Kasteel Ravenhof Moretus

HET OPEN ATELIER RAVENHOF GRAFIEK

OPEN ATELIER RAVENHOF GRAFIEK

Het kasteel RAVENHOF, Oud Broek, 6 te Stabroek, destijds een buitenverblijf van de familie Moretus, werd door de grensgemeente Stabroek aangekocht als geklasseerd monument in 1980.
Na enkele bestemmingen en restauraties kreeg het kasteel van de gemeente een socio-culturele bestemming met vaste gebruikers.
De feitelijke vereniging “ OPEN ATELIER RAVENHOF “ is er sinds 1982 definitief gevestigd. De eerste tentoonstelling van het atelier grafiek vond plaats op 20 okt 1983 in het Ravenhof.

De vereniging omvatte oorsopronkelijk twee ateliers: het atelier schilderen en het atelier grafiek.
In 2005 kwam er een splitsing en verworf het atelier als feitelijke vereniging de officiële benaming van Open Atelier Ravenhof Grafiek.
Gezien het sociale karakter van de vereniging is de jaarlijkse bijdrage van de leden minimaal.
De activiteiten van het ' OPEN ATELIER RAVENHOF GRAFIEK ' zijn grensoverschrijdend.
Het atelier grafiek wil modern en vooruitstrevend zijn. Buiten de mogelijkheid om met steendruk en hoogdruk om te gaan, wordt ook de methode aangeleerd om ecologischer te etsen dan gebruikelijk in de klassieke methode. In deze methode, op koper en zink, wordt gebruik gemaakt van mengsels met acryl. Aan deze methode is ook een systeem verbonden waarbij een acrylpolymeerfilm op een drager bevestigd wordt. De film wordt vervolgens door een transparant met een positieve tekening of kopie belicht met UV-licht of door de zon.Na ontwikkeling van de film met soda en harding van de film met UV-licht, kan de plaat gedrukt worden zoals diepdruk met of zonder etsen van de plaat.

Inlichtingen: E-mail theo.desmedt@scarlet.be

lithografische pers      lithografische pers      kleine etspers