StudietipsARCHIEF

AL EERDER VERSCHENEN STUDIETIPS

INHOUD

TIP 1 Hoe een definitie uit het hoofd leren? TIP 2 Le of la?
TIP 3 Thuiskomen na een zware werkdag (1) TIP 4 Thuiskomen na een zware werkdag (2)
TIP 5 Veilig vervoer TIP 6 Voor de vergeters...
TIP 7   Waar studeren TIP 8 Wanneer studeren
TIP 9 Verdeel en heers TIP 10 Vragen staat vrij

EXTRA Tien kleine tips voor grootse prestaties

Hoe het niet moet (af te raden)

TOETSEN, PROEFWERKEn, EXAMENS AFLEGGEN (superhandig)

 

TIP 1 HOE EEN DEFINITIE UIT HET HOOFD LEREN?

Voor zoiets gruwelijks als een definitie bestaat er een speciaal aanvalsplan. Bij een definitie is het belangrijk dat je alle woorden juist kan 'aframmelen'. Hievoor volgende tip:

 1. Lees de definitie hardop
 2. Geef zelf enkele voorbeelden, toepassingen. Dit helpt je het geheel van de definitie beter te begrijpen en zo vermijd je dat je iets klakkeloos gaat vanbuiten leren.
 3. Nu moet je de definitie uit het hoofd leren d.w.z. enkele keren opschrijven en enkele keren luidop zeggen. (Enkele keren is meer dan 3 keer!)
 4. Tijd voor de proef. Leg je map of boek gesloten op veilige afstand, zodanig dat de bekoring niet te groot wordt. Schrijf de definitie nogmaals op, zonder te kijken!
 5. Je controleert de definitie en vergelijkt nauwkeurig elk woord met dat uit je boek.
 6. Fouten? Herbegin (bij 3)

  

TIP 2 LE OF LA?

Le of  la in het Frans, der, die of das in het Duits,... je kan het maar weten door het te leren...Maar we kunnen het leren wel wat aangenamer maken met volgende tip:

Het is eenvoudig: gebruik kolommen en kleuren. Voorbeeld le-woorden in het groen en la-woorden in het rood.

Voorbeeld:

la maison, le corps, la douche, la salle, le devoir, la cloche, le jus, le sourire

of     

le corps la douche
le devoir la maison
le jus la cloche
le sourire la salle

Dit kan ook gebruikt worden om te weten volgens welk model een werkwoord moet vervoegd worden of een substantief verbogen moet worden.

TIP 3 THUISKOMEN NA EEN ZWARE WERKDAG... (1)

Je komt thuis en het houdt niet op. Thuis heb je al evenveel werk als op school. Daarvoor deze kleine tip: begin zo spoedig mogelijk met je werk. Redeneer zo: hoe vroeger je begint, hoe vlugger je gedaan hebt. Stel ook niet (te veel) uit! Doe niet morgen wat je vandaag kan doen! Het spaart je van verrassingen...

TIP 4 THUISKOMEN NA EEN ZWARE WERKDAG... (2)

Als je dan snel begonnen bent moet je ook nog efficiënt van start gaan. Hier luidt de tip: begin met je boekentas om te kieperen (figuurlijk). Haal ze tot op de bodem leeg! Leg onmiddellijk de boeken in je kast en klasseer de 'losse blaadjes' waar ze horen (zie tip 5). Als alles aan de kant is kan je gerust starten...

TIP 5 VEILIG VERVOER

Je kent het wel, leraar X geeft een kopietje hier, lerares Y geeft een huistaak daar en de 'madam van 't secretariaat' komt nog aandraven met een brief voor de ouders. Dan worden wij verondersteld alles op de juiste plaats te klasseren! Ook hier hebben wij een oplossing. Wanneer de blaadjes op je bank gedropt worden stop ze dan onmiddellijk in een speciale harde map. Die map zorgt voor het transport van school naar huis. Thuis gekomen haal je dan de map leeg en klasseer je, vul je in of geef je af wat moet. De bladen die verondersteld zijn terug naar school te keren gaan weer in de map en dan haal je ze op het juiste moment tevoorschijn...

TIP 6 VOOR DE VERGETERS...

