De behuizing .


Voor de behuizing van zijn bijen gebruikt de imker kasten met wasramen. Vroeger gebruikte men korven van stro.
Doordat de bijen willekeurig wasraten bouwen in dergelijke korven is het zeer moeilijk de honing te oogsten.
De oogst van de honing van dergelijke korven richtte een ware slachting aan onder de bijen omdat de hele korf moest uitgesneden worden.
Bij het huidig systeem ondervinden de bijen weinig of geen hinder bij het oogsten. De imker stelt lege ramen met voorgevormde
wastafels ter beschikking van de bijen, die ze dan uitbouwen tot ware kunstwerken.

Wie herinnert zich nog de bijen die voor deze job in aanmerking komen?

In het onderste gedeelte komt het broednest. Dit gedeelte is steeds aanwezig. De wintervoorraad zit in dit gedeelte alsook het
broednest. In het voorjaar wanneer er een massa bijen geboren worden en het broednest te klein wordt, wordt er door de imker een
honingzolder bovenop geplaatst. Om te verhinderen dat de koningin eveneens eitjes gaat leggen in de honingzolder, worden het
broednest en de honingzolder van elkaar gescheiden door een koninginnerooster. Dit is een rooster waar de gewone bijen door kunnen
kruipen, maar de koningin die groter is, is verplicht beneden te blijven. Bij de oogst (einde juli) wordt de honingzolder verwijderd
en kan de honing geoogst worden. De bijen worden van de ramen verwijderd met een borsteltje.

Leeg wasraam

Broednest met 2 wasramen

Honingzolder met wasramen

Leeg wasraam
Broednest met 2 wasramen
Honingzolder met wasramen