Index (terug naar overzichtspagina)

 Ziekten en plagen bij tomaat

Aardappelziekte (Phytophthora infestans)

Picture

EEN AANTASTING VAN HET BLAD DOOR PHYTOPHTHORA INFESTANS
 

HERKENNING. Op de stengels en de bladen trosstelen zijn vaak grote, bruine tot zwarte vlekken zichtbaar. Onder die vlekken blijft het merg gezond. Op de bladeren verschijnen groen-zwarte vlekken, waarna de plant al spoedig verwelkt. De ziekte treedt pas na half juni op. Planten die onder de luchtramen staan, worden het eerst aangetast. Aan de buitenkant van de vruchten zitten donkerbruine, bobbelige, droge plekken en inwendig komt bruin, droog rot voor. Alle vruchten kunnen worden aangetast, maar ze vallen niet van de plant.

LEVENSWIJZE. De schimmel overwintert op aangetaste aardappelknollen. De planten die zich hieruit ontwikkelen, zijn door de aardappelziekte aangetast. Bij een optimale temperatuur van 12°C en een hoge rv vormen zich massaal zoösporen, die door de wind worden verspreid. Deze sporen komen via de luchtramen in de kas en tasten de tomaten aan.

BESTRIJDING. • Neem cultuurmaatregelen • Bedrijfshygiëne •Voer een chemische bestrijding uit.

Picture
EEN AANTASTING VAN DE STENGEL DOOR PHYTOPHTHORA INFESTANS

Picture

EEN AANTASTING VAN DE VRUCHT DOOR PHYTOPHTHORA INFESTANS


Bladvlekkenziekte (Cladosporium fulvum)

HERKENNING. Op de bladeren zijn geelbruine vlekken zichtbaar, die al snel afsterven. Aan de onderkant van deze vlekken bevindt zich olijfgroen tot bruin gekleurd schimmelpluis. Bij een ernstige aantasting treed oogstderving op.

LEVENSWIJZE. De schimmel overwintert (vermoedelijk) als spore in de kasconstructie. De sporen kunnen onder droge omstandigheden na negen maanden nog gaan kiemen. Bij het kiemen spelen de rv en de temperatuur een rol. Bij een temperatuur van 15°C moet de rv hoger dan 90% zijn. Wanneer de temperatuur 20°C bedraagt, is voor de kieming een rv van 75% voldoende. Als de temperatuur boven de 20°C komt, wordt het kiemen van de schimmelsporen geremd. Van deze schimmel zijn verschillende fysio's bekend.

BESTRIJDING. • Teel rassen die resistent zijn tegen zoveel mogelijk fysio's • Neem cultuurmaatregelen • Voer een chemische bestrijding uit.

 

Picture
BLADVLEKKENZIEKTE: SYMPTOMEN BOVENKANT VAN HET BLAD

 

Picture  
BLADVLEKKENZIEKTE: SYMPTOMEN ONDERKANT VAN HET BLAD

 


Index(terug naar overzichtspagina) Next