www.plantaardig.com
 

 

Previous Table of Contents Next

3.1. Organische bemesting

Een hoog humusgehalte heeft een zeer gunstig effekt op het groeiverloop en de opbrengst van spruitkool. Een minimum koolstofgehalte van 1,4 tot 1,8 is aan te bevelen. Er dient echter benadrukt te worden dat de toediening van organische bemesting tijdig moet geschieden. De aanwezigheid van onverteerde organische meststoffen werkt nadelig.

Toedienen van organische meststoffen dient in de regel in het najaar of anders zeer vroeg in het voorjaar plaats te grijpen. Toediening van stalmest grijpt het best plaats aan de voorvrucht. Drijfmest wordt liefst aangewend vóór eind januari. De hoeveelheid rundveedrijfmest mag tot 60 ton/ha bedragen, de hoeveelheid varkensdrijfmest tot 37,5 ton/ha.

Te hoge drijfmestgiften zijn af te raden. Er kan immers een overmaat aan kalium in de bodem optreden, waardoor magnesium minder gemakkelijk wordt opgenomen. Dit kan aanleiding geven tot magnesiumgebreksverschijnselen in het gewas. Men mag evenmin uit het oog verliezen dat de voedingselementen die onder de vorm van organische meststof aan de bodem worden toegediend, in mindering moeten worden gebracht van de nog toe te dienen minerale meststoffen.

De verdeling van organische meststoffen dient zeer regelmatig gespreid over de percelen te gebeuren. Een onregelmatige verdeling geeft aanleiding tot een onregelmatige stand van het gewas.

3.2 Stikstof

Spruitkool vraagt een ongestoorde en gelijkmatige groei. De planten moeten regelmatig over voldoende stikstof beschikken. De toediening verloopt dan ook bij voorkeur gespreid.

Vroege rassen geven in het algemeen een kort en stevig gewas met een vroege spruitzetting. Dergelijke rassen kunnen een ruime stikstofgift als basisbemesting verdragen. De totale hoeveelheid stikstof varieert bij de vroege teelt van 175 tot 250 eenheden N/ha. Bij zeer lage en stevige rassen kan dit zelfs oplopen tot 300 eenheden N/ha.

Bij de vroege rassen dient men drievierden van de totale hoeveelheid stikstof toe als basisbemesting. Eén en twee maanden na het poten kan een bijbemesting volgen. Het gebruik van snelwerkende enkelvoudige meststoffen zoals ammoniumnitraat en kalknitraat is aan te bevelen.

Bij late rassen stelt men een totale hoeveelheid stikstof voorop van 150 eenheden N/ha. Hiervan mag tot de helft als basisbemesting worden toegediend. Later volgt één- of tweemaal een bijbemesting.

In verband met de rassenkeuze stelt men dat de stikstofbehoefte het hoogst ligt bij lage en zeer stevige rassen. Hoge en matig stevige rassen daarentegen vragen minder stikstof.

Stikstofgebrek veroorzaakt een algemene schrale ontwikkeling van de plant. Gebreksverschijnselen treden eerst op aan de oudste bladeren en vervolgens over de ganse plant. De bladeren vergelen.

Te veel stikstof werkt nadelig. Er wordt in verhouding meer blad gevormd en de ontwikkeling van de stam is minder stevig. Bij lange en slappe stammen neemt de kans op legeren toe. Bovendien treedt een achteruitgang op in kwaliteit door de vorming van grote, losse spruiten en roosjes. Dit is vooral het geval op lichtere gronden.
Previous Table of Contents Next

 

Nog meer over groenten


Erwten

Aubergine

Tuinbonen

Knol

selder

Wortelen

Rode kool

Paprika

Knoflook

Artisjok

Bloem

kool

Bl
mk2

Bonen

komkom

mer

Rode kool

Koolrabi

Veldsla

Babyleaf

Pastinaak

Rabarber

Spinazie

Selder

Aardbeien

Veldsla

Knol

venkel

Tomaten

Daikon

Kardoen

keuken

raap

Witloof

Plantajuin

Aardappelen

Courgettes

Rammenas

Broccoli

Chinese kool

De Groente & Fruit Encyclopedie
is nu ook te koop bij


Boekentip!
De Groente- en Fruit Encyclopedie met beschrijvingen van 99 % van alle groente- en fruit soorten en van alle technieken nodig om succesvol groenten en fruit te telen.Winnaar Beervelde Award voor het beste Belgische tuinboek
.
- "...de compleetste encyclopedie wat groenten en fruit betreft..." (uit De Volkstuin) "...een prima doe-boek..." (uit Nest).
 Klik hier voor meer info en talrijke recensies over dit boek 
 
Copyright  Luc Dedeene (Contact) & Plantaardig.com (1998-2009)
 Alle rechten voorbehouden.