agilityTRD

Agility for dummies


Wat is agility?
Agility is een hondensport waarbij de geleider (het baasje) de hond zodanig moet begeleiden dat deze bepaalde hindernissen, die op een parcours staan opgesteld, in een vooraf bepaalde volgorde en op een correcte wijze neemt binnen een zo kort mogelijke tijd.

Bestaat het al lang?
Agility werd voor het eerst voor publiek gebracht in 1978 tijdens Cruft’s. Aan John Varley, een honden- en paardenliefhebber en in die tijd één van de verantwoordelijken van Cruft’s, werd gevraagd om iets te bedenken om tijdens de pauzes het publiek bezig te houden. Hij kreeg daarbij de hulp van zijn vriend Peter Meanwell en samen kwamen ze op het idee om een soort  jumping voor honden te doen. Zo werden de basis principes van agility vastgelegd. Het viel zo in de smaak bij het publiek dat het al snel een competitievorm aannam. Plaatselijke hondenclubs begonnen er zich op toe te leggen en agility groeide al héél snel uit tot een populaire hondensport.

Algauw vond agility zijn weg over het kanaal. Vanaf 1985 werden er in België sporadisch agility-proeven ingericht. Het duurde nog tot 1987 voor er voor het eerst officiële wedstrijden werden ingericht. Eind 1989 werd agility door de F.C.I. erkend en kwam er ook een internationaal reglement.

Wat zijn agility toestellen?
Dit zijn de hindernissen waar de hond over of door moet. Het zijn: de tafel, de weave (of slalom), de tunnel, de ‘zak’, de muur, de horden (sprongen), de band, de vertesprong, de dakschutting, de brug (hondenloop) en de wip.

Kan ik met mijn Bearded Collie agility doen?
Elk ras, groot of klein, is geschikt voor deze sport. En een Bearded Collie vind het héérlijk. Vergeet niet, het zijn herdershonden die buiten even mooi te wezen in een showring het ook héérlijk vinden als er met ze gewerkt wordt. Agility is een goede uitlaatklep, ze moeten luisteren maar ze kunnen zich volledig uitleven en ‘gecontroleerd’ ronddollen.

Waar kan ik agility leren?
Er zijn in België maar weinig hondenscholen meer waar je niet aan agility kan doen. Er is in jouw buurt vast en zeker een hondenschool waar je terecht kan. Bij de meeste hondenscholen moet je wel eerst een gehoorzaamheidsprogramma doorlopen voor je aan agility mag beginnen.

Hoe oud moet mijn hond zijn?
Vanaf 12 maanden mag u beginnen met het aanleren van toestellen. Ervaring leert dat honden die men té  jong en op onverantwoorde wijze heeft laten springen hier later de gevolgen van kunnen dragen.

Kan ik dadelijk mee doen aan wedstrijden?
Neen. Voor het zover is moet uw de beginselen aangeleerd hebben, de hondenschool zal u hier met alle plezier bij helpen. Als uw hond alle toestellen kent en hij kan een agility parcour bestaande uit alle hindernissen foutloos (of toch bijna) afleggen mag u zich, nadat uw een werkboekje aangevraagd hebt, inschrijven voor een agility brevet.

Wat is een agility brevet?
Het brevet, ook wel TAP genoemd, wordt op regelmatige basis georganiseerd. Een keurmeester stel een parcour in acht vorm op bestaande uit alle agility toestellen. Er wordt, na eerst verkend te hebben, op de tafel gestart en gefinisht. Als u dit foutloos en binnen een tijd, bepaald door de keurmeester, aflecht bent u geslaagd en mag u mee doen met officiëlle wedstrijden in graad 1. Hebt u één fout gemaakt en binnen tijd bent u ook nog geslaagd. Bij meerdere fouten of een DK krijgt u één herkansing. Gaat het dan nog verkeerd moet  u zich opnieuw inschrijven voor een brevet.

