Lente activiteiten.

In de vroege lente op warmere dagen, doen de bijen een reinigingsvlucht.
De koningin begint dan ook reeds terug te leggen om de uitgeputte winterbijen te vervangen. Winterbijen leven van de late zomer tot
begin mei, terwijl een gewone werkster in de zomer slechts ongeveer 6 weken leeft. Bijen houden dus geen winterslaap zoals wespen en
hommels bijvoorbeeld. Het nest wordt dus weer uitgebreid om de volgende oogst te verzamelen en de volgende generatie van
wintervoorraad te voorzien. In de winter is de activiteit zeer gering zoals hierboven reeds uitgelegd. Vanaf de lente, de zomer en
ook nog een gedeelte van de herfst daarentegen gonst het letterlijk en figuurlijk van de bedrijvigheid.In die periode kan de koningin
tot 1500 eitjes leggen per 24 uur. Dit is ook nodig om een sterk volk te bekomen, er rekening mee houdend dat een bij slechts 6 weken
leeft. De taken in het nest worden dan ook zorgvuldig verdeeld. De pas geboren bijen onderhouden de cellen, poetsen en zweten was,
terwijl de iets oudere bijen instaan voor het broednest.
Op nog oudere leeftijd gaan de bijen op zoek naar nectar en stuifmeel.
Zoals reeds eerder aangehaald, valt en staat het ganse volk met de koningin.

Koningin.

Koningin  
Een koningin kan tot 4 jaar worden. Ze wordt geboren uit een een eitje zoals alle
andere bijen, maar met dit verschil dat dat larfje een speciaal voedsel kreeg,
namelijk koninginnebrij. Bijen besluiten een nieuwe koningin te “maken” als er o.a plaatsgebrek in het vooruitzicht is. Door de snelle uitbreiding in het voorjaar kan het voorkomen dat de kast overvol geraakt.
De bijen beginnen een larfje te voeden met koninginnebrij en na 16 dagen wordt de
nieuwe koningin geboren. Twee of meerdere koninginnen in één volk is teveel.
De oudere koningin die merkt dat er nieuwe koninginnen gaan geboren worden gaat “zwermen”, anders riskeert ze doodgestoken te worden door de jongere koningin.

De oudere koningin neemt een deel bijen mee (meestal jonge) om elders een nieuwe thuis te zoeken. Alvorens de bijen het vertrouwde
nest verlaten, zuigen ze zich vol met honing, niet wetende wanneer ze waar gaan terechtkomen.