Ziekten bij Bijen.

Varroamijt:

De varroamijt is een parasiet die zich voedt met het bloed van de larven.
Oorspronkelijk kwam deze parasiet in Europa niet voor. Ze kwam enkel voor in India, maar door het uitwisselen van bijen kwam de
varroa begin de jaren '80 , via Japan en Rusland, ook in West-Europa voor.In India heeft men echter een ander soort bijen die een
ander poetsgedrag hebben dan de Europese. Door dit poetsgedrag kan de varroa in India weinig schade aanrichten.
De oorspronkelijke varroamijt richtte ook bij de Europese bijen weinig schade aan, maar in 2000 ontdekte men een variant, de varroa
destructor, die, zoals je kan afleiden uit de naam, een totale verwoesting kan aanrichten.

 

Voortplanting:

Kort voordat de broedcellen zich sluiten kruipen ze bij de larfjes, ze planten zich dus voort in gesloten broed, waar het wijfje
eitjes legt. De ontwikkeling loopt ongeveer gelijk met die van de bijenlarven.De voortplanting gebeurt bij voorkeur in darrenbroed
omdat dat broed 15 dagen gesloten blijft.

 

De bestrijding :

De laatste jaren werd door het ministerie van landbouw Apivar, Apistan en Perysine voorgeschreven. Alle producten zijn chemische
insecticiden. Meerdere imkers proberen dan ook het hoofd te bieden met alternatieve middelen.
Zo worden er een darrenraam in het broednest gehangen, omdat de varroa een voorkeur heeft voor darrenbroed, en als het darrenbroed
gesloten is wordt het uitgesneden. Dit verhinderd de uitbreiding van de varroa. De behandeling met mierenzuur treedt op de voorgrond,
maar vraagt nogal wat tijd en bijen die de volle lading krijgen, sterven eveneens.
Er wordt geëxperimenteerd met etherische oliën waarvoor de varroa een afkeur heeft. Zelf ben ik via het internet in contact gekomen
met Mr. J.M. Danze, een ex-assistent aan de universiteit van Luik. Hij past al een tiental jaar zijn methode toe en is volledig
varroa-vrij. Hij baseert zich op het principe van de isotherapie. Ik heb deze methode toegepast bij het inwinteren 2004 en met succes
moet ik zeggen. De ganse uitleg kan je bekijken via :

http://www.delvaux-danze.be/isotherapie.htm.

Zeker de moeite waard. Voor alle zekerheid en als bijkomende maatregel heb ik vanaf augustus 2005, Apilife gebruikt, eveneens op basis van etherische oliën.

 

Amerikaans vuilbroed:

Wordt veroorzaakt door een bacterie en tientalle jaren besmettelijk blijven en de voortplanting gebeurd in de darmen van de bij. Op
aanraden van het ministerie worden bijen die lijden aan deze ziekte dan ook vernietigd. In de Verenigde Staten wordt dit verholpen
met antibiotica. Wees daarom op uw hoede voor ingevoerde honing. Hij zou wel eens antibiotica kunnen bevatten. Zie artikel
Test Aankoop van december 2005.

 

Nosemose

Wordt veroorzaakt door de Nosema parasiet en veroorzaakt diarree; komt vooral voor bij bijen die in het vroege voorjaar geen of te
weinig stuifmeel vinden. Van een collega imker, hier het volgende recept : melk met eierdooiers en dat mengsel boven op de ramen
sproeien. Er zijn ook imkers die in het voorjaar extra stuifmeel ter beschikking stellen van de bijen om Nosema te voorkomen.

 

Wasmot

Ze legt haar eitjes in de wasramen van de bijen. De larven eten de was.
Bij ernstige aantasting kunnen de larven van de mot de wasramen vernietigen of onbruikbaar maken.
Bij sterke bijenvolken krijgen de larven weinig of geen kans om zich te ontwikkelen. Ze worden door de bijen zelf verwijderd.
De honingzolders steek ik na gebruik in vriezer gedurende 24 uur. Zo heeft de wasmot geen kans en 24 uur op -20°C overleeft ze niet.
De ingepakte honingzolders kunnen zo gemakkelijk de ganse winter zonder probleem weggezet worden.