Er zijn verschillende mogelijkheden om het vergeten tegen te gaan maar hier geven we maar 1 tip: gebruik kleefbriefjes (Post-it voor de insiders). Op het moment dat je een ingeving krijgt (of een opdracht) krabbel je iets op een dergelijk briefje en kleeft het op een opvallende plaats. Kleef het niet op je prikbord of in je schoolagenda maar op de deurkruk van je kamer, op je bureaulamp, op de hoorn van de telefoon, op de badkamerspiegel,... Opvallen is de boodschap!

Opmerking: vergewis je huisgenoten ervan dat de briefjes kost wat kost moeten blijven hangen wan anders is alle moeite voor niets.

TIP 7 WAAR STUDEREN?

Een vaste werkplaats is aan te raden. Heb je geen eigen studeerkamer, zorg dan voor een vast plaatsje. Denk eraan een rustig en gemakkelijk plekje te kiezen, je brengt er immers heel wat tijd door (zou moeten doorbrengen). Zorg voor een confortabele stoel en genoeg verlichting. Zet de radio uit (ook al ontkennen veel mensen het, leren met muziek is moeilijker) en verwijder alle vrijetijdsobjecten uit je directe omgeving.

TIP 8 WANNEER STUDEREN?

Maak een studieplan op. Duidt daarop aan wanneer je werkt voor school, maar ook wanneer je andere vaste activiteiten hebt en wanneer je vrij neemt.

Regelmatige studietijden zijn aan te raden, probeer dan ook zo veel mogelijk dagen dezelfde uren te studeren.

Volgens de theorie moet je minstens 12 uur per week studeren om te slagen. Theorie blijft natuurlijk theorie. In praktijk moet je zelf aanvoelen hoeveel je gemiddeld per week studeert.

Studeer in kortere periodes met pauzes. Te lang studeren is nooit goed en pauzes zorgen ervoor dat de aandacht niet verslapt en dat je daardoor sommige delen van de les minder goed kent.

TIP 9 VERDEEL EN HEERS!

Je werk plannen en verdelen is noodzakelijk. De ene dag heb je meer werk dan de andere, dus moet je zorgen dat je werk goed verdeeld is.

Ook taken op lange termijn kan je beter verdelen, want anders volgt op de laatste moment paniek. Zorg ervoor dat je verschillende dagen aan een grote opdracht werkt.

Schrijfoefeningen vragen ook enkele dagen, zo dat je, op een moment van ispiratie, af en toe iets kan neer pennen om het uiteindelijk tot een vloeiend geheel te verwerken.

Zorg dat er evenwicht is in je week- of maandplanning. Als je de ene dag niets doet en de andere dag tot middernacht bezig bent, is er duidelijk iets mis met je planningsinstinct.

TIP 10 VRAGEN STAAT VRIJ

Wanneer je moeilijkheden hebt met bepaalde delen leerstof kan je om hulp roepen. Probeer hierbij eens bij een medeleerling te rade te gaan (tip; kies iemand die van je probleem iets afweet). Ook leerkrachten kunnen een oplossing bieden, zij kennen immers hun vak het beste.

Voor je naar een leerkracht of medeleerling stapt moet je weten wat je precies wil vragen. Wees zo precie s mogelijk bij het stellen van je vraag, dan zal het antwoord des te verhelderend zijn.

EXTRA

TIEN KLEINE TIPS VOOR GROOTSE PRESTATIES

 

 1. Leer liever 4x één kwartier met vier pauzes dan één uur met 1 pauze.

 2. Probeer nooit twee taalvakken na elkaar te leren.

 3. Begin met de vakken die je graag doet of waar je goed in  bent.

 4. Maak taken eerst in het klad.

 5. Leer al schrijvende.

 6. Maak samenvattingen van grote stukken leerstof.

 7. Zorg voor een vaste werkplaats.

 8. Probeer (!) de laatste lessen bij te houden.

 9. Gebruik je schoolagenda (kan nuttig zijn).

 10. .Maak gebruik van een studieplan.

 

BUIS VERZEKERD | met deze (nep) tips

ZO MOET HET DUS N I E T!!!

!!! De redactie is niet verantwoordelijk voor plaatshebbende falingen !!!

 

TIP 11   PROEFWERKEN, TOETSEN, EXAMENS AFLEGGEN

Als de kopie voor je ligt...

        Multiple Choise:       

        1) Inhoud controleren  (NAdenken)        2) Taalfouten? Leesbaar? Duidelijk?

Thomas Deriemaeker

Laatst gewijzigd op 14/05/01