Communicatie.

Hoe komt het nu dat bijen massaal naar rijk voorziene planten trekken?

Bijen hebben een systeem van communicatie. In de vroege ochtend vliegen enkele bijen uit en als ze terugkomen vertellen ze aan de
andere bijen waar wat te vinden is. Ook de afstand wordt meegedeeld. Ze dansen voor de kast of binnen op de raten. Naargelang de
dans dat de bijen uitvoeren (traag, snel, in welke richting, welke figuren die ze maken) kunnen de andere bijen opmaken waar wat te
vinden is.

Hoe vinden ze hun weg terug naar het nest?

Zowel wanneer ze wegvliegen als ze terugkeren gebruiken ze de zon als navigatiepunt. Ze prenten opvallende landschapskenmerken in
hun geheugen. Door de veranderde zonstand, dienen ze ook constant hun oriëntatie aan te passen. Bovendien moeten ze nog rekening
houden met de windrichting en de verandering van windsnelheid. Daarbij vergeleken staat de mensheid nog in haar kinderschoenen.

Op 12 juni 1982 overleed prof.dr. Karl Ritter vonFrisch. (geb. 1886), de Oostenrijkse bioloog die de betekenis van de bijendans,
ontraadselde en daarvoor in 1973 de Nobelprijs ontving.

 

 

Bijendans  

 

 

 

NB.

Deze schets / tekening hebben we overgenomen .
De bedoeling van deze website is louter om onze boeiende ervaringen met hen te delen, die hierin zijn geïnteresseerd.
Zowel tekst als fotomateriaal is ons eigendom.
Info koopwaar zoals biologisch geteelde vruchten, plantjes en honing.