Home

  Geld regels

  Hoe rijk worden ?

  De uitgaven

  Rekenwerk

  Veel goedkoper !

  Rentenieren !

  consuminderen en financieel gezond zijn.

Welkom op de hoe rijk worden website.

De gewone procent berekening.

Hoe bereken je snel een korting uitgedrukt in procenten. vb. korting -2% op een bedrag van 750 euro
i.p.v. procent zegt men ook wel eens twee per honderd dus van de honderd delen krijg je er twee.
bedrag 750,00 euro
delen door 100
geeft 7,5
maal 2
geeft 15 euro
te betalen 750-15 = 735 euro

(TIP:delen door honderd doe je door de komma twee plaatsen naar links te verplaatsen)


Om een korting van -10% te berekenen kan je hetzelfde doe dus:
750 delen door 100 =7,5 maal 10 = 75 euro korting.
Maar vermits je deelt door honderd en dan maal 10 doet kan je beter gewoon delen door 10
delen door tien doe je door de komma 1 plaats naar links te schuiven.
vb. 750,00 delen door 10 geeft 75,00 euro
te betalen 750 - 75 = 675 euro
Om -20 % te doen bereken je -10 % en doe dan maal 2
Om -5 % te doen bereken je -10% deel dan door 2
Dus je moet een beetje aanvoelen hoe je het snelst tot je resultaat zal komen.
PAS OP: als de prijs van iets daalt met -20% en dan weer stijgt met +20%
dan is de prijs wel vermindert.
vb. 200 euro -20 % = 160 euro
200 delen door 10=20 en maal 2 = 40
bedrag is gelijk aan 200 - 40 = 160euro
160 euro +20% = 192 euro
160 delen door 10=16 en maal 2=32
volgende tabel geeft weer als men een verlies leidt hoeveel stijging men moet hebben
om weer op hetzelfde niveau te komen.
verlies     winst om verlies weer goed te maken
10 %      11 %
20 %      25 %
30 %      43 %
40 %      67 %
50 %      100 %
60 %      150 %
70 %      233 %
80 %      400 %
90 %      900 %
100 %      bankroet

Als men hier iets kan van leren dan is het wel dat men een stop moet zetten op zijn verlies omdat het bijna onmogelijk wordt om terug te komen als men aanzienlijke verliezen lijdt.

De regel van 72

Stel je wilt weten na hoeveel jaar een investering van 1000 ,met een rendement van 4%, verdubbeld is in waarde
Eenvoudig ... U deelt 72 door het rendement.
72/4=18 dus het duurt 18 jaar voor je 1000 er 2000 geworden is.Ook genoemd de "Doubling time".

De waarde van geld in de tijd.

Geld heeft niet dezelfde waarde naarmate de tijd verstrijkt.1 euro vandaag is niet hetzelfde als 1 euro over 10 jaar.

Intrest gaat de waarde doe toenemen gedurendedeze 10 jaar.
Je kunt ook omgekeerd redeneren en bepalen wat een 1 euro over 10 jaar nu waard is.
Wat bepaalt de waarde van geld in de tijd:
1. De jaarlijkse interest tarief.
2. Het aantal jaar.
Het belangrijkste is hier dat je inziet als je vandaag 100 euro uitgeeft aan een leuk Etentje i.p.v. zelf te koken dat je ook de toekomstige opbrengst mist van deze 100 euro 5 % gedurende 20 jaar geeft 265 euro waarvan 165 euro interest . Uitgeven van geld ontzeg je dus van de interest op het geld. Ook hier geld het gezegde vroeg begonnen is half gewonnen.
Je wint zelf meer dan de helft.
Hoe berekenen we de gewone interest.
Interest is de kost die men betaalt om je geld te mogen gebruiken.
Interest = kapitaal maal (interest delen door 100) maal aantal jaar
FORMULE : I =K x I/100 x N
Stel je gaat je interest gebruiken om van te leven .
bijv. 1000 euro aan een jaarlijkse interest van 10% gedurende 5 jaar,een kasbon bijv.
Dit geeft: 1000 euro x 10 % / 100 x 5
1000 x 0.1 x 5 = 500
Jaarlijks krijg je 100 euro in totaal dus 500 euro interest.
WERKBLAD:
Kapitaal K = 1000
Interest jaar basis
I= _____
     100
Tijd dat je het geld belegd N=
I = K x I/100 x N
= ........ x ......... x ............
Wat als je het geld geen volledig jaar belegd maar bijv. 6 maanden.
Dan moet je de periode uitdrukken in maanden.
Kapitaal K=100
Interest is bijv. I = 4%
Tijd dat je het geld belegd N=6/12
I = 100 euro x 4/100 x 6/12
100 x 0.04 x 0.5 =2 euro
Dus als een bank in zijn reclame zegt dat je 2%+2% krijgt gedurende 6 maanden dan krijg je voor die 6 maanden 2 euro en niet 4 euro zoals een bankbediende mij wou doen geloven !
TIP : als banken zulke acties doen geven ze deze extra procenten alleen op de aangroei dus je moet je geld afhalen en terugplaatsen op je rekening om deze extra procenten te krijgen.
Een slapende klant ziet dit geld aan zijn neus voorbijgaan.Dit gebeurt met opzet!
Vanaf 2005 zijn er ook hier veranderingen gebeurd en nu is het nog moeilijker om aan de voorwaarden te voldoen veranderen van bank werk natuurlijk nog altijd.
Als je direct de interest bij je kapitaal geteld wil hebben (voor een periode van 1 jaar) dan is volgende formule handige.
Verklaring symbolen:
TK = toekomstig kapitaal (startbedrag plus gecumuleerde interest)
K =Start bedrag
I= interest op jaar basis
TK=K (1+ I/100)
Kapitaal K=100
Interest is bijv. I = 4%
TK=100 x (1+0,04) = 100 x 1,04
TK=104
Dus je krijgt na 1 jaar 104 euro bestaande uit 100 euro start kapitaal en 4 euro interest.

