne, want z'en bie ons were een kir den illentriek ofgesloten!" 


Baziel wordt de uitbater van het nieuwe zwembad in Knokke-Heist en heeft dus reeds grondig de plannen bestudeerd. Tegen Hector zegt hij: "d'er kommen drie verschillige zwembaden, wih!!" "Woarom drieë?" vraagt Hector. "Wel" antwoordt Baziel "Eén zwembad met koed woater, voe de geweune menschen, en nog een zwembad met warm woater, voer al 't sjiek volk! "En da terde zwembad tonne?" vraagt Hector. "Ah" glimlacht Baziel "Dad is het zogenoemeerde 'bad zoender woater'" "Een zwembad van miljoenen en zoender woater?" vraagt Hector. "Nateurlijk" pleit Baziel" Dad is omdad al 't volk da nie ku zwemmen zezelven nie zoed achterut gestoken foeln!"