2007 (jaargang 26)

Nummer 1

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Het Eernegemse grondgebied ten tijde van de Franse bezetting (1798-1815). Begin 6 en 7: tussen Bruggestraat, Achterstraat, Zedelgemsesteenweg, Aartrijke en Bekegem, in: Ernigahem, jg. 26 (2007), nr. 1, p. 1-15.
Alle grondgebruikers in dit deel van het Eernegemse grondbehoren worden besproken. In bijlage vind je kaartjes over bewoning, grondgebruik en grondeigendom.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Pastoor de Donckere rolt een dievenbende op (1695), in: Ernigahem, jg. 26 (2007), nr. 1, p. 16-18.
Op 'Het Hof vanden Herten Boomgaert' (Bruggestraat 245) woonde een frivole weduwe, die enkele jonge mannen rond zich verzamelde en met hen op het dievenpad ging. Dat zinde de toenmalige dorpspastoor niet.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Uit de oude doos. Klas uit de Aangenomen Knechtenschool (1888), in: Ernigahem, jg. 26 (2007), nr. 1, p. 19-20.
Klasfoto met 43 kinderen tussen 6 en 10 jaar. Sommige van de kinderen konden geïdentificeerd worden.

VANDEWALLE, LUC Niet-Eernegemnaars overleden in Eernegem (deel 72), in: Ernigahem, jg. 26 (2007), nr. 1, p. 21-22.
Het betreft de overlijdens tussen 9 mei 1904 en 31 oktober 1904. De gedachtenissen van Francies Deprez, Auguste Jonckheere en zuster Irena (Vermandere) werden opgenomen.

Nummer 2

VANDENBUSSCHE, Richard, In 1957 vierde het klooster te Eernegem 100-jarig bestaan, in: Ernigahem, jg. 26 (2007), nr. 2, p. 23-29.
Dit is een beschrijving van de viering van het eeuwfeest van het klooster precies 50 jaar geleden. Diverse foto's en andere documenten illustreren het artikel.

SYMAEYS, André, Uit de oude doos. Eerneghem-école communale-degré supérieure-6e année d'études 1913, in: Ernigahem, jg. 26 (2007), nr. 2, p. 30-32.
Achttien meisjesleerlingen uit het zesde leerjaar poseren in 1913 met hun leerkracht, zuster Agnes.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Doodslag voor een paar scheppen mest (1892), in: Ernigahem, jg. 26 (2007), nr. 2, p. 32.
Landbouwer Francis Vandenbussche sterft na verwondingen aangebracht door 'mestdief' Seraphyn Defloo.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, De Eernegemse kostersfamilie Hautekiet in de 18de en 19de eeuw, in: Ernigahem, jg. 26 (2007), nr. 2, p. 33-41.
De hele 18de eeuw en een groot stuk van de 19de eeuw was de familie Hautekiet koster in de Eernegemse kerk. Een groot deel van die periode waren de Hautekiets ook onderwijzer. Het wel en wee van de familie wordt doorheen 200 jaar gevolgd.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Ontstaan en bloei van de kweekbonden (1900-1914), in: Ernigahem, jg. 26 (2007), nr. 2, p. 42-47.
Als middel om de landelijke arbeiders af te houden van het socialisme werden rond 1900 op het platteland 'kweekbonden' opgericht. In Eernegem bestond een geiten-, kieken- en konijnenbond, die voor de Eerste Wereldoorlog heel actief waren.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Telefoneren in Eernegem rond 1935, in: Ernigahem, jg. 26 (2007), nr. 2, p. 48-49.
Een bewaard gebleven, handgeschreven telefoonboek uit 1935 vermeldt 56 Eernegemse telefoonbezitters.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Plechtige inhaling van pastoor Victor Lanssen, in: Ernigahem, jg. 26 (2007), nr. 2, p. 50.
In 1899 werd pastoor Victor Lanssen traditioneel met een stoet, een eucharistieviering en een feestmaal in het klooster ingehaald.

VANDEWALLE, LUC Niet-Eernegemnaars overleden in Eernegem (deel 73), in: Ernigahem, jg. 26 (2007), nr. 2, p. 51-52.
Vermeld worden de overlijdens van 7 november 1904 tot 16 december 1904. De gedachtenissen van Henri Verstraete, Isidoor Jansens, Lodewijk Goes, pastoor Victor Lanssen en Pieter Seynaeve werden opgenomen.

Nummer 3

VANDENBUSSCHE, Bart, De Eernegemse kermisweek in de jaren veertig en vijftig, in: Ernigahem, jg. 26 (2007), nr. 3, p. 53-80.
Het kermisgebeuren in de jaren '40 en '50 was meer dan alleen een markt vol foorattracties. De burgemeester probeerde de volkstoeloop in zijn voordeel te gebruiken. Maar ook allerlei verenigingen wilden een graantje meepikken van de geactiveerde massa. Allerlei sportieve, culturele en commerciële activiteiten kwamen aan bod. Het verhaal werd rijkelijk met foto's geïllustreerd.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Herbergier maakt van Siamese tweeling attractie (1849), in: Ernigahem, jg. 26 (2007), nr. 3, p. 81-82.
Op 28 mei 1849 gaf Sophia Tanghe het leven aan een tweeling. De meisjes waren in goede gezondheid, maar waren via de buik aan mekaar gegroeid. Deze attractie werd flink uitgebuit door herbergier Jan Vermoere uit 'De Arend'.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Stoommelkerij, in: Ernigahem, jg. 26 (2007), nr. 3, p.82.
Over twee mislukte pogingen om in Eernegem een 'melkerij' op te richten rond 1900.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Landbouwlessen, in: Ernigahem, jg. 26 (2007), nr. 3, p.82.
Over de start van een landbouwleergang in 1898.

Nummer 4

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Wijkkermissen voor de Eerste Wereldoorlog (1898-1912), in: Ernigahem, jg. 26 (2007), nr. 4, p. 83-100.
Aan de hand van aankondigingen in Torhoutse kranten worden zestien verschillende wijkkermissen besproken. Het artikel is vergezeld van enkele kopies van aankondigingen.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Vriesdood tijdens vlascrisis (1847), in: Ernigahem, jg. 26 (2007), nr. 4, p. 101-104.
Het gruwelijke verhaal van bedelaar Francis Scheldeman die tijdens de nacht van 8 op 9 februari 1847 doorvroor op een mesthoop..

VANDENBUSSCHE, Koenraad, De start van de wekelijkse markt (1849-1850), in: Ernigahem, jg. 26 (2007), nr. 4, p. 105-107.
Tijdgenoten schrijven in 'Het Thourhoutsch Blad' over de start van de vrijdagmarkt.