Zwermen.

 

Bijenkorf   Imker - Rudi Eyckmans   Tros bijen
Bijenkorf Imker - Rudi Eyckmans Tros bijen  

 

De uitzwermende bijen vormen een tros en gaan aan een tak of een paal hangen in afwachting dat er een nieuw nest gevonden wordt.
Ze worden dan gevangen door de imker in een korf en in een nieuwe kast gezet. Zwermen is de natuurlijke vorm van vermenigvuldigen.
De nieuwe koningin gaat nu een bruidsvlucht ondernemen. Ze vliegt hoog in de lucht waar ze paart met verschillende darren.
Na de bruidsvlucht kan ze voor de rest van haar leven bevruchte en onbevruchte eitjes leggen.
Uit de bevruchte eitjes komen de werksters en uit de onbevruchte de darren. Dit is meteen ook de enigste functie van de dar.
De bevruchting van jonge koninginnen. Het onnodig te vertellen dat het zwermgebeuren een indrukwekkend schouwspel is.
Duizenden bijen vliegen in het rond. Het is helemaal niet gevaarlijk om van kortbij een kijkje te nemen omdat de bijen te druk bezig
zijn om zich te bekommeren over de toeschouwers. Ze zitten immers vol met honing en daardoor kunnen ze hun angel amper of helemaal
niet uitsteken.

 

 

Broednest met honingzolder

  Leeg broednest   Broedende bijen met larven
Broednest met honingzolder
Leeg broednest
  Broedende bijen met larven