Wees een magiër
Vraag  1

In een magisch vierkant is de som van de getallen in alle rijen, kolommen en diagonalen hetzelfde.
Een panmagisch vierkant is een magisch vierkant met de volgende eigenschap:
als één of meer kolommen van de voorzijde naar de achterzijde wordt verplaatst, dan ontstaat er opnieuw een magisch vierkant (dus hebben opnieuw de diagonalen dezelfde som als de rijen en
kolommen).


Matthijs Coster maakte hierover de prijsvraag voor het tijdschrift Pythagoras.

Hieronder is een panmagisch vierkant deels ingevuld. Maak het vierkant af.We begonnen met de som van de getallen van het vierkant te berekenen: 136


Aangezien er 4 rijen zijn is de som van elke rij, kolom en diagonaal 136 : 4 = 34

Amélie diende de volgende oplossing in:

Dit is een semi-magisch vierkant:de som van elke rij en kolom is dezelfde maar niet van de diagonalen.

De eis was echter een panmagisch vierkant.
De som van de getallen in de vakjes met dezelfde kleur moet gelijk zijn (=34)


Oplossing

Stuur je oplossing naar:o.d.m@fulladsl.be