Hoe berekenen we de gecumuleerde interest.

Gecumuleerde interest verschilt van de gewone interest doordat interest op interest betaalt wordt
m.a.w. de opbrengst van het kapitaal blijft bij de bank en brengt op zijn beurt weer interest op.
Voor de eerste periode krijgt men natuurlijk altijd de gewone interest.
Een gemakelijke maar omslachtige manier is de volgende

WERKBLAD:
Kapitaal K = 1000
Interest jaar basis I = 5%
jaar 1: 1000 x 0,05= 50
totaal kapitaal = 1000 + 50 = 1050
na het eerst jaar geen verschil.
Vanaf het tweede jaar ga je ook dus ook interest op interest krijgen
jaar 2: 1050 x 0.05 = 52,5
totaal kapitaal 1050 + 52,5 = 1102,5
Je ziet dat je na het tweede jaar al 2,5 extra hebt verdiend door het interest op interest effect.
jaar 3: 1102,5 x 0.05=55,13
totaal kapitaal 1102,5 + 55,13= 1157,63
Na het derde jaar heb je al 7,63 extra door het interest op interest effect.
Deze methode is te omslachtig daarom is het beter volgende formule te gebruiken.
Toekomstig kapitaal = kapitaal (1+ interest/100) ^N (^=exponent) TK=K(1+I/100)^N
Verklaring symbolen:
TK = toekomstig kapitaal (startbedrag plus gecumuleerde interest)
K =Start bedrag of hoofdsom
I= interest op jaar basis (of op de periode)
N= aantal periodes bijvoorbeeld aantal jaar.
Voorbeeld:
K=100
I= 6 %
n=5 jaar

TK=100 x (1 + 6/100)^ 5 (^ staat voor exponent)
TK=100 x (1,06) 5
TK=100 x 1.34
TK=134 euro
WERKBLAD:
Kapitaal K = 100
Interest jaar basis
I= 1+ _____
100
Tijd dat je het geld belegd N=
TK = K x I macht N
= ........ x ......... x ............
Huidige waarde bereken.
Wat heb je het liefst 100 euro nu of 100 euro over 1 jaar iedereen zal kiezen voor 100 euro nu en wel om twee redenen:
1) Je kunt in de loop van het jaar beslissen om het geld te gebruiken.
2) Gebruik je het niet dan kan die 100 euro een paar euro interest opbrengen.
( tenminste als je ze op een spaarrekening plaatst)
Als het maar over 1 jaar gaat is de berekening gemakkelijk vermits je de gewone interset formule kan gebruiken.
Voor onze 100 euro
FORMULE : TK=K x (1 + I/100)
we moeten echter niet TK (toekomstig kapitaal ) hebben maar K (start kapitaal of hoofdsom)
dus we moeten beide leden delen door (1+interest/100) dit geeft dan
K= TK
(1+I/100)
bijv. hoeveel is 100 euro te krijgen na 1 jaar vandaag waard als de interest 10 % is op jaar basis.
TK = toekomstig kapitaal
K =huidige waarde
I= interest op jaar basis
K= 100/(1+10/100)
= 100/1,1
K= 90,9 euro
Dus 100 euro na 1 jaar is gelijk aan 90,9 euro nu.
Nu gaan we het iets moeilijker maken namelijk hoeveel is 100 euro te krijgen na 5 jaar vandaag waard als de interest 10 % is op jaar basis.
De formule voor dit probleem hebben we al gezien namelijk
Toekomstig kapitaal = kapitaal (1+ interest/100)^N
TK=K(1+I/100)^ N
We hebben nu echter K nodig dus weer beide termen delen door (1+ interest/100)^N
K=TK/(1+I/100) ^N
Verklaring symbolen:
TK = toekomstig kapitaal in dit geval 100 euro binnen 5 jaar
K =Huidige waarde
I= interest op jaar basis (of op de periode) in dit gaval 10 %
N= aantal periodes in dit geval 5 jaar.
K = 100/(1 + 0.1)^ 5 (^ staat voor exponent)
K = 100/1,61
K = 62 euro
Dus 62 euro nu is gelijk aan 100 euro binnen 5 jaar
Web site and all contents Troch 2007, All rights reserved.
Free website templates