Bedrijfsbezoek: CHEVRON PHILLIPS
Productie van mercaptanen
Chevron Phillips Chemicals,  Tessenderlo

        Ontdek alle geurige geheimen van mercaptanen

In 1978 werd aangevat met de bouw van deze petrochemische fabriek, toen nog Phillips Petroleum Chemicals N.V. geheten en behorend tot de Amerikaanse oliemaatschappij Phillips Petroleum Company.

Er werd voor Tessenderlo  gekozen omdat daar de fabriek van Tessenderlo Chemie N.V. gevestigd is die de basisgrondstof H2S produceert. Door vlak naast deze producent te bouwen kan deze basisgrondstof via een pijpleiding worden aangeleverd.

Bij Chevron Phillips worden organische zwavelverbindingen geproduceerd, vnl. mercaptanen. Deze vloeistoffen ontstaan uit een reactie tussen H2S en verschillende soorten olefinen. De productie startte op 8 februari 1981 en  omwille van de indringende geur van haar producten had de fabriek tijdens de opstartjaren af te rekenen met geurhinder in de naaste omgeving. Belangrijke milieuinvesteringen en strenge voorschriften inzake de productie, het onderhoud en productmanipulatie zorgen ervoor dat de fabriek sedert meer dan 15 jaar een milieuvriendelijke uitbating kent en hiervoor erkenning verwierf bij de bevolking. In 1991 won de fabriek trouwens de ‘Milieuprijs van de gemeente Tessenderlo’.

Mercaptanen kennen uiteenlopende toepassingen:

De fabriek heeft een jaarlijkse omzet van circa 62 miljoen €, produceert jaarlijks zowat 25.000 ton, stelt rechtstreeks een 100-tal personen tewerk en voert meer dan 90 % van haar eindproducten uit naar landen binnen en buiten de EG. Verder is ze gecertificeerd volgens ISO 9002 (kwaliteit)  en 14001 (milieubeheer).

In juli 2000 besloten de Amerikaanse oliemaatschappijen Phillips Petroleum Company en Chevron Corporation een joint venture door te voeren teneinde hun respectievelijke productie, verkoop en verdeling van scheikundige producten en plastieken samen te brengen in een nieuwe firma : Chevron Phillips Chemical Company LP met hoofdzetel in Houston, Texas. Door deze joint venture werd deze nieuwe firma  meteen een der grootste wereldproducenten van ethyleen, polyethyleen, styreen en paraxyleen en een belangrijke producent in de markt van chemische producten en plastieken. Meer info over de onderneming en haar producten is te vinden op de website www.cpchem.com

Ook de fabriek in Tessenderlo behoort sindsdien tot deze groep en kreeg als nieuwe firmanaam Chevron Phillips Chemicals International N.V..

Enkele fotografische impressies van het bezoek

Een hartelijke ontvangst
Een uitgebreide opkomst
Veilig gehelmd en gebrild de nacht in (een chemische fabriek!)
De receptie achteraf was verzorgd in een aangenaam kader.

This page is maintained by  Jo Vandeputte   &   Jurgen Tombal