Een agility wedstrijd, hoe gaat dat?
Deelname aan wedstrijden staat open voor honden die tenminste 15 maanden oud zijn. Nadat u uw brevet gehaald hebt kan u zich inschrijven in graad 1. Vanaf eind maart zijn er elk weekend wedstrijden, dit tot eind september. Nadat u zich ingeschreven hebt wordt er een bevestiging en een loopnummer toe gestuurd. Een wedstrijd begint meestal om 09.00u.
Om 08.30u is er verkenning.  Een wedstrijd wordt opgesplitst in drie categoriën  (small, medium en large) en vier  klassen (graad 1, 2, 3 en Veteranen). De wedstrijd eindigt meestal om 18.00h. Er worden twee officiële parcours gelopen, een vast en een jumping. Daarna wordt er meestal ook nog een open parcour gelopen, dit kan een vast of een jumping zijn.

Categorie en klas, wat bedoelen ze daarmee?
Small: dit zijn honden tot 34,9 cm schouder hoogte
Medium: dit zijn honden van 35 tot 42,9 cm schouder hoogte
Large: dit zijn honden vanaf 43 cm schouder hoogte

Graad 1: voor honden die hun brevet gehaald hebben en ten minste 15 maanden oud zijn op de dag van de wedstrijd. In deze categorie wordt nog een uitmuntend, een zeer goed of een goed toegekend naargelang het resultaat. Is men foutloos, of één fout krijgt men een uitmuntend.

Graad 2: voor honden die ten minste 18 maanden oud zijn en 6 maal een uitmuntend gehaald hebben, waarvan max. 3 jumpings, mogen op vrijwillige basis overgaan naar graad 2. In graad 2 kan men zich ook selecteren voor de ‘Beker van België’.

Graad 3: voor honden die in graad 2 tenminste 8 maal foutloos gelopen hebben, waarvan max. 3 jumpings, en bij de eerste drie zijn geeindigd. Overgang is verplicht als men vijftien keer foutloos heeft gelopen en bij de eerst drie is geeindigd. In graad 3 kan men zich selecteren voor de ‘Grote prijs van België’.

Veteranen: voor honden ouder dan 7 jaar ongeacht in welke graad en categorie ze lopen.

Wat is verkennen?
Voor men een parcour loopt mag men het eerst verkennen. De keurmeester zet de toestellen in willekeurige volgorde, bij elk toestel staat een nummer. Start is nr. 1 enz... er kunnen per parcours 12 tot 20 hindernissen staan en er moeten tenminste twee richtingsveranderingen in zijn. Men krijgt dus een korte tijd om eigen te worden met het parcours zodat men weet waar en hoe men bepaalde situaties gaat oplossen. De keurmeester stelt een standaard parcourstijd vast (SPT) in dewelke men moet eindigen. Overschrijdt men deze worden er strafpunten gegeven. Er wordt eveneens een maximum parcourstijd opgegeven (MPT). Overschrijdt men deze volgt diskwalificatie.

Wat doet een keurmeester?
Hij geeft aan wanneer de geleider mag vertrekken. Tijdens een parcour volgt hij de geleider en hond en geeft door middel van handsignalen aan wanneer er een fout gemaakt wordt.

Wat is het verschil tussen een jumping en een vast?
Een jumping bestaat uit hoogtesprongen, een weave, een tunnel, een vertesprong of een band. Bij een vast komen er nog het dak, de brug en de wip bij. Op deze toestellen wordt door middel van een andere kleur het zo genaamde raakvlak aan geduid bij het opgaan en het afgaan. De hond moet dit vlak raken met tenminste één poot. Zoniet krijgt men strafpunten.

Wat is DK?
Heeft men 3 weigeringen d.w.z. dat de hond het toestel niet van de eerste keer wil nemen.  Overschrijden van de MPT, men loopt een foutief parcours (de hond neemt een verkeerde hindernis, gaat op, over of onder een hindernis) Niet herstellen van een weigering. De hond loopt van het terrein of doet er zijn behoeftes wordt men gediskwalificeerd. In de meeste gevallen mag men het parcour wel verder uitlopen.

Is agility wel gezond voor mijn hond?
Het spreekt voor zich dat de hond over een goede fysieke conditie moet beschikken. Als men het welzijn van de hond voorop stelt is agilty veilig voor uw hond zelfs tot op latere leeftijd.

Een mooie DK met Donna - a beautiful Disk with Donna ;-)
Causette
Enid
Fester
Zjaunty