www.plantaardig.com
 

Het logo met de groene boog : Uw garantie voor gezondheid.

Voor de meeste recente informatie : zie http://flandria.vlam.be

 


Flandria-groenten

De groene boog met de vermelding 'Milieubewuste teelt' is méér dan zomaar een logo. Het wordt enkel toegekend aan producten die beantwoorden aan de eisen die opgelegd worden in specifieke lastenboeken voor groenten en fruit.Deze lastenboeken en de controle op de naleving ervan staan borg voor een veilig product, dat geteeld werd met groot respect voor het milieu. Het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen beheert het goede gebruik van het logo.

Hieronder vindt u een overzichtje van de belangrijkste criteria:

PRODUCTIEVOORWAARDEN

Er worden hoge eisen gesteld aan de teelttechnieken, zowel voor de groenteteelt in open lucht en in serres als voor de fruitteelt. Enkele voorbeelden:
- Verplicht uitzetten van biologische gewasbeschermingsmiddelen;
- De bemesting dient gebaseerd te zijn op de resultaten van een bodemanalyse;
- Beperkingen op gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen;
- Aandacht voor hygiëne tijdens teelt en sortering van het product;
- Respect voor het milieu;
- Bij de gewasbescherming wordt rekening gehouden met professioneel advies;
- Bij de rassenkeuze wordt rekening gehouden mct de best geschikte variëteiten;
- Eisen op vlak van bewaring van gewasbeschermingsmiddelen en een selectieve ophaling van de lege verpakkingen;
- Alle uitgevoerde handelingen dienen nauwkeurig genoteerd te worden in registratieformulieren (die op regelmatige tijdstippen op de veiling binnen geleverd moeten worden) of een veldboek dat permanent op het bedrijf ter inzage ligt.


VOORSCHRIFTEN SORTERING EN KWALITEIT

Hierin wordt voor de verschillende groenten en fruit omschreven waaraan voldaan moet worden op vlak van presentatie, sortering, kwaliteit, houdbaarheid, smaak, ... .
Enkel klasse 1 - product komt in aanmerking.


TRACEERBAARHEID

Aangezien op elke verpakking steeds vermelding is gemaakt van een aantal vaste gegevens, zoals veiling, producentnummer, klasse, product, land van oorsprong en datumcode, is het op gelijk welk moment en om het even waar nauwkeurig op te sporen waar, wanneer en onder welke omstandigheden het product geteeld werd.


EXTERNE CONTROLE

- Controle op sortering en kwaliteit (ingangscontrole, nacontrole, houdbaarheidscontrole, ... )
- Controle op de productievoorwaarden (registratieformulieren, veldboeken, bedrijfsbezoeken )
- Residucontroles (analyses uitgevoerd door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium)


HERKENBAARHEID

Enkel wanneer voldaan wordt aan alle voorwaarden die in het lastenboek omschreven staan, mag een teler het logo met de groene boog op zijn verpakking aanbrengen. Daardoor worden de afnemer en de consument geïnformeerd en kunnen zij volkomen zeker zijn dat het gaat over groenten en fruit die geteeld werden volgens de 'goede landbouwkundige praktijken', met aandacht voor het milieu. Uiteraard zijn ze daardoor bijzonder lekker en gezond.


 

Bronnen - Literatuur - foto's :
Informatiefolder VBT, Verbond Belgische Tuinbouwveilingen, Tiensevest 136 3000 Leuven.

 

Nog meer over groenten


Erwten

Aubergine

Tuinbonen

Knol

selder

Wortelen

Rode kool

Paprika

Knoflook

Artisjok

Bloem

kool

Bl
mk2

Bonen

komkom

mer

Rode kool

Koolrabi

Veldsla

Babyleaf

Pastinaak

Rabarber

Spinazie

Selder

Aardbeien

Veldsla

Knol

venkel

Tomaten

Daikon

Kardoen

keuken

raap

Witloof

Plantajuin

Aardappelen

Courgettes

Rammenas

Broccoli

Chinese kool

De Groente & Fruit Encyclopedie
is vekrijgbaar bij uw plaatselijke
Horta winkel


Boekentip!
De Groente- en Fruit Encyclopedie met beschrijvingen van 99 % van alle groente- en fruit soorten en van alle technieken nodig om succesvol groenten en fruit te telen.Winnaar Beervelde Award voor het beste Belgische tuinboek
.
- "...de compleetste encyclopedie wat groenten en fruit betreft..." (uit De Volkstuin) "...een prima doe-boek..." (uit Nest).
 Klik hier voor meer info en talrijke recensies over dit boek 
 
© Copyright  Luc Dedeene (Contact) & Plantaardig.com (1998-2009)
 Alle rechten voorbehouden.