De menselijke warmte van Tuur De Rijbel vind je niet alleen in zijn schilderijen, beelden en tekeningen terug, maar uit zich eveneens in zijn betrokkenheid met de medemens.

De vzw Stichting ‘Tuur De Rijbel’, gedomicilieerd in Tuurs atelier aan de Kouden Haard, promoot jonge kunstenaars, steunt hen financieel en begeleidt hen artistiek.

Tuur geeft financiële steun en waardevolle natura aan het Zeepreventorium ‘De Haan’, een opvangtehuis voor astma- en mucoviscidosepatiënten.

Tuur De Rijbel heeft een jeugdatelier, waar aan jongeren op vrijwillige basis de liefde voor schilder- en tekenkunst wordt meegegeven.

In de Home ‘De Zwarte Flesch’, een tehuis voor zwaar mentaal gehandicapten te Pollare, heeft Tuur De Rijbel financiële steun voor de aankoop van teken- en schildermateriaal.